Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretimde Kullanılan Yaklaşımlar (Stratejiler)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretimde Kullanılan Yaklaşımlar (Stratejiler)"— Sunum transkripti:

1 Öğretimde Kullanılan Yaklaşımlar (Stratejiler)
Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532 Beytepe ANKARA e-Posta: hacettepe.edu.tr Web:

2 Yaklaşımlar Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımı
Buluş yoluyla öğretme yaklaşımı Araştırma-inceleme yoluyla öğretme yaklaşımı

3 Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı
Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımı, kavram ve genellemelerin öğretildiği bir yoldur. Açıklayıcı ve yorumlayıcı bir yaklaşım söz konusudur. Bu yaklaşımda etkinliklerin merkezinde “öğretmen” yer almaktadır.

4 Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Üstünlükleri
Açıklama gerektiren her konu ve durumda kullanılabilir. Uygulanması kolaydır. Bilişsel alanın bilgi düzeyindeki hedeflerini kazandırmada etkilidir. Zaman açısından ekonomiktir. Belli bir konuda ön öğrenmelerin yetersiz olduğu durumlarda etkilidir.

5 Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Sınırlılıkları
Gerekli önlemler alınmazsa öğrenme ortamı sıkıcı hale gelebilir. Etkinliklerin merkezinde “öğretmen” bulunmaktadır. Etkin katılımı sağlamak için sınıfta iyi işleyen bir etkileşim ortamının sağlanması gerekir. Bol örnekle desteklenmesi gerekir. Aksi taktirde etkililiği düşer.

6 Buluş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı
Öğrenci etkinliğine dayalı bir öğretme yaklaşımıdır. Öğrenciyi öğrenmeye güdülemede etkilidir. Bu yaklaşımda öğretmen öğrencilere ipuçları vererek onları yönlendirerek sonuca ulaşmalarına sağlar. Etkinlik sonunda öğrenci genellemeleri kendisi yapar.

7 Buluş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Üstünlükleri
Öğrencilere öğrenmeyi öğretmede etkilidir. Öğrenenlerde sorun çözme becerisini geliştirir. Süreçte öğrenci etkindir. Öğrenci etkinliğine dayalı olması nedeniyle kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. Sınıf içi etkileşimi arttırmada etkilidir. Bilişsel alanın üst düzey hedef davranışlarının kazanılmasında etkilidir.

8 Buluş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Sınırlılıkları
Her konunun öğretimi için uygun olmayabilir. Öğretmenin düzenli ve kapsamlı bir şekilde hazırlığını gerektirir. Zaman alıcıdır.

9 Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı
Araştırma-inceleme yoluyla öğretme yaklaşımı, öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren bir öğretme yaklaşımıdır. Öğretmen yol göstericidir, rehber konumundadır. Öğrenci, araştırma–inceleme yoluyla bir sorunun çözülebileceğini öğrenir.

10 Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Üstünlükleri
Bu yaklaşımla öğrencilere problem çözme becerisi kazandırılır. Öğrenci neden-sonuç ilişkilerini yaşayarak öğrenir. Öğrenciye bilimsel düşünme alışkanlığı kazandırır. Bu öğretme yaklaşımı öğrenci etkinliklerine dayalıdır, Öğrenme sürecinde etkin olan öğrencidir. Hem sınıf-içi hem de sınıf-dışı etkinlikleri için uygundur. Her yaş düzeyi için uygun bir şekilde uygulanabilir. Etkinliklerle yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sağlanmış olur. Bilişsel alanın üst düzey hedef davranışlarının (uygulama, analiz, sentez gibi) kazanılmasında etkilidir.

11 Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Sınırlılıkları
Uygulanan yaş düzeyine bağlı olarak bazı düzenlemeler yapmayı gerektirebilir. Zaman alıcıdır.

12 Kaynakça Bilen, M. (1999). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık. Demirel, Özcan (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğretme sanatı (14. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Senemoğlu, Nuray (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

13 Teşekkürler!!!


"Öğretimde Kullanılan Yaklaşımlar (Stratejiler)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları