Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler -Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar- MASAK 14 Ekim 2008

2 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Hukuki Dayanaklar 5549 sayılı Kanun (Madde 3) 18/10/2006 tarih ve sayılı R.G.’de yayımlanmıştır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik 09/01/2008 tarih ve sayılı R.G.’de yayımlanmış ve 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. MASAK 5 No.lu Tebliğ 09/04/2008 tarih ve sayılı R.G.’de yayımlanmıştır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 16/09/2008 tarih ve sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.

3 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Müşterini Tanı Prensibi Müşterinin tanınması; Yükümlülerin, müşterileri ve müşterilerinin faaliyetleri ile ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi sahibi olması Bu bilgileri edinmek amacıyla kendi bünyesinde politika ve prosedürler geliştirmesi

4 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Müşterinin Tanınmasına Yönelik Önlemler Müşterinin kimliğini tespit etmek ve müşterinin kimlik bilgilerini geçerli ve güvenilir belge ve bilgiler kullanarak doğrulamak Nihai (Gerçek) faydalanıcının kim olduğunu belirlemek ve kimliğinin doğrulanabilmesi için gerekli önlemleri almak İş ilişkisinin çeşidi ve kurulma amacı hakkında bilgi elde etmek Mesleği, iş geçmişi, mali durumu, hesapları, ticari faaliyetleri, yerleşik olduğu ülke ve ilgili diğer göstergeleri dikkate alarak müşterilerinin aklama ve terörün finansmanı açısından risk profilini çıkarmak, yüksek risk taşıyan müşterilerini, iş ilişkilerini ve işlemleri belirlemek ve bunları devamlı olarak takip etmek

5 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Yükümlü Bankacılık, Sigortacılık, Bireysel emeklilik, Sermaye piyasaları, Ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile Posta ve taşımacılık, Talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler, Döviz, Taşınmaz, Değerli taş ve maden, mücevher, Nakil vasıtası, iş makinesi, Tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile Noterler, Spor kulüpleri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenleri ifade eder.

6 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Yükümlüler Aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir. a) Bankalar b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler ç) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar finansman ve faktoring şirketleri d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri e) Yatırım fonu yöneticileri f) Yatırım ortaklıkları g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ğ) Finansal kiralama şirketleri h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar ı) Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri

7 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
j) Varlık yönetim şirketleri k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü m) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler

8 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
r) Spor kulüpleri s) Noterler ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar t) Şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere, bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler Merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorundadır

9 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Finansal Kuruluş a) Bankalar. b) Banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar. c) Yetkili müesseseler ç) İkrazatçılar Finansman şirketleri Faktoring şirketleri d) Sermaye piyasası aracı kurumları Portföy yönetim şirketleri  e) Yatırım fonu yöneticileri f) Yatırım ortaklıkları g) Sigorta, Reasürans Emeklilik şirketleri ğ) Finansal kiralama şirketleri. h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar. i) Bankacılık faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

10 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kimlik Tespiti Yükümlüler, Kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde İşlem yapılmadan önce, İşlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır.

11 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kimlik Tespiti Yapılacak Durumlar Tutara bağlı olmaksızın,mutlak kimlik tespiti gerektiren durumlar Sürekli iş ilişkisi tesisinde Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda

12 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kimlik Tespiti Yapılacak Durumlar Tutara bağlı olan durumlar Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı YTL veya üzerinde olduğunda, Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı veya tek primli olup prim tutarı YTL veya üzerinde olduğunda, İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı YTL veya üzerinde olduğunda

13 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Sigortacılık İşlemlerinde Kimlik Tespiti
Hayat sigortası dışındaki sigortacılık işlemlerinde, işlem tutarı veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı YTL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapılacaktır. Sigorta şirketinin acentesi olan olan banka nezdinde işlem yapılması durumunda kimlik tespiti acente olarak yükümlü olan banka tarafından yerine getirilecektir.

14 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Sigortacılık İşlemlerinde Kimlik Tespiti
Sigorta poliçe satışlarında; sigorta ettirenin, sigortalının ve lehdarın farklı olması durumunda kimlik tespitini gerektiren işlemlerde ilk etapta sigorta işlemini yaptıran kişinin kimliği usulüne uygun olarak işlem yapılmadan önce tespit edilecektir. Sigortalının veya lehdarın kimliği ise herhangi bir şekilde bu kişilerle kimlik tespitini gerektiren ( YTL ve üzeri ödeme gibi) işlem yapılması aşamasında tespit edilecektir.

15 Tutar sınırı olmaksızın Kimlik tespiti yapılacak durumlar
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Md.3 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Tutar sınırı olmaksızın Sürekli iş ilişkisi tesisinde Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda Kimlik tespiti yapılacak durumlar Tutar sınırına göre Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı YTL veya üzerinde olduğunda, Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı veya tek primli olup prim tutarı YTL veya üzerinde olduğunda, İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı YTL veya üzerinde olduğunda,

16 Soru : Osman Bey İtimat Bank Kızılay Şubesine gelerek aynı bankanın Denizli Şubesine oğlunun okul ödemesi için YTL havale yapmak istemiştir. Bu işlemde kimlik tespiti yapılması gerekir mi? Evet Hayır

17 Soru : Osman Bey İtimat Bank Kızılay Şubesine gelerek Vatan Bank Kızılay Şubesine oğlunun okul ödemesi için YTL havale yapmak istemiştir. Bu işlemde kimlik tespiti yapılması gerekir mi? Evet Hayır

18 Soru : İtimat Bank Kızılay Şubesine gelen dilenci görünümünde bir şahıs Cayman Adalarında bir finansal kuruluşa YTL SWIFT yapmak istediğini belirtmiştir. Bu işlemde kimlik tespiti yapılması gerekir mi? Evet Hayır

19 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kimlik Tespiti Yönetmelikte her bir kişi bakımından aranan ve ayrı ayrı belirlenen bilgilerin alınması, Bu bilgilerin belirlenen belgeler üzerinden doğrulanarak teyit edilmesi Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere doğrulamada kullanılan teyit belgelerinin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisinin ya da elektronik görüntüsünün alınması yahut bilgilerin kaydedilmesi Süre: İş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır. Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, yalnızca sürekli iş ilişkisinde söz konusu olup, işlem yapılmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde yapılır.

20 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek kişilerde kimlik tespiti Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti

21 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Teyit Belgeleri Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport Türk uyruklu olmayanlar için Pasaport, İkamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi Alınacak Bilgiler Gerçek kişinin; Adı, soyadı Doğum yeri ve tarihi Anne ve baba adı Uyruğu Kimlik belgesinin türü ve numarası Türk vatandaşları için T.C. Kimlik numarası

22 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Teyit Belgeleri Yerleşim yeri belgesi, Son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. fatura Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belgeler Teyit bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır İlgiliye imza attırılır Alınacak Bilgiler ► Adresi ► Telefon no. (varsa) ► Faks no. (varsa) ► E- posta adresi (varsa) ►İş ve meslek (varsa) ► İmza örneği

23 Banka Kredi İşlemlerinde Kimlik Tespiti
Bankalarca kredi ilişkisi tesis edilen müşteriler lehine 3 üncü kişiler tarafından kefalet ya da garantör olunması durumunda; kredi ilişkisi tesis edilen müşterinin kimliği tespit edilecektir. Kefil ya da garantörün ise kimlik tespiti yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, bu kişilerin adres teyidinin yapılması ya da bu kişilerden başkası hesabına hareket edip etmediğine dair beyan alınması zorunluluğu da yoktur.

24 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Gerçek Kişilerde Adres Teyidi
Telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresinin doğruluğunun teyidi, sürekli iş ilişkisinin tesis edilmesi halinde yapılacaktır. Sürekli iş ilişkisi tesisinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen gerçek kişilerle ilgili kimlik tespiti kapsamında beyan adresin doğruluğu, e-Devlet veri tabanlarından yaralanmak suretiyle (elektronik görüntüsü de alınarak) teyit edilebilir. Müşteri adresine alma haberli posta yoluyla tebligat yapılması durumunda, tebligatın müşteriye yapıldığına dair belge de adres teyidinde kullanılabilir.

25 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Gerçek Kişilerde Adres Teyidi
Müşterinin birden fazla adresi olması durumunda, söz konusu adres bilgilerinden birinin teyidi yeterlidir. Yine müşterinin telefon veya elektronik posta adreslerinin her birinin de birden fazla olması durumunda bir telefon ve elektronik posta adresinin teyidi yeterli olacaktır. Müşteri ikamet veya iş adresinden hangisini beyan ederse o adres teyit edilecektir.

26 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Gerçek Kişilerde Adres Teyidi
Müşterinin daha önce alınmış ve teyidi yapılmış adres ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi sırasında, adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik tespit edilmişse, yeni adres ve iletişim bilgileri de teyit edilecektir. BEDAŞ ve ASKİ gibi kamu kurumu niteliği olan kuruluşlarca verilen ve abonelere ilişkin adres bilgilerinin yer aldığı listeler son üç aya ait olmak şartıyla kamu kurumu tarafından verilen belge kapsamında adres teyidinde kullanılabilecektir. Kredi kartı ekstresi, adres teyidi bakımından geçerli belge niteliğinde değildir.

27 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Gerçek Kişilerde Adres Teyidi
Yurtlarda kalan reşit çocukların adres teyidi, öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresi açıkça belirtir yazı üzerinden de yapılabilir. Turizm yörelerindeki tesislerde çalışan kişilerin adres teyidi bakımından, ilgili kişinin abonelik gerektiren kurumlardan elektronik ortamda aldığı elektronik faturalardan, yükümlü tarafından ilgili kuruma ait olduğu elektronik olarak teyit edilebilenler de adres teyidinde geçerli belge olarak kullanılabilecektir. Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar ile eşiyle birlikte ikamet eden ve üzerinde kayıtlı abonelik faturası bulunmayan kadın veya erkeğin adres teyidi, anne-baba veya eş üzerine düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren fatura üzerinden yapılabilir. (Eşler için evlilik cüzdanının ibrazı şartıyla)

28 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar KKTC vatandaşları Avrupa Konseyi üyesi ülke vatandaşları Vatandaşlıktan Çıkma İzin Belgesi/ Vatandaşlıktan Çıkma Belgesi (Pembe Kart) Avukat kimlikleri

29 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar : KKTC Vatandaşları Türkiye’ye yolculuklarda pasaport yerine KKTC kimlik belgesi kullanabildiklerinden, kimlik tespitini gerektiren işlemlerde pasaport yerine kimlik belgeleri kabul edilir.

30 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar : Avrupa Konseyine Ülke Vatandaşları 13 Aralık 1957 tarihli Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa Anlaşması Maksimum 3 ay süreli seyahat Kazanç amacı olmayacak Pasaport yerine Anlaşma ekinde yer alan kimlik belgeleri kullanılır.

31 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar : Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkma İzin Belgesi (Pembe Kart) Türk Vatandaşlığından Çıkma İzin Belgesi, Kişinin başka bir devlet vatandaşlığına geçmesine yetkili Türk makamlarınca izin verildiğini gösteren belgedir. Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi, İlgilinin Türk vatandaşlığından çıktığını gösteren ve verilmesi ile Türk vatandaşlığının kaybedilmesi sonucunu doğuran belgedir. (X)

32 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar : Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkma İzin Belgesi (Pembe Kart) “Türk Vatandaşlığından Çıkma İzin Belgesi” almış bir kişi olması durumunda kimlik tespiti, nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport üzerinden, “Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi” almış kişi olması durumunda kimlik tespiti, yeni vatandaşlığını kazandığı ülke pasaportu üzerinden, yapılacaktır

33 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar :Avukat Kimlikleri Avukat kimlikleri dahil hiçbir mesleki kimlik kimlik tespitinde kabul edilmeyecektir.

34 Soru : İtimat Bank Kızılay Şubesine gelen İlhan UÇAR hesap açtırmak istemiştir. Bu işleme dair Banka tarafından yapılması gerekenler: 1- Ali UÇAR’ın adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı,uyruğu,T.C. Kimlik numarası, kimlik belgesi türü ve numarası,adresi ve imza örneği alınır, 2-Ali UÇAR’ın varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve mesleğine ilişkin bilgiler alınır, 3-Ali UÇAR’ın nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaportunun üzerinden alınan bilgiler teyit edilerek kimliğin fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır, 4- Adresin doğruluğunun teyidi için Ali UÇAR’ın yerleşim yeri belgesi veya elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin son üç ay içinde düzenlenmiş faturasının fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır 10 gün 5-Ali UÇAR’ın varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile irtibat kurularak bunların doğruluğu teyit edilir.

35 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Ticaret siciline kayıtlı bir tüzel kişi için ticaret sicilinde yetkilendirilmiş kişilerce işlem talep edilmesi durumunda hakkında kimlik tespiti yapılması gereken kişiler Tüzel kişiliğin kendisi Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakları (işlemi yapan yükümlü, finansal kuruluş ise ve sürekli iş ilişkisi tesis ediliyorsa) İşlem, ticaret sicilinde yetkili olanlarca yetkilendirilen bir başkası tarafından talep ediliyorsa işlem talep eden bu kişinin de kimlik tespitinin yapılması gerekmektedir.

36 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Alınan Bilgiler Tüzel kişiliğin; Unvanı, Ticaret sicil numarası, Faaliyet konusu, Adresi Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası Telefon numarası, Faks numarası (varsa) E- posta adresi (varsa) Teyit Belgeleri Ticaret siciline tescile dair belgeler Gelir İdaresi tarafından düzenlenen belgeler Teyit bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır

37 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Alınacak Bilgiler Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin; ► Adı ve soyadı, ► Doğum yeri ve tarihi, ► Anne ve baba adı, ► Uyruğu, ► Kimlik belgesinin türü ve numarası Teyit Belgeleri Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi ► Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, ► Temsil yetkisi Tescile dair belgeler ► İmza örneği İlgiliye imza attırılır. Adres ve iletişim bilgilerinin alınmasına ve teyit edilmesine gerek bulunmamaktadır.

38 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Mevcut bir sürekli iş ilişkisi kapsamında, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yazılı talimatıyla tüzel kişi adına işlem talep edilmesi durumunda; Talimatın şirket yetkilisine ait olduğundan emin olmak kaydıyla, Şirketi temsile yetkili kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğu, Kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren noter onaylı imza sirküleri üzerinden teyit edilebilir.

39 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Finansal kuruluşlar Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle Sürekli iş ilişkisi tesisinde, Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliğini 6 ve 7 nci maddelere göre tespit eder.

40 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Gerçek kişi ortakların kimlik tespitinde kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren noter onaylı imza sirküleri kullanılabilecektir. Tüzel kişiliğin % 25 ini aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakların adres ve iletişim bilgilerinin teyidinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Tüzel kişiliğin kuruluş anındaki ortaklık yapısının değiştiği konusu yükümlünün bilgisi dahiline girmesi durumunda, yeni ortakların kimlik tespiti de Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

41 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Finansal kuruluşlar Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle Sürekli iş ilişkisi tesisinde, İlgili ticaret sicil memurluğu kayıtlarına başvurmak veya TOBB’nin veri tabanından sorgulama yapmak suretiyle Kendilerine sunulan tescil belgelerinde yer alan bilgilerin güncelliğini ve doğruluğunu teyit eder.

42 Soru : İtimat Bank Kızılay Şubesine gelen Ahmet Aras kendisinin Kardeşler Turizm Ltd. Şti. genel müdürü Hazım Kara’nın şoförü olduğunu, Kardeşler Ltd. hesabından YTL çekmek istediğini belirtmiştir. Bu işleme dair Banka tarafından yapılması gerekenler: 1- Kardeşler Ltd’nin kimlik teyidi md.16’ya göre yapılır. 2-Hazım Kara’nın kimlik tespiti md.6’ya göre yapılır. (noter onaylı vekaletname veya imza sirküleri) 3-Ahmet Aras’ın kimlik tespiti md.6’ya göre yapılır. 4- Ahmet Aras’ın yetki durumu tespit edilir. Hazım Kara’nın imzası teyit edilir. (noter onaylı vekaletname veya yazılı talimat)

43 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Dernek ve vakıflarda kimlik tespiti Sendika ve konfederasyonlarda kimlik tespiti Siyasi partilerde kimlik tespiti Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde kimlik tespiti Kamu kurumlarında kimlik tespiti

44 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Derneklerin kimlik tespitinde; derneğin adı, amacı, kütük numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresine ilişkin bilgiler (Dernek Tüzüğü-Dernek Kütüğündeki kayda ilişkin belgeler) Derneği temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir. Temsil yetkisi temsile yetkili olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir. İrtibat bilgileri bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır. Vakıfların kimlik tespitinde; vakfın adı, amacı, merkezi sicil kayıt numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Vakıf Senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin belgeler) Vakfı temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir. Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’deki şube ve temsilciliklerinin kimlik tespiti, İçişleri Bakanlığındaki kayda ilişkin belgeler esas alınmak suretiyle yapılır.

45 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Sendika ve konfederasyonların kimlik tespitinde; bu kuruluşların adı, amacı, sicil numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Bu kuruluşların tüzükleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüklerinde tutulan sicile esas diğer belgeler) Bu kuruluşları temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir. Temsil yetkisi tescile dair belgeler veya temsile yetkili olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir. İrtibat bilgileri bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır.

46 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Siyasi parti teşkilatının kimlik tespitinde; siyasi partinin ilgili biriminin adı, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Tüzükleri) Temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir. Yetki durumları temsile yetkili olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir. İrtibat bilgileri bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır.

47 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde kimlik tespiti Apartman, site veya iş hanı yönetimi gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına yapılan işlemlerde; teşekkülün adı, açık adresi ile varsa telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi (Noter onaylı karar defteri) Temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir. Yetki durumları noter onaylı karar defteri üzerinden teyit edilir. İrtibat bilgileri bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır.

48 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde kimlik tespiti Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerin kimlik tespitinde; ortaklığın adı, amacı, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Noter onaylı ortaklık sözleşmesi) Vergi kimlik numarası alınır ve GİB’nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden teyit edilir. Ortaklık adına işlem talep eden kişilerin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir. Yetki durumları ise temsile yetkili olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir. İrtibat bilgileri bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır.

49 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kamu kurumlarında kimlik tespiti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının müşteri olduğu işlemlerde, bunlar adına işlem yapan kişinin kimliği 6 ncı maddeye göre tespit edilir. Yetki durumu ise mevzuata uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesi üzerinden teyit edilir.

50 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Teyit Belgeleri Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin; Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından onaylanan veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkında Lahey Sözleşmesi” çerçevesinde bu sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi düşülen örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümeleri Alınacak bilgiler Tüzel kişiliğin nevine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki bilgiler aranacaktır. (Şirketler için tüzel kişiliğin; ► Unvanı, ► Ticaret sicil numarası, ► Faaliyet konusu, ► Ortakları ve adresi)

51 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti Tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan (TKO) teşekküller adına bunları temsile yetkili kimselerin (tescil belgelerine göre yetkili olan kişilerin) yetkilendirdiği kişilerce işlem talep edilmesi durumunda; Bir gerçek kişi müşteri adına başka bir kişi tarafından yapılan işlemlerde Küçükler ve kısıtlılar adına bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılan işlemlerde başkası adına hareket edilmektedir.

52 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti Tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan (TKO) teşekküller adına bunları temsile yetkili kimselerin (tescil belgelerine göre yetkili olan kişilerin) yetkilendirdiği kişilerce işlem talep edilmesi durumunda; Tüzel kişinin veya TKO Teşekkülün kimliği tespit edilir. Tüzel kişiyi veya TKO Teşekkülü temsile yetkili kişinin (tescil belgelerine göre yetkili olan kişinin) kimliği tespit edilir. (Kimlik bilgilerini içeren noter onaylı vekaletname veya imza sirküleri de kullanılabilir) Tüzel kişiyi veya TKO Teşekkülü temsile yetkili kişinin (tescil belgelerine göre yetkili olan kişinin) yetkilendirdiği kişinin kimliği tespit edilir. (Bu kişi başkası adına hareket eden olarak ifade edilmiştir) Ayrıca bu kişinin yetki durumu noter onaylı vekaletname veya temsile yetkili olanlar tarafından verilmiş yazılı talimat üzerinden tespit edilir. Temsile yetkili kimselerin yazılı talimat üzerindeki imzaları bunlara ait noter onaylı imza sirküleri üzerindeki imzalar ile teyit edilir.

53 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti Bir gerçek kişi müşteri adına başka bir gerçek kişi tarafından talep edilen işlemlerde Gerçek kişi müşterinin (adına işlem yapılan kişi) kimliği tespit edilir. (Noter onaylı vekaletname de kullanılabilir) İşlem talep eden diğer gerçek kişinin (temsilcinin) kimliği tespit edilir. Yetki durumu noter onaylı vekaletname üzerinden tespit edilir. Müşterinin kimliğinin daha önce tespit edilmiş olması şartıyla yazılı talimat da yetkilendirmede kullanılabilir. Bu durumda, yazılı talimat üzerinde yer alan müşteri imzasının yükümlü nezdindeki imza ile teyit edilmesi gerekir. Her iki gerçek kişinin de adres bilgileri alınacaktır. Ancak yapılan işlem sürekli iş ilişkisi kapsamında ise sadece adına işlem yapılan kişinin adres teyit edilecektir.

54 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti Küçükler ve kısıtlılar adına bunların kanuni temsilcileri/veli/vasi tarafından talep edilen işlemlerde; Adına işlem talep edilen küçük/kısıtlı ve işlemi talep eden kanuni temsilcinin/velinin/vasinin 6 ncı maddeye göre kimlik tespiti yapılacaktır. Mahkeme kararıyla veli tayin edilenler ile vasi ve kayyımların yetkisi, ilgili mahkeme kararının aslı veya noter tasdikli sureti üzerinden teyit edilir. Sürekli iş ilişkisinde, adres bilgilerinin teyidinde anne babanın adres teyidi yeterli olup ayrıca anne veya babanın yanında ikamet eden reşit olmayan çocuğun adres teyidine gerek bulunmamaktadır.

55 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Basitleştirilmiş Tedbirler Finansal kuruluşların kendi aralarında kendi ad ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerde, Müşterinin 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamında olan kamu idaresi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu işlemlerde, Maaş ödemesi anlaşması kapsamında toplu müşteri kabulü yoluyla iş ilişkisi tesisinde, Çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ve kişinin haklarını temlik etme yetkisi içermeyen emeklilik sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, Müşterinin halka açık ve hisseleri borsaya kote edilmiş şirket olduğu işlemlerde, müşterinin tanınmasına yönelik tedbirler bakımından yükümlülerin daha basit tedbirler almalarına Maliye Bakanlığınca izin verilebilir.

56 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Gerçekleştirdikleri İşlemlerde Finansal kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemlerde, müşteri konumunda olan finansal kuruluşa ilişkin olarak, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilir. Bu bilgilerin Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir. Türkiye’de yerleşik bir finansal kuruluşun müşterisinin yabancı ülkede yerleşik bir finansal kuruluş olması durumunda, yabancı finansal kuruluşun aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere ve denetime sahip bir ülkede yerleşik olması gerekmektedir.

57 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Gerçekleştirdikleri İşlemlerde Finansal kuruluşlar, elektronik ortamda yüz yüze gerçekleştirilmeyen işlemler bakımından güvenli iletişim ağlarının kullanılması, işlem talep eden veya talimat veren kişinin kimliğini ve yetkisini tespite ve doğrulamaya yarayan şifrelerin kullanılması da dahil gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ile müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

58 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Müşterinin Kamu İdaresi veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Olduğu İşlemlerde Bu kurum ve kuruluşlar adına işlem yapan gerçek kişilerin kimlik bilgileri alınarak kaydedilir. Yetki durumları mevzuata uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesi üzerinden teyit edilir. Bu kişilerin adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi zorunlu değildir. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ile müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

59 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Maaş Ödemesi Kapsamında Toplu Müşteri Kabulüne İlişkin İşlemlerde Bankaların, kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 100’den fazla personel istihdam eden kurum, kuruluş veya işletmelerin çalışanlarına maaş hesabı açılması amacıyla toplu müşteri kabulü yoluyla iş ilişkisi tesisinde, maaş ödemesi yapılacak gerçek kişilerin; Adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. Kimlik numarası, işyeri veya ikametgah adresi, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgileri alınır. Bu bilgilerden kimliğe ilişkin olanların teyidi yapılır. Bu teyit işlemi, Türk uyruklular için, İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi ver tabanı kullanılarak da (elektronik görüntüsü alınmak suretiyle) yapılabilir. Bankalar, müşterilerin kimliğine ilişkin olarak Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kimlik belgeleri ile imza örneklerini işlemin yapılmasından itibaren en geç üç ay içinde alırlar. Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi de bu süre içerisinde yapılır.

60 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Çalışanlara Ücretlerinden Kesinti yapılmak Suretiyle Emeklilik Hakları Sağlayan Emeklilik Planları ve Kişinin Haklarını Temlik Etme Yetkisi İçermeyen Emeklilik Sözleşmelerine İlişkin İşlemler Bu işlemlerde yükümlüler, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabilirler. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ile müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

61 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Müşterinin Hisseleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket Olduğu İşlemler Bu işlemlerde, şirkete ilişkin olarak Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilir. Bu bilgilerin, Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ile müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, tüzel kişiyi temsile yetkili kimselerin kimliği ve yetki durumu, Yönetmeliğin 7 nci ve 14 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak tespit edilir.

62 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Ön Ödemeli Kartlara İlişkin İşlemler Üzerindeki numara bazında hesap takibi yapılabilen, isimsiz, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli kartlarla ilgili işlemlerde yükümlüler; Tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 300 YTL’yi, Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir takvim yılı içinde YTL’yi (Limiti YTL’den az olmakla birlikte aynı takvim yılı içinde YTL üzerinde yükleme yapılanlar hariç) Aşmayan ön ödemeli kartların satışında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında kimlik tespiti yapmayabilirler. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ile müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

63 Adres Teyidi Abonelik gerektiren kurumlardan elektronik ortamda alınan elektronik faturalardan, yükümlü tarafından ilgili kuruma ait olduğu elektronik olarak teyit edilebilenler de adres teyidinde geçerli belge olarak kullanılabilecektir. Yurtdışında yerleşik gerçek kişilerin adres teyidinde de, yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin adres teyidinde kullanılacak belgeler kullanılacaktır. (Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler) Kişinin beyan ettiği adreste görüldüğüne dair kredi kartı teslim tutanağı da adres teyidinde kullanılabilecektir.

64 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Teyide esas belgelerin gerçekliğinin kontrol edilmesi Yükümlüler kimlik tespiti kapsamında alınan bilgilerin teyidi amacıyla kullanılan belgelerin gerçekliğinden şüphe duydukları durumda imkânların elverdiği ölçüde, belgeyi düzenleyen kişi ya da kuruma veya diğer yetkili mercilere başvurmak suretiyle belgenin gerçekliğini doğrular.

65 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Müteakip işlemlerde kimlik tespiti Daha önce usulüne uygun olarak kimliği tespit edilenlerin Sürekli iş ilişkisi kapsamındaki yüz yüze yapılan kimlik tespitini gerektiren müteakip işlemlerinde kimlik tespiti, Kimliğe ilişkin bilgilerin yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılmasını müteakip, ilgili evraka işlemi yaptıran gerçek kişinin ad ve soyadının yazılması ve imza örneğinin alınması suretiyle yapılacaktır. Alınan bilgilerin doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde bu bilgilerin doğruluğu, teyide esas kimlik belgelerinin veya bunların noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası bu belgelerde yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılması suretiyle yapılır.

66 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek faydalanıcının tanınması (Madde 17) Yükümlüler bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğini tespit etmek için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla yükümlüler, gerekli duyuruları hizmet verdikleri tüm işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asarlar. Finansal kuruluşlar ayrıca sürekli iş ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanını alır. Bu beyan müşteri sözleşmesinde belirtilebilir veya uygun formlar kullanılarak alınabilir. Yönetmelik 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girdiğinden yazılı beyanın bu tarihten sonra sürekli iş ilişkisi tesis edilen müşterilerden alınması gerekmektedir.

67 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek faydalanıcının tanınması (Madde 17) Bankalarca bir müşteri numarası altında birden fazla hesap açılması ve müşteri bazında bir tek hesap sözleşmesi alındığında, ilk hesap açımı sırasında müşteriden alınacak yazılı beyan, bir hesap sözleşmesine bağlı olarak açılan diğer hesaplar için de geçerli olacaktır. İşlemi talep eden kimse, bir başkası hesabına hareket ettiğini beyan ettiğinde, Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilenin kimliği tespit edilir. Kişinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine rağmen kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi halinde yükümlü gerçek faydalanıcıyı ortaya çıkarmak için makul araştırmayı yapar.

68 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi (Madde 17) Finansal kuruluşlar ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliğini tespit eder. Finansal kuruluşlar sürekli iş ilişkisi kapsamında müşterisi olan bir tüzel kişiliği gerçekte yöneten, kontrolünde veya sahipliğinde bulunduranlar hakkında doğru bilgilere ulaşmak için gerekli tedbirleri alır.

69 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Özel dikkat gerektiren işlemler Yükümlüler; Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile Görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, Talep edilen işlemin amacı hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri almak ve Bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kayıtları istenildiğinde yetkililere sunmak üzere muhafaza etmek zorundadır.

70 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi (Madde 19) Finansal kuruluşlar, Mesleği, iş geçmişi, mali durumu, hesapları, ticari faaliyetleri, yerleşik olduğu ülke ve ilgili diğer göstergeleri dikkate alarak müşterilerinin aklama ve terörün finansmanı açısından risk profilini çıkarmak, Yüksek risk taşıyan müşterilerini, iş ilişkilerini ve işlemleri belirlemek ve bunları devamlı olarak takip etmek, Müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel tutmak zorundadır. Finansal kuruluşlar bu amaçla uygun risk yönetim sistemi oluşturur.

71 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Teknolojik risklere karşı tedbir alınması Finansal kuruluşlar, yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği imkânların aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılması riskine karşı özel dikkat göstermek ve bunu önlemeye yönelik uygun tedbirleri almak zorundadır.

72 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Teknolojik risklere karşı tedbir alınması Finansal kuruluşlar; Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemleri kullanarak gerçekleştirilen hesaba para yatırma, hesaptan para çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere özel dikkat göstermek, Müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek, Tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak zorundadır.

73 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Üçüncü tarafa güven Finansal kuruluşlar; müşterinin, müşteri adına hareket eden kişinin ve gerçek faydalanıcının kimliğinin tespiti ve iş ilişkisinin veya işlemin amacı hakkında bilgi elde etme konularında, müşteriyle ilgili olarak başka bir finansal kuruluşun aldığı tedbirlere güvenerek iş ilişkisi tesis edebilir veya işlem yapabilir. Bu durumda Kanun ve Kanuna ilişkin düzenlemeler kapsamında nihai sorumluluk üçüncü tarafa güvenerek işlem gerçekleştiren finansal kuruluşa aittir.

74 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Üçüncü tarafa güven Üçüncü tarafa güvenilebilmesi; Üçüncü tarafın, kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve müşterinin tanınması kuralının gereklerini sağlayacak diğer tedbirleri aldığından, Yurt dışında yerleşik olması durumunda ise ayrıca aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede etkin düzenleme ve denetlemelere tabi olduğundan, Kimlik tespitine ilişkin belgelerin onaylı örneklerinin, talep edildiğinde üçüncü taraftan derhal temin edileceğinden, emin olunması şartıyla mümkündür.

75 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Üçüncü tarafa güven Üçüncü tarafa güvenerek iş ilişkisi tesis eden veya işlem yapan finansal kuruluş müşterinin kimlik bilgilerini üçüncü taraftan derhal alır. Bu durumda, güvenilen üçüncü tarafın, ilgili müşterinin kimlik tespitine ilişkin belgelerine “aslı görülmüştür” şeklinde onay vermesi yeterlidir.

76 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Üçüncü tarafa güven Üçüncü tarafa güven ilkesi; Üçüncü tarafın riskli ülkelerde yerleşik olması durumunda, Finansal kuruluşların kendi aralarında müşterileri adına yaptıkları işlemlerde, Finansal kuruluşların acente ve benzeri birimleri ile ana hizmet birimlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri yaptırdıkları kişilerle olan ilişkilerinde (olumlu anlamda), uygulanmaz.

77 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Üçüncü tarafa güven Kurye ve dış destek birimleri banka adına hareket ettiğinden üçüncü taraf olarak nitelendirilemez. Bunlar bankaya yardımcı eleman olarak değerlendirilmelidir. Dolayısı ile bunların bu kapsamda yaptıkları işlemden ilgili banka sorumludur.

78 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Üçüncü tarafa güven Bir finansal kuruluşun, Sigorta şirketi acentesi ve Finansman şirketi gibi başka bir finansal kuruluş konumunda bulunan kuruluşlarca yapacağı işlemlerde üçüncü tarafa güven ilkesi uygulanabilir.

79 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
İşlemin reddi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi Yükümlüler, kimlik tespiti yapamadıkları veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda; iş ilişkisi tesis etmez ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştirmezler. Bu kapsamda isimsiz veya hayali isimlere hesap açamazlar. Bu çerçevede, sürekli iş ilişkisi tesis edilmiş olmasına rağmen yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde adres teyidinin yapılamaması halinde yükümlüler, yüz yüze olmayan işlemler de dahil olmak üzere kendilerinden talep edilen işlemleri gerçekleştiremezler. Yükümlüler yukarıda belirtilen hallerin şüpheli işlem olup olmadığını da ayrıca değerlendirirler.

80 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
İşlemin reddi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeniyle yapılması gereken kimlik tespit ve teyidinin yapılamadığı durumda iş ilişkisi sona erdirilir. Hesabın kredi işlemleri, haciz gibi çeşitli nedenlerle kapatılamaması durumunda, müşterinin söz konusu hesap ile ilgili yüz yüze olmayan işlemler de dahil yeni işlem talepleri gerçekleştirilemez. Yükümlüler yukarıda belirtilen hallerin şüpheli işlem olup olmadığını da ayrıca değerlendirirler.

81 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Muhabirlik ilişkisi Finansal kuruluşlar yurt dışı muhabirlik ilişkilerinde; Muhatap finansal kuruluşun aklama veya terörün finansmanı yönünden soruşturma geçirip geçirmediği ve ceza alıp almadığı, iş konusu, itibarı ve üzerindeki denetim yeterliliği hususlarında kamuya açık kaynaklardan yararlanarak sıhhatli bilgi edinmek, Muhatap finansal kuruluşun aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemini değerlendirmek, sistemin uygun ve etkin olduğundan emin olmak, Muhabirlik ilişkisinin aktarmalı muhabir hesapların kullanılmasını kapsadığı durumlarda muhatap finansal kuruluşun bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümündeki esaslar çerçevesinde yeterli önlemleri aldığından ve talep edildiğinde ilgili müşterilerin kimlik bilgilerini sağlayabileceğinden emin olmak,

82 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Muhabirlik ilişkisi Finansal kuruluşlar yurt dışı muhabirlik ilişkilerinde; Yeni muhabir ilişkiler kurmadan önce üst düzey yöneticinin onayının alınmasını sağlamak, için gerekli tedbirleri alır. Üst düzey yönetim, bankalar için; genel müdür, genel müdür yardımcısı, iç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri, yetki ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ifade etmektedir.

83 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Muhabirlik ilişkisi Finansal kuruluşlar yurt dışı muhabirlik ilişkilerinde; Kendilerinin ve muhatap finansal kuruluşun sorumluluklarını Yönetmeliğin Üçüncü Bölümündeki yükümlülükleri karşılayacak şekilde bir sözleşmeyle açıkça belirlemek, için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bankaların her türlü muhabirlik ilişkilerinde, AML/CFT Politikaları ile ilgili imza anket formları kullanabilir.

84 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Muhabirlik ilişkisi Finansal kuruluşlar, tabela bankalarla ve hesaplarını tabela bankalara kullandırmadığından emin olamadıkları finansal kuruluşlarla muhabirlik ilişkisine giremezler.

85 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Elektronik transferler İki bin YTL veya üzeri yurt dışı elektronik transfer mesajlarında, gönderenin; Adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişinin unvanına, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adına, Hesap numarasına, hesap numarasının bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarasına, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine, yer verilmesi zorunludur.

86 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Elektronik transferler İki bin YTL veya üzeri yurt içi elektronik transfer mesajlarında, gönderenin; Adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişinin unvanına, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adına, Hesap numarası, hesap numarasının bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine, yer verilmesi zorunludur. Bankaların kendi nam ve hesaplarına aralarında gerçekleştirdikleri transferler ile kart numaralarının mesajlarda kullanılması kaydıyla, kredi ve banka kartları kullanılarak gerçekleştirilen transferler birinci ve ikinci fıkra kapsamı dışındadır.

87 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Riskli ülkelerle ilişkiler Finansal kuruluşlar, riskli ülkelerde yerleşik; Gerçek ve tüzel kişiler, Tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve Bu ülkelerin vatandaşları ile girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermek, görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin amacı ve mahiyeti hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi toplamak ve bunları kayda geçirmek zorundadır.

88 Yükümlülük Denetimi ve Yaptırımlar
Yükümlülük denetimi sonucunda yükümlülüklere aykırılık tespit edilmesi halinde, aykırılık; Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslara uyulmaması, Şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaması, Devamlı bilgi verilmemesi ise, Başkanlıkça idari para cezası kesilir. (1) ve (2) no.lu aykırılıklarda hem yükümlüye hem de işlemi yapan görevliye, (3) no.lu aykırılıkta yalnızca yükümlüye idari para cezası kesilir.

89 Yükümlülük Denetimi ve Yaptırımlar
Yükümlülük denetimi sonucunda yükümlülüklere aykırılık tespit edilmesi halinde, aykırılık; Eğitim, iç denetim,kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması konusunda ise eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için yükümlüye Başkanlıkça 30 günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen süre içinde eksiklikleri gidermeyen ve gerekli tedbirleri almayan yükümlülere idari para cezası uygulanır.

90 Yükümlülük Denetimi ve Yaptırımlar
Yükümlülük denetimi sonucunda yükümlülüklere aykırılık tespit edilmesi halinde, aykırılık; Şüpheli işlem bildirimlerinin gizliliği kuralına uyulmaması, Bilgi ve belge verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ya da, Muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ise Başkanlıkça adli cezalar yönünden gereği yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

91 Yaptırımlar İdari Yaptırım (İdari Para Cezası)
Banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müesseseler için YTL Diğer yükümlüler için YTL Kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyen görevliye YTL Adli Yaptırım 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası Tüzel kişiler için bunlara özgü güvenlik tedbirleri

92 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Teşekkür ederim. Faruk MUTLU Yükümlülük Denetimi Şube Müdürü MASAK 14 Ekim 2008 İstanbul

93 İkamet Tezkeresi

94 İkamet Tezkeresi

95 İkamet Tezkeresi

96 İkamet Tezkeresi

97 İkamet Tezkeresi

98 KKTC Kimlik Kartı

99 KKTC Kimlik Kartı

100 KKTC Giriş-Çıkış Formu

101 Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi

102 Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi

103 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Faydalanıcı Yükümlü nezdinde adına işlem yapılan, Gerçek kişi, Tüzel kişi veya Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kontrolünde bulunduran ya da bunlara ait hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı durumunda olan gerçek kişi veya kişilerdir. (X)

104 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Sürekli İş İlişkisi Yükümlü ile müşteri arasında; Hesap açılması, Kredi veya kredi kartı verilmesi, Kiralık kasa hizmeti verilmesi, Finansman, faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibariyle devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkisidir. (X)

105 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Elektronik Transfer Gönderen adına bir finansal kuruluştan başka bir finansal kuruluştaki alıcıya elektronik araçlar kullanılmak suretiyle belli tutardaki para ve menkul kıymetin gönderilmesi amacıyla yapılan işlemdir. (X)

106 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Tabela Banka Herhangi bir ülkede; Fiziki bir hizmet ofisi bulunmayan, Tam gün çalışan personel istihdam etmeyen, Bankacılık işlemleri ile kayıtları açısından resmi bir otoritenin denetimine ve iznine tabi olmayan, bankadır. (X)

107 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Riskli Ülkeler Aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda; Yeterli düzenlemeler sahip olmayan, Bu suçlarla mücadele konusunda işbirliği yapmayan veya, Yetkili uluslar arası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelerden Bakanlıkça duyurulanlardır. (X)


"Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları