Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Derslere Etkin Teknoloji Entegrasyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Derslere Etkin Teknoloji Entegrasyonu"— Sunum transkripti:

1 Derslere Etkin Teknoloji Entegrasyonu

2 Teknoloji Entegrasyonu
Teknoloji entegrasyonu, öğretim teknolojisinin uygun ve anlamlı yollarla öğretim programının bütün alanlarına disiplinler arası bir yaklaşımla uygulanmasıdır (Maddin, 2002).

3 Eğitimde teknoloji entegrasyonu nedir?
Teknoloji bakımından zengin bir eğitim ortamı, öğretmen ve öğrenciler için dinamik ve etkileşimli öğrenme tecrübeleri sağlanmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin bireysel öğrenme stilleri, kişisel ilgileri ve başarı stratejileriyle daha çok aşina olabilmektedirler. Öğrenciler de, kendi kişisel ilgilerini ve becerilerini keşfetme fırsatı bulmakta ve bilgiye erişim, bilgiyi üretme ve bilgiyi diğerleriyle paylaşma gibi hayati önem taşıyan yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmektedirler. Kısacası “okul reform çabalarının en önemli parçasıdır ve sistemli okul reformu için bir katalizör görevi görmektedir.

4 Teknoloji, Pedagojik, İçerik Bilgisi Modeli (TPİB)
Modelin Yapısı Model Hakkında Modelin Bileşenleri Kaynaklar Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli Uğur DOĞAN

5 Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli Uğur DOĞAN
Modelin Yapısı Pedagoji Teknoloji İçerik Pedagojik, İçerik, Teknoloji Bilgisi Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli Uğur DOĞAN

6 Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli Uğur DOĞAN
TPİB Modeli Hakkında Öğreticinin teknoloji, pedagoji ve içeriğe ilişkin anlayışının, etkili bir disiplin temelli teknoloji ile desteklenmiş öğretimi sağlama konusunda birbiri ile nasıl etkileşim içinde olduğunu gösterir (Sacide Güzin Mazman, 2011). Anahtar noktayı öğretmenler oluşturmakta olup, entegrasyon için öğretmen rolleri ve öğretmen yeterlilikleri vurgulanmaktadır (Sacide Güzin Mazman, 2011). Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli Uğur DOĞAN

7 TPİB Modelinin Göstergeleri
Öğretmenlerin kendi konu alanlarındaki pedagoji, teknoloji ve içerik bilgisini yeterli düzeyde bilir. Öğretmenlerin sahip oldukları içerik bilgisini aktarmada kullandıkları pedagojik stratejilerini teknoloji ile destekleyerek süreci kolaylaştırmaları öğrenmeyi daha etkili hale getirir. Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli Uğur DOĞAN

8 Teknolojiyi neden entegre etmeliyiz/etmemeliyiz?
Teknolojiyi eğitime entegre etmek için yıllardır uğraş veriyoruz. Peki? Öğretim programına teknoloji entegrasyonunda nelere dikkat etmeliyiz? Teknolojiyi neden entegre etmeliyiz/etmemeliyiz?

9 Modelin Bileşenleri Pedagoji İçerik Teknoloji
Öğretim teorilerinin uygulanmada, farklı teknikler kullanmada uzman İçerik ve pedagojiyi teknolojiyle destekleyen 21. yy sınıfının uzmanı Pedagoji Güçlü içerik ve öğrenme teorilerinin beraber uygulandığı 20. yy öğrenme ortamları uzmanı İçerik Teknoloji Etkileyici fakat bağlantısız Teknolojinin kullanıldığı fakat hedeflenen öğrenmenin dışına çıkan ortam İyi fakat eski Modern fakat sınırlı Alanında içerik olarak uzman Bilgi teknolojileri uzmanı, diğer alanlara destek sağlar Teknoloji kullanılarak bilginin keşfedildiği fakat öğrenme teorileri açısından zayıf alan Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli Uğur DOĞAN Mishra & Koehler (2006)

10 E-Materyal Geliştirme Süreci ve Entegrasyon
Doç.Dr. Feza Orhan Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

11 Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
Süreç Her şeyden önce e-materyal geliştirme bir süreçtir. Analiz, Tasarım Geliştirme, Değerlendirme. Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

12 Materyal Geliştirme Süreci
ANALİZ TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

13 Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
Analiz Bu aşama sürecin ilk basamağı olup, özetle öğretmenin ne tür bir materyale ihtiyaç duyduğunu, nerede ve hangi amaç için kullanacağını, ne tür öğretim etkinliklerini geliştirilecek olan materyal ile destekleyeceğini ve mevcut şartların bu materyalin geliştirilmesi ve uygulanması için uygun olup olmadığı sorular için cevap arandığı aşamadır. Problem nedir? Neden bu materyale ihtiyaç var? Bu materyal hangi problemi giderecek, hangi konunun öğrenilmesini/davranışın geliştirilmesini kolaylaştıracak, destekleyecek? Hangi öğrenme çıktılarını destekleyecek? Seçilen materyal öğretim sürecin felsefi yaklaşımına uygun mu? Geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili fiziksel ve diğer şartlar incelendi mi? Geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulan bilgi ve diğer teknik kaynaklar mevcut mu / yeterli mi? Mevcut materyallerin var olup-olmadığı araştırıldı mı? Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

14 Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
ÖĞRETİM TASARIMI ANALİZ TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞERLENDİRME Öğrencilerin özelliklerinin analizi Öğretim hedeflerinin /çıktılarının analizi İçeriğin analizi Yöntemin analizi Öğretim ortamının analizi Öğretmenin özelliklerinin analizi Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

15 1. Öğrencinin Özellikleri
Hangi Özellikleri ??? Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

16 1. Öğrencinin Özellikleri
1. Zihinsel gelişim düzeyi 2. Bilişsel giriş davranışları Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

17 1. Öğrencinin Özellikleri
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

18 1. Öğrencinin Özellikleri
3. Öğrenme stili 4. Duygusal ve sosyal gelişim düzeyleri Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

19 1. Öğrencinin Özellikleri
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

20 1. Öğrencinin Özellikleri
5. Soyut kavramları somutlaştırabilme yeteneği 6. Öğrenme hızı ve kapasitesine uygun materyal geliştirebilme başarısına bağlıdır Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

21 1. Öğrencinin Özellikleri
Materyal, öğrencinin gelişim ve öğrenim özelliklerine uygun olmalıdır. Öğrencinin ilgisini çekecek özelliklere sahip olmalıdır. Kavramları somutlaştırmasına yardımcı olmalıdır. Derse katımı sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Öğrenilenlerin anımsanmasını kolaylaştırıcı nitelikte olmalıdır. Öğrenilenlerin bellekte uzun süre tutulmasına olanak sağlar nitelikte olmalıdır. Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

22 1. Öğrencinin Özellikleri
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

23 2. Öğretim Hedefleri/Beceriler (Skills)
Kazandırılacak olan beceriler materyal geliştirme sürecini hangi açıdan etkileyebilir? Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

24 2. Öğretim Hedefleri/Beceriler (Skills)
Materyalin öğrenciye kazandıracağı davranışın, dersin kazanımları ile tutarlı olması çok önemlidir. Hangi hedef davranışa hizmet ettiği belirlenmemiş materyal ne kadar renkli, canlı, iyi tasarlanmış olursa olsun, öğrencinin öğrenmesine bir katkı sağlamayacaktır. Materyal sadece öğrencinin derse ilgisini çekmek amacıyla hazırlanmaz. Asıl amaç, öğrencinin öğrenmesine yani, yeni bir davranış kazanmasına ya da pekiştirmesine yardımcı olacak bir materyal hazırlayabilmektir. Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

25 Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
3. İçeriğin Analizi 1. Materyalin yapısı metin biçiminde mi , resim, şema veya grafik biçiminde mi olacak? 2. Materyal dersin içeriği ile tutarlı ve destekleyici nitelikte mi? 3. Materyal, önemli ve özet bilgileri içermekte midir? 4. Basit, sade, anlaşılır bir dil kullanılmış mı? 5. İçerdiği bilgiler doğru mu? 6. Öğrencinin dikkatini önemli noktalara çekmekte mi? 7. Soyut kavramların somutlaştırılmasına yardımcı olmakta mı? Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

26 4. Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Analizi
Materyal dersin girişinde, sadece öğrencinin derse ilgisini ve dikkatini çekmek amacıyla mı kullanılacak? Öğrencilerin soyut bir kavramı somutlaştırmalarına yardımcı olmak amacıyla mı kullanılacak? Yeni bir bilgiyi sunmak amacıyla mı yoksa alıştırma, tekrar amacıyla mı Yeni ve eski öğrenmeler arasında ilişki kurma Motivasyonu sağla Uygulama ortamı sağlamak amacıyla mı? Vb. kullanacağının kararını verilmesi gerekir. Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

27 5. Öğretim Ortamının Özellikleri
Uygulanmayan bir davranış kolay unutulur ! ! ! Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

28 5. Öğretim ortamının analizi
Zaman Öğretim ortamının düzeni Araç-gereç durumu, Öğretmenin yeterliliği ve tutumu Sınıftaki öğrenci sayısı, Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

29 6. Öğretmenin özelliklerinin analizi
Öğrencilerinin gelişim özelliklerini bilen Öğretimde materyal kullanımının yararına inanan Materyal üretebilen (yaratıcı) Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE


"Derslere Etkin Teknoloji Entegrasyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları