Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Takımlar Neden Bu Kadar Popüler Oldu? Onlarca yıl önce W. L. Gore, Volvo ve General Foods gibi firmalar, üretim aşamalarına takımları da dâhil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Takımlar Neden Bu Kadar Popüler Oldu? Onlarca yıl önce W. L. Gore, Volvo ve General Foods gibi firmalar, üretim aşamalarına takımları da dâhil."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5 Takımlar Neden Bu Kadar Popüler Oldu?
Onlarca yıl önce W. L. Gore, Volvo ve General Foods gibi firmalar, üretim aşamalarına takımları da dâhil edince, bunu başka kimse yapmadığı için, haber oldular. Bugün ise, durum tam tersi. Takımlardan yararlanmayan firmalar haber değeri taşıyorlar. Takımlar her yerde ! Kurumlarda takımların artan popülaritesini analiz edin…

6

7 Grup ve Takım Arasındaki Farklılıklar
Gruplar ve takımlar aynı şey değildir. Bu bölümde, çalışma grupları ve çalışma takımları arasındaki farkı tanımlayacağız ve açıklığa kavuşturacağız.

8 Grup ve takımları karşılaştırın…

9 Çalışma Grubu: Öncelikle paylaşarak ve karar alarak her bir üyeye kendi sorumluluk alanı dahilinde göstereceği performansta yardım etmek için etkileşim halinde olan bir gruptur. Çalışma Takımı Her bir kişinin girdilerin toplamından daha büyük, kapsamlı bir performans düzeyi oluşturan bir gruptur.

10 Bu bölümde, bir kuruluştaki en yaygın dört takım türünü açıklayacağız:
Takım Türleri Bu bölümde, bir kuruluştaki en yaygın dört takım türünü açıklayacağız: 1) Problem Çözme Takımları 2) Kendi Kendini Yöneten Takımlar 3) Fonksiyonel Takımlar 4) Sanal Takımlar

11 Takımların dört türünü kıyaslayın ve karşılaştırın…

12

13 Problem Çözme Takımları: Aynı bölümde 5 ila 12 saatlik vardiyalarla çalışan ve her hafta kaliteyi artırma yollarını, verimliliği ve çalışma ortamını görüşmek üzere, birkaç saatliğine bir araya gelen kişilerden oluşan grup. Kendi Kendini Yöneten Takımlar: Çalışanların (genellikle sayıca 10 ila 15 arası) eski yöneticilerinin sorumluluklarını aldıkları gruplar. Fonksiyonel Takımlar: Bir görevi başarmak için bir araya gelen, hemen hemen aynı hiyerarşik düzenden ama farklı çalışma alanlarından olan kişiler.

14 Etkili Takımlar Oluşturmak
Birçok kişi takım etkinliği ile ilgili faktörleri tanımlamak için çalışmıştır. Ancak, bazı çalışmalar özellikle bir zamanlar “kişisel özelliklerin uzun listesi” olanı, nispeten model odaklı bir hâle dönüşmüştür. Tablo 10-3 takımları etkili kılma hakkında bugün bildiklerimizi özetlemektedir.

15

16 Etkili takımların anahtar bileşenlerini üç temel bölüme ayırabiliriz :
1) İçerik: Takımın Başarısını Belirleyen Unsurlar Nelerdir? 2) Takım Oluşumu 3) Takım Süreçleri

17 Sanal Takımlar: Ortak bir hedefe ulaşmak amacıyla, fiziksel olarak dağınık olan üyeleri birleştirmek için bilgisayar teknolojisinden faydalanan ekipler. Çoklu Takım Sistemleri: Farklı takımlarda bulunan, çıktıyı oluşturmak için herkesin gayretini koordine edip işbirliği sağlayan sistemler. Örgütsel Demografi: Bir iş biriminin üyelerinin yaş, cinsiyet, ırk, eğitim düzeyi, ya da organizasyondaki hizmet süresi gibi ortak bir demografik özelliklerinin, iş gören devir hızını tahmin etmeye yardımcı olması.

18 Dönüşüm Özelliği: Ana planların gerektiğinde yeniden ayarlayabilir ve dönüştürülebilir olmasını ifade eden bir takım özelliğidir.

19

20 Etkili takımların özelliklerini
tanımlayın.

21 Bireyleri Takım Oyuncularına Dönüştürmek
Takımların değeri ve büyüyen popülaritesi ile ilgili güçlü deliller gösterdik. Ama doğal olarak pek çok insan takım oyuncusu değildir ve pek çok örgüt tarihsel süreç içerisinde bireysel başarıları yetiştirmiştir. Bununla birlikte takımlar kolektivizm konusunda yüksek puan alan ülkelere de uyum sağlamıştır. Peki ama bir örgüt, takımları bireylerin bireyci bir toplumda doğup büyüdüğü bir ortamda oluşturmak istiyorsa ne olacak? Zihinsel Modeller: Takım üyelerinin işi nasıl yapacakları hakkındaki bilgi ve inançlarıdır.

22

23 Dikkat! Takımlar Her Zaman Cevap Değildir
Takım çalışması bireysel çalışmadan daha fazla zaman ve sıklıkla daha fazla kaynak gerektirir. Takımlar iletişim taleplerini, yönetilecek çatışmaları ve katılacak toplantıları artırır. Bu yüzden takımları kullanmanın avantajı, maliyetini aşmak zorundadır ve bu her zaman geçerli olmayabilir. Peki grubunuzun çalışmayı takımlar halinde daha iyi yapıp yapmayacağını nasıl bileceksiniz? Takımların yerine ne zaman bireylerin kullanılacağını kararlaştırın...

24 b) Kendi kendini yöneten takımlar
Küresel Etkiler Takım kullanımı üzerine küresel değerlendirmelerin araştırılması sadece bir başlangıçtır, ama özellikle 3 başlık altında bahsetmeye değerdir : a) Takım çalışması, b) Kendi kendini yöneten takımlar c) Takımın kültürel çeşitliliğinin kapsamı Takım anlayışımızın küresel bağlam içinde nasıl değiştiğini açıklayın…


"Takımlar Neden Bu Kadar Popüler Oldu? Onlarca yıl önce W. L. Gore, Volvo ve General Foods gibi firmalar, üretim aşamalarına takımları da dâhil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları