Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜREÇ YÖNETİMİ Dr. Selami ERARSLAN İstanbul 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜREÇ YÖNETİMİ Dr. Selami ERARSLAN İstanbul 2011."— Sunum transkripti:

1 SÜREÇ YÖNETİMİ Dr. Selami ERARSLAN İstanbul 2011

2 GÜNDEM Süreç nedir? Süreç Yönetimi ve süreçlerle yönetim nedir?
Süreçlerin sınıflandırması Süreç Yönetim adımları; Modelleme Analiz Simülasyon Otomasyon İzleme

3 SÜREÇ Süreç Nedir? “Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilişkili ve etkileşimli faaliyetler takımı” (ISO 9001:2000) Belirli bir girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren; tanımlanabilen, sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, mutlaka bir sorumlusu olan, fonksiyonlar arası ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyet dizinidir.

4 SÜREÇ A Süreci B Süreci C Süreci Sürecin Özellikleri
Bir süreç 5 temel özelliği taşımalıdır: Tanımlanabilir, Tekrarlanabilir, Ölçülebilir, Kontrol Edilebilir, Katma Değer Yaratma özelliği A Süreci B Süreci C Süreci

5 SÜREÇ HİYERARŞİSİ Temel Süreçler Alt Süreçler Detay Süreçler

6 SÜREÇ Sürecin Kısıtları Süreç başlangıç ve bitiş noktaları
Diğer süreçlerle kesişme noktaları Girdileri Çıktıları Müşterileri Tedarikçileri Bilgi akışı Kaynaklar

7 SÜREÇ Süreç Sahipleri Süreç sahiplerinde aşağıda belirtilen özelliklerin olması beklenmelidir: Süreci tanıyan, İyileştirme çalışmalarına yatkın, İyileştirmeye açık konuları tespit edebilen, İyileştirme ekiplerini yönlendirebilen, Fonksiyonel önyargılara sahip olmayan,

8 SÜREÇ YÖNETİMİ SÜREÇLERLE YÖNETİM
Süreç Yönetimi’nin Tanımı Süreçlerle Yönetim’in Tanımı

9 SÜREÇ YÖNETİMİ “Süreçlerin düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak için yapılan faaliyetlerdir” Süreçlerin tanımlanması, Sahiplerinin, tedarikçilerinin ve müşterilerinin belirlenmesi, İhtiyaçlarının belirlenmesi, Ölçümler alınarak performansının izlenmesi, Gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içeren faaliyetlerin tümüdür.

10 SÜREÇ YÖNETİMİ İYİ YÖNETİLEN BİR SÜREÇ; Müşteri odaklı,
Maliyet değil, Katma Değer yaratan, Sahibi ve sorumluları belirlenmiş, Süreçte rol alanlar tarafından açıklıkla anlaşılır, Süreçler arası bağlantılar ve ilişkiler tanımlanmış, Performansı sağlıklı ve düzenli ölçülüp, izleniyor, Sürekli gözden geçirilip iyileştiriliyor olmalıdır.

11 SÜREÇLERLE YÖNETİM NEDİR
Değişim mühendisliğinin ikinci aşaması süreçlerle yönetim aşamasını içermektedir. Süreçlerle yönetim; yönetim kavramlarının ve yaklaşımlarının değişen koşullara ayak uyduramaması sonucunda ortaya çıkmıştır.

12 FONKSİYONEL YÖNETİM Ortak hedefler belirsizdir veya yoktur.
Bölümler arası iletişim ve işbirliği zayıftır, hatta kötü iletişim ve iç çekişmeler vardır. Yöneticiler sadece kendi birimlerine ait faaliyetlerin performansı ve yönetimiyle ilgilenmektedirler. Gelişmeler çoğunlukla faaliyet dahilinde kalmakta, bütüne yayılamamaktadır.

13 FONKSİYONEL YÖNETİMDE YAŞANAN PROBLEMLER
Birim/bölüm bakış açısı çalışanları ve yönetimi bütünü görmekten alıkoyabilir. Bir sorun olduğunda birimler ortak hedeflere kilitlenmek yerine kendi hedeflerini ön plana alabilirler. Çalışanlar, görevlerinin işin bütünündeki rolü ve öneminin farkına varmayabilir. Çalışanların performansı işin bütününün performansından bağımsız olarak değerlendirilebilir.

14 FONKSİYONEL YÖNETİM SÜREÇLERLE YÖNETİM
Dikey, Fonksiyonel Yönetim Organizasyonu Süreçlerle Çakışan Fonksiyonel Yönetim Organizasyonu Fonksiyonlarla Çakışan Süreçlerle Yönetim Organizasyonu Yatay, Süreçlerle Yönetim Organizasyonu NEDEN SÜREÇLERLE YÖNETİM? Önceliklere odaklanabilmek için, BEN yerine BİZ ilişkisini geliştirmek için, Hizmet Alan ’a odaklanmış yönetim anlayışını geliştirmek için, Kaynakları daha etkin kullanmak için, Hızlı karar alabilmek için, Sorumlulukları net olarak tanımlamak için. “Her kuruluş ne zaman ve ne kadar değişmesi gerektiğine kendi karar vermelidir.” ZAMAN

15 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Yenilik ve Öğrenme Girdiler Sonuçlar Liderlik Çalışanlar S Ü R E Ç L Temel Performans Sonuçları Çalışanlarla ilgili sonuçlar Politika & Strateji Müşterilerle ilgili sonuçlar Toplumla ilgili sonuçlar İşbirlikleri & Kaynaklar

16 Süreçlerin Sınıflandırılması
Yönetsel Süreçler Operasyonel Süreçler Destek Süreçler

17 Süreçlerin Sınıflandırılması
Yönetsel Süreçler Operasyonel ve destek süreçlerinin yerine getirilmesi için hemen hemen tüm kuruluşlar için ortak sayılabilecek yönetsel faaliyetlerini kapsar. Yönetsel süreçler; Yatırım yönetimi Bütçe planlama Stratejik planlama Kaynak planlaması

18 Süreçlerin Sınıflandırılması
Operasyonel Süreçler Kuruluşların kuruluş amaçlarını, var olma nedenlerini gerçekleştirmek üzere yaptıkları faaliyetleri kapsar. Operasyonel Süreçler; İletişim &Halkla İlişkiler Satış & Pazarlama Ürün Geliştirme (ÜR&GE) Tasarım Satın Alma Stok Yönetimi Malzeme Yönetimi

19 Süreçlerin Sınıflandırılması
Destek Süreçler Operasyonel ve yönetsel süreçlerin yerine getirilmesi için hemen hemen tüm kuruluşlar için ortak sayılabilecek, destek faaliyetlerini kapsar. Destek süreçler; Muhasebe Demirbaş İdari İşler Personel Finansman Bilgi Teknolojileri

20 BPM ADIMLARI Sürecin modellenmesi Modelin simüle edilmesi
Sürecin işletilmesi Sürecin performansının izlenmesi Sürecin optimizasyonu Sürecin otomasyonu İş kurallarının ve kısıtlarının tanımlanması Diğer süreçlerle ve servislerle entegrasyonu

21 “Dünyanın en iyi eğitim görmüş, motivasyonu en yüksek insanlarını işe
alın ve işe yaramaz bir sistemin içine yerleştirin, göreceksiniz; her seferinde kazanan sistem olacaktır.”

22 ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ..


"SÜREÇ YÖNETİMİ Dr. Selami ERARSLAN İstanbul 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları