Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TPRECD-YETERLİK KURULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TPRECD-YETERLİK KURULU"— Sunum transkripti:

1 TPRECD-YETERLİK KURULU
Prof. Dr. Figen Özgür

2 TTB-UDEK 1994’ten bugüne yaptığı çalışmalarla Yeterlik kavramını bu ülkenin tıp eğitimi ortamına taşıyarak uzmanlık eğitiminde bir çok gelişmeye yol açmıştır. Uzmanlık dernekleri de 1998’den itibaren yeterlik kurullarını kurmaya başlamış ve uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmışlardır. TPRECD de, TTB-UDEK önderliğinde bu konudaki çalışmalarına 1998 den itibaren başlamıştır.

3 TPRECD-YETERLİK KURULU
Uzmanlık eğitimini bilimsel temellere oturtmayı ve eğitim kurumlarında eğitimin eşdeğer olarak sürdürülmesini amaçlamıştır. Aynı zamanda eğitimin belirli ölçütleri olmasına uğraşmış ve değerlendirilebilir olmasını da sağlamaya çalışmıştır. Uzmanlık eğitim programı hazırlama, ölçme ve değerlendirme, kurum ziyareti programları, kurum ziyaretleri yaparak eğitim ile ilgili sorunlarda yardımcı olmayı görev edinmiştir.

4 TPRECD TPRECD, kendi yeterlik kurulunu kurabilmek için çeşitli toplantılar yaparak camialarını bilgilendirdiler. ancak … Yıllarca süren çabalar sonucunda bu konudaki çalışmalar olgunlaştırılarak bir olağanüstü genel kurulda sonuca bağlanmasına karar verildi.

5 TPRECD TPRECD nin 16 Mayıs 2004 de yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda Yeterlik Kurulunun ilk yönergesi kabul edildi Bu Olağanüstü Genel Kurulda uzun tartışmalardan sonra ilk belgelerin uzman olan herkese verilmemesine, bir puantaj sistemi hazırlanmasına ve belirlenen puanı aşan uzmanlara belge verilmesine karar verildi.

6 TPRECD-YETERLİK KURULU
Kuruluş aşamasında; Önce 232 üyemiz kabul edilen puantaj sistemi ile belgelerini aldılar. Sonra belgeli bu üyelerle 23 Eylül 2004'te ilk genel kurul yapılarak seçim ve görev dağılımı gerçekleştirildi. (Belgelerdeki tarih:2005)

7 TPRECD-YETERLİK KURULU
ilk Genel Kurulu 23 Eylül 2004 Yürütme Kurulu Eğitim Programları ve Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Kurulu Sınav Kurulu Denetleme Kurulu EĞİTİM ÜST KURULU

8 TPRECD-YETERLİK KURULU
Eğitim Programları ve Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Kurulu, TPRECD nin yardımlarıyla Eğitim üst kurulunu defalarca toplayarak ve anketler yaparak ; Yönergelerini, Çekirdek eğitim programı, Asistan karnesi ve Eğitim Müfredatlarını hazırladı. Eğitim veren kurumlarda olması gereken standartları belirledi.

9 TPRECD-YETERLİK KURULU
Sınav Kurulu ; Yönergelerini, Soru bankalarını hazırladı, Sınav programı yaptı. Sınav jürilerini her sınav için oluşturdu. Yeterlik sınavları her yıl gerçekleştirildi. Sınavı kazananlara belgeleri kongrelerimizde verildi, ancak kesinlikle kimseye ödül verilmedi ve kazanamayanlar ilan edilmedi.

10 TPRECD-YETERLİK KURULU
Eğitim Programları kurulu ile Sınav kurulu birlikte çalışarak sınavda sorulacak soruların konu başlıklarını ve ağırlıklı soru oranlarını belirlediler. Sınavların adil ve doğru yapılabilmesi için Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından yardım alındı, sınavlar bu konuda deneyimi fazla olan üniversitelerimizde yapıldı. Sınavın her aşamasında Yeterlik Kurulu, Dernek Yönetim Kurulunu haberdar etti ve sonuçları derneğimiz ilan etti.

11

12 TPRECD-YETERLİK KURULU
Sınavlar: 16 Aralık 2006 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. PREC-AD Dalı (4 üye) Gazi Üniversitesi Tıp Fak. PREC-AD (2 üye) 21 Kasım 2008 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. PREC-AD (3 üye) 4 Aralık 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. PREC-AD (19 üye) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. PREC-AD (12 üye) Kasım 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. PREC-AD ( 13 üye) Kasım 2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. PREC-AD ( 8 üye)

13 TPRECD-YETERLİK KURULU
Sınavla belge alan 61 üyemiz oldu. Şu an belgeli üye sayımız 293 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğine kayıtlı uzman üye sayısı: 628 SB kayıtlarında aralık 2012 itibarıyla (SB+Üniv+Özel) aktif çalışan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı sayısı 301

14 Sertifikaların yenilenmesi
İlk belgelerin veriliş yılı 2005 (kabul 2004 ama belgelerdeki tarih 2005). Yenilenme tarihi 5 yıl sonra olarak kabul edilmişti. Ancak bu süreç çok hızlı geçti ve sertifika yenilenme şartları üzerinde fikir birliği oluşamadı yılında yapılan genel kurulda yenilenme süresi 10 yıla çıkartıldı. Halen sertifika yenilenmesi üzerinde çalışmalar devam etmekte.

15 Sertifikaların yenilenmesi
Kongrelerden alınan krediler Yayınlar Diğer bilimsel aktiviteler…. TTB nin sertifikaların yenilenmesi konusundaki önerileri….

16 TPRECD-YETERLİK KURULU
Eğitim Programları ve Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Kurulu standartları hazırladıktan sonra kurum ziyaretleri aşamasına gelindi. Bu amaçla; Ziyaret formları hazırlandı: Ziyaret formu A Ziyaret formu B Ziyaret formu C Ziyaret talebinde bulunan kurum ziyarete hazırlandı. Ziyaret koşulları tamamlanınca ziyaret ekibi oluşturuldu Kurum ziyaretine gidildi. Belgeler kuruma tekrar gerçekleştirilen ziyaretlerle kurum amirlerinin önünde ve aynı zamanda kongrelerde de verildi.

17 TPRECD-YETERLİK KURULU
Kurum ziyaretlerinin amacı: Eğitimin değerlendirilerek, niteliği belirlenmiş ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığının saptanmasıdır. Uzmanlık eğitiminin niteliğinin arttırılmasına yönelik önemli bir geri bildirim mekanizmasıdır.

18 TPRECD-YETERLİK KURULU Kurum ziyaretleri:
Numune EA-Hast II. PREC Kliniği (23 ekim 2008) Hacettepe ÜTF PREC-AD (21 ocak 2009) GATA-Ank. PREC-AD (26 Ağustos 2009) İstanbul Ü-İTF PREC-AD (24 ekim 2011) İstanbul Plastik Cerrahi Akademisi (25 ekim 2011)(özel)

19 TPRECD-YETERLİK KURULU
Kurum ziyaretleri, ziyaret yönergesine göre yapılmaktadır. Bu yönergede de yazdığı üzere yeterlik kurulu her aşamada derneğimizi haberdar etmekte ve desteğini almaktadır. Ziyaret sonunda kurumdakilere sonuç söylenmemekte, öne çıkan yönleri ve zayıf yönleri hakkında bilgi verilmektedir. Kesin sonucun ancak yeterlik yürütme kurulu ve dernek yönetim kurulunda tartışıldıktan sonra ortaya çıkacağı ve kendilerinin bu konuda bilgilendirileceği anlatılmaktadır.

20 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği-YK
HÜTF Ziyaret ekibi: -Prof. Dr. Murat Emiroğlu (Başkan) - Doç. Dr. Sühan Ayhan (Sekreter) -Doç. Dr. Tayfun Aköz -Doç. Dr. İbrahim Vargel -Prof. Dr. Mustafa Ünlü (TTB-UDEK temsilcisi) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği-YK

21 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği-YK
GATA-Ank Ziyaret ekibi: -Prof. Dr. Figen Özgür(Başkan) - Doç. Dr. Emre Aksu (Sekreter) -Doç. Dr. Sühan Ayhan -Doç. Dr. İbrahim Vargel -Prof. Dr. Mustafa Ünlü (TTB- UDEK temsilcisi) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği-YK

22 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği-YK
Yeterlik yönerge kabulu 17 Eylül 2005 AN-EAH Ziyaret ekibi: -Prof. Dr. Figen Özgür (Başkan) -Doç. Dr. Sühan Ayhan (Sekreter) -Doç. Dr. İbrahim Vargel -Doç.Dr. Emre Aksu -Doç. Dr. Yıldıray Çete (TTB-UDEK/UYEK temsilcisi) Ziyaret edilen Kurumlar Ziyaret tarihi 1 Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 23 Ekim 2008 2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 21 ocak 2009 3 GATA-Ank 26 Ağustos 2009 4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 24 Ekim 2011 5 İstanbul Plastik Cerrahi Akademisi 25 Ekim 2011

23 Kurum ziyaret belgelerinin yenilenmesi
5 yıl sonra yeniden yapılacak kurum ziyareti ile mümkün olacaktır. Özel kurum için belge yenilenmesi 2 yıl sonra olacaktır.

24 TPRECD-YETERLİK KURULU
TPREC Derneği Yönetim Kurulu ve Yeterlik Kurulu, kongre-sempozyum-kurs-asistan okulu-yaz okulu-kış okulu vb. tüm bilimsel çalışmalarda hep birlikte karar vermektedir. Bu bilimsel faaliyetler, tek başına dernek veya tek başına yeterlik kurulu tarafından yönetilmemektedir. Kongrelerimizde mutlaka Yeterlik Kuruluna ait oturum ayrılmaktadır. Yeterlik Genel Kurulları mutlaka kongrelerimizde ve hatta kongrelerin tam ortasına denk düşecek şekilde yapılmaktadır. Yeterlik kurullarındaki görev değişimi, devamlılık önemli olduğu için hepsi aynı anda olmamakta, her kurulda belli sayıdaki üyeler görevine devam ederken diğerleri değişmektedir. Kongrelerimizde Eğitim Üst Kurulu, Dernek, Yeterlik kurulu biraraya gelerek gelişmeler tartışılmakta ve gereken kararlar alınmaktadır.

25 TPRECD-YETERLİK KURULU
Son zamanlarda biraz motivasyon kaybetmiş olmakla birlikte çalışmalarına devam etmektedir.. uzmanlık eğitiminin nitelikli olarak verilebilmesi için her zaman elinden geleni yapmaya devam edecektir. Eğitim alanındaki çalışmalar hiçbir zaman boşa gitmez, hatta geçmiş her zaman yol göstericidir.

26 Teşekkürlerimle..


"TPRECD-YETERLİK KURULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları