Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İBADET İLE İLGİLİ BİLGİLER Salim SELV İ / Zeytinburnu Şube Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İBADET İLE İLGİLİ BİLGİLER Salim SELV İ / Zeytinburnu Şube Müdürü."— Sunum transkripti:

1 İBADET İLE İLGİLİ BİLGİLER Salim SELV İ / Zeytinburnu Şube Müdürü

2 İ nsanın dünyaya geliş amacı nedir?  İ nsanın dünyaya geliş amacı, Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmektir. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâ insanları ve cinleri, kendisini tanımaları ve ibadet etmeleri için yarattı ğ ını bildirmiştir. (Zâriyât, 51/56)

3 İ badet ne demektir?  İ badet: “Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek ve verdi ğ i nimetlere karşılık O’na şükretmek” demektir. Namaz, oruç, zekât ve hac gibi farz ibadetler yanında, di ğ er bütün dinî ve ahlâkî görevleri yerine getirmek de ibadet sayılır.

4 İ badetler kaç çeşittir ?  İ badet üç çeşittir:  a) Beden ile yapılan ibadetler; Namaz kılmak, Oruç tutmak.  b) Mal ile yapılan ibadetler; Zekat vermek.  c) Hem mal hemde beden ile yapılan ibadetler; Hac ibadeti.

5 İ badetin faydaları nelerdir ?  İ badet;  1) İ nsanın Allah ile ba ğ ını güçlendirir,  2) İ ç huzuru sa ğ lar,  3) Güven duygusunu geliştirir,  4) Kötülüklerden alıkor,  5) Güzel ahlâkın gelişmesine katkıda bulunur,  6) Sabrı ve sorumluluk bilincini geliştirir,  7) Toplumda birlik ve yardımlaşma duygusunu geliştirir.

6 Mükellef kime denir?  Ergenlik ça ğ ına ulaşan, akıl sahibi olan, Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu tutulan her erkek ve kadına mükellef denir.

7 Mükellefin şartları nelerdir?  a) Akıllı olmak,  b) Ergenlik ça ğ ına gelmek.

8 Mükellefin bilmesi, yapması ve yapmaması gereken işler nelerdir? Sekiz tanedir:  1) Farz,  2) Vâcip,  3) Sünnet,  4) Müstehab,  5) Mübâh,  6) Haram,  7) Mekruh,  8) Müfsid.

9 İ slamın şartları nelerdir? İ slamın şartı beştir.  a) Kelime-i Şahadet getirmek,  b) Namaz kılmak,  c) Oruç tutmak,  d) Zekat vermek,  e) Hacca gitmek.

10 İ slâm’da amelî hükümlerin kaynakları (Edille-i Şer’iyye) kaç tanedir? Dört tanedir:  1) Kitap (Kur’ân-ı Kerîm),  2) Sünnet,  3) İ cmâ,  4) Kıyas.

11 Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Şehadet: Bir insanın, anlamını bilerek ve inanarak söylediği halde kişinin Müslüman olduğunu gösteren bir sözdür.

12 Kelime-i Şehâdet Nedir? EŞHEDÜ EN LÂ İLÂHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHÛ VE RESÛLÜH. Anlamı: ŞAHİTLİK EDERİM Kİ ALLAH’TAN BAŞKA BİR İLÂH YOKTUR; YİNE ŞAHİTLİK EDERİM Kİ, MUHAMMED ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ’DİR

13 Farz ne demektir?  Farz: Allah ve Resûlünün mükelleften yapılmasını kesin olarak istedi ğ i buyruklara farz denir.  Örnek; Namaz kılmak, Oruç,...  10 - Farzın hükmü nedir?  Yapan sevap kazanır, terk eden günahkâr olur, inkâr eden dinden çıkar.

14 Farzın hükmü nedir?  Farz görevini yerine getiren sevap kazanır,  terk eden günahkâr olur,  Farzı inkâr eden dinden çıkar.

15 Farz kaça ayrılır? Açıklayınız.  1) Farz-ı ayın: Her mükellefin bizzat kendisinin yapması gereken emirlerdir. Beş vakit namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak, dürüst olmak gibi.  2) Farz-ı kifâye: Bazı mükelleflerin yapmasıyla di ğ erlerinin üzerinden düşen emirlerdir. Cenaze namazı kılmak, muhtaçlara yardım etmek, kimsesizlere sahip çıkmak, sa ğ lık, güvenlik vb. toplumsal hizmetleri yürütmek gibi.

16 Vacip nedir. Vacibin hükmü nedir?  Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeydir.  Örnek; bayram Namazı...

17 Sünnet ve sünnetin hükmü nedir?  Farz ve vâcibin dışında Peygamber Efendimizin ibadet niyetiyle yaptı ğ ı ve yapılmasını istedi ğ i davranışlardır. Farz namazlardan önce ve sonra sünnet namazı kılmak gibi.

18 Sünnet kaça ayrılır? Açıklayınız.  1) Sünnet-i müekkede: Peygamber Efendimizin genellikle yaptı ğ ı ve çok az terk etti ğ i sünnetlerdir. Sabah namazının sünneti, Ö ğ le namazının ilk ve son sünneti, Akşam namazının sünneti, Yatsı namazının son sünneti ve Terâvih namazı gibi.  2) Sünnet-i gayr-i müekkede: Peygamber Efendimizin ara sıra işledi ğ i sünnetlerdir. İ kindi namazının sünneti ile Yatsı namazının ilk sünneti gibi.

19 Müstehab (Mendûb) ne demektir?  İ şlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah bulunmayan işlerdir. Gece namazı kılmak ve Aşure orucu tutmak gibi.

20 Mübâh ne demektir?  Yapılması serbest olan şeylerdir. Günlük hayatta oturmak, kalkmak, konuşmak, yürümek gibi.

21 Haram ne demektir?  Kesin bir delil ile yapılması yasaklanan şeylerdir.  İ nsan öldürmek, içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek, anne ve babaya karşı gelmek gibi.

22 Haramın hükmü nedir?  Haramdan uzak durmak kişiye sevap kazandırır. Haram oldu ğ unu bilerek bir iş yapmak büyük günahtır ve cehennemde azap çekmeyi gerektirir. Haramı helâl kabul etmek veya haram oldu ğ unu inkâr etmek ise dinden çıkarır.

23 Mekruh ne demektir?  Yapılması hoş görülmeyen, terk edilmesi ö ğ ütlenen şeylerdir. Sigara içmek gibi. 

24 Müfsid ne demektir?  “Başlanmış ibadeti bozan durum” demektir. Namazda konuşmak, gülmek, abdesti bozulmak, oruçlu iken bile bile yemek veya içmek gibi.

25 İ slâm’ın temizli ğ e verdi ğ i önem hakkında bir âyet meâli söyleyiniz.  “Şüphesiz Allah, çokça tövbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever.” (Bakara, 2/222)

26 Cami

27 Mahfil Cami içindeki sütunlu, yüksekçe mekandır.

28 Mihrab nedir?  Camilerde kıble yönünde  bulunan ve imamın Namaz kıldırırken dur du ğ u girintili bölüm.

29 Minber nedir?  Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okudu ğ u yüksekçe basamaklı yer.

30 Kürsü nedir?  Camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeri.

31 Minare nedir?  C14. Camilerin bitişi ğ inde ezan okumak için yapılan kule şeklindeki yüksek yapı. Şerefe - Alem

32 Namaz kimlere farzdır?  Müslüman,  akıllı,  ergenlik ça ğ ına gelmiş kişilere.

33 Mevlid kandili nedir?  Peygamberimizin do ğ du ğ u gecedir (Rebiül evvel ayının 12. Gecesi)

34 Regaib gecesi nedir?  Recep ayının ilk cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya ba ğ layan geceye "Regaib gecesi" dir.

35 Mirac gecesi nedir?  Peygamberimizin göklere yükseldi ğ i ve Namazın farz kılındı ğ ı recep ayının 27. gecesidir.

36 Berat gecesi nedir?  Şaban ayının 15. Gecesidir. Berat kurtuluş anlamındadır.  Bu geceyi uyanık geçirip günahlardan af dilemeliyiz.

37 Kadir gecesi nedir?  Bin aydan hayırlı olan Ramazan ayının 27. Gecesidir.


"İBADET İLE İLGİLİ BİLGİLER Salim SELV İ / Zeytinburnu Şube Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları