Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN EMEL DOKUR MERMERDAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN EMEL DOKUR MERMERDAŞ"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN EMEL DOKUR MERMERDAŞ
PROJE TABANLI ÖĞRENME

2 PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI
Eğitim sistemindeki temel araç, mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bağımsız bilgi parçacıklarına sahip olan bireyler, bunlar arasında ilişki kurarak, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler öğretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunandır.

3 PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI
Proje tabanlı öğrenme öğrencilerin sürekli ilgilenmesi ve iş birlikçi araştırma için kapsamlı bir yaklaşımdır. Problem çözme araştırmalarını ve diğer anlamlı görevlerini içerir. Öğrenciler kendilerine özgü bir biçimde çalışırlar, kendi bilgilerini kurarlar, gerçekçi ürünlerle en son noktaya ulaşırlar. Kendi yaş gruplarında sorumluluk alırlar. Daha kolay ve yaşam boyu öğrenmesi sağlanır.

4 PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI
Seçilen araştırma alanının çeşitli konularıyla ilgili merakları giderilir. Öğrencilerin yaptıkları projelerle, ilgili konularda ilk elden bilgi edinmeleri sağlanır. Farklı dersler arasında bağ kurarak öğrenme için fırsatlar sunar.

5 PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI
Öğrencilere, kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesaretini kazandırır. Eleştirel düşünme yeteneğini kazandırır. Problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.

6 PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI
Seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırır. Motivasyonu artırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur. Öğrenciye başarma duygusunu tattırır. Kendi başlarına karar almayı öğretir. Grupla çalışma ve iş birliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımı sağlar.

7 PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI
Kendilerine güveni artırır. Yaratıcılığa özendirir. Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır

8 PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI
Zekanın farklı boyutlarının kullanımına izin verir. Öğrenciye çeşitli beceriler kazandırır: (yaşamsal beceriler, bilimsel süreç becerileri, öz denetim becerileri, tutumlar, eğilimler ve inançlar)

9 PROJE TABANLI ÖĞRENME Proje Tabanlı Öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir.

10 PROJE TABANLI ÖĞRENME Hem bireysel hem de ekip olarak yapılabilen projeler sayesinde öğrenciler işbirliği içinde sınıf arkadaşlarıyla çalışma imkanı bulurlar.

11 PROJE TABANLI ÖĞRENME Proje önerileri öğretmen veya çocuk tarafından rastlantıyla ortaya çıkarılan bir olay ya da problem ile ilgili olabilir. Proje yaklaşımı ile derinlemesine yapılan incelemeler sırasında çocuklar kendi çözümlerini bulurken öğretmen sorunları biçimlendirir, çocukların çözüm ve kaynak bulmalarına yardımcı olarak kolaylaştırıcı rolünü üstlenir. Proje sonunda bir sonuç ürün ortaya koyulur.

12 PROJE TABANLI ÖĞRENMEde amaç
* Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu yaklaşımda çeşitli bilgiler arasındaki ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

13 PROJE TABANLI ÖĞRENME * Proje Tabanlı Eğitim bir metottan çok, bir yaklaşım tarzıdır. Projeler, küçük çocukların dramatik oyun, el işi ve resim gibi aktiviteler, okul dışındaki yaşamlarıyla bağlantı kurarak zenginleştirir. Soru sorma ve araştırma yapmanın yanı sıra çocuklar, aktivitelerine kendileri karar verir; sorun çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar; öğrendiklerini paylaşırlar; projelerde edindikleri bilgileri kullanabilirler.

14 PROJE TABANLI ÖĞRENME Projeler aracılığıyla öğrencilerin araştırma yapmalarına ve kendilerini ilgilendiren konuları keşfetmelerine fırsat vermek onları başı boş bırakmak demek değildir.

15 Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının özellikleri
1-Öğrencilerin derinlemesine araştırma yapmalarına imkan vererek,bilgilerin önemleri hakkında düşünmelerini sağlar. 2-Farklı zeka türlerine uyarlanabilir. 3-Yaparak öğrenmelerini sağlar. 4-Öğrenenlere kendi öğrenme stilleriyle öğrenme fırsatı verebilir.

16 PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında üç temel kavramdan söz edilir. 1-öğrenme: Dikkati öğretene değil,öğrenene çekmektir. 2-proje:Tasarı yada tasarı geliştirme anlamına gelen bir kavramdır. 3-süreç:Öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektir.

17 PROJE ÇALIŞMASININ EVRELERİ
1.Evre: Planlama ve başlama 2.Evre: Uygulama – alan çalışması 3.Evre: Sonuçlandırma

18 PLANLAMA VE BAŞLAMA “Planlama ve başlama” olarak adlandırılan projenin birinci aşamasında, çocuklar ve öğretmen, araştırılacak konunun seçilmesi ve sadeleştirilmesinde kendilerine belli bir süre verirler. Konu, öğretmen ya da çocuk tarafından önerilebilir. Konu seçiminden sonra öğretmenler, çocuklarla birlikte bir kavram haritası çıkarırlar. Projenin bu ilk aşaması süresince çocuklar aynı zamanda konu ile ilgili geçmiş yaşantılarını irdelerler.

19 PROJE UYGULAMASI (ALAN ÇALIŞMASI)
Proje çalışmalarının “alan çalışması” olarak adlandırılan ikinci aşamasında, üzerinde durulan konuya yeni bilgiler eklenir. Projenin bu aşaması genellikle alanların, nesnelerin ya da olayların incelenmesi için yapılan doğrudan araştırmalardan oluşur. Kimi zaman okul dışına yapılan gezilerle, kimi zaman konuk konuşmacılarla, kimi zaman nesnelerin, kitapların, fotoğrafların ya da ürünlerin toplanması ile gerçekleşen bu aşama, “projenin kalbi” olarak tanımlanabilir. Bu aşamada çocuklar araştırma yapar, gözlemlerden sonuçlar çıkarır, yeni öğrendiklerini keşfeder, tahminlerde bulunur ve tartışırlar.

20 PROJEYİ SONUÇLANDIRMA
Proje çalışmasının üçüncü evresinde temel nokta, projelerin tamamlanması ve öğrenilenlerin özetlenmesidir. Olayların bir araya getirilmesi ve özetlenmesi olan üçüncü aşama; bulgular, konuşmalar, dramatik sunumlar ve geziler biçiminde sonuçların hazırlanmasını ve rapor halinde sunulmasını içermektedir


"HAZIRLAYAN EMEL DOKUR MERMERDAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları