Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örnek Olay Öğretim Yöntemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örnek Olay Öğretim Yöntemi"— Sunum transkripti:

1 Örnek Olay Öğretim Yöntemi

2 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ NEDİR?
Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır.

3 Bu yöntem öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Günlük hayatta karşılaşılan gerçek bir problemin çözümü için de kullanılabilir.

4 TEMEL ALDIĞI KURAMLAR Öğrenci etkinliğine dayalı güdeleyici bir öğretme yaklaşımı olan, öğrencinin öğrenme sürecine etkin olarak katıldığı, buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını temel alır. Kavrama düzeyinde ki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

5 AMACI Bu tekniğin amacı toplumdaki farklı görüşlere, farklı değerlere sahip insanların birbirleriyle konuşarak farklılıklardan kaynaklanan problemleri çözmede kullanabilecekleri becerileri kazandırmaktır.

6 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

7 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME NEDİR?
İşbirlikli öğrenme, küçük gruplar oluşturarak bir konuyu çözümlemek, bir görevi yerine getirmek, bir problemi çözmek için ortak bir amaç etrafında çalışma işidir. İşbirlikli öğrenme kpss kaynaklarında kubaşık öğrenme, işbirlikçi öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme olarak da karşımıza çıkmaktadır.

8

9 Etkili kullanım ilkeleri
Grup heterojen olmalıdır. Böylece birbirinden öğrenme gerçekleşir. Öğrenciler arasında rekabet yoktur. Rekabet gruplar arasında olmalıdır. Başarı ve başarısızlık tüm grup tarafından paylaşılır. Öğretmen rehberdir. Paylaşılmış bir liderlik vardır.

10 Sosyal becerilerin kazandırılmasında etkilidir.
İşbirlikli öğrenme içinde öğrenciler birbirlerinin öğrenmesinden sorumludur. En pasif öğrencinin bile grubun başarılı olmasında büyük payı vardır. 2 – 6 kişilik öğrenme grupları idealdir. Öğrencilere sosyal beceriler kazandırılmaya çalışılır.

11 İşbirlikli Öğrenme Türleri
Öğrenci Takımları – Başarı Grupları Tekniği: 4-5 kişilik heterojen gruplar oluşturulur. Herkes birbirine yardımcı olur ve birbirinin öğrenmesinden sorumludur. Süreç sonunda küçük sınavdan alınan puanlar grup puanı olarak belirlenir ve grup ödüllendirilir. Takım Etkinliği: Materyal verilir ve herkes bireysel çalışır. Test yapılır ve bireysel yanıtlanır. Sonra grup üyeleri cevapları tartışılır. Öğretmen yanıtları verir ve grup tekrar tartışır.

12 İkili Denetim: Dörder kişilik gruplarda önce ikişerli birbirlerini denetleyerek çalışma yapraklarındaki soruları yanıtlarlar. Sonra ikişerli alt gruplarla ikili gruplar yanıtları karşılaştırır. Akran Öğretimi: Yetişkinlerle iletişim kurmakta ve çalışmakta güçlük çeken öğrencilere verilir. Her ikisi de öğrencidir. Daha iyi bilen öğrenci az bilen öğrenciyi çalıştırır. Dedikodu: İkişerli gruplar oluşturulur, tartışılır. İkişerli gruplar bütün sınıftaki kişilerle eşleşene kadar devam ettirilir.

13 BEYİN FIRTINASI

14 BEYİN FIRTINASI NEDİR? Tek ya da birden fazla kişinin bir araya gelerek belirlenen konuyla ilgili yaratıcı fikirleri fikir alış-veriş yaparak, yaratıcı düşünme gücünü geliştiren öğretim tekniğidir. Buna, “buluş fırtınası” da denilmektedir .

15 Beyin Fırtınası Özellikleri
Belirlenen konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan üretimci bir tekniktir. Fikirlerin, akla gelir gelmez açığa çıkması istenir. Fikirler başta yargılanmaz ve eleştirilmez, Hiçbir fikir saçma olarak değerlendirilmez.

16 Böylece kişinin tüm fikirlerini çekinmeden, aklına geldiği gibi sunması sağlanmaya çalışılır.
Yargılama yapılmadığı için fikirlerin birbirini besleyeceği varsayılır Beyin fırtınasında seçilecek problem basit ve sınırlı olmalı, karmaşık ve çok genel problemlerden kaçınılmalıdır. Seçilen konu (çözülecek problem) tartışılabilecek nitelikte ve öğrencinin ilgi alanı içerisinde yer almalıdır.

17 Uygulama Kuralları Nelerdir?
Beyin fırtınası takımlarında en uygun görülen sayı 12’dir. Beyin fırtınası toplantıları düzenli toplantılar değildir. Toplantı süresinin dakika olması önerilir.

18 Beyin fırtınası takımlarında en uygun görülen sayı 12’dir.
Beyin fırtınası toplantıları düzenli toplantılar değildir. Toplantı süresinin dakika olması önerilir. Her grup üyesi her turda yalnız bir fikir söyler, Fikirler sıra ile ve dönüşümlü olarak söylenir.

19 Avantajları Yaratıcılığı özendirir ve geliştirir.
Sınıf faaliyetlerine çeşit katar ve zevkli bir hava getirir. Herkes aklına geleni söylediği için gerilimi azaltır.

20 DEZAVANTAJLARI Bazı öğrenciler için uygulanması zor olabilir.
Bu teknik, daha çok üstün yetenekli öğrencilerle başarılı olarak kullanılabilir.


"Örnek Olay Öğretim Yöntemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları