Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODÜL 4 Organizasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODÜL 4 Organizasyon."— Sunum transkripti:

1 MODÜL 4 Organizasyon

2 Isınma Sorusu 1 Laboratuvarda kalite yönetim sistemi kurulması planlanırken aşağıdakilerden hangisi önemlidir? Karışıklığa yol açmamak açısından laboratuvar personelini ilk plan bittikten sonra bilgilendirme Bilgisayar tabanlı izleme sistemi kullanma Planın tüm aşamalarını hızlıca uygulamak için hazır olma Bütün 12 kalite bileşenini plana dahil etme Doğru cevap: d

3 Isınma Sorusu 2 Kalite El Kitabı:
Laboratuvar kalite politikalarını oluşturmalı Çıktısı alınmalı ve geniş bir alana dağıtılmalı Kalite sistemine taslak oluşturduğu için hiçbir zaman değiştirilmemeli Tüm test prosedürlerini içermeli Doğru cevap: a

4 Öğrenim Hedefleri Bu oturumun sonunda katılımcılar:
Kalite yönetim sistemi için gerekli organizasyon unsurlarını tanımlayabileceklerdir Yönetimin kalite sistemi içindeki görev ve sorumluluklarını tartışabileceklerdir Laboratuvar kalite yönetim sisteminin tasarlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli süreçleri açıklayabileceklerdir Kalite el kitabının amacını açıklayabileceklerdir

5 Kalite Yönetim Sistemi
Organizasyon Personel Ekipman Satın alma ve stok yönetimi Bilgi yönetimi Süreç Kontrolü Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Değerlendirme Müşteri Hizmetleri Sürecin İyileştirilmesi Tesisler ve güvenlik

6 Esaslar Yönetim, kalite yönetim sistemini mutlak desteklemelidir
Organizasyon yapısı kalite hedeflerine ulaşacak şekilde tasarlanmalıdır. 1. Başarılı bir kalite yönetim sistemi için temel etmen idari sorumlulukların yerine getirilmesidir. Yönetim tüm seviyelerde tam destek olmalı ve kalite sistemi aktivitelerine katılmalıdır. Yönetim, kalite yönetim sistemi çalışmalarının önemli olduğunu personele göstermeli ve cesaretlendirmelidir 2. İkinci önemli faktör, organizasyon tasarlanırken, kalite ile ilgili hedeflerinin karşılanacağı garanti edilecek şekilde davranılmalıdır. Laboratuvar yerel gerekliliklere yasal olarak uygun şekilde yapılandırılmalıdır. organizasyonla ilgili tüm faktörlerin kalite yönetim sisteminin uygun şekilde yürüdüğünü garanti etmesi gerekmektedir.

7 Liderlik, Yönetim Rolleri Sürdürme ve İyileştirme
Organizasyon yapısıı Planlama Süreci Uygulama İzleme: Sürdürme ve İyileştirme

8 Liderlik motivasyon ve vizyon sağlarken sorumlulukları da üstlenmeli
Personeli iyi performans için motive etmeli ve cesaretlendirmelidir Lider için önemli nitelikler aşağıdaki faktörleri içermelidir: Vizyon sağlama; Hedef belirlenmesi için yön verme; Personeli motive etme, Cesaretlendirme. Güçlü bir lider, işin öneminin personel tarafından anlaşılmasına yardımcı olmalıdır.

9 Yönetimin Sorumlulukları
Kalite yönetim sisteminin kurulması uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi Çalışmaların yerine getirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması Politikaların, süreçlerin, programların, prosedürlerin ve talimatların dökümante edilmesi ve çalışanlara iletilmesi Kalite el kitabının oluşturulması “Laboratuvar yönetiminin kalite yönetim sisteminin tasarımı, uygulaması, sürdürülebilirliği ve gelişmesi ile ilgili sorumlulukları olmalıdır.” ISO [4.1.5]

10 Yönetimin Taahhütü Sağlık Bakanlığı Mali Yönetim Personel Toplantıları
Yönetim neleri taahhüt etmeli ?

11 Organizasyon Yapısı Laboratuvar iş akışı kapsamında tüm bölümlerin yeterliliğini sağlayacak bir çalışma yapısının kurulması Organizasyon şemasının oluşturulması Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi Bir kalite yöneticisinin belirlenmesi Yeterli kaynak dağıtımının yapılması

12 İş akışı HASTA Test seçimi Numune Alınması Analiz Öncesi Evre
Numunelerin taşınması Analiz evresi Raporun İletilmesi Raporun oluşturulması Sonuçların yorumu Analiz sonrası evre

13 LABORATUVAR SORUMLUSU
HASTANE YÖNETİCİSİ BAŞ HEMŞİRE LABORATUVAR YÖNETİCİSİ LABORATUVAR SORUMLUSU ANALİST TEKNİSYEN KALİTE YÖNETİCİSİ BAŞ HEMŞİRE HEMŞİRE

14 Kalite Yöneticisi ISO 15189 Madde 4.1.5.i
Kalite yönetim sistemini yönetmek için gerekli yetki ve sorumluluğa sahip olmak Üst yönetime doğrudan ulaşmak ve rapor vermek

15 Kalite Yöneticisinin Sorumlulukları
Kalite yönetim sistemini izleme Çalışanların kalite politika ve prosedürlerine uygun çalıştığından emin olma Kayıtları düzenli şekilde gözden geçirme Denetimleri koordine etme Uygunsuzlukları inceleme Üst yönetimi bilgilendirme

16 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
Laboratuvarın yapısına göre yaklaşım gösterilmeli Başlangıç noktası belirlenmeli Tüm kalite bileşenleri dikkate alınmalı Aşamalı şekilde uygulanmalı

17 Unutmayın!... İletişim halinde ve şeffaf olun
Uygulanabilir bir zamanlama çizelgesi oluşturun Ulaşılabilir ve gerçekçi hedefler tayin edin Öncelikleri belirleyin, adım adım ilerleyin

18 Mevcut durum tespiti için yetersizlik analizi
Kalite yönetim sistemi kontrol listesini kullanarak yetersizlikleri saptayın Görev listesi oluşturun Düzeltmelere En basitden başlayın En büyük ölçüde olumlu etki yaratacak faktörü belirleyin* Yetersizlik Analizi Pareto Analizi (80:20)

19 Yetersizlik Analizi Sık rastlanan sorunlar Test istemi Numune yönetimi
Yetersiz personel Kalite kontrol Analiz evresi Sonuçların kayıt ve rapor edilmesi Reaktif ve ekipman yönetimi

20 Kalite yönetim sistemi planı içeriği
neler yapılmalı kim sorumlu olmalı ne zaman (zaman çizelgesi) ne kadar kaynak gerekli değerlendirmeler Plan aşağıdaki bileşenleri içermelidir: Hedefler ve görevler – ne yapılması gerek; Sorumluluklar – görevi kim tamamlayacak, sorumlu kim; Zaman çizelgesi – her bir görev ne zaman başlatılacak, ne zaman tamamlanmış olacak; Bütçe ve kaynak ihtiyaçları – ek personel, eğitim ihtiyaçları, imkanlar, ekipman, malzemeler ve ödenek, kalite kontrol materyalleri; Ölçme-değerlendirme – uygulamadaki sürecin takibi için çok önemli. Tüm personelin erişimine açık olmalıdır.

21 Planın Uygulaması BAŞLA VEEEE…. Bitirmeye odaklanın
Aşamalı uygulama için hazırlık yapın Kaynakların hazır olduğundan emin olun Gantt şemasını kullanın Herkesin sorumluluklarını bildiğinden emin olun VEEEE…. BAŞLA

22

23 İzleme programının oluşturulması
Sorumlulukların belirlenmesi Kalite göstergelerinin oluşturulması İzleme için sistem kurulması Denetimlerin yapılması Yönetimin gözden geçirmesi

24 ÖZET Başarılı bir uygulama için gerekenler
Yönetimin inanması ve tam desteği Kalite yönetim sisteminin gerekliliğinin anlaşılması Her seviyedeki personelin katılımının sağlanması Sürekli iyileştirmenin hedeflenmesi Gerçekçi zaman çizelgesi oluşturulması ve uygulanması

25 Anahtar Mesajlar Kalite bilim değil, bir düşünme şeklidir.
Bugün harcanan zaman yarın ödül olarak dönecektir: Kalite sonuçları Verimlilik Profesyonel ve kişisel tatmin Herkes tarafından tanınma

26 Kaliteden Kim Sorumludur?
HERKES! Laboratuvardaki herkes kalite konusunda elde edilen sonuçtan sorumludur. - Laboratuvar sorumlu ve yöneticileri kalite ihtiyaçlarını karşılamak için gereken sorumluluğu almalıdır. - Laboratuvar personeli tüm kalite prosedürlerine uymalıdır. Ayrıca tüm gereklilik ve standartlara bağlı kalmalıdır

27 Kalite Yönetim Sistemi
Organizasyon Personel Ekipman Satın alma ve stok yönetimi Bilgi yönetimi Soru? Katkı? Süreç Kontrolü Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Değerlendirme Müşteri Hizmetleri Sürecin İyileştirilmesi Tesisler ve güvenlik


"MODÜL 4 Organizasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları