Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Tasarımı http://ceit.witikispaces.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Tasarımı http://ceit.witikispaces.com."— Sunum transkripti:

1 Öğretim Tasarımı

2 Bu derste, öğretme – öğrenme sürecinin tasarlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi, çağdaş eğitim teknolojisi anlayışı çerçevesinde bir sistem bütünlüğü içerisinde ele alınarak işlenecektir.

3 BÖLÜM 1- Öğretim Tasarımı Süreci
Eğitim teknolojisi farklı kişilerce farklı şekillerde anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır. Ancak bu yaklaşımları iki grupta özetlemek mümkündür: Ürüne yönelik geleneksel yaklaşım Sürece yönelik sistem yaklaşımı

4 Ürüne yönelik geleneksel yaklaşıma göre eğitim teknolojisi, “iletişim devriminin yarattığı ve eğitim maksadıyla kullanılabilecek yeni ortamlar ve teknolojik sistemler” olarak tanımlanır (Alkan,1987).

5 Sürece yönelik sistem yaklaşımına göre eğitim teknolojisi, “daha etkili bir öğretim sağlamak için öğrenme ve iletişim ile ilgili araştırmalara dayalı, insan ve insan dışı kaynakları birlikte kullanarak öğrenme-öğretme süreci bütününün, belirli özel amaçlar açısından, sistematik olarak tasarlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.

6 Öğretim Teknolojisi: Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavramdır. (Alkan, 1995) Örn. Fen öğretimi teknolojisi

7 Öğretme-öğrenme süreçleri ile ilgili özgün bir disiplini
Eğitim Teknolojisi mi? Öğretme-öğrenme süreçleri ile ilgili özgün bir disiplini Öğretim Teknolojisi mi? Bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin kılavuzlanması etkinliği Özel hedefler

8 Sistem nedir? Genel anlamda sistem, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesidir.

9 Sistemin parçaları, girdiler ve çıktılar açısından birbirlerine bağlıdırlar ve bütün sistem arzu edilen amaca ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için geri bildirim kullanır. Eğer sistem amacına ulaşmışsa, bunu sağlayana dek kendini düzenlemeye devam eder.

10 Sistem örneği: Soğukluk sağlamak amacıyla çeşitli parçaların birlikte çalıştığı bir sistem düşünebiliriz. Bu sistemde termostat, oda ısısını ayarlayan bir alt sistemdir. Termometre, oda ısısını sürekli kontrol ederek daha çok sıcaklık veya soğuğa ihtiyaç olduğunda sisteme sinyal veren bir dönüt mekanizmasıdır. Arzu edilen ısıya ulaşıldığında, sistem kendi kendisini devre dışı bırakır.

11 Öğretimde Sistem Yaklaşımı
Öğretimin, bireyin ve toplumun gerçek eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesini sağlamak amacı ile bugün öğretimde sistem yaklaşımı yaygın olarak kullanılmaktadır.

12 Öğretim sisteminin en önemli unsurları öğrenciler, öğreticiler, öğretim materyalleri ve öğrenme-öğretme ortamıdır. Bu unsurlar, öğretim amaçlarını gerçekleştirmek için organize edilirler.

13 Öğretim sürecini bir sistem olarak ele almak, süreçteki bütün unsurların rollerinin önemini kavramayı gerektirir. Sistem unsurları istenen amaçlara ulaşmak için birlikte, etkili ve uyumlu çalışmak zorundadırlar.

14 Sistemde herhangi bir öğenin diğer öğelerden önem bakımından farkı yoktur, fakat her bir öğenin sistem çıktısına olan tam katkısını belirlemek önemlidir. Açıktır ki, sistemin öğrenmeyi sağlamadaki etkililiğin değerlendirilmesi ve eğer öğrenme başarısızlıkla sonuçlanırsa, gerekli düzenlemelerin yapılması için sisteme bilgi veren bir mekanizmanın (dönüt) olması gerekir. Çünkü öğretimin planlanması/hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve düzeltilmesi birbirini etkileyen bir süreçtir.

15 Sistem kavramı eğitim alanında;
İhtiyaçların planlanmasını ve değerlendirilmesini Programın genel amaçlarının ve öğrencilere kazandırılacak yeterliklerin saptanmasını Amaçlara ulaşmak için uygun içeriğin seçilmesini Öğretim yöntemlerinin belirlenmesini Programın uygulanmasını ve değerlendirilmesini kapsar.

16 Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geliştirilen sistem yaklaşımı bu durumda öğretim tasarımı ile birleşmektedir.

17 Sistem yaklaşımının temel amacı: Öğrencilerin bir şey yapabilme (bilgiyi uygulayabilme, beceriyi kullanabilme) kapasitelerini geliştirmektir.

18 Değerlendirme (kontrol)
Sistem Yaklaşımı Girdi Süreç Çıktı Değerlendirme (kontrol)

19 Sistem Yaklaşımı Girdi: Öğrenci, öğretmen, içerik, kaynaklar, fiziki tesisler (okul, toplum, iş hayatı), kuram (ilke, politika). Sisteme girecek bireylerin niteliklerini içerir. İçeriğin seçilmesi, öğretim ortamının oluşturulması bu bölümün kapsamındadır.

20 Sistem Yaklaşımı Süreç: öğretim etkinlikleri, strateji, yöntem, teknikler,içeriğin ne şekilde işleneceğini, iletişimin nasıl sağlanacağını,kaynakların nasıl kullanılacağını, çeşitli yöntem ve teknikleri içerir.

21 Sistem Yaklaşımı Çıktı: kaliteli öğrenciler
Girdi ve süreç bölümlerinin meydana getirdiği ürünle (kaliteli öğrenci) ilgilidir. Mezunların kazandıkları beceriler, topluma katkıları ve mesleklerinde tatmin olma durumları, gibi değerlendirme öğeleri bu bölümün parçasıdır.


"Öğretim Tasarımı http://ceit.witikispaces.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları