Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU VE MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ 4/2008 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU VE MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ 4/2008 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ."— Sunum transkripti:

1 KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU VE MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ 4/2008 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Eylül 2010

2 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
4/2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI Yürürlüğe Giriş 29 OCAK 2008 MABEB Eylül 2010

3 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
YASA ALTINDA YAYIMLANAN TEBLİĞLER Madde 7/1 - Uyum Görevlileri ile ilgili Usul ve Esasları Tebliği Madde 13/2 - Nakdi Para Limitini aşan Nakit İşlemlerin Bildirim Usul ve Esasları Tebliği Madde 10/2 – Müşteri Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği Madde 12 - Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve Esasları Tebliği Bilgi İçin Web Sayfası: MABEB Eylül 2010

4 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
YASA’da 21 adet yükümlü grubu belirlenmiştir. Bunlar; Resmi Yetkililer, Bankalar, (off shore bankalar dahil) Kumarhaneler, Sigorta şirketleri ve Acenteleri, Döviz büroları, Kooperatif Şirketleri, Finans şirketleri, Finansal kiralama şirketleri, Faktoring şirketleri, Sermaye Piyasası aracı kurumları Portföy yönetim şirketleri, Yatırım fonu yöneticileri, Kıymetli maden taş ve mücevherlerin alım satımı yapanlar, Ticaret amacı ile gayrı menkul alan satan ve buna aracılık edenler, Talih oyunları işletmeciliği yapanlar, Piyangolar idaresi, Muhasip veya Murakıplar, Posta ve Kargo şirketleri, Tarihi eser sanat eseri ve antika ticareti yapanlar, Oto Galeriler Avukatlar ve/veya Avukatlık büroları MABEB Eylül 2010

5 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 1. Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü 2.Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin Bildirimi 3. Şüpheli İşlem Bildirimi 4.Uyum Görevlisi Atama Zorunluluğu 5. Bilgi Belge Verme ve Sır Saklama 6. Kayıtların Saklanması MABEB Eylül 2010

6 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 1. Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Yeni Yasa ve çıkarılan tebliğlerle yükümlülere müşteri tanınması ve bilgilerin teyit edilmesi zorunluluğunu getirilmektedir.) Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması zorunludur. Yükümlüler, kimlik tespiti yapamadıkları veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda, iş ilişkisini tesis etmez ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştirmezler  Kimlik Teyidi KKTC kimlik kartı, KKTC sürücü belgesi veya pasaportu, yabancı uyruklular için kendi ülke pasaportları, ikamet belgesi veya ülkelerinde geçerli kimlik belgesi üzerinden teyit edilir. MABEB Eylül 2010

7 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 2.Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin Bildirimi ( Nakdi Para Limiti Yasa’da € 10,000.- olarak belirlenmiştir.) Nakdi para limitini aşan tüm nakit işlemlerini Daire'ye bildirmek zorundadırlar. Yükümlülerin, nakdi para limitini aşan nakit işlemleri Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemler Bildirim Formu ile birlikte bilgisayar excel yazılımında (cd-rom veya disket ortamında) veya Daire'nin uygun göreceği bir yazılımda veya şekilde Daire'ye göndermeleri zorunludur. Bildirimlerin “GİZLİ” ibareli olması ve kapalı zarf içerisinde “Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi _Mali Bilgi Edinme Birimine gönderilimesi gereklidir. İlgili ayda belirtilen nitelikte işlem bulunmaması halinde ise işlem bulunmadığı yönünde Daire'ye bildirim yapılması zorunludur. MABEB Eylül 2010

8 NAKDİ PARA LİMİTİ AŞAN NAKİT İŞLEM BİLDİRİM FORMU
Yükümlü Adı : 1 Dönemi : 2. Sıra No İşlem Tarihi İşlemi Yapanın Adına İşlem yapılanın Para Cinsi Tutar İşlemin Türü Ad ve Soyadı Ülke Kısaltması Kimlik Türü Kimlik No: Kimlik No 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MABEB Eylül 2010

9 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 3. Şüpheli İşlem Bildirimi Şüpheli işlemlerde para miktarına bakılmaksızın, yükümlüler tarafından tespit edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Daireye bildirilmesi zorunludur. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde şüpheli işlem ve işleme taraf olanlar anında Daireye bildirilir) Şüpheli işlem bildirimi; gerçek kişi yükümlünün bizzat kendisi, tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri, uyum görevlisi atanan yükümlülerde ise atanan uyum görevlileri tarafından yerine getirilir. Şüpheli işlem Bildirimleri Daire tarafından hazırlanmış olan ŞİBF formları aracılığı ile bildirilir. Bildirimler “GİZLİ” ibareli olması ve kapalı zarf içerisinde “Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi _Mali Bilgi Edinme Birimine gönderilmesi gereklidir. MABEB Eylül 2010

10 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 4.Uyum Görevlisi Atama Zorunluluğu Yasaya ve yayımlanan Tebliğe göre; bankaların, sigorta şirketlerinin, kumarhanelerin, finansal kiralama şirketlerinin ve faktoring şirketlerinin uyum görevlisi atama zorunluluğu bulunmaktadır. Yükümlüler, uyum görevlilerinin verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapabilmelerini sağlamak amacıyla personelin eğitilmesi de dahil gerekli önlemleri alırlar. Uyum görevlileri kendilerine intikal ettirilen şüpheli işlem bildirim formlarındaki bilgileri, yükümlü bünyesindeki mevcut diğer bilgiler ile birlikte ilgili Yasa ve Tebliğ’leri de gözönünde bulundurarak değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre Daire’ye bildirilip bildirilmemesine karar verir. MABEB Eylül 2010

11 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 5. Bilgi Belge Verme ve Sır Saklama Daireye yapılan şüpheli işlem bildirimleri veya Daire tarafından araştırılan veya takibata alınan şüpheli işlemler veya ilgili kişilerin kimlikleri hakkındaki bilgiler gizli tutulur. Dairede görev yapan kişiler, kurul üyeleri, kurulun yetkilendirdiği veya görevlendirdiği kişiler ile görevleri dolayısıyla bilgi edinen diğer kimseler edindikleri bilgileri soruşturma amacıyla ilgili mercilere ve mahkemeye şahadet olarak sunma dışında kimseye açıklayamazlar. Herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Daireye bilgi ve/veya belge veren yükümlü yetkilileri veya dış denetçilerinin bu gibi bilgileri aktarması gizlilik ilkesini ihlal etmez ve bu gibi kişiler gizlilik ilkesini ihlal ettikleri gerekçesiyle yükümlülük altına sokulamaz. MABEB Eylül 2010

12 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 6. Kayıtların Saklanması Yükümlülerin, bu Yasa ile getirilen yükümlülüklere ve bütün işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki belgeleri, düzenlenme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren on iki yıl süreyle muhafaza etmesi ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmesi zorunludur. MABEB Eylül 2010

13 KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU VE MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ MABEB Eylül 2010

14 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
Yasa ile; Mali Bilgi Edinme Birimi (Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Bağlı Para,Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde oluşturulan BİRİM) Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu oluşturulmuştur. MABEB Eylül 2010

15 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ (MABEB)
ŞİB ve Nakit İşlem Bildirimlerini alma, Veri toplama, Analiz ve değerlendirme, Dağıtım Kurumlararası koordinasyon sağlama Eğitim ve Bilgilendirme İstatistik Mevzuat uyum çalışmaları MABEB Eylül 2010 15

16 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ GÖREV VE YETKİLERİ
Yasa ile Daire’ye verilen görev ve yetkiler , Mali Bilgi Edinme Birimi aracılığı ile yürütülür. Birimin görev ve yetkileri: Birim suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar ve bu konuda alınması gerekli her türlü önlemi alır. Suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizme finansman sağlanmasına ilişkin olabilecek işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi yükümlülerden, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından ile gerçek ve/veya tüzel kişilerden talep eder MABEB Eylül 2010

17 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ GÖREV VE YETKİLERİ
Birimin görev ve yetkileri: Suç gelirlerinin aklanması suçu ile terörizmin finansmanı suçunun işlenip işlenmediği konusunda inceleme yapar ve gerek duyulduğunda ilgili birimlerin kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapmaları talebinde bulunur. İnceleme sonucunda suçun işlendiğine dair ciddi emareler olduğunun saptanması halinde konuyu Kurula bildirir MABEB Eylül 2010

18 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ
MABEB PARA KAMBİYO DAİRESİ Ş.İ.B POLİS NAKDİ PARA VERİLERİ HAVALE VERİLERİ KAYIT YÜKÜMLÜ GRUPLAR DEĞERLENDİRME BİLGİ KAYNAKLARI YÜKÜMLÜ GRUPLAR DEVLET KURUMLARI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU YURDIŞI BİLGİ DEĞİŞİMİ NAKDİ PARA BİLDİRİMLERİ (S.G.A.Ö.) KURUL KURUL KARARLARI DOSYA TAKİBİ HUKUK DAİRESİ (BAŞSAVCILIK) DURGUN DOSYA (VERİ OLARAK DURUR) MABEB Eylül 2010

19 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ GÖREV VE YETKİLERİ
Birim ayrıca suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi mücadelesi kapsamındaki mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına katkı sağlar ve görüş bildirir. Suç gelirlerini aklamayla mücadelede yükümlü olan kuruluşların farkındalığını artırmak amacıyla eğitim seminerleri düzenler ve uzman kuruluşlar tarafından eğitim seminerlerinin yapılmasını planlar. Diğer ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar. Suç gelirlerini aklamayla mücadelede diğer ülkelerle işbirliği sağlar. İstatistikler oluşturur (yasa uygulamaları ve şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin olarak) MABEB Eylül 2010

20 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Daire tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgileri değerlendirmek, bu bilgiler ışığında incelemeler yapıp bulgularını Hukuk Dairesine ve ilgili diğer mercilere aktarmak üzere oluşturulan kuruldur. Kurul, aşağıdaki kişi ve temsilcilerden oluşur: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı.(Başkan) Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü. Gümrük ve Rüsumat Dairesi temsilcisi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası temsilcisi ve Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi. MABEB Eylül 2010

21 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
MABEB Eylül 2010


"KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU VE MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ 4/2008 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları