Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Paradigmaları Dr. Şirin KARADENİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Paradigmaları Dr. Şirin KARADENİZ."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Paradigmaları Dr. Şirin KARADENİZ

2 Paradigma ve Fenomen Nedir?
Sözlük anlamı felsefi bilgidir. Öğrenme ile ilişkili, birbiri ile tutarlı fakat içinde ayrılan kuramların genel adıdır. Fenomen: Sözlük anlamı ise, görüngü yani duyularla algılanan her şeydir.

3 Eğitim Paradigmaları Çözümcü/Nicel Paradigma Yapıcı/Nitel Paradigma
Davranışçı Kuram Bilişsel Kuram Yapıcı/Nitel Paradigma Yapıcı Kuram Eleştirel/Neomarxist/Yapıbozumcu/Pratik Paradigma Seçkici/Yararcı Paradigma

4 Çözümcü/Nicel Paradigma
Parçaların bütünden ayrıldığı ve parçalar arasında ilişkinin olduğu mekanizmalı, determinist gerçeği anlatmaktadır. ‘Nicel’, Değişkenlerin ölçülmesi ve aralarındaki ilişkilerin analizini betimsel ve istatistikler yoluyla sağlar. Bu paradigma,ampirik, pozitivist’dir. Ampirik yaklaşım, fiziksel fenemonlerin kestirimi,kontrolü ve açıklamasını deneyler yoluyla açıklar. Pozitivist yaklaşım,bilimsel süreçlerin güvenliği ve insanoğlunun mükemmelliğini işaret eder.

5 Çözümcü/Nicel Paradigma – Davranışçı Kuram
Klasik koşullanma U  T (Uyarıcı  Tepki) Edimsel koşullanma, E  P (Edim  Pekiştireç) Uygulama Tam öğrenme Programlı öğretim Bilgisayar destekli öğretim

6 Çözümcü/Nicel Paradigma – Bilişsel Kuram
Bilgi işleme U   T Genetik Epistemoloji, Şemalar, Özümseme ve uyumsama Uygulama Buluş yoluyla öğrenme Sunuş yoluyla öğrenme Gange’nin öğrenme koşullar modeli… Zihinsel süreçler

7 Yapıcı/Nitel Paradigma
İnsanın gerçeği bireysel ve ortaklaşa ürettiğine inanır. ‘Nitel’, İnsanoğlunu ana araştırma aracı yapar, nicel paradigmanın dayandığı fenomenlerin matematiksel modellerini reddeder. ‘Tefsir eden (hermeneustic)’ ve ‘yorumlayan’ bir yaklaşımdadır. ‘Tefsir eden’ yaklaşımı ile öğretim programları ve ürünlerini fenemonlerin değerlerinin altında yatanları meydana çıkarma çalışmalarını içererek daha geniş duyarlılıkta inceler. ‘Yorumlayıcı’ yaklaşımı ile içeriğin analizini, öğretimin sonuçlarında karşılaştırma, gruplandırma yorumlarını da içererek yapar.

8 Yapıcı/Nitel Paradigma – Yapıcı Kuram
Bilgiyi yapılandırma Bağlam Etkileşim Uygulamalar Durumlu öğrenme Probleme dayalı öğrenme Örnek olay temelli öğrenme…

9 Eleştirel/Neomarxist/Yapıbozumcu/Pratik Paradigma
‘Sosyal aktivist (etkinci)’ olarak etiketlendirilebilir. Nicel paradigmaya bir tepkidir ve nitel paradigma ile uyuşmamaktadır. ‘Neomarxist’ yaklaşımı, Freire ve Illich (1970) tarafından başlatılan eğitim hareketinden gelmektedir ve öğretim teknolojisi ve diğer eğitim reformlarının altında yatan ‘gizli müfredat programı’ nı ortaya çıkarmaya çalışır. Bu yaklaşımda öğretim tasarımcıları bir öğretim programı ve ürününü altında yatan kültürel, politik ve cinsiyet varsayımlarını tekrar tekrar sorgularlar.

10 Seçkici/Yararcı Paradigma
Bilgi toplamada ve problemi çözmede diğer üç yaklaşımdaki metotları kullanmayı sağlamaktadır. ‘Yararcı (pragmatic)’, Pratik konumları anlatır; eğitimde mükemmel düzeyde bir varsayım ve kontrole ve öğretim tasarımı ve diğer yaklaşımlar ile mükemmel çalışmalara ulaşılamayacak olsa da her şey daha iyiye gidebilir denilmektedir. Eğitimcileri ilgilendiren pratik problemlere çözüm aramaktadır. Araştırmaları daha iyi anlama ve etkili problem çözme için kullanır.

11 Eğitim Paradigmaları Dr. Şirin KARADENİZ


"Eğitim Paradigmaları Dr. Şirin KARADENİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları