Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Koray Boduroğlu Yeterlikler Çalışma Grubu Üyesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Koray Boduroğlu Yeterlikler Çalışma Grubu Üyesi"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Koray Boduroğlu Yeterlikler Çalışma Grubu Üyesi
TIP EĞİTİMİNDE YETERLİKLER LİSANS, TIPTA UZMANLIK VE DOKTORA ÖĞRENME ÇIKTILARI Prof.Dr. Koray Boduroğlu Yeterlikler Çalışma Grubu Üyesi 27 Şubat 2009, Ankara

2 Yeterlikler Çerçevesi
Düzeyler Yeterlikler / Öğrenme Çıktıları Profiller İş Yükü Doktora Bilgi, beceri, yetkinlik Tıpta Uzmanlık AKTS Master Tezli, tezsiz YL Lisans Fakülte, Yüksekokul KALİTE GÜVENCESİ

3 Hazırlık süreci Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlikler Çerçevesi Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Sektörel Yeterlikler Program Yeterlikleri Öğrenme Çıktıları ve Yetkinlikler

4 Tıp Eğitiminde Kalite Geliştirme Konusunda Küresel Standartlar (Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu)
MEDINE (The Thematic Network on Medical Education in Europe) içindeki Kalite Güvencesi Çalışma Grubu tarafından Avrupa’ya özgü standartlar belirlenmiştir. Standartlar 3 ana alan için hazırlanmıştır. Temel Tıp Eğitimi Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sürekli Tıp Eğitimi Temel Tıp Eğitimi alanında 9 temel, 36 alt ölçüt vardır.

5 Türkiye’de Tıp Fakülteleri Temel Tıp Eğitimi Nitel Değerlendirme Raporu 2008, TTB
Sayı Evet Sayısı (%) Öğrencilerin mezun olduklarında sahip olacakları yetkinlikler daha sonraki eğitimleriyle ilişkili olarak tanımlanmıştır. 44 34 (77,3) Öğrencilerin mezun olduklarında sahip olacakları yetkinlikler sağlık sisteminde ileride alacakları rolle ilişkili olarak tanımlanmıştır. 38 (86,4) Yetkinliklerin tanımlanmasında ilgili Tıp Fakültesi EQF sistemini ve MEDINE Tuning Tıp Eğitimi sonuçlarını dikkate almıştır. 23 (52,3) Eğitim programı mesleki yeterlikleri tanımlayan Avrupa Birliğinin 2005/36/EU yönergesi ile uyumludur. 35 19 (54,3) Eğitim programının yapılandırılmasında Bologna bildirgesinde belirtilen bir ya da iki döngülü sistem açıkça belirtilmiştir. 37 18 (48,6)

6 Geleneksel Eğitim Temel Klinik 1. Lisans mezunlarına iş alanı?
2 3 4 5 6 LİSANS Klinik 1. Lisans mezunlarına iş alanı? 2. Devam edilebilecek diğer yüksek lisans programları? 3. Başka lisans programlarından bu yüksek lisans programına katılım? YÜKSEK LİSANS

7 Entegre Eğitim 1 2 3 4 5 6 Klinik Temel Lisans 2-3 3-4 Yüksek Lisans

8 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenme Çıktıları/Yetkinlikler
Tuning (Medicine) Task Force Thematic Network for Medical Education in Europe (MEDINE)

9 Türkiye’de Tıp Fakülteleri Temel Tıp Eğitimi Nitel Değerlendirme Raporu 2008, TTB
Sayı Evet Sayısı (%) Öğrencilerin mezun olduklarında sahip olacakları yetkinlikler daha sonraki eğitimleriyle ilişkili olarak tanımlanmıştır. 44 34 (77,3) Öğrencilerin mezun olduklarında sahip olacakları yetkinlikler sağlık sisteminde ileride alacakları rolle ilişkili olarak tanımlanmıştır. 38 (86,4) Yetkinliklerin tanımlanmasında ilgili Tıp Fakültesi EQF sistemini ve MEDINE Tuning Tıp Eğitimi sonuçlarını dikkate almıştır. 23 (52,3) Eğitim programı mesleki yeterlikleri tanımlayan Avrupa Birliğinin 2005/36/EU yönergesi ile uyumludur. 35 19 (54,3) Eğitim programının yapılandırılmasında Bologna bildirgesinde belirtilen bir ya da iki döngülü sistem açıkça belirtilmiştir. 37 18 (48,6)

10 Tuning Öğrenme Çıktıları/Yetkinlikler I
Tıp Fakültesi mezunları; Hasta konsultasyonunu yürütebilir, Klinik bulguları değerlendirebilir, istenecek tetkikleri kararlaştırabilir, ayırıcı tanı yapabilir ve hasta izlemini planlayabilir, İlk yardım ve resusitasyon da dahil omak üzere tıbbi acil durumlara ilk müdahaleyi yapabilir, Reçete yazabilir, Pratik uygulama ve girişimleri gerçekleştirebilir,

11 Tuning Öğrenme Çıktıları/Yetkinlikler II
Tıbbi konularda etkili iletişim sağlayabilir, Tıp alanındaki etik ve yasal ilkelere uygun davranır, Hastanın hastalığının psikolojik ve sosyal yönlerini de değerlendirir, Kanıta dayalı tıp uygulamalarının ilkelerini ve buradan kaynaklanan bilgi ve becerisini kullanabilir,

12 Tuning Öğrenme Çıktıları/Yetkinlikler III
Tıp alanındaki bilgiyi ve bilgi teknolojilerini etkili şekilde kullanabilir, Bilimsel ilkeleri, yöntem ve bilgiyi tıp uygulamaları ve araştırma alanına uyarlayabilir ve kullanabilir, Toplum sağlığı ile ilgili konularda ve sağlık yönetimi sistemlerinde etkili şekilde yer alır.

13 Tuning Öğrenme Çıktıları/Yetkinlikler 2.Düzey
Pratik uygulama ve girişimleri gerçekleştirebilir Kan basıncı ölçme, Kan alma, İV kanül takma, İV tedavi verme ve infuzyon pompası kullanma, Cilt altı ve kas içi enjeksiyon yapma, Oksijen tedavisi uygulama, Dikiş atma, Kan transfüzyonu yapma, Mesane kateteri takma, İdrar tetkiki EKG değerlendirme Basit solunum fonksiyon testleri değerlendirme

14 Öğrenme Çıktıları/Yetkinlikler
Eğitim programının oluşturulmasında (1. düzey çıktılar) ve kalite değerlendirmesinde (2. düzey çıktılar) faydalı. Şu anda tanımladığımız öğrenme çıktıları/yetkinlikler Ulusal Yeterlikler Çerçevesinde belirtilen öğrenme çıktıları/yetkinliklerle ne kadar örtüşüyor? Sektörel Yeterliklerin belirlenmesinde faydalanılabilir mi?

15 (Fakülte programları)
YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYLERİ YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM MESLEK VE SANAT EĞİTİMİ YETERLİKLERİ QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL : 8. Düzey Doktora Tıpta Uzmanlık* Sanatta Yeterlik QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL : 7. Düzey Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans* QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL : 6. Düzey Lisans (Fakülte programları) (Fakülte**, Yüksekokul ve Konservatuvar programları)

16 Seçenek 1 ile ilgili görüşler
Tıpta Uzmanlık hekimlerin akademik ilerlemesinde bir basamak. Ancak uzmanların çoğu sadece mesleki alanda faaliyet gösteriyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun faaliyet alanı tanımıyla benzeşme. Professional Vocational

17 YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYLERİ VERİLEN DERECELER/YETERLİKLER
QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL : 8. Düzey PROFİLLER Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlilik QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL : 7. Düzey Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL : 6. Düzey Lisans (Fakülte programları) (Yüksekokul ve Konservatuar programları) QF-EHEA: Kısa Düzey, EQF-LLL : 5. Düzey Önlisans (Fakülte lisans programları içerisinde) (Meslek Yüksekokulları)

18 (Fakülte programları) (Yüksekokul ve Konservatuar programları)
YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYLERİ VERİLEN DERECELER/YETERLİKLER QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL : 8. Düzey DERECELER (DİPLOMALAR) Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlilik QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL : 7. Düzey Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL : 6. Düzey Lisans (Fakülte programları) (Yüksekokul ve Konservatuar programları) QF-EHEA: Kısa Düzey, EQF-LLL : 5. Düzey Önlisans (Fakülte lisans programları içerisinde) (Meslek Yüksekokulları)

19 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ.doc

20 Olası değerlendirme alanları
Tıp Eğitimi programları UYÇ şemasına ne şekilde yerleşmeli Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Tıpta Uzmanlık Doktora Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin yapısı nasıl şekillendirilmeli? Tek ya da iki döngülü? Sektörel öğrenme çıktıları/yetkinliklerin belirlenmesinde mevcut program öğrenme çıktıları ile hazırlanan ulusal yeterlikler çerçevesindeki yeterlikler nasıl uyumlu hale getirilebilir? Diğer konular………………


"Prof.Dr. Koray Boduroğlu Yeterlikler Çalışma Grubu Üyesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları