Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİMULASYONLAR (BENZETİŞİM) (Simulations)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİMULASYONLAR (BENZETİŞİM) (Simulations)"— Sunum transkripti:

1 SİMULASYONLAR (BENZETİŞİM) (Simulations)
Sibel Somyürek

2 Simulasyonlar Bir takım olay ve durumları modelleyerek, öğrenciye bu olaylar ve durumlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ders yazılımlarıdır.

3 Simulasyonlar Bir benzetişim yazılımı üç temel unsurdan meydana gelir:
Senaryo Modelleme ve Öğretim taktik ve stratejileri

4 Simulasyonlar/Senaryo
Senaryo gerçek durumu yansıtır. Ne olacağı, Karakterlerin kimler olduğu, Hangi nesnelerin kullanıldığı, Öğrenenin rolü ve Etkileşim şeklini belirler.

5 Simulasyonlar/Model Benzetilen gerçek durumdaki sebep sonuç ilişkilerini yansıtan kurallardır. Modelleme, genellikle eşitliklerin ve mantıksal ilişkiler gibi gerçekliğin bazı yönlerinin sembolik biçimde gösterilmesi sürecidir.

6 Simulasyonlar/Öğretim Taktik ve Stratejileri
Öğrenme ve Motivasyonu artırmak için kullanılır.

7 Simulasyonlar Simulasyon oluşturma ise insanların modelle etkileşime girebilecekleri bir bilgisayar programında modeli bütünleştirme sürecidir. STELLA PowerSim gibi yazılımlar kullanılabilir bu amaçla.

8 Simulasyonlar Öğrenciler karmaşık becerileri gerçek durumlarla karşı karşıya gelerek öğrenmekte, Bir oyun çerçevesinde belli roller alarak sosyal,ekonomik ve çevre sorunlarını önlemeye çalışmaktadırlar.

9 Simulasyonlar Simulasyonlar,
Öğrencilerin konuların değişik boyutlarını görmelerini sağlamakta, Öğrenilenlerin genellenmesini kolaylaştırmaktadır.

10 Simulasyon Türleri İşlemlerle ilgili simulasyonlar
Kavramlarla ilgili simulasyonlar Fiziksel Tekrarlayan İşlemlerle ilgili simulasyonlar Yöntemsel Durumsal

11 Fiziksel Simulasyonlar
Nesne ya da olgunun ekranda gösterildiği simulasyonlardır. Fizik, biyoloji, mühendislik ve Bazı sosyal bilimlerde çok sayıda örneği vardır.

12 Fiziksel Simulasyonlar
Nesne ya da olgunun ekranda gösterildiği simulasyonlardır. Fizik, biyoloji, mühendislik ve Bazı sosyal bilimlerde çok sayıda örneği vardır.

13 Örnek Panama kanalı

14 Tekrarlayan Simulasyonlar
Süreç simulasyonları olarakta adlandırılır. Fiziksel simulasyonlar ile arasındaki temel fark bu simulasyonlarda kullanıcının etkileşimde bulunmasıdır. Kullanıcı bazı parametreleri girerek simulasyonu tekrar tekrar izlemekte ve yeni değerlerin sonuçlarını görebilmektedir.

15 Örnek Eğik atış

16 Yöntemsel Simulasyonlar
Yöntemsel simulasyonlar belirl bir hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken etkinlikler ve bu etkinliklerin sırasının öğretilmesine odaklanır. Örneğin bir uçağı uçurma ya da bir aracın çeşitli fonksiyonlarını kullanma gibi.

17 Örnek Uçuş

18 Durumsal Simulasyonlar
Durumsal simulasyonlar beceriye dayalı performans yerine farklı koşullar içinde insanlar ve organizasyonların tutumları ve davranışları ile ilgilenir. Pazarlama eğitimi Avukat eğitimi Öğretmen eğitimi gibi alanlarda kullanılabilir.

19 Durumsal Simulasyonlar
Kapitalizm

20 Simulasyonlar Gerçek durum Tehlikeli, Pahalı, Çok karmaşık,
Logistik olarak zor olduğu durumlarda kullanılır.

21 Simulasyonlar Kısa bir giriş sayfası
Simulasyonla elde edilmek istenen öğretimsel hedeflerin sunulması, Bir şeyimi anlatıyor yoksa bir şeyin nasıl yapılacağınımı açık şekilde söylenmeli, Yönergeler ilk başta verilmeli ve kullanıcı istediğinde yönergelere ulaşabilmeli, Kullanıcı istediğinde anda ilk ayarlara dönebilmeli.

22 Faydaları Süreyi hızlandırma/yavaşlatma Öğrenci katılımı
Deneyleri güvenilir kılma Olanaksızı olanaklı kılma Maddi kazanç Farklı değişkenleri/durumları test edebilme Karmaşık süreçleri gözlemleyebilme

23 Kaynakça Yalın, H. İ. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.Nobel Yayın Dağıtım. Ankara Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia For Learning. Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney,Tokyo, Singapore.


"SİMULASYONLAR (BENZETİŞİM) (Simulations)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları