Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite Kültürüne Dönüşüm Stratejileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite Kültürüne Dönüşüm Stratejileri"— Sunum transkripti:

1 Kalite Kültürüne Dönüşüm Stratejileri

2 Kalite Kalite; müşterilerinizin, işletmeniz ürün ve hizmetlerinden beklentilerinin, genelde benzer firmalardan beklenenleri sürekli olarak aştığı zaman ortaya çıkar.

3 Kültür İnsan hayatının maddi ve manevi her türlü faaliyet şeklini ve bunların sonunda oluşan eserlerini içine alan dinamik bir yapıya sahip olgudur. Ulusların dünya görüşlerine, yaşama biçimlerine, varmak istedikleri hedeflerine göre zamanla değişir, gelişir, olgunlaşır.

4 Kurum Kültürü Yalın bir organizasyon yapısı içinde, şirket içi demokrasiye dayalı yönetim anlayışı zemininde; şirket hedef, misyon, vizyon ve stratejilerine odaklanmış; verimliliğe ve müşteri memnuniyetine kenetlenmiş; kalite odaklı ve etkili iletişim ile koordineli çapraz fonksiyonel gruplardan oluşmuş, değişen ve gelişen bir takım ve bu takımın yarattığı biz olgusu.

5 Kurum Kültürü Kurum kültürü bir şirkette paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür.

6 Kalite Kültürü Bir örgütün dış ortamda varlığını sürdürme ve kendi iç işlerini yönetme kapasitesini geliştirdiği sırada , kaliteye ilişkin değerlerin öğrenilmesi çabalarının tümü, o kurumun kalite kültürünü ifade eder. Bir örgütün tüm bireyleri tarafından paylaşılan bir değerler bütünü olan kültürünün belli bir derinliğe ulaşması zaman alır, sürekli eğitimi ve takım halinde öğrenmeyi gerektirir.

7 Kalite Düşünce Kültürü
TKY felsefesinin bazı temel ilkelerini uygulayarak kalite düşünce kültürünü yerleştirmeli ve sürdürmelisiniz. Bu sayede işlerinizin kontrolü ve işler hakkında bilgi sahibi olmada hatırı sayılır bir ilerleme elde edebilirsiniz.

8 Carter’ a göre TKY Düşüncesini Yerleştirmek İçin Gerekli İlkeler
Çalışanlar, müşteri odaklı bir yönetim tarzının önemini kavramalıdır. Çalışanlar, aktivitelerinin kuruluşun stratejik planlarıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamalı ve bu planlara katkıda bulunmaları için onlara fırsat dır. Çalışanlar, istikrarlı prosedürlerin, müşteri ihtiyaçlarını belirlemedeki önemini öğrenmelidir. Çalışanlar performanslarını izleyebilmeli ve yönetime katılmalıdır. Performanslarını yönetebilmeleri için onlara şans verilmelidir.

9 Çalışanların Önemi Bütün çalışanların sürekli olarak her şeyi iyileştirmeyi düşündüğü bir kültüre sahip olmanız gerekir, aksi takdirde sürdürülen TKY programı başarılı olmayabilir.

10 Kalite Kültürü Geliştirmek
Genelde çalışanlar fiziksel olarak işlerinin başında bulunmalarına rağmen, düşünce olarak işlerinden kopuk olmaktadır. Bunun nedeni, işletmenin çalışanlarına, iyileştirme için sorumluluk vermemesi ve kurum stratejisine katkıda bulunma fırsatını engellemesidir.

11 Ne zaman? Uygun kültürü geliştirmek zaman alacağından, akıllı yönetilen bir şirkette, strateji değişimi yönetimi başladığı zaman aynı anda kültürel değişim yönetimi de başlayacaktır.

12 Nasıl? Dünyada gittikçe güçleşen rekabet koşulları kalitenin sürekli iyileştirilmesini, mükemmelleştirilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Ancak, kalite geliştirme çalışmaları uygun değerler, inançlar ve davranışlara sahip kültürlerde başarılı olabilmektedir.

13 Dönüşüm Süreci Kalite değişimi çabalarında bütüncül bir yaklaşımı benimsenmeli; insanlar, sistemler, süreçler ve yapı bir arada ele alınmalıdır. İnsanlar yeniden biçimlendirilmeye, yetenekleri geliştirilmeye çalışılmalıdır.

14 Kalite Kültürü Oluşturmak
Bir örgütün tüm bireyleri tarafından paylaşılan değerler bütünü olan kültürünün belli bir derinliğe ulaşması zaman alır. Sürekli eğitim ve takım halinde öğrenmeyi gerektirir.

15 Kalite Kültürü Oluşturmak
Kalite kültürünün oluşturulması; yapısal değişim ile değil, tutum, davranış ve değerlerin değiştirilmesi anlamına gelen kültürel değişim ile sağlanabilir. Değişimin başarısını gösteren en güvenilir kaynak ise müşteri geri bildirimdir.

16 Kalite Kültürü Oluşturmak
Paylaşılan bir vizyona ve amaçların şeffaflaştırılmasına, İyi geliştirilmiş örgütsel kalite misyon ve hedeflerine, Tutarlı bir örgüt yapısına, Performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemlerine, Uygun teknoloji ve süreç tasarımına, Kişilere özel dikkat gösterilmesine, gerek vardır.

17 Üst Yönetimin Kalite Vizyonu
Toplam Kalite Yönetiminin en iyi işlediği şirketler, genel müdürün hayalinin tüm şirkete yayılmasını sağlayan, yöneticileri öfkelendiren ya da kuşkulandıran bir vizyonun ortaya konduğu, ancak genel müdürün davranışlarıyla bu vizyona sahip çıktığını gösterdiği şirketlerdir. Motorola örneğinde bu görülmektedir.

18 Kalite Düşüncesini Başlatmak
Kalite Düşünce Kültürünü veya ortamını başlatabilen işletmeler elindeki çalışanların firmaya bağlılığının artmasını sağlarlar. Bu sayede de daha güçlü, kalıcı ve önder işletme durumuna gelirler. Bu tetikleyici faaliyeti de lider veya yönetici konumundaki kişi yerine getirir.

19 Lider Etkilidir! Toplam Kalite Kültürünün oluşmasında liderin önemli etkisinin olduğunu söylememiz gerekir. Çünkü firma çalışanları liderin değer yargılarını benimser ve onun gibi davranır. Ve belirttiğimiz gibi tetikleyici konumdadır

20 Sonuç Toplam Kalite Düşüncesinin yerleştirilmesi,
Çalışan - yönetici işbirliği içerisinde, liderin tetiklediği, sürekli iyileştirmenin olduğu, çalışanların desteğinin kazanıldığı bir ortamda daha kolay gelişecektir.


"Kalite Kültürüne Dönüşüm Stratejileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları