Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME GRUBU 1 ARALIK 2007, İSTANBUL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME GRUBU 1 ARALIK 2007, İSTANBUL"— Sunum transkripti:

1 TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME GRUBU 1 ARALIK 2007, İSTANBUL
ÇALIŞMA RAPORU ÖZET SUNUMU

2 KATILIMCILAR Haluk Çalışır (Türk Toraks Derneği) Asya Topuzoğlu (İstanbul Tabip Odası Halk Sağlığı Kolu) Özden Serin (Türk Klinik Biyokimya Derneği) Günay Aydın (Solunum Araştırmaları Derneği) Sevinç İnan (Türk Histoloji-Embriyoloji Derneği) Nurşen Ayan (Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği) Mehmet Çakmak (Pratisyen Hekimler Derneği) Gülsüm Önal (Biyoetik Derneği) Su Gülsün Berrak (Türk Pediatrik Onkoloji Derneği) Oya Evirgen (Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği) Gülden Aykanat (PHD) Sertkan Emre Eroğlu (TATD) Serhat Gürpınar (Adli Tıp Uzmanları Derneği) Sembol Yıldırmak (Türk Klinik Biyokimya Derneği) Dilek Aslan (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Geriatri Derneği)

3 GÜNDEM Toplum Sağlığını Geliştirme (TSG)-Sağlığın Korunması kavramlarına ilişkin kısa sunu Derneklerin web sitelerinin TSG açısından değerlendirilmesi (sunu) Toplum Sağlığını Geliştirme-Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi gruplarının birleştirilmesi hakkında görüş TTB-UDEK Çalışma Grupları Taslak Yönergesi ile ilgili tartışma Dernekler için yönlendirici nitelikteki TSG rehberinin tartışılması

4 Sağlığın korunması: Bireylerin hasta olmalarını engellemek için yapılan hizmetler bütünü anlamına gelmektedir. Birincil korunma İkincil korunma Üçüncül korunma

5 Sağlığın geliştirilmesi:
Sağlığın korunması kavramının daha geniş bir bakış açısıyla ele alındığı bir yaklaşım olup sağlıklı yaşam ve davranış değişikliği için, eğitim, örgütsel, ekonomik ve çevresel desteklerin bileşimi olarak tanımlanmaktadır.

6 DURUM TESPİTİ SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ YAKLAŞIMLARI İLE İLGİLİ OLARAK HER UZMANLIK DERNEĞİNİN DURMASI GEREKEN BİR YER VARDIR.

7 YÖNERGE İLE İLGİLİ ÖNERİLER

8 YÖNERGE İLE İLGİLİ ÖNERİLER
Yönergenin akışı (bütünlüğü) ile ilgili düzenlemeler önerilmiştir. Madde 1’de amaç ile ilgili cümle eklenmesi TTB-UDEK ile ilgili açıklamanın "Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu” şeklinde yeniden yazılması Madde 3-8 de yer alan çalışma gruplarının amaçlarının daha ayrıntılı bir ifade ile belirtilmesi, görev tanımlamalarının birbirinin içine geçmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi, Madde 3-8 ile ilgili maddi hataların (yazım hataları ve tekrarlar) düzeltilmesi,

9 YÖNERGE İLE İLGİLİ ÖNERİLER
Madde 3-8 ile ilgili maddi hataların (yazım hataları ve tekrarlar) düzeltilmesi, Madde 9c. Toplantı bildirim tarihinin metinde belirtilen "iki hafta"dan daha önceki bir sürede olması, Madde 10 ile 11 birleştirilmesi, Madde 11a'da yer alan temsilcilerin TTB-UDEK tarafından seçilmesi yerine temsilcilerin kendi arasından seçtikleri kişilerin TTB-UDEK’e bildirilmesi şeklinde değiştirilmesi, Madde 14’de başkan ve madde 15’de sekreterin tanım ve görevlerinin daha açık ifadelerle yazılması Madde 16'da yer alan üyelerin masraflarına ilişkin ayrıntının yer almamasının daha uygun olacağı, Madde 18 için TTB-UDEK yürütme kurulu yerine Genel Kurul ifadesinin yazılması

10 REHBER İLE İLGİLİ ÖNERİLER

11 UZMANLIK DERNEKLERİNDEN
BEKLENTİLER Öncelik (Uzmanlık derneğini ilgilendiren alanda halk sağlığını ilgilendiren konulara öncelik vermek--toplumda en sık görülen, en çok öldüren, en çok sakat bırakan ve en çok işgücü kaybına neden olan hastalıklar--) İlgili diğer dernekler başta olmak üzere yapılan çalışmalarda işbirliklerinin yapılması (çok merkezli çalışmalar gibi)

12 UZMANLIK DERNEKLERİNDEN
BEKLENTİLER Ortak etkinliklerin kamuoyu ile paylaşılması Derneklerin web sitesi düzenlemeleri Hekimlere yönelik Halka yönelik Çalışmaların etik boyutlarının düzenlenmesi İzleme ve değerlendirme çalışmaları

13 REHBERE YÖNELİK BAŞLICA ÖNERİLER
Kapsamın geliştirilmesi Teknik destek alınması (örneğin: medya ile ilişkiler konusunda) Diğer çalışma gruplarının metinlerinden daha fazla yararlanma


"TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME GRUBU 1 ARALIK 2007, İSTANBUL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları