Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM VE KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM VE KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM VE KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

2 Birkaç hatırlatma ! Karapara Aklamanın Aşamaları
Karapara Aklama Yöntemleri Yeni karapara aklama suçu Cezası Yeni müsadere hükümleri

3 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
FATF Tavsiye 13 fonların, suç faaliyeti geliri olduğundan veya terörün finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenildiği veya şüphelenilmesi için gerekli neden bulunduğu durum KANADA kara para aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilgili olduğundan şüphelenilmesi için geçerli nedenlerin bulunduğu işlem” ABD - İşleme konu paranın suçtan kaynaklandığını, - müşterinin Banka Gizlilik Yasası ile getirilen yükümlülüklerden(kimlik tespiti, nakit işlem bildirimi, kayıtların saklanması) kaçınma niyetini, - İşlemin görünürde yasal bir amacının olmadığını, bilmek veya bundan şüphelenmek veya şüphelenmek için makul nedenlerin bulunması

4 ŞÜPHELİ İŞLEMİN TANIMI
4208 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğine göre; Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin yasa dışı yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun olması halidir.

5 Ülkelerde ŞİB Uygulamasının Başlama Yılı
Ülke Adı Yıl Avusturya 1994 Almanya 1993 Amerika 1986 Belçika Danimarka Finlandiya Fransa 1991 Hollanda İngiltere 1987 İrlanda İspanya İsviçre İtalya Japonya 1992 Kanada 1989 Lüksemburg

6 Yükümlüler Yükümlü Grupları 23 (yükümlü) Bankalar
Özel Finans Kurumları Bankalar Dışında Asli Faaliyeti Kredi Kartı İhraç Etmek Olan Kurumlar Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Mevzuat Kapsamındaki İkrazatçılar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunu Kapsamındaki Sigorta Ve Reasürans Şirketleri (UY.3)

7 Yükümlüler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas Ve Saklama Bankası A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Kurumları ve Portföy Yönetim Şirketleri Yatırım Fonu Yöneticileri Yatırım Ortaklıkları Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşları Kıymetli Maden, Taş Veya Mücevherlerin Alım- Satımını Yapanlar

8 Yükümlüler Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler
Posta işletmesi genel müdürlüğü dahil her türlü posta ve kargo şirketleri Finansal kiralama şirketleri Ticaret amacıyla gayrimenkul alım-satımı ile uğraşanlar veya buna aracılık edenler Talih oyunları salon işletmeciliği yapanlar

9 Yükümlüler İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım-satımı ile uğraşanlar Tarihi eser, antika, sanat eseri koleksiyoncuları ve alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar Spor kulüpleri

10 Yükümlüler Noterler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü Türkiye Jokey Kulübü

11 Şüpheli İşlem Bildirimi
19 yükümlü grubu + Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü + Türkiye Jokey Kulübü + Noterler + Tapu Sicil Müdürü Şube Acente Temsilci Ticari vekilleri Benzeri bağlı birimleri tarafından yapılır. (2 nolu Teb.I)

12 ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ Müşteriye Ait Şüphe İşleme Ait Şüphe

13 Müşteriye Ait Şüpheli İşlem Tipleri
İşlem yapılırken normalde herkesin vermesi gereken bilgilerin verilmesinde isteksiz davranılması. Sahte kimlikle hesap açılması. Müşterinin mali durumu hakkında yanıltıcı bilgi vermesi. Talep üzerine, müşterinin fonlarının ve malvarlığının yasal kaynağı konusundaki soruları reddetmesi ya da yanıtlamada başarısız olması Müşterinin, işinin kapsamının ne olduğunu tanımlamada zorluk çekmesi, faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili genel bilgiler konusunda bilgi eksikliğinin olması Müşteri ya da müşteri ile bağlantılı kişinin şüpheli sayılabilecek bir geçmişinin bulunması Müşterinin karapara aklama merkezi olarak tabir edilen ülkelerin vatandaşı olması ya da bu ülkelerde hesabının olması Müşterinin işlem yapılırken sinirli veya tedirgin olması. Şüpheli veya sıradışı olarak gözüken hizmetlerin yerine getirilmesi için müşterinin görevliye para, karşılıksız veya sıradışı yardım teklif etmesi. Sık sık adres değiştirilmesi. Müşterinin, hesabı ile ilgili belirsiz bilgiye sahip olması. İşlemle ilgili aşırı açıklama veya savunma yapılması.

14 İşleme Ait Şüphe Örnekleri
Uyuşturucu kaçakçılığı suçunun ve terörist organizasyonların mevcut olduğu ülkelerden, off-shore merkezlerinden veya bu ülke ve merkezlere normal olmayan büyük meblağlı transferlerin yapılması. Müşterinin sürekli iş yaptığı veya para gönderdiği kişiler dışındaki şahıslara para transfer etmesi. Müşterinin hesaplarında anormal bir artışın tespit edilmesi. Yapılan işlemin beyan edilen amaca uygun düşmemesi. Kimlik tespiti, kayıtların saklanması veya nakit işlem bildirimi için yasal otoritelerce belirlenen işlem sınırlarının altında işlem yapılması. Çok sayıda kişinin tek bir hesaba ödeme yapması veya bir çok ayrı hesaptan aynı hesaba transferlerin yapılması. Müşterinin ticari faaliyetleri ile orantısız işlemler gerçekleştirmesi, ticari saikle yapılmadığı açıkça belli olan işlemler gerçekleştirilmesi, müşteri ile veya şirketi ile açıkça bağlantısı olmayan şahıslara ödemeler yapılması.

15 İşleme Ait Şüphe Örnekleri
Yüksek meblağlarda kredi alınması ve bunun makul bir açıklama yapılmadan beklenmedik bir şekilde kısa sürede geri ödenmesi. Kredi taleplerinde alınacak olan kredinin nerede kullanılacağına dair ikna edici bilgilerin verilmemesi veya bu kredinin geri ödenmesine dair net bilgilerin sunulamaması. Birbirine yakın tutarda paranın birbirine yakın zamanda ülke dışına çıkması ve girmesi Sürekli olarak hesaba yüksek meblağlı nakit paraların yatırılması. Müşterinin aynı mali kurum nezdinde alışılmadık bir şekilde birden fazla hesabının olması. Fonların, terörizm veya terörist eylemlerle ilgili veya bağlantılı olduğundan yada bu amaçla kullanıldığından şüphe duyulması.

16 Şüpheli İşlem Bildirimi
(Müşteriye bilgi vermeme) Şüpheli işlemi Başkanlığa bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar veya bu kimselerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanuni temsilcileri ve vekilleri işleme taraf olanlara hiçbir şekilde bilgi veremez (Uyg.Yön. m.12/2)

17 Şüpheli İşlem Bildirimi
(20 nolu Şüpheli İşlem Tipi) Fonların, terörizm veya terörist eylemlerle ilgili veya bağlantılı olduğundan yada bu amaçla kullanıldığından şüphe duyulması yada şüphe duyulması için makul nedenler bulunması (3 nolu Ge.Teb.)

18 Şüpheli İşlem Bildirimi
(Şüp.İş.Tiplerinin rehber mahiyeti) Sayılan Şüpheli işlem tipleri rehber mahiyetindedir. Bunlara uymamakla beraber işlemin tarz ve mahiyeti şüpheli işlem tanımına uygun olarak şüphe uyandırıyorsa bu işlem de şüpheli işlem olarak değerlendirilir. (2 nolu Ge.Teb.II/B)

19 Kimlik tespiti yapılır
Şüpheli İşlem Bildirimi (Bildirimden önce yapılacak işlemler) ŞÜPHELİ İŞLEMLE KARŞILAŞILMASI DURUMUNDA Kimlik tespiti yapılır Gerekiyorsa Yetki ve imkanlar ölçüsünde Araştırma yapılır Edinilen bilgi ve bulgular gözönüne alınarak Şüpheli işlem bildirim formu doldurulur. (2 nolu Ge.Teb.II/C)

20 Daha önceden Ş.İ.B.nde bulunulmuş
Şüpheli İşlem Bildirimi (Yeni bilgi ve bulgu edinilmesi) Daha önceden Ş.İ.B.nde bulunulmuş Yeni bilgi ve bulgular edinilmiş Bildirim formu tekrar doldurulur Daha önceden yapılan bildirime ek olduğu belirtilerek gönderilir (2 nolu Ge.Teb.II/C)

21 Şüpheli İşlem Bildirimi
(Şüpheli İşl. Bildirim süresi) İŞLEMİN YAPILIŞI İŞLEMİN TESPİTİ Şüpheli işlem, işlemin tespit edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Başkanlığa bildirilir. Bildirim yapılması gerekir Uyg.Yön. m.14 (4 nolu Teb.III/C-2d)

22 Şüpheli İşlem Bildirimi
(Gecikmesinde sakınca bulunan haller) MASAK C.SVC. GECİKMESİNDE SAKINCA GÖRÜLEN HALLERDE ŞÜPHELİ İŞLEM VE İŞLEME TARAF OLANLAR DERHAL BAŞKANLIĞIN YANISIRA YETKİLİ VE GÖREVLİ CUMHURİYET SAVCILIĞINA DA BİLDİRİLİR Uyg.Yön. m.14

23 ŞÜPHELİ İŞLEM FORMLA BİLDİRİLİR
Şüpheli İşlem Bildirimi (Bildirim Formunun doldurulması) ŞÜPHELİ İŞLEM FORMLA BİLDİRİLİR BİLDİRİM FORMU 4 BÖLÜMDEN OLUŞUR A. FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜYE B. ŞÜPHELİ İŞLEM YAPANA C. ADINA İŞLEM YAPILAN KİŞİYE D. ŞÜPHELİ İŞLEME AİT BİLGİLER (2 nolu Ge.Teb.II/C-2)

24

25

26

27

28 Bu bölümlerdeki bilgilerden tespit edilenler forma yazılır
Şüpheli İşlem Bildirimi (Bildirim Formunun doldurulması) Bu bölümlerdeki bilgilerden tespit edilenler forma yazılır Tespit edilen şüpheli işlem 1’den 20’ye kadar olan Ş.İ.T.’nden birine giriyorsa o seçenek işaretlenir Bunlara uymuyorsa 21 nolu diğer haller seçeneği işaretlenir ve karşılaşılan şüpheli işlem bu seçeneğin önüne yazılır (2 nolu Ge.Teb.II/C-2)

29 Şüpheli İşlem Bildirimi
(Ek bilgi vermek istenirse) Ş.İ.B.F.’nda yeralan bilgiler dışında başka bilgiler de verilmek istenirse; Bu bilgiler herhangi bir şekle tabi olmaksızın istenilen bir biçimde yazılarak bu Forma eklenerek gönderilir. (2 nolu Ge.Teb.II/C-2)

30 Ş.İ.B.F. doldurulduktan sonra İşlemi yapan görevli ile birlikte
Şüpheli İşlem Bildirimi (Ş.İ.B.F.’nun imzalanması) Ş.İ.B.F. doldurulduktan sonra İşlemi yapan görevli ile birlikte Bu işlemin sonuçlandırılması konusunda imza yetkisine sahip bir kişi tarafından imzalanır (2 nolu Ge.Teb.II/C-2)

31 Şüpheli İşlem Bildirimi (Ş.İ.B.F.’nun gönderilmesi)
2 NOLU TEBLİĞE GÖRE; Ş.İ.B.F. İMZALANDIKTAN SONRA BAŞKANLIĞA GÖNDERİLİYORDU UYUM GÖREVLİSİ ATANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 Şubat 2000 tarih ve 2000/65 sayılı B.K.K. İle Uygulama Yönetmeliğinin 14. maddesine A bendi eklendi YÜKÜMLÜLER BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA YAPMALARI GEREKEN BİLDİRİMLER İÇİN İDARİ DÜZEYDE BİR UYUM GÖREVLİSİ ATARLAR. UYUM GÖREVLİSİ ATAYACAK YÜKÜMLÜ GRUPLARINI, UYGULAMANIN BAŞLANGIÇ TARİHLERİNİ, UYUM GÖREVLİSİSNİN NİTELİK, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINI BELİRLEMEYE BAKANLIK YETKİLİDİR. (Uyg.Yön. m.14/A)

32 BANKA VE ÖZEL FİNANS KURUMLARINDA Ş.İ.B.F. ÖNCELİKLE
Şüpheli İşlem Bildirimi (Ş.İ.B.F.’nun gönderilmesi) 4 NOLU TEBLİĞE GÖRE; Yükümlülerden banka ve Özel finans kurumlarına uyum görevlisi atama zorunluluğu getirilmiştir. (4 nolu Ge.Teb.III/A) BANKA VE ÖZEL FİNANS KURUMLARINDA Ş.İ.B.F. ÖNCELİKLE UYUM GÖREVLİSİNE GÖNDERİLECEKTİR.

33 Ş.İ.B.F. MASAK Şüpheli İşlem Bildirimi (Ş.İ.B.F.’nun gönderilmesi)
UYUM GÖREVLİSİ Ş.İ.B.F. MASAK İMZALANIR İşlemi yapan Sonuçlandırmaya yetkili kişi İşlemi yapan ile sonuçlandırmaya yetkili kişi arasında işlemin şüpheli olup/olmadığı hususunda görüş ayrılığı olması halinde Ş.İ.B.F. tek imza ile Uyum Görevlisine gönderilir.

34 X Ş.İ.B.F. MASAK Şüpheli İşlem Bildirimi (Ş.İ.B.F.’nun gönderilmesi)
Yükümlü nezdindeki diğer bilgiler BİLDİRİR UYUM GÖREVLİSİ Ş.İ.B.F. ‘ndaki bilgiler X Yasa Yönetmelik Tebliğ BİLDİRMEZ Yazılı gerekçe ile birlikte gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere 5 yıl muhafaza edilecektir D E Ğ E R L E N D İ R E C E K

35 İYİ NİYETLE, MAKUL VE DÜRÜST ŞEKİLDE HAREKET EDER
Şüpheli İşlem Bildirimi (Uyum görevlisi karar verirken) İYİ NİYETLE, MAKUL VE DÜRÜST ŞEKİLDE HAREKET EDER GÖREVLİLERİN BİLDİRİMDE BULUNMAMA KARARI BU HUSUSLARA DAYALI OLARAK YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ SAYILMAZ

36 Şüpheli İşlem Bildirimi (Uyum görevlisi karar verirken)
Ş.İ.B.F. NUN MASAK’A İLETİLMESİ X X X İŞLEMİN TESPİTİ İŞLEMİN YAPILIŞI Ş.İ.B.F. NUN DOLDURULMASI ŞÜPHELİ İŞLEMİN TESPİTİ İLE İŞLEMİN BAŞKANLIĞA İLETİLMESİNDE SÜRE EN FAZLA 10 GÜNDÜR. Ş.İ.B.F. NUN UYUM GÖREVLİSİNE GÖNDERİLMESİ Ş.İ.B.F. NUN UYUM GÖREVLİSİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ

37 Şüpheli İşlemlerin Bildirim Süresi
Ülke Adı Süre Kanada 15 gün Amerika 30 gün Avustralya 1 gün Hollanda En kısa sürede Türkiye 10 gün İngiltere Yasal bir süre yoktur

38 Ş.İ.B.F. MASAK Şüpheli İşlem Bildirimi
(Diğer yükümlülerde bildirim süreci) İşlemi yapan İMZALANIR MASAK Ş.İ.B.F. Sonuçlandırmaya yetkili kişi İşlemi yapan ile sonuçlandırmaya yetkili kişi Ş.İ.B.F. İmzalayarak, MASAK’a gönderir. (2 nolu Teb.II/C.2)

39 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
19 yükümlü grubu + Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü + Türkiye Jokey Kulübü Şube Acente Temsilci Ticari vekilleri Benzeri bağlı birimleri (UY.4)

40 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
Tanım Yükümlüler ve bunların Türkiye’deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ve benzeri bağlı birimleri; taraf oldukları veya aracılı ettikleri toplam tutarı 12 milyar TL. ( YTL) veya muadili dövizi aşan her türlü … ile benzeri işlemlerde, bu işlemleri yapmadan önce müşterilerin ve adlarına hareket edenlerin kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde işlem tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır. Uyg.Yön. m.4)

41 Bankalar ve ÖFK’ların kendi aralarında yapacakları işlemlerde
Kimlik Tespit Yükümlülüğü (İstisnalar) Yükümlülerin Genel, katma ve özel bütçeli idareler Kamu iktisadi teşebbüsleri Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yapacakları işlemler ile Bankalar ve ÖFK’ların kendi aralarında yapacakları işlemlerde Kimlik tespit zorunluluğu yoktur (Uyg.Yön.m.5)

42 KİMLİK TESPİTİ Kimlik Tespit Yükümlülüğü
UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE KİMLİK TESPİT USULÜ KİMLİK TESPİTİ İşlemi gerçekleştirene göre İşlem türüne göre İşlemin tekrarına göre (ilk/müteakip)

43 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
Tutar sınırı olmaksızın İşlem türüne göre Tutar sınırına göre

44 TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN
Kimlik Tespit Yükümlülüğü İşlemi gerçekleştirene göre GERÇEK KİŞİ TÜZEL KİŞİ TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN Tic.Sic. Kayıtlı Vakıf Kendsi adına Başkası adına Dernek

45 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
Kanun’un Uygulama Yönetmeliği değişmeden önceki halinde; Yükümlüler, Kiralık kasa hizmetlerinde tutar sınırı olmaksızın Diğer işlemlerde ise 2 milyar TL. (bu gün için 12 milyar TL.) veya muadili dövizi aşan işlemlerde kimlik tespiti yapılması zorunluluğunu getirmiş ( tarihli Uyg.Yön. 4.mad.) 1 Şubat 2000 tarihli değişiklikle; Tutar sınırı olmaksızın kimlik tespiti yapılacak işlemlerin kapsamı genişletilmiştir.

46 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
Bu değişiklikle; Kiralık kasa hizmetlerine ilave olarak sigortalama, finansal kiralama işlemleri, mevduat hesabı, kar-zarara katılma hesabı, cari hesap, repo ve benzeri hesap açama işlemleri için de herhangi bir parasal sınır olmaksızın kimlik tespiti yapılacaktır.

47 Kiralık kasa hizmetleri Sigortalama Finansal kiralama
Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Parasal sınır olmaksızın kimlik tespiti yapılacak işlemler) Kiralık kasa hizmetleri Sigortalama Finansal kiralama Mevduat hesabı açma Kar-zarara katılma hesabı açma Cari hesap açma Repo Benzeri hesap açma işlemleri (UY.4/2)

48 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Diğer işlemlerde kimlik tespiti) Yükümlüler, Yönetmelikte kimlik tespiti için belirtilen tutarın altındaki işlemlerde kendi belirledikleri usul ve esaslara göre kimlik tespiti yapmaya devam ederler (1 nolu Gen.Teb.-II/C)

49 Sermaye piyasası işlemleri Benzeri işlemler
Kimlik Tespit Yükümlülüğü (12 milyar TL veya muadili dövizi aşan işlemler) Her türlü alım-satım Havale Ödeme Saklama Takas Trampa Borç alma Borç verme Borcun nakli Alacağın temliki Kiralama Kiraya verme Mevduat, kar-zarara katılma hesabı veya cari hesaplardan para çekme veya yatırma Çek ve senet tahsili Sermaye piyasası işlemleri Benzeri işlemler (UY.4/1)

50 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Başkası adına işlem yapılıyorsa) “… müşterilerin ve konuya taraf olanların” ( Uyg.Yön. m.4) “… müşterilerin ve adlarına hareket edenlerin” ( Uyg.Yön. m.4) Kimlik tespitinde esas olan müşterinin kimliğinin belirlenmesi olmakla beraber müşteri adına başka kişilerce işlem yaptırılması durumda müşteri adına hareket eden bu kişilerin de kimliği tespit edilir (Uyg.Yön. M.4 – 4 nolu Gen.Teb.-I)

51 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Adresin kaydedilmesi) Kimlik tespiti sırasında işlemi yapan gerçek kişinin beyan ettiği adreste kaydedilir. ( değişikliği - Uyg.Yön. m.6)

52 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Genel olarak) Kimlik tespit usulü ilk defa/müteakip işlemler ayrımına bağlı olarak değişecektir. Yine işlem kendi adına veya başkası adına yapılıyorsa kimlik tespitinde istenilecek belgeler de değişecektir.

53 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Kimlik tespit usulü) Gerçek kişiler Türk uyruklu Nüfus cüzdanı Sürücü belgesi Pasaport (UY.6/2-a) Yabancı uyruklu Kendi ülke pasaportu İkamet tezkeresi (UY.6/2-b)

54 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Gerçek kişi/kendi adına) İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ ASLI GERÇEK KİŞİ GEÇERLİ BELGELER İŞLEMLE İLG.EVR.ARK.KİM. BİL.KAYDI İBRAZI NOTER KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI Tespit sırasında işlemi yapan gerçek kişinin beyan ettiği adres de kaydedilir.

55 + Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Başkası adına işlemi yaptıranın Kimlik Tespiti) GERÇEK KİŞİ GEÇERLİ BELGELER + ASLI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ İBRAZI Asıl İşlem sahibi adına hareket etmeye dair NOTER VEKALETNAME GEÇERLİ BELGELER NÜFUS CÜZDANI SÜRÜCÜ BELGESİ PASAPORT GERÇEK KİŞİ TÜZEL KİŞİ TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN

56 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Gerçek kişi/başkası adına) KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ ASLI İŞLEMLE İLG.EVR.ARK. KİM.BİL.KAYDI NOTER İBRAZI GERÇEK KİŞİ GEÇERLİ BELGELER Adına İşlem yapılanın Kimliği KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI ASLI İşlemi Yaptıranın Kimliği VEKALETNAME NOTER İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ

57 Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler Dernekler Vakıflar
Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Tüzel kişinin Kimlik tespitinde) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler Dernekler Vakıflar Tüzel kişiliği olmayan teşekküller Adına yapılan işlemlerde İşlemi yapan gerçek kişinin kimliği de tespit edilir (UY.6/3)

58 Tüzel kişinin kimliğinin tespiti
Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Tüzel Kişilerin kimlik tespiti) Tüzel kişinin kimliğinin tespiti Tüzel kişi adına işlem yaptıran gerçek kişinin kimliğinin tespiti

59 TÜZEL KİŞİ Adına İşlem Yapılanın Adına İşlem Yaptıranın
Kimlik Tespit Yükümlülüğü TÜZEL KİŞİNİN KİMLİK TESPİTİNDE : Adına İşlem Yapılanın TÜZEL KİŞİ Adına İşlem Yaptıranın Ticaret Sicil Gazetesi V.G.Md.’nde tutulan Sicil İl Emn.Md. Tutulan Dernekler Kütüğü Tüzel Kişiliğin varlığına dair belgeler

60 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Kimlik tespit usulü) Tüzel kişiler/Adına hareket eden kişi Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgede ismi geçen Ticaret Sicil Gazetesi Dernek/Vakıf Sicili Bunların kimlik bilgilerinin alınması suretiyle Yetkilendirilmiş kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve yetkili olduklarına dair vekaletname Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgede ismi geçmeyen bir kişi ise

61 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Tic.Sic.kayıtlı Tüzel Kişilerin kimlik tespiti) TÜZEL KİŞİNİN KİMLİĞİNİN TESPİTİ TİC.SİC.GZT. ASLI İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ NOTER İMZA SİRKL. TÜZEL KİŞİ ADINA İŞL.YAP.KİM.TES. KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI TİC.SİC.GZT.İSMİ GEÇEN ASLI İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ GEÇERLİ BELGELER İŞLEMLE İLG.EVR.ARK.KİM.BİL.KAYDI KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI NOTER İBRAZI YETKİLENDİRİLMİŞ DĞR. ASLI NOTER İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ VEKALETNAME

62 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Dernek veya Vakfın Kimlik Tespiti) SCL.İLŞ.BELGELER VAKIFLAR GNL.MÜD.SİCİL İL EMN.MÜD.DEKİ DERNEKLER KÜTÜĞÜ DERNEK/VAKFIN KİM. TESPİTİ ASLI SCL.İLŞ.BELGELER İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ NOTER DER./VAK. ADINA İŞL.YAP.KİM.TES. KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI SİCİLDE İSMİ GEÇEN İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ GEÇERLİ BELGELER İŞLEMLE İLG.EVR.ARK.KİM.BİL.KAYDI ASLI NOTER KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI YETKİLENDİRİLMİŞ DĞR. ASLI NOTER İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ VEKALETNAME

63 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Tüz.Kş.Olmayan Teşekküllerin Kimlik Tespiti) TÜZ.KŞ.OLM.TEŞEK. KİM. TESPİTİ İDARE ETM.YET.OLD.DAİR KARAR ASLI İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ NOTER TÜZ.KŞ.OLM.TEŞEK. ADINA İŞLEM YAPTIRANIN KİM.TES. İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ GEÇERLİ BELGELER İŞLEMLE İLG.EVR.ARK.KİM.BİL.KAYDI ASLI NOTER ADINA İŞLEM YAP.KİMLİĞİ KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI

64 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Müteakip işlemlerde Kimlik Tespiti) GERÇEK KİŞİNİN KİMLİK TESPİTİ GEÇERLİ BELGELER NÜFUS CÜZDANI SÜRÜCÜ BELGESİ PASAPORT KENDİ ADN. GEÇERLİ BELGELER ASLI İBRAZI KARŞILAŞTIRILMASI + NOTER BAŞKASI ADN. TEYİT İŞLEMİ İlgili evraka işlemi yaptıranın ADI ve SOYADININ yazılması yeterli VEKALETNAME TÜZEL KİŞİNİN KİMLİK TESPİTİ ASLI SİC.ADI GEÇ GEÇERLİ BELGELER İBRAZI KARŞILAŞTIRILMASI NOTER TİCARETE SİCİLİ VAKIF SİCİLİ DERNEKLER KÜTÜĞÜ GEÇERLİ BELGELER ASLI YETKİL.KİŞ. İBRAZI KARŞILAŞTIRILMASI + NOTER VEKALETNAME

65 Kimlik Tespit Yükümlülüğü
(Kayıtların saklanması) Son işlem tarihini takip eden yılın başından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza zorunluluğu (Uyg.Yön.4)

66 Yaptırım 6 aydan 1 yıla kadar hapis + Ağır para cezası (K.12)
Tutarların 2002 için güncellenmiş değeri 12 milyon TL : TL 120 milyon TL : TL (K.12)

67 Kimlik tespitinde karşılaşılan sorunlar
Avukat kimlikleri K.K.T.C. vatandaşlarının kimlik tespiti Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti Avrupa ülkelerinin verdiği kimlik belgeleri İmza sirküleri Limiti aşan vergi, elektrik, su vb. fatura ödemeleri Diğer sorunlar

68 Çözümlerimiz Avukat kimlikleri kimlik tespitinde kullanılamayacaktır
K.K.T.C. vatandaşlarının kimlik tespitinde, herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın “K.K.T.C. Kimlik Kartı” da kullanılabilecektir. İmza sirküleri kimlik tespitinde kullanılmayacaktır. 12 milyar liralık sınırı aşan vergi ödemeleri ile elektrik, su vb. fatura ödemelerinde kimlik tespiti yapılacaktır

69 Çözümlerimiz Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti:
Belgelerin Türk konsolosluğunca onaylanması veya Apostil şerhi düşülmesi Yabancı dilde düzenlenen belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri

70 Çözümlerimiz Avrupa ülkelerince verilen kimlik belgelerinin kimlik tespitinde kullanılması: En fazla üç aylık bir süre için Türkiye’yi ziyaret eden ve kazanç gayesi gütmeyen ülke vatandaşları Anlaşma* ekindeki listede belirtilen kimlik belgeleri “Kimlik kartı ile seyahat edenler için hudut kapılarından giriş-çıkış formu” * tarihinde Paris’te imzalanan ve tarih ve sayılı R.G.’de yayımlanan “Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri İle İlgili Avrupa Antlaşması”

71 Yıllara göre ŞİB sayıları (Bankalar + ÖFK’ler) (2005 yılı için 15. 11
Yıllara göre ŞİB sayıları (Bankalar + ÖFK’ler) (2005 yılı için itibariyle)

72 Neden şüpheli işlem bildiriminde bulunmuyoruz?
Bildirimde bulunanlara cezai ve hukuki koruma yok Bildirimde bulunanların kimliklerinin gizli tutulduğu konusunda endişelerim var Bankam müşteri kaybedebilir ŞİB konusunda yeterli bilgim yok Banka yönetiminden çekiniyorum Şüpheli işlem tipi sayısı çok az

73 Neden şüpheli işlem bildiriminde bulunmuyoruz?
Bu sistemin, karapara aklama suçunun tespitinde yararı olduğunu düşünmüyorum Bildirimde bulunmasam kim bilecek, tespiti çok zor, hatta imkansız Başım kötü kişilerle belaya girebilir Bildirim prosedürü çok fazla Paranın akı karası olmaz

74 Şüpheli işlem bildiriminde bulunmalıyız
Bildirimde bulunanlara cezai ve hukuki koruma yeni Tasarı yasalaştığında sağlanacak Bildirimde bulunanların kimlikleri gizli tutulmaktadır Banka aklama suçuna aracılık ettiğinin tespiti halinde müşteri kaybeder / bildirimde bulunmamanın riski daha fazla Düzenli eğitimler şart Banka yönetimi çalışanları teşvik etmeli

75 Şüpheli işlem bildiriminde bulunmalıyız
Bu sistem, karapara aklama suçunun tespitinde ve mali sistemin korunmasında temel unsurdur Bildirimde bulunulmaması halinde tespit yapılmaktadır, bu konuda mahkumiyet kararı bulunmaktadır. Paranın akı karası olur; karası ülke ekonomisine, sosyal ve ahlaki yapıya zarar verir.

76 Şüpheli işlem bildiriminde bulunmalıyız
Uluslararası alanda aklama ile mücadelenin göstergelerinden biridir, doğrudan ülke itibarını etkilemektedir.

77 Dikkatiniz İçin Teşekkürler


"ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM VE KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları