Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK TORAKS DERNEĞİ 1."— Sunum transkripti:

1 TÜRK TORAKS DERNEĞİ 1

2 TÜRK TORAKS DERNEĞİ ŞUBELER ÇALIŞMA GRUPLARI KOMİTELER GÖREV GRUPLARI

3 Şubelerimiz BATI KARADENİZ ORTA İSTANBUL DOĞU ANKARA MARMARA
İZMİR AKDENİZ İÇ ANADOLU BATI ANADOLU ORTA ANADOLU ÇUKUROVA ANADOLU GÜNEY DOĞU ANADOLU ANKARA KUZEY DOĞU 3

4 TTD VİZYONU Akciğer sağlığı alanında;
Önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği, Hastaların en üst düzeyde kaliteli hizmet alabildiği, Hekimlerin ideal çalışma koşulları içinde her yönden kendini geliştirebildiği, Hekim ,hasta ve toplumun karşılıklı sevgi,saygı ve anlayış içinde olabildiği, Tüm standartların çağdaş düzeye ulaştığı bir TÜRKİYE

5 TTD MİSYONU Akciğer sağlığı alanında;
Eğitim,araştırma,koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetini geliştirmek Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek Bir meslek örgütü olarak, sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir.

6 ÇALIŞMA İLKELERİMİZ İnsana,hasta haklarına,emeğe ve çevreye saygı
Katılımcılık,dayanışma Saydamlık, hesap verebilirlik Bilimsellik ve kanıta dayalı tıp Etik kurallara uyum

7 ÖNCELİKLİ AMAÇLAR Akciğer sağlığını geliştirmek için
1.Eğitimi iyileştirmek 2.Araştırmaları desteklemek 3.Mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek 4.En etkin koruma,tanı ve tedaviyi sağlamak 5.Ulusal sağlık politikaları geliştirmek 6.Mesleki saygınlığı, özlük haklarını ve etik değerleri en üst düzeye yükseltmek 7.Ulusal,bölgesel ve küresel işbirliğini oluşturmak 8.Güçlü,etkin,katılımcı örgütlenme

8 1.EĞİTİMİ İYİLEŞTİRMEK Kış Okulu Mesleki Gelişim Kursu Merkezi Kurslar
Şubelerde Yerel Kurslar Kongre Yayınlar E-Eğitim

9 ARAŞTIRMALARI DESTEKLEMEK
Ülke genelini kapsayan projeler hazırlanıp desteklenmesi Öncelikli konularda yurtdışı eğitim bursları Yurt içi burslar Danışmanlık hizmeti GAYE Programı:Genç araştırmacıların araştırma yöntemleri konusunda eğitimi

10 4.MESLEKİ VE BİLİMSEL STANDARTLARI GELİŞTİRMEK
Rehber/uzlaşı raporları Cep Broşürleri Yeterlililik Kurulu Çalışmaları

11 5.ULUSAL SAĞLIK POLİTİKALARINI GELİŞTİRMEK
SB ile Diğer Dernekler ve TTB ile Ülkemizde göğüs hastalıkları ve ilgili uzmanlık dallarında ihtiyaç duyulan uzman sayılarını belirlemek ve politika geliştirmek

12 5.EN ETKİN KORUMA,TANI VE TEDAVİYİ SAĞLAMAK
Tütün Kontrolü Kronik Solunum Yolu Hastalıkları Meslek Hastalıkları Tüberküloz

13 Emekliliğe yansıyan uygun net maaş
6.MESLEKİ SAYGINLIĞI,ÖZLÜK HAKLARINI VE ETİK DEĞERLERİ EN ÜST DÜZEYE YÜKSELTMEK Emekliliğe yansıyan uygun net maaş Bugünkü şekliyle ‘’PERFORMANS’’ sisteminin kaldırılması Eşit,adil,koruyucu hekimliğe yönelik ödüllendirme Alanımızla ilgili kısıtlamaların kaldırılması Etik değerlerin yaşama hakim kılınması

14 5.EN ETKİN KORUMA,TANI VE TEDAVİYİ SAĞLAMAK
Ev içi/dışı, işyeri ortamında hava kirliliğinin uluslar arası belirlenmiş normlara indirilmesi Halkı bilinçlendirici medya çalışmaları Hasta Eğitim Kitapçıkları ,CD’ler,İnternet Ortamı Dünya günlerinde toplumda farkındalık yaratılması

15

16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

17 7.ULUSAL,BÖLGESEL ve KÜRESEL İŞBİRLİĞİNİ OLUŞTURMAK
GARD Eylem Planı Amaca Yönelik Dayanışma FERS FEMTOS

18 8.GÜÇLÜ,ETKİN ve KATILIMCI ÖRGÜTLENME
Tüm göğüs hastalıkları uzmanları ve asistanlarının üye yapılması Alanda çalışan uzmanlarla iletişim. İl temsilcilerinin aktifleştirilmesi Asistan temsiliyeti Etkili iç iletişim Kurumsal Gelişim Okulu


"TÜRK TORAKS DERNEĞİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları