Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Çok vatandaşlık :Bir Türk vatandaşının aynı anda bir veya birden fazla vatandaşlığa sahip olmasıdır. Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını doğumdan veya sonradan kazanan ve bu yolda yazılı olarak bildirimde bulunan Türk vatandaşı hakkında yapılacak inceleme sonucunda, aynı kişi olduğunun tespiti halinde nüfus kaydına çok vatandaşlığa sahip olduğuna dair açıklama yapılır. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz.

2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çok vatandaşlığa ilişkin bildirim nasıl yapılır? Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişilerden ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli ya da vasisi yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere yazılı şekilde yapılır. Bildirim sırasında form dilekçe, nüfus cüzdanının veya örneğinin ve diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösteren kimlik bilgilerini içeren belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

3 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dış temsilciliklere yapılan çok vatandaşlığa ilişkin bildirimler Dış temsilciliklere çok vatandaşlığa ilişkin form dilekçe ile yapılan bildirim üzerine; kişiye ait form dilekçe ile belgeler, ilgilinin kaydına çok vatandaşlığa ilişkin gerekli açıklamanın yapılması için doğrudan kayıtlı olduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilir.

4 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çok vatandaşlığa ilişkin bildirimlerde nüfus müdürlüğünce yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan ve form dilekçe ile nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklere bildirimde bulunan Türk vatandaşlarının çok vatandaşlık işlemleri nüfus müdürlüklerince yürütülür. Bildirim üzerine nüfus müdürlüğünce, ilgili kişilerin nüfus kayıtlarında yer alan adı, soyadı, doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri ile sahip oldukları diğer devlet vatandaşlığını gösteren belgelerde yer alan kimlik bilgileri karşılaştırılır. Yapılan karşılaştırma sonucunda kimlik bilgilerinin uyması halinde ilgili veri giriş formu düzenlenir ve nüfus kaydına gerekli açıklama yapılır. Çok vatandaşlığa ait bildirim formuna diğer olaylar kütüğünden numara verilir ve dayanak belgeleri ile birlikte muhafaza edilir.

5 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kimlik bilgilerinin farklı olması halinde bu kişilerin talepleri reddedilir. Yabancı devlet vatandaşlığının kazanılması sırasında yabancı ad ve soyadının seçildiğini gösteren yetkili makamlarca verilmiş belge ibraz edilmesi halinde, çok vatandaşlık işlemi yapılan kişinin nüfus kaydına almış olduğu yabancı ad ve soyadı da işlenir. Çok vatandaşlığa sahip olduğu halde bu yolda bildirimde bulunmayan Türk vatandaşlarının diğer devlet vatandaşlığı ile yapmış oldukları nüfus olayları, nüfus kayıtlarına işlenmez.

6 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çok vatandaşlık açıklamasının geçersiz hale getirilmesi Çok vatandaşlığa sahip Türk vatandaşının herhangi bir nedenle taşıdığı diğer devlet vatandaşlığını kaybetmesi halinde; ergin olanın kendisi, ergin olmayanın ise veli ya da vasisi yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere yazılı olarak bildirimde bulunur. Bildirim sırasında, kişinin nüfus cüzdanı veya örneği ile diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kaybettiğini gösteren ve kimlik bilgilerini içeren belge ibraz edilir.

7 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. Dış temsilciliklere bildirimde bulunan kişilere ait form dilekçe ile belgeler gerekli işlem yapılmak üzere doğrudan ilgilinin aile kütüğünde kayıtlı olduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilir. 4.Yapılan karşılaştırma sonucunda kimlik bilgilerinin uyması halinde ilgili veri giriş formu düzenlenir ve çok vatandaşlığın geçersiz hale getirildiğine ilişkin gerekli açıklama yapılır. 5.Kimlik bilgilerinin farklı olması halinde bu kişilerin talepleri reddedilir.

8 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vatandaşlık İşlemlerinde Çok Vatandaşlığa Sahip Olan Kişinin Kimlik Bilgilerinin Farklı Olması Çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan kişinin, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

9

10

11

12 nvi ÇOK VATANDAŞLIĞA İLİŞKİN AÇIKLAMA
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi ÇOK VATANDAŞLIĞA İLİŞKİN AÇIKLAMA Bilindiği gibi, Türk vatandaşlığının yanı sıra başka bir devlet vatandaşlığını kazanan ve bu yolda bildirimde bulunan kişilerin çok vatandaşlığa ilişkin iş ve işlemleri 5901 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca nüfus idarelerince yürütülmektedir. Ancak, valiliklerden alınan yazılardan, 5901 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 81 inci maddesinde belirtilen yabancı kimlik belgesinin ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgelerde kimlik bilgilerinin yetersiz olması nedeniyle işlemlerin uygulanmasında sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz.

13 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan araştırma sonucunda, bazı ülkelerce mevzuatları gereği doğum belgesi dışında kimliğe ilişkin bir belge düzenlenmediği ya da düzenlenen kimlik belgesinde anne, baba adı, yabancı devlet vatandaşlığını kazanma tarihi gibi bilgilere yer verilmediği, ülkelere göre bu durumun farklılık gösterdiği anlaşıldığından, bundan böyle çok vatandaşlığa ilişkin işlemler aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz.

14 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 1. Dış temsilciliklerce yapılacak işlemler: a)Doğum belgesinin aynı zamanda vatandaşlık belgesi yerine geçtiği devlet vatandaşlığını kazanan çocuklar için yapılan çok vatandaşlık bildirimi sırasında ayrıca yabancı kimlik belgesi veya benzeri bir belge istenmeyecektir. İlçe nüfus müdürlüklerine yazılan çok vatandaşlığın tesciline ilişkin yazılarda “ ……….. Kanunları gereğince doğum belgesi dışında başka bir belge düzenlenmemekte olup, doğum belgesi vatandaşlık belgesi yerine geçmektedir “şeklinde açıklama yapılacak ve ilgiliye ait form dilekçe, nüfus cüzdanı örneği veya nüfus kayıt örneği ile doğum belgesinin Türkçe tercümesinin tasdikli bir örneği gerekli işlem yapılmak üzere ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz.

15 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi b) Mevzuatları gereğince kimlik belgesi düzenleyen, ancak bu belgelerde, ana adı, baba adı, yabancı devlet vatandaşlığını kazanma tarihi gibi bilgilere yer vermeyen devletlerin vatandaşlığını kazanan çocuklar için yapılan çok vatandaşlık bildirimi sırasında ayrıca başka bir belge istenmeyecektir. İlçe nüfus müdürlüklerine yazılan çok vatandaşlığın tesciline ilişkin yazılarda, “………. Kanunları gereğince düzenlenen kimlik belgelerinde……… bilgilerine yer verilmemektedir.” şeklinde açıklama yapılacak ve ilgiliye ait form dilekçe, nüfus cüzdanı örneği veya nüfus kayıt örneği ile yabancı kimlik belgesinin Türkçe tercümesinin tasdikli bir örneği gerekli işlem yapılmak üzere ilgili nüfus idaresine gönderilecektir. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz.

16 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 2. Nüfus Müdürlüklerince yapılacak işlemler: Dış temsilciliklerce çok vatandaşlığın tesciline ilişkin nüfus müdürlüklerine iletilen yazılarda, yukarıda belirtilen şekilde açıklama bulunması kaydıyla müracaat makamından ayrıca kimlik belgesi veya benzeri bir belge istenmeyecek ve kimlik bilgilerinin karşılaştırılmasında doğum belgesi veya yabancı kimlik belgesi ile birlikte form dilekçede bulunan kimlik bilgileri esas alınacaktır. Nüfus müdürlüklerine doğrudan çok vatandaşlık başvurularında ise ibraz edilen doğum belgesi veya kimlik belgesi dışında başka bir belge istenmeyecek ve kimlik bilgilerinin karşılaştırılmasında ibraz edilen belge ile birlikte form dilekçede bulunan bilgiler esas alınacaktır. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz.

17 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Diğer taraftan 5901 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 85 inci maddesi uyarınca ibraz edilen tespit kararlarının değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen kriterler esas alınacaktır. 1) Çok vatandaşlık bildiriminde bulunan ve kimlik bilgilerinin karşılaştırılması sonucunda; adı, soyadı, baba ve ana adında bütünlüğü bozmayan harf değişiklikleri veya kazandığı devlet alfabesinden kaynaklı yazılış farklılığı nedeniyle talebi reddedilen kişilerin ibraz ettikleri tespit kararları işleme konularak nüfus kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılacaktır. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz.

18 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 2) Çok vatandaşlığa sahip olduğuna dair bildirimde bulunan kişinin Türkiye’deki nüfus kaydında bulunan adı, soyadı, ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ile yabancı kimliğinde bulunan adı, soyadı, ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi birbirinden farklı ise çok vatandaşlık işlemi yapılmayacaktır. Ancak ilgili tarafından tespit kararı ile birlikte yetkili Türk mahkemelerinden alınmış kayıt düzeltme kararının ibraz edilmesi halinde çok vatandaşlık işlemi yapılacaktır. Bilgi edinilmesini ve çok vatandaşlık işlemlerinde bu genelgede belirtilen esaslara göre işlem yapılması yolunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz.


"T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları