Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERK İSG&İK www.erk-isg.com 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 mail@erkisg.com www.erkisg.com www.erk-isg.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERK İSG&İK www.erk-isg.com 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 mail@erkisg.com www.erkisg.com www.erk-isg.com."— Sunum transkripti:

1 ERK İSG&İK www.erk-isg.com 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47

2 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun amacı; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak, bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve finansman ve karşılama yöntemlerini belirlemek, sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek şeklinde kanun metninde yer almaktadır. SG MEVZUATI UYGULAMALARI

3 Yine 5510 sayılı kanun, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri sağlık hizmeti sunucularını, bu kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum kuruluşları kapsamaktadır. SG MEVZUATI UYGULAMALARI

4 Kanunun 4. maddesinde sigortalı sayılanlar, 6
Kanunun 4.maddesinde sigortalı sayılanlar, 6.maddesinde ise, sigortalı olmayanlar belirlenmiştir /1-a kapsamında sigortalı sayılanlar için, çalışmaya başladıkları tarihten,(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten, sermaye şirketlerinden limitet şirket ortakları ile SG MEVZUATI UYGULAMALARI

5 sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten, A.Ş. yönetim kurulu üyesi ortaklarının, yönetim kuruluna seçildikleri tarihten, (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, göreve başladıkları tarihten veya 4.maddenin (d) ve (e) bendi kapsamında olanlar için, okullarda öğrenime başladıkları tarihten itibaren sigortalılık başlamış olmaktadır. SG MEVZUATI UYGULAMALARI

6 İşverenlerin sigortalı bildirimlerini kuruma e-sigorta yoluyla bildirmek zorunluluğu bulunmaktadır. Sigortalılıkları sona erenlerin bildirimini yapmakla yükümlü olan, gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar tarafından 10 gün içerisinde kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Sigortalılığın başlangıcı ile ilgili bildirim yükümlülüğü kanunun 4/1-(a) ve(b) bentlerine tabi olanlar için, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği ekindeki EK-4 ile (c) bendine tabi olanlar için ise; EK-4/A’ da bulunan sigortalı işe giriş bildirgelerinin, kuruma e-sigorta ile verilmesiyle yerine getirilmesi gerekmektedir. SG MEVZUATI UYGULAMALARI

7 Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, kanunun 4/1-(a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için EK-5, (c) bendine tabi olanlar için EK-5/A’ da bulunan sigortalı ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden 10 gün içinde e-sigorta ile yapılır. SG MEVZUATI UYGULAMALARI

8 Kanunun 4/1-(a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, kanunun 11.maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği EK-6 ve EK-6/A’ da bulunan işyeri bildirgesini kuruma e-sigorta ile göndermek zorundadır. SG MEVZUATI UYGULAMALARI

9 Kanunun (b) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce düzenlenecek işyeri bildirgeleri e-sigorta ile alınması sağlanıncaya kadar, kanunun 11.maddesinde belirtilen sürelerde kuruma elden verilip veya posta yoluyla gönderilir. SG MEVZUATI UYGULAMALARI

10 Sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenler; durumu kolluk kuvvetlerine derhal, kuruma en geç kazadan sonraki üç işgünü içerisinde e-sigorta, Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne kazadan sonraki iki iş günü içerisinde bildirilir. SG MEVZUATI UYGULAMALARI

11 İş kazası veya meslek hastalığı işverenin, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda oluşmuşsa, işvereni kuruma karşı sorumlu hale getirir. İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse, işveren kuruma karşı yine sorumlu olmaktadır. İşverenin yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç doğurabileceğini bilmesi, ihmal veya ağır ihmali, kuruma karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmaz SG MEVZUATI UYGULAMALARI

12 Sosyal Güvenlik Uygulamaları İçin Kullanılan Matbu Formlar:
Ek-1: Kanunun 4/2-(b) bendi kapsamında sayılan sigortalılara ilişkin uğraşı alanı ve çalışanları gösterir liste EK-2: Sigortalılık muafiyet belgesi EK-3: Sigortalı bildirim belgesi EK-4: Kanunun 4/1-(a) ve (b) bendi kapsamında işe giriş bildirgesi SG MEVZUATI FORM - BELGELERİ

13 EK-5: İşten ayrılış bildirgesi 4/1-(a) ve (b) kapsamında çalışanlar
EK-4/A: İşe giriş bildirgesi 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalılar için EK-5: İşten ayrılış bildirgesi 4/1-(a) ve (b) kapsamında çalışanlar EK-5/A: İşten ayrılış bildirgesi 4/A-(c) kapsamında çalışanlar EK-6: İşyeri bildirgesi /1-(a) kapsamında çalışanlar EK-6/A: İşyeri Bildirgesi 4/1-(c) kapsamında çalışanlar SG MEVZUATI FORM - BELGELERİ

14 EK-7: İş kazası veya meslek hastalığı bildirim formu
EK-8: İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi EK-9: Aylık prim ve hizmet belgesi, 4/1-(a) sigortalıları için EK-9/A: Aylık prim ve hizmet belgesi; 4/1-(c) sigortalıları için EK-9/A-1: Aylık prim ve hizmet belgesi; 5434 sayılı kanuna tabi olanlar EK-9/B: Aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi SG MEVZUATI FORM - BELGELERİ

15 K9/B-1: Aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi,
5434 sayılı kanuna tabi olanlar EK-9/C: Yıllık itibari hizmet süresi prim belgesi, +/c’ ye tabi olanlar EK9/C-1: Yıllık itibari hizmet EK-10: Eksik gün bildirim formu EK-11: İnşaatın ikmal edilen kısmının, bina maliyet ve oranlarını gösterir cetvel SG MEVZUATI FORM - BELGELERİ

16

17

18

19

20 HİÇ BİR İŞ TEDBİR ALINMADAN YAPILACAK KADAR ACİL VE ÖNEMLİ DEĞİLDİR. ERK İSG&İK

21 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ERK İSG&İK www.erk-isg.com 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 mail@erkisg.com www.erkisg.com www.erk-isg.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları