Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRİNCİ BASAMAKTA MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİK GP/AH ve diğer uzmanlık alanlarında mesleki yeterliklerin sınanması ile ilgili deneyimler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRİNCİ BASAMAKTA MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİK GP/AH ve diğer uzmanlık alanlarında mesleki yeterliklerin sınanması ile ilgili deneyimler."— Sunum transkripti:

1 BİRİNCİ BASAMAKTA MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİK GP/AH ve diğer uzmanlık alanlarında mesleki yeterliklerin sınanması ile ilgili deneyimler

2 Neden mesleki yeterlik tartışıyoruz? Bize tıp fakültesinde öğretilmeyen bazı şeyler var. Sanırım sizde onlardan var

3 Sunum planı Mesleki yeterliklerin izlenmesi ve Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Sertifikasyon, resertifikasyon ve revalidasyon Dünyada mesleki gelişimin izlenmesi ve yeterlik kanıtlarının elde edilmesi yöntemleri Ülkemizde uzmanlık derneklerinin mesleki yeterliklerin sınanması deneyimleri Sağlıkta dönüşüm ve SMG

4 Tanımlar Yeterlik: Karmaşık bir işi iyi yapabilmek için gereksinim duyulan hüner düzeyi – odak noktası “yapabilir olmak” Yetkinlik: “Yeterli” bir performansın arkasında yatan davranış/kapasite bileşenleri – odak noktası“öğrenme/konu alanları ve standartlar” Moore, Chaing, Dainty, 2002 Biemans ve ark, 2005

5 Bilgi Tutum Yeterlik Yetkinlik Bilgi Beceri Tutum Ders hedefleri Eğitimin amacı Yetkinlikler Konu alanları

6 Mesleki yeterlik ve SMG Mesleki eğitim öğrenenlere gelecekteki meslek yaşamlarında toplum yararı açısından gerekli yeterlikleri kazandırır. Profesyonellerin, alanlarındaki ve toplumdaki gelişmelere yanıt verecek şekilde bu yeterlikleri geliştirmeye devam etmeleri gerekir. Bu çerçevede, “Yaşam Boyu Öğrenme “ ve “Sürekli Mesleki Gelişim”, örgün eğitimle birlikte başlamalı ve kesintisiz sürmelidir Biemans ve ark, 2005

7 Yeterliğin korunması nasıl sağlanır? Çürük elmaları ayıklayarak? (Amerika) Sınavları da içeren resertifikasyon/ diplomanın yeniden onayı Tüm elmaları parlatarak? (Avrupa) 360 0 değerlendirmeye dayalı revalidasyon

8 Revalidasyon Hekimlerin yetkili kurum/kuruluşlara güncelliklerini koruduklarını, hizmet verme yeterliğine sahip olduklarını ve mesleki standartlara uyduklarını gösteren süreç http://www.rcgp.org.uk/revalidation/revalidation

9 Birleşik Krallıkta 2012’de başlayacak yeni düzenleme Catto G APT 2008;14:1-2 Lisanslı doktorların 5 yılda bir izleyeceği süreç Revalidasyon Genel Tıp Konseyi sorumlu Relicensing ve (uygunsa) resertifikasyon gerekliliklerinin tamamlanması Yeniden lisans onayı -Relicensing- Genel Tıp Konseyi standartları ve NHS izlemi Resertifikasyon Kraliyet Kolejleri’nin belirlediği uzmanlık ve GP’e özgü standartlar

10 1.Mesleki Roller : iş tanımı 2.Özel Durumlar : hastalık, doğum izni, iş değişikliği… 3.Yıllık Değerlendirme : 4.Kişisel Gelişme Planı : her yıllık değerlendirme için 5.K.G. Planı değerlendirmesi : 6.Sürekli Eğitim : yılda ≥50 öğrenme kredisi 7.Çok-Kaynaklı Geri Bildirim : Her beş yılda bir 2 kez 8.Hasta Geri Bildirimi : Her beş yılda 2 X GB ya da 1+ Video analizi 9.Resmi Şikayet İncelemesi : Varsa 10.Önemli Olay Bildirimi : Her beş yıl için 5 X Önemli Olay Bildirimi 11.Klinik Denetim : Her beş yılda 2X tam denetim 12.Dürüstlük, Sağlık : 13.+/- Diğer Hizmetler : Mesai dışı, özel ilgi alanı, eğitim araştırma Revalidasyon portfolyosu

11 Amerikan Tıpta Uzmanlık Alanları Kurulu -ABMS Resertifikasyon (2000’den sonra 7 yerine 10 yılda bir Diplomanın Korunması - Maintenance of Certification) Uzman hekimlerin nitelikli hasta bakımı sunmaları için gerekli bilgi ve becerileri koruduklarını gösteren, uzmanlık diploması “altın standardı”dır. Diploma sahiplerinin, meslektaşlarına, hastalara ve kamuoyuna yaşam boyu öğrenme ve gelişme kararlılıklarını gösterebilmesine olanak verir.

12 Hasta bakımı Tıbbi bilgi Uygulama temelli öğrenmeSistem temelli uygulamalar Profesyonel davranış Kişilerarası ve iletişim becerileri 1. Kısıtsız tıp diploması 2. Yaşam boyu öğrenme- özdeğerlendirme 3. Bilişsel yeterlik YETERLİK SINAVI 4. Performans değerlendirmesi Nitelikli hasta bakımı için Altı Çekirdek Yeterlik DİPLOMA YENİDEN ONAYI İÇİN DÖRT-BİLEŞENLİ ÖĞRENME SÜRECİ

13 Amerikan Aile Hekimliği Kurulu Diploma Yeniden-Onayı Sistemi Çekirdek Yeterlikler Kısıtsız tıp diploması Yaşam boyu öğrenme, öz- değerlendirme YETERLİK SINAVI Performans değerlendirmesi Hasta bakımı  Tıbbi bilgi  Hizmet-temelli öğrenme ve gelişme  Kişilerarası beceriler ve iletişim becerileri  Profesyonel davranış  Sistem-temelli uygulamalar  ABFM Çekirdek Yeterlik Alanları ve Sertifikasyon/Resertifikasyon Alanları

14 10 yıl içinde ABFM Diploma Yeniden-Onayı Yıl 1, 2, 3 II. Öz-değ. IV. Perf. değ. Yıl 4, 5, 6 II. Öz-değ. IV. Perf. değ. Yıl 7, 8, 9 II. Öz-değ. IV. Perf. Değ. Yıl 10 III. SINAV Her üç yıl için 150 STE kredisi, sınav öncesi 6 yıl için 300 kredi

15 Türk Tabipleri Birliği Kredilendirme çalışmaları I. GRUP Devama dayalı eğitsel etkinlikler, kurslar, dergilerle yapılan etkinlikler, kayıtlı materyaller ile yapılan eğitsel etkinlikler diğer etkinlikler ( yayınlar, konuşma-eğiticilik, Yeterlik sertifikası, master ya da doktora, akredite edilmiş kurumlarda eğiten ya da eğitilen olmak, uluslar arası toplantılara katılım) II. GRUP 1. Eğiticilerin diğer etkinlikleri (makale saatleri, “ audit” toplantıları, mortalite toplantıları vb.), uzaktan eğitim yöntemleri ile verilen (on-line, internet vb.) eğitim etkinlikleri, diğer UDEK ve UYEK 97 uzmanlık derneği 43 dernekte yeterlik kurulları, 23’ünde yeterlik sınavı

16 Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu; uzmanlık eğitimi için standartlar belirleyen yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber ve standartlar oluşturan eğitim birimlerini ziyaret ederek eksikleri belirleyen, öneriler geliştiren ve eğitim birimlerini eşyetkilendiren bir kuruluştur Alt organları arasında Yeterlik Sınav Komisyonu Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Sınavı

17 Yazılı Sınav Bilgi ölçmeye yönelik, yılda en az iki kez Genel cerrahi dalında uzmanlığını almış ve şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilir. Geçenler ikinci basamak sınava(sözlü/uygulama sınavı) hak kazanırlar. Sınav şekli ve kapsamı Komisyon tarafından belirlenir. Sözlü/Uygulama Sınavı Nesnel ve yapılandırılmış sözlü/uygulama jüri sınavı yılda bir kez Yazılı sınavda başarılı olan adaylar katılabilir Klinik uygulama ve hastaya yaklaşım becerilerini ölçecek biçimde Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Sınavı

18 AH uzmanlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler – Yazılı sınav ve – uygulamadaki performansın değerlendirilmesi YAZILI SINAV Bir aile hekimliği uzmanının en çok karşılaşacağı konulardan değişik oranlarda teorik ve pratik sorular içeren test UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ – eğitim – uygulamada kalitenin ölçülmesi – akademik çalışmalar

19 I- Aile Hekimliğinde İlkeler II- Temel Yeterlilikler III- Bireyin Sağlık Yönetimi (Koruyucu / Tedavi Edici Hekimlik) IV- Hastalık Yönetimi V- Eğitim ve Danışmanlık Becerileri VI- Yönetsel Beceriler VII- Araştırmacı Aile Hekimi VIII- Etik ve Yasal Konular IX- Sağlık Hizmeti Verilen Özel Gruplar TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ YETERLİLİK KURULU (TAHYK) AİLE HEKİMLİĞİ BOARD SINAVI KONU BAŞLIKLARI

20

21

22

23

24 Birinci basamakta eğitimle ilgili özlük hakları “Eğitim” izin gerekçeleri arasında – Sadece Sağlık Bakanlığı/Sağlık Müdürlükleri eğiticileri – Eğitimi Sağlık Müdürlüğü/TSM düzenliyorsa – Diğer eğitimler, yıllık izin kullanma koşuluyla Yerine başka bir AH geçmesi durumunda ücret kesintisi yok Mesleki ve sürekli eğitim haktır – Hizmet içi eğitime sınırlanamaz Motivasyon (izin, ödül, teşvik vb.) gereklidir – Olmasa da hekimler öğrenmeye devam eder İstihdam eden kuruluş değil, meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve üniversiteler düzenler


"BİRİNCİ BASAMAKTA MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİK GP/AH ve diğer uzmanlık alanlarında mesleki yeterliklerin sınanması ile ilgili deneyimler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları