Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karapara Aklama ile Mücadele

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karapara Aklama ile Mücadele"— Sunum transkripti:

1 Karapara Aklama ile Mücadele
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Karapara Aklama ile Mücadele Terminoloji ve KPA ile ilgili temel noktalar Bankaların yükümlülükleri Kimlik Tespiti Şüpheli İşlem Bildirimi Şerife AVCI, Mali Suçları Araştırma Uzmanı

2 Karapara ? Karapara Aklama ?

3 Aklama suçunun oluşumu
ÖNCÜL SUÇ KARA PARA KARAPARA AKLAMA

4 Türk hukukunda aklama suçu
ÖNCÜL SUÇ KARAPARA KARAPARA AKLAMA Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini Yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak TCK m.282

5 Karapara aklamanın aşamaları
Yerleştirme Ayrıştırma Bütünleştirme

6 Karapara aklama yöntemleri
Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması Şirinler (Smurfing) yöntemi Parçalama (Structuring) Yöntemi Vergi Cennetleri / Off-shore’lar Paravan veya hayali şirketler Oto-finans borç yöntemi Döviz büroları Kumarhaneler Sahte fatura / Hayali İhracat Fiktif veya yanlış isim ile hesap açma Nakit para kullanılan şirketler Alternatif Havale Sistemleri Gayrimenkul spekülasyonu

7 Aklama suçu ile mücadelede bankaların yasal yükümlülükleri
Bilgi ve belge verme Kimlik tespiti Şüpheli işlemlerin bildirilmesi Uyum görevlisi atanması İç denetim Eğitim

8 Kimlik tespit yükümlülüğü

9 Kimlik tespiti yapılması gereken işlem türleri
Parasal sınıra tabi işlemler Parasal sınıra tabi olmayan işlemler

10 12 bin YTL’lik parasal sınıra tabi olmayan işlem türleri
Sigortalama Finansal kiralama Kiralık kasa hizmetleri Mevduat hesabı açma Kar-zarara katılma hesabı açma Cari hesap açma Repo Benzeri hesap açma işlemleri RG /25162

11 12 bin YTL’lik parasal sınıra tabi işlem türleri
Her türlü alım-satım Havale Ödeme Saklama Takas Trampa Borç alma Borç verme Borcun nakli Alacağın temliki Kiralama Kiraya verme Mevduat, kar-zarara katılma hesabı veya cari hesaplardan para çekme veya yatırma Çek ve senet tahsili Sermaye piyasası işlemleri Benzeri işlemler

12 Kimlik tespit usulü Türk uyruklu gerçek kişiler için
Nüfus hüviyet cüzdanı Sürücü belgesi Pasaport

13 Soru : Avukatların kimlik belgeleri kimlik tespitinde kullanılabilecek midir?
Evet Hayır

14 Soru : KKTC vatandaşlarının kimlik tespitinde “KKTC Kimlik Kartı” kullanılabilir mi?
Evet Hayır

15 Kimlik tespit usulü Yabancı uyruklu gerçek kişiler için
Kendi ülke pasaportu İkamet tezkeresi

16 Avrupa ülkelerince verilen kimlik belgelerinin kimlik tespitinde kullanılması
En fazla üç aylık bir süre için Türkiye’yi ziyaret eden ve kazanç gayesi gütmeyen ülke vatandaşları Anlaşma* ekindeki listede belirtilen kimlik belgeleri “Kimlik kartı ile seyahat edenler için hudut kapılarından giriş-çıkış formu” * tarihinde Paris’te imzalanan ve tarih ve sayılı R.G.’de yayımlanan “Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri İle İlgili Avrupa Antlaşması”

17 Kimlik tespit usulü Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için
Ticaret siciline tescil belgesi örneği ile Adına hareket eden kişinin yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri

18 Soru : Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti nasıl yapılacaktır?
Belgelerin Türk konsolosluğunca onaylanması veya Apostil şerhi düşülmesi Yabancı dilde düzenlenen belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri

19 Soru : İmza sirkülerinde yer alan kimlik bilgileri, kimlik tespitinde kullanılabilir mi?
Evet Hayır

20 Kimlik tespit usulü Vakıflar
Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicil kaydı Dernekler İl Emniyet Müdürlüklerinde tutulan sicil kaydı Tüzel kişiliği olmayan teşekküller İdare etmeye yetkili olunduğuna ilişkin karar

21 Kimlik tespit usulü Kimlik belgelerin fotokopisinin alınması veya
Evrakın arkasına kimlik bilgilerinin kaydı ile Gerçek kişinin beyan ettiği adres Müteakip işlemlerde kimlik bilgilerinin karşılaştırılması

22 İşlemi yapan gerçek kişinin kimliği de tespit edilir
Kimlik tespit usulü Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler Dernekler Vakıflar Tüzel kişiliği olmayan teşekküller Adına yapılan işlemlerde İşlemi yapan gerçek kişinin kimliği de tespit edilir

23 Kayıtların saklanması
Kimlik tespitine ilişkin belgelerin, son işlem tarihini takip eden yılın başından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza zorunluluğu

24 Şüpheli işlemlerin bildirilmesi

25 Şüpheli işlem Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin yasadışı yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir husus olması hali

26 Şüpheli işlem bildirim esasları
Şüpheli işlem bildirimi, kimlik tespitinden sonra yapılır Bildirilen şüpheli işlem ile ilgili olarak işleme taraf olanlara bilgi verilemez (tipping off) Herhangi bir parasal sınırlama yoktur MASAK ş. işlem tipi belirlemeye yetkilidir

27 Şüpheli işlem bildirim usulü
Tespit tarihinden itibaren 10 gün içinde bildirilir Bildirim MASAK’a şüpheli işlem bildirim formu doldurularak yapılır Gecikmesinde sakınca görülen hallerde derhal MASAK’a ve C.savcılığına bildirim yapılır

28 Şüpheli işlem bildirim formu

29

30

31

32 Yıllara göre ŞİB sayıları (Bankalar + ÖFK’ler) (2005 yılı için 15. 11
Yıllara göre ŞİB sayıları (Bankalar + ÖFK’ler) (2005 yılı için itibariyle) Genel Toplam 1619 2 193 324 68 101 194 180 290 267

33 Neden şüpheli işlem bildiriminde bulunmuyoruz?
Bildirimde bulunanlara cezai ve hukuki koruma yok Bildirimde bulunanların kimliklerinin gizli tutulduğu konusunda endişelerim var Bankam müşteri kaybedebilir ŞİB konusunda yeterli bilgim yok

34 Neden şüpheli işlem bildiriminde bulunmuyoruz?
Banka yönetiminden çekiniyorum Şüpheli işlem tipi sayısı çok az Bu sistemin, karapara aklama suçunun tespitinde yararı olduğunu düşünmüyorum Bildirimde bulunmasam kim bilecek, tespiti çok zor, hatta imkansız

35 Neden şüpheli işlem bildiriminde bulunmuyoruz?
Başım kötü kişilerle belaya girebilir Bildirim prosedürü çok fazla Paranın akı karası olmaz

36 Dikkatiniz için teşekkür ederim.
(KKY.7)


"Karapara Aklama ile Mücadele" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları