Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ
6102 sayılı TTK, tarihinde kabul edilen 6335 sayılı kanun ile bazı değişikliklere uğramıştır. Yapılan değişiklikler genel olarak ortakların şirkete borçlanma yasağı, yönetim kurulu üyelerinin uyruğu, yerleşme yeri ve eğitim şartı, her türlü belge yer alacak bilgiler, bağımsız denetime tabi olacak işletmeler ve uygulanacak muhasebe sistemi, internet sitesi kurulması ve kapsamı üzerinde olmuştur. Aşağıda yeni düzenlemelere ait açıklamalara yer verilmektedir. Kanunun olan yürürlük tarihinde değişiklik yapılmamıştır. Ortakların şirkete Borçlanma Yasağında yapılan değişiklikle tarihinde var olan ortaklar cari hesap bakiyelerinin 3 yıl içinde nakden kapatılması ve tarihi sonrası iş avansı, kar payı avansı, vb. dışındaki nedenlerle para çekilmemesi yasağı yumuşatılmıştır. Esasen yasa içerisinde yer alan cezalar hafifletilmiş, hürriyeti bağlayıcı cezalar ve adli para cezaları idari para cezalarına çevrildiğini belirtmek gereklidir.

2 Anonim ve Limited şirket ortakları sermaye taahhüdünden doğan vadesi geçmiş borçları yoksa, özkaynakları içinde sermaye mevcudiyetini koruyorsa şirketten para çekebileceklerdir. Önemli olan ticaret sicili gazetesinde yayınlanmış olan tescilli sermayenin altına düşmemektir. Bu bedelin altına inilmediği sürece para çekişleri olabilecektir. Kurumlar vergisi uygulamalarında ise faiz çalıştırılmasına eskiden olduğu gibi devam edilecektir. Sermayesini kaybetmiş olanların veya kaybedecek şekilde para çekişi yapanların ceza ile karşı karşıya gelecekleri tekraren hatırlatılmaktadır. Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerinden en az bir tanesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az birinin Türkiye’de yerleşmesi şartları kaldırılmıştır. Yine yönetim kurulu üyelerinin dörtte birinin yüksek öğrenim görme şartı kaldırılmıştır. Limited Şirket müdürlerinin en az birisinin Türkiye’de yerleşmiş olması şartı da kaldırılmış bulunmaktadır.

3 Ticari mektup, ticari defterlere yapılan kayıtlara dayanak oluşturan (fatura, irsaliye, gider, mk. vs.) gibi belgelerde bulunması gereken bilgiler netleştirilmiş ve sınıflandırılmıştır. 01.Ocak.2014’de yürürlüğe girecek düzenlemelere göre Ticaret Ünvanı, İşletme Merkezi, Ticaret Sicil Numarası ve internet sitesi oluşturmakla yükümlü ise internet sitesinin adresinin bulunması yeterli görülmüştür. Bağımsız Denetime ait düzenlemeler 01.Ocak.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanması yine bu tarihte uygulamaya başlanacaktır. Muhasebe defterleri Vergi Usul Kanunu’na göre şu anda yapıldığı gibi tutulacak yıl sonlarında finansal tablolar Türkiye Muhasebe Standartlarına uyumlu hale getirilecektir. Ticari Defterlerden yalnızca Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri kapanış onayına tabi olurken kapanış onayı Mart ayı sonuna alınmıştır. Envanter kapanış onayı kaldırılmış olmaktadır. Kapanış tasdiki yapılamaması TL idari para cezasına bağlanmıştır. Her yıl Aralık ayı sonunda Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter, Yönetim Kurulu Karar, Pay Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri olarak toplam 6 adet defter tasdik olacaktır. Pay Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defterlerinin her yıl tasdiki zorunlu değildir.

4 Bağımsız Denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiş olup, bu şirketler Kamu Gözetimi Kurumundan yetki almış bağımsız denetçi veya bağımsız denetim şirketlerince denetlenecektir. İnternet sitesi kurulması yükümlülüğü 1 yıl sonra 01.Temmuz.2013’de yürürlüğe girecektir. Bakanlar Kurulunca Bağımsız Denetime tabi tutulması kararlaştırılan şirketler internet sitesi kuracaktır. Bunlar dışında Anonim ve Limited Şirketler internet sitesi zorunluluğu dışında tutulmuştur. Ticaret Sicil Gazetesinde ve internet sitesinde bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim raporu, genel kurul tutanağının yayınlanması zorunluluğu kaldırılmıştır. İnternet sitesine kanunen yapılması gereken ilanlar olan yönetim kurulu üyeleri, ana sözleşme ve değişiklikler, sermayenin yapısı, imza yetkileri gibi hususlar konulacaktır. Böylece internet sitesinin kapsamı ve içeriği daraltılmış olmaktadır. BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


"TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları