Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALIŞTIRMA YAZILIMLARI (Practice and Drills)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALIŞTIRMA YAZILIMLARI (Practice and Drills)"— Sunum transkripti:

1 ALIŞTIRMA YAZILIMLARI (Practice and Drills)
Sibel Somyürek

2 Alıştırma Yazılımları
Alıştırma yazılımları, özel dersten farklı olarak belirli bir konu ya da kavramı öğretmek yerine önceden sınıf veya başka bir öğretim ortamında öğretilen konu ya da kavramı pekiştirmek amacıyla geliştirilen programlardır.

3 Alıştırma Yazılımları
Tipik bir alıştırma yazılımının yapısı ve sırası: 1.Giriş Bölümü 2. Madde Seçimi 3.Soru ve cevap 6.Kapanış 5.Geri Bildirim 4. Cevabı Değerlendirme

4 Alıştırma Yazılımları
Giriş Bölümü Öğrencinin dikkatini çeker, Derse karşı ilgi uyandırır ve Dersin amaçları hakkında bilgi verir. Soru sorma Cevabını doğru ya da yanlış olarak değerlendirme Uygun geribildirim verme

5 Alıştırma Yazılımları
Sorular Belirlenmiş sırada ya da Tesadüfi olarak seçilir Aynı soru olduğu gibi ya da değişik ifadelerle tekrar sunulabilir. Kapanış bölümünde öğrenciye genel başarı durumu hakkında bilgi verilir.

6 Alıştırma Yazılımları
Soruların güçlük düzeyi Sabit tutulabilir, Sorular güçlük düzeyine göre gruplanır. Alt güçlük düzeyi başarıyla geçildiğinde,daha güç soruların yer aldığı bölüme geçilir, Güçlük düzeyi öğrenci başarısına bağlı olarak yükseltilir.

7 Alıştırma Yazılımları
Kısa bir giriş sayfası oluşturulmalı, Yönergeler açık bir şekilde verilmeli kullanıcı istediğinde yönergelere ulaşabilmeli, Yardım istekleri ve istendiğinde doğru cevabın görüntülenmesine izin verilmeli Alıştırma oturumları en fazla 15 dakika civarında olmalı

8 Alıştırma Yazılımları
Soru türleri 2’ye ayrılır; 1. Seçenekli Sorular 2. Yapılandırılmış Cevaplara Dayalı Sorular:

9 Alıştırma Yazılımları
Seçenekli Sorular Bu tür sorularda cevaplar bir seçenekler listesi içindedir. Öğrenci doğru cevabı veya cevapları bu listeden seçer. Değerlendirilmesi kolaydır.

10 Alıştırma Yazılımları
Seçenekli Sorular Bu soru türü aşağıdaki soru tiplerini içerir; Çoktan seçmeli İşaretleme Doğru-yanlış, Karşılaştırmalı,

11 Alıştırma Yazılımları
Seçenekli Sorular Çoktan seçmeli sorular; bilgisayar tarafından kolaylıkla değerlendirilir, geribildirim almak kolaydır, cevap açıkça ortaya konabilir. fakat bu tür soruları hazırlamak kolay değildir.

12 Örnekler rimiz.html

13 Alıştırma Yazılımları
Seçenekli Sorular İşaretlemeli sorular; Çoktan seçmeli sorulara benzer, fakat birden fazla doğru cevabı vardır.

14 Örnekler

15 Alıştırma Yazılımları
Seçenekli Sorular Doğru yanlış soruları; Doğru cevabı bulma oranı ½ ‘dir. (Şans faktörü) Kavrama boyutunda yüksek beceriye sahip olanlar tarafından hazırlanabilir Sorular kolaylıkla değerlendirilir ve geri bildirim sağlanır.

16 Alıştırma Yazılımları
Seçenekli Sorular Eşlemeli Sorular, Kavram öğreniminde, Görsel-sözel çağrışımların öğretiminde bu tür sorular kullanılır. Eşlemeli sorulara cevap vermesi zordur. Sürükle-bırak yöntemi

17 Alıştırma Yazılımları
Yapılandırılmış Cevaplara Dayalı Sorular Tamamlama Kısa Cevaplı Açık Uçlu

18 Alıştırma Yazılımları
Tamamlama Soruları, Öğrencinin doldurması gereken bir veya iki boşluk bulunur. Detay ve önemli olmayan kelimeler kullanılmamalıdır Bir soru çok fazla boşluk içermemelidir Boşluk, sorunun ortalarında veya bitiminde olmalıdır.

19 Alıştırma Yazılımları
Kısa Cevaplı Sorular, Öğrenciden kelime veya sayı olarak cevap vermesi beklenir

20 Alıştırma Yazılımları
Açık Uçlu Sorular, Değerlendirilmesi zordur Üç şekilde değerlendirilebilir; Öğrenci soruya yazılı cevap verir, daha sonra bu cevap bir eğitmen tarafından değerlendirilir. Öğrenci soruya yazılı cevap verir, daha sonra soruya bir uzmanın verdiği cevabı okur. Verilen cevabın içerik analizini gerçekleştiren zeki bir mekanizma olmalı

21 Alıştırma Yazılımları
Motivasyonu sağlamak için; Oyunları, işbirlikli öğrenme, yarışma, ilgili ve mantıklı hedefler, gelişim sürecini raporlama, Cevapları farklı şekillerde sunma, Tamamlayıcı destek ve kısa oturumlar

22 Kaynakça Yalın, H. İ. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.Nobel Yayın Dağıtım. Ankara Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia For Learning. Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney,Tokyo, Singapore.


"ALIŞTIRMA YAZILIMLARI (Practice and Drills)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları