Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM İÇİ İLETİŞİM HAZIRLAYAN HAVA GÜLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM İÇİ İLETİŞİM HAZIRLAYAN HAVA GÜLER."— Sunum transkripti:

1 KURUM İÇİ İLETİŞİM HAZIRLAYAN HAVA GÜLER

2 Kurum içi iletişim ve işlevlerini tanımlayacak
Biçimsel ve biçimsel olmayan iletişimin özelliklerini tartışabilecek Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişimin etkinliğini artırma yollarını açıklayabilecek Kurum içi iletişimin araç ve yöntemlerini tanıyacaksınız

3 KURUM İÇİ İLETİŞİM İşletmelerde iletişim (genellikle Örgütsel
İletişim terimi kullanılır), işyerinin amaçlarına yönelik işlemesini sağlamak için işletmeyi meydana getiren çeşitli departmanlar ve işyerinin çevresi ile sürekli bilgi ve düşünce alış verişine olanak sağlayan bir süreçtir ve işletme yönetiminin en önemli araçlarından biridir.

4 Kuruluş bir insanlar grubudur, ortak bir amaç için bir arada çalışan uzmanlardan oluşur. Kuruluşların var olabilmesi ancak oluşturulan “ kurum içi iletişim” ile mümkündür. Ortak faaliyetin temeli iletişimdir. Her organizasyon, bir iletişim sistemine dayanır. İletişim, etkilemenin ve etkilenmenin temel bir biçimi ve insani bir deneyimdir. Birisinin aktif diğerinin pasif olduğu bir dayatma değil, iki tarafında farklı, ama birbirini tamamlayan roller oynadığı bir ilişkiler yumağıdır.

5 Kurum içi iletişimi, kurumun amaçları doğrultusunda işleyişini sağlamak için gerek kurumu meydana getiren çeşitli bölüm ya da birimler, gerekse kurum ile çevresi arasında sürekli bilgi ve düşünce alışverişine dayanan toplumsal bir süreç olarak ifade edilebilir

6 İŞLETMELERDE İLETİŞİM
– planlama, – koordine etme, – yönetme, – karar verme, – Güdüleme, – denetleme fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli bir rol oynar.

7 Kurum içi iletişim, üstün gönderdiği mesajı asta kabul ettirmesi, çözdürebilmesi ve onu harekete geçirmesini kapsamaktadır. Ayrıca, geribildirim yoluyla astlardan öneririler almak da kurum içiletişimin bir parçasıdır

8 Kurum İçi İletişimin İşlevleri
Kurum içiletişim, kurum yönetiminin en önemli aracı olup planlama, eşgüdüm, karar verme, güdüleme ve denetim işlevlerinin sürdürülmesinde etkin bir rol oynar. Kurumlar açısından iletişimin pek çok işlevinden söz edebilmemize karşın, bunların arasında en önemlisi eşgüdüm işlevidir.

9 Kurum içi iletişimin işlevlerini dört genel başlık altında toplayabiliriz:
-Bilgi sağlama işlevi -Etkileme ve ikna etme işlevi -Birleştirme işlevi -Emir verme ve öğretim-eğitim işlevidir.

10 Bilgi Sağlama İşlevi Kurumlar, çevrelerinden amaçları doğrultusunda bilgi alırlar ve bunları işleyerek çevrelerine bilgi verirler. Kurum içi iletişim, bilginin kurum içinde dolaşımını ve paylaşılmasını sağlar. kurumlarda belirsizliğin azalmasında da önemli bir işlev üstlenir.

11 İkna Etme ve Etkileme İşlevi
Çalışanların kurumun amaçları doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi, büyük ölçüde onların kurumun hedeflerini benimsemelerine, bağlıdır. Bu benimseme durumunun gerçekleşebilmesi ise ikna ya da etkilemeye yönelik iletişim sürecinin işletilmesini gerektirir. Yöneticinin çalışanlarına yönetim gücünü kullanarak iş yaptırabilmesi de etkileyici iletişim gücünü kullanmasını gerektirir.

12 Emredici ve Öğretici İşlevi
Bu tür bir iletişim, çalışanlara görev ve sorumluluklarını bilmelerini sağlar. Yöneticiler astlarına verdikleri emirlerle bazı işlerin yapılmasını isterler ve astlar da yerine getirdikleri bu görevlere ilişkin bilgiyi sözlü ya da yazılı raporlarla üstlerine bildirirler.

13 Birleştirme İşlevi . Bireylerin kurumsal amaçlar etrafında birleşmelerini sağlayan iletişim, aynı zamanda bireyin psikolojik bütünlüğünü ve dengesini de korumada da önemli bir işlev üstlenir. İletişim ile bireyler arasında değer, inanç ve tutum farklılıklarından kaynaklanan çatışmalar da çözümlenir

14 Kurum İçi İletişimin Amaçları
Kurumun amaçları, hedefleri ve politikasının çalışanlar tarafından bilinmesini sağlamak; İş ve işlemlerle ilişkin bilgi vermek ve bu yolla iş ve beceri eğitimini kolaylaştırmak; Çalışanları günlük yapılacak işlerle ilgili bilgilendirmek; Çalışanların ve bölümlerin faaliyetlerini koordine etmek; Çatışmaları önlemek, müzakereler ve tartışmalar yapmak ve uzlaşmaya varmak; Duygu ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesini olanaklı kılmak; Her türlü mevzuatın çalışanlara vererek hataları önlemeye çalışmak

15 Kurum İçi İletişimi Engelleyen faktörler
Kişisel Faktörler Fiziksel ve çevresel faktörler Kültürel Farklılıklar Dil Güçlükleri Ve Yazım Hataları Hiyerarşi Kademelerinin Fazlalığı:

16 Kurum İçi İletişimi İyileştirme Yolları
Sonucu İzleme, Haber Akışının Yönetimi, Empati, İletişim kanallarını artırma, Sözle anlatımla birlikte, eylemle açıklama yoluna gitme, Etkili dinleme, çok okuma ve gözlemde bulunma yöntemlerini kullanma.

17


"KURUM İÇİ İLETİŞİM HAZIRLAYAN HAVA GÜLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları