Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇIK UÇLU ÖĞRENME ORTAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇIK UÇLU ÖĞRENME ORTAMLARI"— Sunum transkripti:

1 AÇIK UÇLU ÖĞRENME ORTAMLARI
Sibel SOMYÜREK

2 Araçlar ve A.U. Öğrenme Ortamlarının Avantajları
Örnekler Araçlar ve A.U. Öğrenme Ortamlarının Avantajları Araçlar ve A.U. Öğrenme Ortamlarını Kullanmanın Zorlukları

3 Açık Uçlu Öğrenme Ortamları
Öğrenmede yapılandırmacı yaklaşımı yansıtmaktadır. Keşfetme, araştırma, bir şeyleri yapılandırma, modeller yaratma, karmaşık problemleri çözme ve bir şeyleri bilgisayarlara ya da diğer öğrencilere öğretme yoluyla öğrenmeyi vurgulamakta

4 Eğitimde Bilgisayarlar
Tool Tutee öğrenmeyi ve diğer eğitsel etkinlikleri öğrencilerin tamamlaması için kullanılan araçlar Bilgisayara öğreten yazılımlar

5 Açık Uçlu Öğrenme Ortamları
A.U. Öğrenme Ortamları: Anlamlı problemler çözme Deney yapma Bütünü analiz etme Problemlere çok yönlü bakma Hatalardan öğrenme Bilgiyi deneme ve düzeltme İşbirliğine dayalı çalışmaya Doğrudan Öğrenme Ortamları: İçeriği analiz etme ve onu sistematik olarak öğretme Öğrenci etkinlikleri sağlayacak şekilde İçeriği sıralamak Açık öğretim ve uygulama İçeriğe hakim olma

6 Açık Uçlu Öğrenme Ortamları
Doğrudan Öğrenme Ortamları: Tasarım, tanımlanabilir nitelikteki farklı türde bilgilere yönelik yapısallaştırılmış algoritmik yaklaşımlara göre yapılır. A.U. Öğrenme Ortamları: Tasarımda bir bütün etrafında yüksek-düzeyli keşifler ve kavramlara yönelik, esnek öğrenme ve çoklu bakış açılarına dayalı yaklaşımlar kullanılır. Hannafin, Hill veLand (1994): Aktaran Çeliköz, 2000

7 Açık Uçlu Öğrenme Ortamları
A.U. Öğrenme Ortamları: Yapısalcı bilgi kuramı – Bilgi ve bağlam bütündür-Anlamlar bireysel olarak oluşturulur-Gerçek problemlerin çözümü Doğrudan Öğrenme Ortamları: Pozitivist bilgi kuramı- Kazanılacak bilgi ve beceriyi öğretmen belirler- Hannafin, Hill veLand (1994): Aktaran Çeliköz, 2000

8 Açık Uçlu Öğrenme Ortamlarının Sayıltıları
Öğrenme bireysel olarak gerçekleşir ( ne,ne zaman, nasıl- öğrenci) Üründen çok bilişsel süreçler önemli Anlayış kazandırmak basit bilgi öğretilmesinden önemlidir Bağlam ve deneyim anlayış geliştirmede önemlidir. Hannafin, Hill veLand (1994): Aktaran Çeliköz, 2000

9 Açık Uçlu Öğrenme Ortamları
İyi bir A.U. Öğrenme Ortamı: Motive edici senaryolar Doğal, kolay ve işlevsel arayüzler Fikirleri düzenleme iletişime girme araçları (arama, örgütleme ve raporlama) Veritabanları, multimedya kütüphaneleri ve ansiklopediler gibi kaynaklar

10 Açık Uçlu Öğrenme Ortamları
Hannafin’e göre A.U. Öğrenme Ortamları yapılandırmacı öğretimin bir parçasıdır. Gerçek bağlamlarla öğretim arasında ilişki kurma fikirleri Daha fazla öğrenci kontrolü Ürünler yerine sürece önem verme Ezber yerine anlama

11 Açık Uçlu Öğrenme Ortamları
Doğrudan Öğretim ile Benzerlikleri Çözülecek spesifik problemler ve belirli amaçlar vardır, Amaçlara ulaşmak için çeşitli deneyler içerse de sınırlı sayıda aracı vardır

12 Açık Uçlu Öğrenme Ortamları
Pek çok açık uçlu öğrenme ortamını oyun tekniklerini ve senaryolarını kullanır. Jasper Woodbury CSILE Rainforest Researchers Geography Search Buluşlar Dünyası

13 Açık Uçlu Öğrenme Ortamları
Jasper Woodbury Videoteypo, CD_ROM’lar bilgisayar yazılımları ve yazılı materyaller içerir Her bir hikayede 20’dakikalık bir videoda çözülecek bir problem anlatılır. Öğrenciler işbirliğine dayalı gruplarla sınıfta bunları çözmeye uğraşabilirler

14 Açık Uçlu Öğrenme Ortamları
Genç Gezginin Dünya Turu

15 Açık Uçlu Öğrenme Ortamlarının Özeti
Açık Uçlu Öğrenme programları,doğal ve esnek yollarla öğrenmeye imkan tanıyan programlar Öğrenci ve öğretmenler çeşitli amaçlara ulaşmak için çevrim-içi ve çevrim-dışı öğrenme materyallerini kullanabilir Genellikle disiplinler arası öğrenmeyi ve grupla ile işbirliğine dayalı öğrenmeyi destekler

16 A.U. Öğrenme Ortamlarının Avantajları
Öğretmenleri ve öğrencileri motive eder Daha derin öğrenme ve transfer sağlar Müfredatlar arası uygulama imkanı sunar Yapılandırmacı öğrenme ortamlarını destekler İşbirliğine dayalı öğrenmeyi destekler

17 A.U. Öğrenme Ortamlarını Kullanmanın Zorlukları
İyi tasarlanmış ve desteklenmiş öğretim ortamları gerektirir Öğrencilerin geniş araştırmasını ve öğretmen zamanı gerektirir Tüm öğrenciler için uygun değildir Öğretmenlerin rollerinde değişikliklere sebep olur Geliştirilmesi zordur Etkililiği hakkında sınırlı araştırma kanıtı vardır Öğrencilerin gelişiminin değerlendirilmesi zordur.

18 Kaynakça Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia For Learning. Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney,Tokyo, Singapore.


"AÇIK UÇLU ÖĞRENME ORTAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları