Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ve YETERLİK KURULLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ve YETERLİK KURULLARI"— Sunum transkripti:

1 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ve YETERLİK KURULLARI
Dr. VOLKAN ÖZTUNA TTB-UDEK-UYEK

2 Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) tarihçesinden bir alıntı.
Yıl: 1840 ABD'de yaklaşık 30 tıp fakültesi var ve 7 tanesi New York'ta bulunuyor. Tıp fakültelerinin, tıp eğitiminin ve tıp uygulamalarının kalitesi tartışmaya açıktır

3 TARİHÇE 1915: Amerikan Oftalmoloji Derneği ve Amerikan Tabipler Birliği’nin yayımladığı yeterlik sınav duyurusunda adayların yetkinliklerinin değerlendirileceği bir sınavın planlandığı açıklanmıştır. 1924: Amerikan Otolaringoloji Yeterlik Kurulu, 1930: Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlik Kurulu 1932: Amerikan Dermatoloji Yeterlik Kurulu

4 TARİHÇE 1970 yılında Amerikan Tıp Uzmanlıkları Yeterlik Kurulu oluşturulmuştur. 1981 yılında eğitim veren kurumların hizmet ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla bağımsız bir akreditasyon kurumunun olması gerektiğine karar verilmiştir Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi)

5 1990 lı yılardan itibaren yeterlik kurullarının çalışmaları sayesinde uzmanlık eğitiminde YETKİNLİK kavramı ön plana çıkmaya başlamıştır Türkiye'de ilk defa 1994 yılında Türk Tabipleri Birliği önderliğinde gerçekleştirilen I. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayında tıpta uzmanlık eğitimi programları, eğitim kurumlarının altyapıları ve uzmanlığın belgelendirilmesine ilişkin  sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

6 TARİHÇE 2011 : TTB-UDEK tarafından yayımlanan
“Tıpta uzmanlık eğitiminde ulusal standartlar” kitabı 2012: TTB-UDEK tarafından düzenlenen “Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı-II” ontent&view=article&id=378:udek&catid=1:en- son&Itemid=2

7 YETKİNLİK VE YETERLİK KURULLARI
Mesleksel yetkinlik, bir doktor için kritik değer taşıyan bilgi, beceri ve davranış modellerinin toplamı olarak tanımlanır. Bu kavram, mesleki açıdan edinilmesi gereken teknik deneyimin çok daha ötesinde iyi hekimlik uygulama bilincine ve yeteneğine sahip olmak anlamına gelir. Bir uzman doktorun yetkin olabilmesi için uygulanan eğitim programının, eğitim aldığı kurumun alt yapısının ve eğiticilerin belirli evrensel ölçütleri karşılaması gerekir.

8 Kurumda verilen eğitim programı mesleksel yetkinlik için gereken
temel ve klinik bilgileri, davranış ve sosyal bilimleri, karar verebilme yetkinliğini, iletişim becerilerini, tıp etiğini, halk sağlığı politikasını tıp hukuku ile ilgili kuramları mutlaka kapsamalıdır

9 GÖREV Belli ölçütler ekseninde Türkiye’de tıp uzmanlık eğitimi veren tüm kurumların yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve eğer eksik yönleri bulunuyorsa gerekli iyileştirmelerin hızla hayata geçmesi ve korunması gereklidir. TTB-UDEK-UYEK Yönergesi, Tıpta Uzmanlık Derneklerine “uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini sağlayarak, topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirilmesi” görevini verir.

10 AMAÇLAR Uzmanlık eğitimi standartlarını belirlemek ve güncelleme çalışmaları yapmak, Eğitim Programı Altyapı İnsan gücü (Nitelik – nicelik) Kurumların bu konudaki çalışmalarına destek olmak, eksiklikleri gidermede yol gösterici olmak Karar alıcı makamlar ile iletişim içinde olmak ve karar alma sürecinin içinde olmak

11 HEDEFLER Çekirdek eğitim müfredatını belirlemek ve güncellemek
İlgili alanın TEMEL ve KLİNİK bilgilerini pekiştiren kurslar düzenlemek (Review- gözden geçirme kursları vb) Elektronik (Mobil) öğrenme modülleri üzerinde çalışmak Eğitimin her aşamasına ölçme-değerlendirme-geri bildirim mekanizmasını yerleştirmek ASİSTAN KARNESİ ASİSTAN PORTFOLİOSU

12 HEDEFLER Uzmanlık sonrası eğitimi teşvik etmek ve bilimsel düzeyi denetlemek amacıyla sınavlar düzenlemek ve belirli özelliklere sahip uzmanlar arasından bu sınavı başaranları belgelendirmek (Sertifikasyon) ve yeniden belgelendirme protokolunu belirlemek (STE-SMG) Kurum ziyaretleri ve eşyetkilendirme çalışmaları yapmak Alanında akademik yükseltmeler için gerekli önkoşulları tanımlamak amacıyla çalışmalar yapmak Eğiticilerin eğitimi

13 ÇALIŞMA AĞI Türk Tabipler Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) TTB-UDEK Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Avrupa Tıp Uzmanları Birliği-the European Union of Medical Specialists (UEMS) ( European Board of ………

14

15

16

17 TEŞEKKÜR EDERİM


"TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ve YETERLİK KURULLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları