Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite Yönetim Prensipleri (Devam)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite Yönetim Prensipleri (Devam)"— Sunum transkripti:

1 Kalite Yönetim Prensipleri (Devam)
3. Hafta

2 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ 4. Proses (Süreç) yaklaşımı
İlgili kaynaklar ve aktiviteler bir proses olarak yönetilmeye başlandığında istenen sonuca daha etkili ulaşılır.

3 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Proses Yaklaşımı
Prosedür “Bir faaliyeti veya bir prosesi icra etmek için belirlenen yol” - dokümante edilmiş olabilir veya olmayabilir etkinlik “planlanmış faaliyetleri gerçekleştirme ve planlanan sonuçlara ulaşma derecesi” (ISO9001’in kapsamı) Proses (Süreç) “Girdileri çıktılara dönüştüren birbiriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı” Girdi Çıktı Ürün “bir prosesin sonucu” (kaynaklar dahil) verimlilik “elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki” (ISO9004’in kapsamı) İzleme ve Ölçme fırsatları Prosesten önce, proses süresince, prosesten sonra

4 Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al
Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al olarak bilinen PUKÖ metodolojisi, bütün proseslere uygulanabilir. Planla: Müşteri istekleri ve kuruluşun politikası ile uyumlu sonuçların ortaya çıkması için gerekli objektif hedefleri ve prosesleri oluştur. Uygula: Prosesleri uygula. Kontrol Et: Prosesleri ve ürünü, politikalar, hedefler ve ürünün şartlarına göre izle, ölç ve sonuçları rapor et. Önlem Al: Proses performansını sürekli iyileştirmek için faaliyetler başlat.

5 Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al
PUKÖ Döngüsü ne yapılacak ? nasıl yapılacak ? planlananı uygula sonraki çevrim nasıl daha iyi olabilir ? planlanana uygun gerçekleşti mi ?

6 ÖRNEK PROSES HARİTASI

7 PROSES YAKLAŞIMI NE GETİRİR?
kuruluş çapında tanımlı süreçlerle hareket daha tahmin edilebilir sonuçlar, daha iyi kullanılan kaynaklar, azalan hatalar ve değişkenlikler, kısalan çevrim süreleri ve azalan maliyetler getirir.

8 Proses Yaklaşımı- Proses Türleri
Yönetim Prosesleri: Üst yönetim tarafından uygulanan yönetim görevlerinin tanımlanması Çekirdek Prosesler: Değer katan faaliyetlerin tanımlanması (sipariş alma, tasarım, satın alma, üretim, satış sonrası hizmetler) Destek Prosesler: Çekirdek proseslerin etkin olarak yürümesini sağlayan prosesler (kalite güvence, bakım, bilgi yönetimi)

9 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ 5. Yönetimde sistem yaklaşımı
Verilen hedef doğrultusunda,birbiriyle ilişkili proseslerin bir SİSTEM olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, kuruluşun etkinliğini ve verimliliğini artırır.

10 Sistem belli bir amaç doğrultusunda, kendini oluşturan parçaları senkronize bir biçimde çalıştıran bir iç dinamiğe sahip olan ve bu sayede bir sonuca ulaşan işlevler ve işlemler bütünüdür. Örneğin insan vücudu, yaşama hedefine yönelik, kendini oluşturan alt sistemleri senkronize bir biçimde koordine eden ve bu sayede amacını başaran bir sistemdir.

11 ISO 9001 Proses temeline dayanan Kalite Yönetim Sistemi Modeli
Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi Yönetim sorumluluğu Müşteri Müşteri Kaynak yönetimi Ölçme, analiz ve iyileştirme Memnuniyet Çıktı Girdi Ürün gerçekleştirme Şartlar Ürün

12 Sistem Haritasından Bir Kesit

13 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ 6. Sürekli iyileştirme
Sürekli iyileştirme organizasyonun değişmeyen hedefi olmalıdır.

14 7. Karar vermede gerçeğe dayalı yaklaşım
Etkili kararlar veri ve bilgilerin analizine dayanır. Prensibinin uygulanması ile aşağıdakiler oluşur: - Hedeflere uygun ölçümler yapılması, bilgi ve verilerin toplanması. - Bilgi ve verilerin yeteri kadar doğru , güvenilir ve ulaşılabilir olması. - Analizlerin sonucunda karar verme ve faaliyet yapma.

15 8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler
Kuruluş ve tedarikçisi karşılıklı bağımlıdırlar. Bu şekilde bir ilişki de karşılıklı değer yaratma için gerekli yetenekleri geliştirir.


"Kalite Yönetim Prensipleri (Devam)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları