Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE YÖNETİMİ VE RİSK ANALİZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE YÖNETİMİ VE RİSK ANALİZİ"— Sunum transkripti:

1 PROJE YÖNETİMİ VE RİSK ANALİZİ
Prof. Dr. Tülay Yıldırım

2 İÇERİK Proje nedir? Proje yönetimi nedir? Proje risk yönetimi
Proje hazırlama

3 Proje nedir? Belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan,
Amacı, kapsamı ve bütçesi açıkça tanımlanmış, Bir defaya mahsus gerçekleştirilen faaliyetler bütünü

4 Bir amaca ulaşma yolunda girişilen işlerin ve eylemlerin toplamıdır.
Proje yönetimi nedir? İşgücü, malzeme, zaman, para, teknoloji kaynaklarını kullanarak, Yapılması gereken işlemleri tanımlama, liderlik, izleme ve tamamlama işlevlerini yerine getirerek, Belirlenen performans ölçütlerine uygun, belirlenen maliyet çerçevesinde, belirlenen süre içerisinde, organizasyonun ana çalışma sistemini bozmadan Bir amaca ulaşma yolunda girişilen işlerin ve eylemlerin toplamıdır.

5 Proje Yöneticisi Kimdir ?
Bir projeyi yönetmek üzere görevlendirilen ve projeyi, mümkün olan en yüksek üretkenlik, en düşük belirsizlik ve risk ile yürütmekten sorumlu kişidir. Proje ekibini kurmak ve projeyi gerçekleştirirken yönlendirmekten sorumludur.

6 Proje Yöneticisi Kimdir ?
Sorumlulukları ; Ekibin hangi niteliklere sahip kişilerden oluşacağını belirlemek, Ekibe dahil etmek, Görevlerini ve sorumluluklarını bildirmek, Ekibin gerekli kaynaklara ulaşmasını ve gerekli eğitimi almasını sağlamak, Ekibin proje ile ilgili görevlerini yerine getirmelerini sağlamak.

7 Proje Ekibi Görev kapsamı önceden belirlenmelidir.
Ekip üyelerinin sayısal durumu ve nitelikleri uygulamada değişebilir. Ekip üyelerinin pozisyonları, işletmedeki pozisyonlarından bağımsızdır. Proje grubunun ömrü, proje süresiyle sınırlıdır.

8 Proje Başarısının Faydaları
Takım Ekibin etkinliği artar. Hüsrana uğrama duygusu ve stres azalır. Uyum getirir. İş tatminini artırır.

9 Proje Başarısının Faydaları
Bireysel Daha fazla kendini takdir Daha fazla iş güvenliği Hüsran ve stresten uzak daha fazla fayda temin eder.

10 Proje Yönetiminin Bileşenleri
Bütünleştirme Yönetimi: Proje öğelerinin koordinasyonunu sağlayan süreçler Kapsam Yönetimi: Kapsam tanımı, kapsam planlaması, kapsamın doğrulanması, kapsam değişikliği denetimi Zaman Yönetimi: İşlerin tanımı, süre tahminleri, zaman çizelgelerinin geliştirilmesi ve denetimi

11 Proje Yönetiminin Bileşenleri
Maliyet Yönetimi: Maliyet planlama, maliyet tahmini, bütçe ve maliyet denetimi yöntemleri uygulanır. Kalite Yönetimi: Kalite planlama, kalite güvence ve kalite denetimi yöntemleri İnsan Kaynakları Yönetimi: Proje ile ilgili işgücünün daha etkin kullanımı,örgütsel planlama, kadro kurma, takım oluşturma

12 Proje Yönetiminin Bileşenleri
İletişim Yönetimi: Proje bilgilerinin zamanında ve uygun biçimde üretilmesi, iletişim planlama, bilgi dağıtımı, performans raporlama yöntemleri Satın Alma Yönetimi: Satın almanın planlanması, talep planlama, firma seçimi, sözleşme yönetimi, sözleşmenin imzalanması

13 Proje Risk Yönetimi Risk tanımlama, risk boyutu belirleme, riske karşı planlama ve risk azaltıcı denetim yöntemleri

14 Riskler Çoklu proje ortamı riskleri Ekip çalışmasında eksiklik
Departmanların birbirine destek vermemesi Yönetilmesi zor elemanlar Çalışanlar arası yaş ve kariyer farklılıkları Deneyimsiz proje yöneticisi İşgücü devir hızı yüksekliği İletişimsizlik Yeni eleman uyum sorunu

15 Riskler Kişisel performansların gelişmemesi
Toplantılarda israf olan zamanlar Metodoloji olmayışı Hiç ya da çok fazla kontrol Formal olmayan yöntemlerin kullanımı Yetersiz raporlama Yetersiz planlama Aynı hataların tekrarlanması Değişime direnenler

16 Riskler İstisna yönetimi Profesyonellerle çalışmak
Sorumluluk almak istemeyenlerle çalışmak Manipulatörlerle çalışmak Sürekli isteklerini değiştirenlerle çalışmak İsteksizlerle çalışmak Gerçekçi olmayan beklentilerle uğraşmak Net olmayan hedefler Tepeden inme kararlar

17 Riskler Mikro yöneticilerle çalışmak Plansız işlerle boğuşmak
Standart olmayan uygulamalar 3. partilerle çalışmak İç ve dış çatışmalar Tahmin edilemeyen riskler, düzen değişiklikleri, doğal afetler, çevresel faktörler, Tahmin edilebilen (fakat belirsiz) durumlar, pazar değişiklikleri, enflasyon, döviz kuru değişiklikleri, vergiler v.b.

18 Proje hazırlama: Proje öneri formu
Projenin amacı Projenin yöntemi Projenin planı Projenin bütçesi Proje ile ilgili kaynaklar

19 Projenin Planı : İş-Zaman Çizelgesi
PSO ile optimize edilebilecek elektronik devrelerin araştırılması, devre denklemlerinin çıkartılması Seçilen devrelerin tasarım kriterlerine bağlı olarak PSO ile tasarımının gerçekleştirilmesi Tasarım sonuçlarının teorik hesaplamalar ve CADENCE simülasyon sonuçları ile karşılaştırılması …… İŞ Haftalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .....

20 iyi bir yönetici ve ekip işidir.
Sonuç İyi bir proje, iyi bir yönetici ve ekip işidir.


"PROJE YÖNETİMİ VE RİSK ANALİZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları