Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi “Strateji” M. Erdal GÜZELDEMİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi “Strateji” M. Erdal GÜZELDEMİR"— Sunum transkripti:

1 Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi “Strateji” M. Erdal GÜZELDEMİR

2 Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi Stratejisi
Tanımlar Uzmanlık Eğitiminin Amacı Uzmanlık Eğitiminin Niteliği Uzmanlık Eğitimi İçin Gereklilikler M. Erdal GÜZELDEMİR

3 Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Tıp bilim dallarında bilimsel gelişmeleri takip edip, belirli bir alanda özel yetki ve yetenek kazanmak için eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmaları ve belirli konudaki bilimsel araştırmanın sonuçlarını ortaya koyup değerlendirmeyi kapsayan, tıpta uzmanlık öğrencisine / asistana, rehberlik ve gözetim altında sunulan organize bir lisansüstü eğitim programıdır. M. Erdal GÜZELDEMİR

4 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
“Kurumlarındaki istihdam şekli ne olursa olsun, tıp uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak yetiştirilmek amacıyla, tüzük ve özel mevzuat hükümleri çerçevesinde öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama yapmak üzere görev verilen tıp doktorudur.” M. Erdal GÜZELDEMİR

5 Uzmanlık Eğitiminin Amacı
Sorumluluk alanı içine giren her çeşit hastaya uygun şekilde yaklaşımda bulunabilecek yeterli bilgi verilmiş, M. Erdal GÜZELDEMİR

6 Uzmanlık Eğitiminin Amacı
Sorumluluk alanı içine giren her çeşit hastaya uygun şekilde yaklaşımda bulunabilecek yeterli bilgi verilmiş, deneyim kazandırılmış, M. Erdal GÜZELDEMİR

7 Uzmanlık Eğitiminin Amacı
Sorumluluk alanı içine giren her çeşit hastaya uygun şekilde yaklaşımda bulunabilecek yeterli bilgi verilmiş, deneyim kazandırılmış, başarılı uygulama yapabilen, M. Erdal GÜZELDEMİR

8 Uzmanlık Eğitiminin Amacı
Sorumluluk alanı içine giren her çeşit hastaya uygun şekilde yaklaşımda bulunabilecek yeterli bilgi verilmiş, deneyim kazandırılmış, başarılı uygulama yapabilen, yüksek düzeyde bir klinik/laboratuvar yönetimi yeterliliğine sahip, M. Erdal GÜZELDEMİR

9 Uzmanlık Eğitiminin Amacı
Sorumluluk alanı içine giren her çeşit hastaya uygun şekilde yaklaşımda bulunabilecek yeterli bilgi verilmiş, deneyim kazandırılmış, başarılı uygulama yapabilen, yüksek düzeyde bir klinik/laboratuvar yönetimi yeterliliğine sahip, ancak, akademisyen olabilme potansiyeli de göz önünde bulundurularak, M. Erdal GÜZELDEMİR

10 Uzmanlık Eğitiminin Amacı
Sorumluluk alanı içine giren her çeşit hastaya uygun şekilde yaklaşımda bulunabilecek yeterli bilgi verilmiş, deneyim kazandırılmış, başarılı uygulama yapabilen, yüksek düzeyde bir klinik/laboratuvar yönetimi yeterliliğine sahip, ancak, akademisyen olabilme potansiyeli de göz önünde bulundurularak, evrensel bilgiye ulaşma, içselleştirme ve bunu ulusal düzeydeki gereksinimlerle örtüştürecek bir yapının kazandırıldığı, M. Erdal GÜZELDEMİR

11 Uzmanlık Eğitiminin Amacı
Sorumluluk alanı içine giren her çeşit hastaya uygun şekilde yaklaşımda bulunabilecek yeterli bilgi verilmiş, deneyim kazandırılmış, başarılı uygulama yapabilen, yüksek düzeyde bir klinik/laboratuvar yönetimi yeterliliğine sahip, ancak, akademisyen olabilme potansiyeli de göz önünde bulundurularak, evrensel bilgiye ulaşma, içselleştirme ve bunu ulusal düzeydeki gereksinimlerle örtüştürecek bir yapının kazandırıldığı “uzmanlar yetiştirmektir”. M. Erdal GÜZELDEMİR

12 Temel ilke, “ortak standartları” ortaya koymaktır. M. Erdal GÜZELDEMİR

13 Hekime, “nasıl öğreneceğini” öğretmelidir.
M. Erdal GÜZELDEMİR

14 Eğitim formasyonunun içeriği
“öğrenmeyi öğretme ve bilgiyi yenileme “ olanağı sağlamalıdır. M. Erdal GÜZELDEMİR

15 Pratik eğitime, teorik bilgilerin aktarılmasından daha çok önem verilmelidir.
M. Erdal GÜZELDEMİR

16 Eğitim programı, uzmanlık öğrencisini ekip çalışmasına yönlendirecek,
M. Erdal GÜZELDEMİR

17 Eğitim programı, uzmanlık öğrencisini ekip çalışmasına yönlendirecek, iletişim
M. Erdal GÜZELDEMİR

18 denetim gibi konuları da içermelidir.
Eğitim programı, uzmanlık öğrencisini ekip çalışmasına yönlendirecek, iletişim, denetim gibi konuları da içermelidir. M. Erdal GÜZELDEMİR

19 Uzmanlık Eğitiminin Niteliği
Tıbbi uygulamaların, hizmetin çağdaş ölçüt ve gereklere uygun olarak gerçekleştirilmesi için verilmesi gereken unsurların özellikleri, o eğitimin “niteliği”ni belirler. M. Erdal GÜZELDEMİR

20 Uzmanlık Eğitiminin Niteliği
Eğitimin niteliğinin yükselmesi için; M. Erdal GÜZELDEMİR

21 Uzmanlık Eğitiminin Niteliği
Eğitimin niteliğinin yükselmesi için; üreten, M. Erdal GÜZELDEMİR

22 Uzmanlık Eğitiminin Niteliği
Eğitimin niteliğinin yükselmesi için; üreten, talep eden, M. Erdal GÜZELDEMİR

23 Uzmanlık Eğitiminin Niteliği
Eğitimin niteliğinin yükselmesi için; üreten, talep eden, ve denetleyenin farklı olması gerekir. M. Erdal GÜZELDEMİR

24 Uzmanlık Eğitimi İçin Gereklilikler
Eğitimin İçeriği Eğitimde Değerlendirme M. Erdal GÜZELDEMİR

25 Eğitimin İçeriği Eğitimin Temel Alanları I. Kuramsal eğitim
II.Uygulamalı eğitim M. Erdal GÜZELDEMİR

26 Eğitimin Temel Alanları
I. Kuramsal eğitim Sistemli ve yapılandırılmış bir öğretici eğitim (ders, seminer..) M. Erdal GÜZELDEMİR

27 Eğitimin Temel Alanları
I. Kuramsal eğitim Sistemli ve yapılandırılmış bir öğretici eğitim (ders, seminer..) Eğitim programına eklenmesi uygun olan yardımcı unsurlar (ekip toplantıları, klinik olgu sunumları..) M. Erdal GÜZELDEMİR

28 Eğitimin Temel Alanları
II. Uygulamalı eğitim İlgili alanın uzmanlarında olması gereken becerilere yönelik tam yeterliğin kazanılması M. Erdal GÜZELDEMİR

29 Eğitimin Temel Alanları
II. Uygulamalı eğitim İlgili alanın uzmanlarında olması gereken becerilere yönelik tam yeterliğin kazanılması Denetim altında hasta izleme M. Erdal GÜZELDEMİR

30 Eğitimin Temel Alanları
II. Uygulamalı eğitim İlgili alanın uzmanlarında olması gereken becerilere yönelik tam yeterliğin kazanılması Denetim altında hasta izleme Hasta izlemede artan derecelerde klinik sorumluluk yüklenme M. Erdal GÜZELDEMİR

31 Eğitimin Temel Alanları
II. Uygulamalı eğitim İlgili alanın uzmanlarında olması gereken becerilere yönelik tam yeterliğin kazanılması Denetim altında hasta izleme Hasta izlemede artan derecelerde klinik sorumluluk yüklenme Yeterli sayı ve çeşitlilikte hasta izleme M. Erdal GÜZELDEMİR

32 Eğitimin Temel Alanları
II. Uygulamalı eğitim İlgili alanın uzmanlarında olması gereken becerilere yönelik tam yeterliğin kazanılması Denetim altında hasta izleme Hasta izlemede artan derecelerde klinik sorumluluk yüklenme Yeterli sayı ve çeşitlilikte hasta izleme Herhangi bir zamanda birinci derecede sorumlu olunan hasta sayısına ulaşma M. Erdal GÜZELDEMİR

33 Eğitimde Değerlendirme
Uzmanlık Öğrencisi Eğitimini Değerlendirme Eğiticinin Değerlendirilmesi Eğitim Veren Kurumun Nitelikleri M. Erdal GÜZELDEMİR

34 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme Eğitilen
a. Uzmanlık için gerekli olan teorik her türlü bilgiyi almalı ve pratik uygulamalarda deneyim kazanmalıdır. M. Erdal GÜZELDEMİR

35 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme Eğitilen
a. Uzmanlık için gerekli olan teorik her türlü bilgiyi almalı ve pratik uygulamalarda deneyim kazanmalıdır. b. Yabancı dilde literatür izleyecek ve kitap okuyacak kadar yabancı dil bilmelidir. . M. Erdal GÜZELDEMİR

36 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme Eğitilen
a. Uzmanlık için gerekli olan teorik her türlü bilgiyi almalı ve pratik uygulamalarda deneyim kazanmalıdır. b. Yabancı dilde literatür izleyecek ve kitap okuyacak kadar yabancı dil bilmelidir. c. Eğitim ve uygulamaları ile ilgili,kişisel bir karne doldurmalıdır. M. Erdal GÜZELDEMİR

37 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Süreç değerlendirmesi M. Erdal GÜZELDEMİR

38 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Süreç değerlendirmesi Kriterleri saptanmamış gözlem M. Erdal GÜZELDEMİR

39 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Süreç değerlendirmesi Kriterleri saptanmamış gözlem Kriterleri saptanmış gözlem M. Erdal GÜZELDEMİR

40 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Süreç değerlendirmesi Kriterleri saptanmamış gözlem Kriterleri saptanmış gözlem Bilgisayar yardımlı değerlendirme M. Erdal GÜZELDEMİR

41 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Süreç değerlendirmesi Kriterleri saptanmamış gözlem Kriterleri saptanmış gözlem Bilgisayar yardımlı değerlendirme Çok yönlü, çok disiplinli değerlendirme M. Erdal GÜZELDEMİR

42 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme Asistan karnesi,
M. Erdal GÜZELDEMİR

43 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Asistan karnesi, Eğitimin niteliğini yükseltmek üzere eğitim veren ile eğitim alan arasında gerçekleştirilen karşılıklı bir yükümlülüğü yerine getirir, M. Erdal GÜZELDEMİR

44 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme Asistan karnesi,
Eğitimin niteliğini yükseltmek üzere eğitim veren ile eğitim alan arasında gerçekleştirilen karşılıklı bir yükümlülüğü yerine getirir, Uzmanlık öğrencisinin eğitiminin, görüş birliği sağlanmış öğrenme hedefleri doğrultusunda sürdürülmesine yardımcı olur, M. Erdal GÜZELDEMİR

45 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme Asistan karnesi,
Eğitimin niteliğini yükseltmek üzere eğitim veren ile eğitim alan arasında gerçekleştirilen karşılıklı bir yükümlülüğü yerine getirir, Uzmanlık öğrencisinin eğitiminin, görüş birliği sağlanmış öğrenme hedefleri doğrultusunda sürdürülmesine yardımcı olur, Uzmanlık eğitimi programının uzmanlık öğrencisi ve eğitim kurumu tarafından tamamlanmış olduğunun onaylanmasına olanak sağlar. M. Erdal GÜZELDEMİR

46 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Sınavlar, Uzmanlık öğrenciliği dönemindeki sınavlar M. Erdal GÜZELDEMİR

47 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Sınavlar, Uzmanlık Sınavı Madde 28- Uzmanlık sınavı, merkezi sistemle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda en fazla iki kez ilgili uzmanlık dalı bilgilerini kapsayacak biçimde ve test usulü ile yapılır. M. Erdal GÜZELDEMİR

48 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Yeterliğin değerlendirilmesi Kayıt tutulması M. Erdal GÜZELDEMİR

49 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Yeterliğin değerlendirilmesi Kayıt tutulması Değerlendirme oturumları M. Erdal GÜZELDEMİR

50 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Yeterliğin değerlendirilmesi Kayıt tutulması Değerlendirme oturumları Ara sınavlar M. Erdal GÜZELDEMİR

51 Uzmanlık öğrencisi eğitimini değerlendirme
Tez ve Bilimsel Çalışmalar; Uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi Madde 26- Tez, asistanlık süresinin son üç aylık devresinden önce, kurumu tarafından asistanın eğitim gördüğü dalın eğitim sorumlularından oluşturulan üç kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir Tezi kabul edilen asistanlar, uzmanlık sınavına girmeye hak kazanırlar M. Erdal GÜZELDEMİR

52 Eğitimde Değerlendirme
Uzmanlık Öğrencisi Eğitimini Değerlendirme Eğiticinin Değerlendirilmesi Eğitim Veren Kurumun Nitelikleri M. Erdal GÜZELDEMİR

53 II. Eğiticinin Değerlendirilmesi Eğiticilerin Özellikleri
*Eğitim kadrosu; sorumlu başkan ve eğitimde görev alan uzmanlar M. Erdal GÜZELDEMİR

54 II. Eğiticinin Değerlendirilmesi Eğiticilerin Özellikleri
*Eğitim kadrosu; sorumlu başkan ve eğitimde görev alan uzmanlar *Başkan, en az 5 yıldır aktif eğitici olan Üniversitelerde Profesör, Doçent, veya Eğitim Hastanelerinde Klinik Şefidir M. Erdal GÜZELDEMİR

55 II. Eğiticinin Değerlendirilmesi Eğiticilerin Özellikleri
*Eğitim kadrosu; sorumlu başkan ve eğitimde görev alan uzmanlar *Başkan, en az 5 yıldır aktif eğitici olan Üniversitelerde Profesör, Doçent, veya Eğitim Hastanelerinde Klinik Şefidir *Uzmanlar eğitim kadrosundadır M. Erdal GÜZELDEMİR

56 II. Eğiticinin Değerlendirilmesi Eğiticilerin Özellikleri
*Eğitim kadrosu; sorumlu başkan ve eğitimde görev alan uzmanlar *Başkan, en az 5 yıldır aktif eğitici olan Üniversitelerde Profesör, Doçent, veya Eğitim Hastanelerinde Klinik Şefidir *Uzmanlar eğitim kadrosundadır *Başkan ve birimde eğitimden sorumlu uzmanların hepsi, uygulama ile ilgili çalışmaları, TUT Madde 10’da belirtilen ilkelere uygun olarak gerçekleştirir. M. Erdal GÜZELDEMİR

57 II. Eğiticinin Değerlendirilmesi
Eğiticiler ve programın yönetimi Eğitim programı yöneticisi M. Erdal GÜZELDEMİR

58 II. Eğiticinin Değerlendirilmesi
Eğiticiler ve programın yönetimi Eğitim programı yöneticisi Eğitim kurulu M. Erdal GÜZELDEMİR

59 II. Eğiticinin Değerlendirilmesi
Eğiticiler ve programın yönetimi Eğitim programı yöneticisi Eğitim kurulu Geri bildirim M. Erdal GÜZELDEMİR

60 II. Eğiticinin Değerlendirilmesi
Eğiticiler ve programın yönetimi Eğitim programı yöneticisi Eğitim kurulu Geri bildirim Eğitici sayısı M. Erdal GÜZELDEMİR

61 II. Eğiticinin Değerlendirilmesi
Eğiticiler ve programın yönetimi Eğitim programı yöneticisi Eğitim kurulu Geri bildirim Eğitici sayısı Eğitici niteliği M. Erdal GÜZELDEMİR

62 Eğitimde Değerlendirme
Uzmanlık Öğrencisi Eğitimini Değerlendirme Eğiticinin Değerlendirilmesi Eğitim Veren Kurumun Nitelikleri M. Erdal GÜZELDEMİR

63 III. Eğitim veren kurumun nitelikleri Tam gün eğitim
M. Erdal GÜZELDEMİR

64 III. Eğitim veren kurumun nitelikleri Tam gün eğitim
Kurumsal yapılanma M. Erdal GÜZELDEMİR

65 III. Eğitim veren kurumun nitelikleri Tam gün eğitim
Kurumsal yapılanma Rotasyonlar M. Erdal GÜZELDEMİR

66 III. Eğitim veren kurumun nitelikleri Tam gün eğitim
Kurumsal yapılanma Rotasyonlar Akademik afiliyasyon M. Erdal GÜZELDEMİR

67 III. Eğitim veren kurumun nitelikleri Tam gün eğitim
Kurumsal yapılanma Rotasyonlar Akademik afiliyasyon Eğitim kurumunun eşyetkilendirmesi M. Erdal GÜZELDEMİR

68 Eşyetkilendirme raporu(1)
*Eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunların ne ölçüde gerçekleştirildiği M. Erdal GÜZELDEMİR

69 Eşyetkilendirme raporu(1)
*Eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunların ne ölçüde gerçekleştirildiği *Uzmanlık alanındaki hedeflerin bilgi, beceri, tutum ve ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı M. Erdal GÜZELDEMİR

70 Eşyetkilendirme raporu(1)
*Eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunların ne ölçüde gerçekleştirildiği *Uzmanlık alanındaki hedeflerin bilgi, beceri, tutum ve ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı *Uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı M. Erdal GÜZELDEMİR

71 Eşyetkilendirme raporu(2)
*Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlilik ve uygunluğu M. Erdal GÜZELDEMİR

72 Eşyetkilendirme raporu(2)
*Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlilik ve uygunluğu *Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği M. Erdal GÜZELDEMİR

73 Eşyetkilendirme raporu(2)
*Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlilik ve uygunluğu *Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği *Hizmetin kapsamı ve çeşitliliği M. Erdal GÜZELDEMİR

74 Eşyetkilendirme raporu(2)
*Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlilik ve uygunluğu *Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği *Hizmetin kapsamı ve çeşitliliği *Sağlık hizmeti sunumunun örgütlü ve sistemli olup olmadığı M. Erdal GÜZELDEMİR

75 Eşyetkilendirme raporu(3)
*Eğitim ortamının uygunluğu M. Erdal GÜZELDEMİR

76 Eşyetkilendirme raporu(3)
*Eğitim ortamının uygunluğu *Görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. M. Erdal GÜZELDEMİR

77 Eşyetkilendirme raporu(3)
*Eğitim ortamının uygunluğu *Görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. *Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların araştırmalara yeterince katılıp katılmadıkları *** M. Erdal GÜZELDEMİR

78 M. Erdal GÜZELDEMİR


"Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi “Strateji” M. Erdal GÜZELDEMİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları