Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.

2 Bölüm 9 İş Takımlarını Anlama
Essentials of Organizational Behavior, 11/e Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge Bölüm 9 İş Takımlarını Anlama

3 Öğrenme hedefleri. Bu bölümü okuduktan sonra;
Grup ve takımları karşılaştırma, ve kurumlardali takım kullanımı nı analiz etmek. Takımların dört çeşidini karşılaştırmak. Etkili takımların özelliklerini belirlemek. Örgütler nasıl takım oyuncularını oluşturmasını gösterme. Bireyler yerine tkimlar ne zaman kullanılmasına karar verme. Takım anlayışı global kontekste nasıl farklı olduğunu anlama.

4

5 Takımlar Niye Bu Kadar Popüler?
Artan rekabet etkililik ve verimlilik için değişikliklere zorladı Takımlar: Çalışanların yeteneklerini daha iyi kullanır Daha esnek ve değişime açık Demokratik ve motiveli Over the last decade we have seen the use of teams grow exponentially in organizations. There are a number of reasons why this is true. Teams can enhance the use of employee talents and tend to be more flexible and responsive to change. Teams can help to keep employees engaged in their work and increase their participation in decision making, thus increasing their motivation. However, teams are not always effective, and so it is important to take a look at how to deploy teams effectively.

6 Gruplar ve Takımlar (Katzenbach and Smith, 1993)
Çalışma Grubu – Her bir üyenin sorumluluk alanı çerçevesinde ilk aşamada bilgi paylaşmak ve karar vermeve birbirine yardım etmektir. Çalışma Takımı – Kordileli bir çalışma içinde pozitif sinerji oluşturur; bireysel çabaların sonucunda bireysel girdilerin toplamından daha büyük perfromans seviyesinin sonuçlanması Groups and teams are not the same thing. A group is primarily there to share information and make decisions, no real joint effort is required. A team works in a more coordinated effort to achieve a goal.

7

8 Çalışma Gruplar ve Çalışma Takımları Karşılaştırma
Work groups and work teams differ on their goals, level of synergy, accountability and skills. Their function is different. Work groups share information where work teams work together for a collective performance. The synergy in groups is neutral where work teams have a positive synergy. Accountability can be individual in both but it is more often mutual in teams. The skills in a group will be varied where the skills on a team need to be complementary.

9 Takımların Dört Türü There are four main types of teams: problem-solving, self-managed, cross-functional and virtual.

10 Problem Çozme Takımlar (Shonk, 1992)
Üyeleri genelde aynı departmandandırlar Fikir paylaşımı veya Share ideas or gelişmeler göstermektedir Önerilen eylemlerin hiçbirini tek taraflı olarak uygulaması için nadiren yetki verilir Problem-solving teams are a very popular method used in many organizations. Typically this type of team meets for a few hours each week to solve a particular problem.

11 Kendi Kendini Yöneten Çalışma Takımları
Birbiri ile ilgili işlerden çalışan (Erez et al., 2002) Takım şu denetleyici sorumlulukları alır: Çalışma planlaması ve programlama Atama görevleri Çalışma kararları/eylemleri Müşteriler ile çalışma Üyeleri seçer ve değerlendirebilir Etkinliği durumsallığa bağlıdır Çatışma yönetimi düşük (Langfred, 2007) Self-managed work teams is comprised of a group of people who do not have a manager and the group takes on the responsibilities of the supervisor. The effectiveness of this group greatly depends on the situation and the goals of the group.

12 Çapraz Fonksiyonel Takımlar
Kurum içi ve kurumlar arası aynı seviyede ama çeşitli alanlardan üyeler Bilgi alışverişi Yani fikirler geliştirmek ve problemleri çözmek Komplike projeleri koordine etme Karmaşılık ve çeşitlilikten dolayı oluşturmak zaman alıcı olabilir Cross-functional teams gather workers from many different work areas to come together to accomplish a task that needs to utilize multiple perspectives. This type of group is good at developing new ideas and solving problems or coordinating complex projects. Given that their tasks are normally complex and diverse it may take some time for the group to develop into an effective and productive team.

13 Sanal Takımlar Bilgisayar teknolojisi dağınık takımı bağlar (Lipnack and Stamps, 2000; Martins wt al., ) Özel Sorunlar: Daah az sosyal destek Daha fazla görev odaklı Üyeler az memnun Virtual teams are increasing in their use. This type of team uses computer technology to bring people together to achieve a common goal. Typically these types of teams get right to work with little socializing, but need to overcome time and space constraints to accomplish the task. In order to be effective, virtual teams need to find ways to establish trust among the members, have close monitoring and results need to be publicized.

14 Etkili Takımların Ana Bileşenler (Campion et al
Etkili Takımların Ana Bileşenler (Campion et al., 1996; Robbins and Judge, 2012) Bağlam Kompozisyon Süreç The four key components of effective teams are context, composition, and process variables. Next we will look at each one of these components individually.

15 Bağlamsal Bileşenler Yeterli kaynakların olması
Etkili liderlik ve yapı (Balkundi and Harrison, 2006) Takımda güven iklimi (Dirks, 2001; Williams, 2001) Takım katkısını yansıtan performans değerlendirme ve ödül sistemi (Johnson, 1993) Understanding the context is important for teams to be effective. The team needs the right resources to do the job well. They also need effective leadership and structure to facilitate a process that will help the team succeed. It is important that teams fit together so they can successfully utilize the individual skills present in the group. Trust is also an important aspect of teams and essential for group cohesiveness as we have seen previously. Finally, the reward system needs to be equitable and based on team contributions.

16 Takım Kompozisyon Bileşenlerits
Üyelerin yetenekleri (Stevens and Campion, 1994) Teknik uzmanlık Problem çözme Kişilerarası Kişilik (Bell, 2007) Düzenli ve açık fikirli Roller tahsisi (Margerison and McCann, 1990) Çeşitlilik (Joshi and Roh, 2009) Takımlaın büyüklükleri (Curral et al., 2001) Üye tercihleri (Kiffin-Peterson and Cordery, 2003) A manager must pay close attention to how they put a team together to assure group cohesiveness and effectiveness. Each member should be selected based on the type of skills and abilities needed to accomplish the task at hand. However, abilities are not the only characteristic that managers need to pay attention to; personality is also important so that the team can bond and form trust. In addition, the manager must be sure he assigns the right people to fill the roles needed, but still maintain adequate diversity so that idea generation still occurs. The manager must also pay attention to the size of the team and that the members want to be on the team and enjoy teamwork.

17 Süreç Bileşenleri Ortak bir plan ve amaç (Burke et al., 2006)
Spesifik hedefler (Weldon and Weingart, 1993) Takım etkinliği (Tasa et al., 2007) Ortak zihinsel modelleri (Kozlowski and Ilgen, 2006) En az çatışma (Jehn, 1997) Sosyal kaytarmayı minimize etme (Price, 2006) Group’s processes can have a big impact on their effectiveness. In the process, groups must have a strong commitment to a common purpose that provides direction but yet incorporates reflexivity where it can adjust plan if needed. The goals of the team must be set up so they are specific, measurable, realistic yet challenging in order to keep the team members engaged. The team must believe they can succeed and have a mental map of how to get the work done to assist in the process of accomplishing their task. Finally, the group must navigate through conflict and social loafing to encourage a healthy and effective group.

18 Bireyleri Takım Oyunculaına dönüştürme
Seçim– Kişilerarası iletişim yeteneği ve teknik yetenekleri olan çalışanlara ihtiyaç var Eğitim– Problem çozmede workşoplar, iletişim, müzakere, çatışma yönetimi ve koçluk yetenekleri Ödüller– Bireyesl eforlardan ziyade işbirlikçi eforları teşvik etme (Johnson, 2006) Not all employees are team players. In the US we tend to have more of an individualistic culture, and it is not always possible to turn everyone into a team player. When formulating teams it is important to carefully select the right employees who are more attuned to team work. It is also possible to train people on how to be good team members. Finally, if managers carefully craft a reward system to encourage cooperative efforts rather competitive ones they can encourage team work. However, it is still important to recognize individual contributions and avoid social loafing.

19 Takımlar her zaman cevap olmayabilir: Üç Test
İşin Zorluluğu: Bir iş birden daha fazla kişiler tarafından daha iyi yapılabilir mi? Ortak Hedef: Bireysel hedeflerin toplamından daha fazla olup gruptaki kişilere ortak hedef veya hedef grubu oluşturur mu? Bağımlılık: Grup üyeleri birbirilerine bağımlı mı? We have looked at a number of ways to make teams effective and to encourage good team work. However, teams are not always the answer. There are three questions to ask to assess if teams fit the situation. Is the work complex and is there a need for different perspectives? Does the work create a common purpose or set of goals for the group that is larger than the aggregate of the goals for individuals? Are members of the group involved in interdependent tasks? If these three questions all can be answered with a yes, then a team might be the solution!

20 Global Uygulmalar Amerikada takım çalışması daha az yaygın. Kendi kendini yöneten takımları küresel olarak tanımlama zor olabilir- güç mesafesi sorunları. Takımın kültürel çeşitliliği kıs sürede problem yaratır. Teams are a concept that have a wide range of global applicability. In fact, teams are used more extensively in other countries. However, in cultures with a low tolerance for ambiguity and uncertainty self-managed teams are not always effective. Diversity can cause inefficiencies in teams, but if teams can work through the initial difficulties, those conflicts will disappear over time.

21 Yöneticilere Uygulamalar
Etkili takımların ortak özellikleri: Yeterli kaynakların olması, etkili liderlikgüven iklimi, ve uygun ödül sistemi Teknik ve kişisel iletişim yetenekleri ile olan bireylerden oluşması İş yetenekleri kullanmak için özgürlük, özerklik ve fırsat sağlar Üyeler ortak hedefe bağlıdırlar There are a number of common characteristics of effective teams such as a need for trust, smaller in size, a chance to contribute, significant tasks and a team who believes in itself. Managers do need to modify the environment to help the team succeed and pay careful attention to the make-up of the team members to ensure success.

22 Unutmayalım… Uygun takım üyelerinin seçimi etkili takım kurma olasılığını attırır Takımlar verilen duruma göre yetenek, beceri, ve uygulanabilir üye özellikleri merkezli kurulmalıdırlar Kişisel olmaya çatışmalar daha iyi takım kararlarına götürür If a team can properly select its members it will be more effective. This selection should be based on ability, skill and applicable traits based on the situation. If non-personal conflicts can be fostered it may lead to better team decisions.

23 Özet Grup ve takımları karşılaştırma, ve kurumlardali takım kullanımı nı analiz etmek. Takımların dört çeşidini karşılaştırmak. Etkili takımların özelliklerini belirlemek. Örgütler nasıl takım oyuncularını oluşturmasını gösterme. Bireyler yerine tkimlar ne zaman kullanılmasına karar verme. Takım anlayışı global kontekste nasıl farklı olduğunu anlama.


"Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları