Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERZURUM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERZURUM"— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERZURUM
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS) HAKKINDA BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ   HAZIRLAYAN: Dursun M*,Balat H*, Ulutaş B.K*, Aygüneş S* SUNANLAR:Taşci HK**,Bire K**, Agelisoy O** DANIŞMAN:Cemal GÜNDOĞDU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERZURUM *2. Sınıf Türkçe Bölüm, **1. Sınıf Türkçe Bölüm Giriş Sonuçlar Tababet Uzmanlık Tüzüğü, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri (TUS) ÖSYM tarafından yapılmaktadır(1,5,7,10).TUS’un birinci basamağı olan yabancı dil sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları belirlemektir.Bilim Sınavı olarak adlandırılan 2.sınavın amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir(5,7).TUS sonuçlarına göre bir eğitim programına seçilen adayların hakları yalnız bir sınav dönemi için geçerlidir(5,7) .Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) TUS doktorların hayatlarının dönüm noktalarından biridir(5) .Senede 2 kez eylül ve nisan dönemlerinde uygulanmakta olup 120 temel bilimler 120 klinik olmak üzere toplam 240 sorudan oluşur. Her yıl tıp fakültelerinden öğrenci mezun olur (4) ve doktor TUS’a girer. Bunların ancak ’i herhangi bir uzmanlık alanına yerleşir(1- 3,5,8).Son zamanlarda sayı 7000’lere ulamıştır. Alınan en yüksek puan 80 olup en yüksek puanlarla asistan alan bölümler arasında dermatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon,radyoloji gibi bölümler bulunmaktadır.İhtisas süreleri 3-5 arasında değişmektedir(9).Dahiliye,farmakoloji,patoloji en çok soru sorulan alanlardandır(5).Yapılan istatiksel araştırmalar dönem I’den dönem VI’ya kadar tıp fakültesi öğrencilerinin TUS hakkında bilgi düzeylerinin arttığını göstermiştir. AÜTF dönem V öğrencilerinin büyük bir kısmı TUS hazırlık dershanesine gitmenin gerekli olduğunu düşünmektedir. Bu öğrencilerin çoğunlukla TUS hakkında bilgi sahibi oldukları gözlenmiştir. Ancak TUS hakkında çok bilgisi olmayan öğrenciler de saptanmıştır. Dönem I öğrencilerinin ise çoğunlukla TUS hakkında bilgilerinin olmadığı belirlenmiştir. Bu konuda,öğrencilerin dönem I ’in ilk günlerinde okul yönetimi tarafından bir seminerle bilgilendirilmesi faydalı olacaktır. Öğrenci-danışman ilişkisinin arttırılması için gerekli girişimlerde bulunulması, okulun ulaşılabilir sosyal imkanlarının artırılması gerekmektedir. Bu sayede hem dönem I hem dönem V öğrencilerinin TUS farkındalık ve bilgi düzeyleri arttırılabilir Tartışma Tıp eğitimi sonrası uzmanlık eğitimi için öngörülen TUS doktorların hayatında önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır(11). AÜTF öğrencilerinin TUS konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmaya katılan öğrencilerin TUS farkındalık ve bilgi düzeyleri arasında belirgin bir fark vardır. Öğrenciler tıp fakültesine başladıktan sonra TUS hakkında daha çok bilgi ediniyor ve sınıf atladıkça bu fark daha çok göze çarpıyor Kaynaklar Materyal ve Metod 1.Sayek İ, Kiper N, Odabaşı O. Türk Tabipleri Birliği mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporu. Ankara: Mart 2008; 9-56. 2.Sayek İ. Tıp fakülteleri “kök hücre” yetiştirmeli. Medimagazin. Hekimler Birliği Vakfı < kok-hucre-yetistirmeli-h html> 3. Çiçek C, Terzi C. Tıpta uzmanlık eğitimi (İzmir ölçekli iki araştırma ve karşılaştırmalı sonuçları). Türk Tabipleri Birliği Yayınları. Birinci Baskı. Ankara, 2006. 4. 5. 6. T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Yükseköğretim Kurulu. Türkiye Sağlık İnsan gücü Durum Raporu. Bakanlık Yayın No: 739.Anka. 7. T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler < 8. Türk Tabipleri Birliği. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu, < 9. 10.kongre.hasuder.org.tr/index.php/uhsk15/uhsk15/paper/view/524 11. 1.Araştırma Türü: Gözlemsel/Kesitsel 2.Araştırma sorusu ve hipotezler: Çeşitli sınıflardaki tıp öğrencilerinin TUS hakkında bilgi düzeyleri arasında fark var mıdır? H0:Çeşitli sınıflardaki tıp fakültesi öğrencilerinin TUS hakkında bilgi düzeyleri arasında fark yoktur. H1:Çeşitli sınıflardaki tıp fakültesi öğrencilerinin TUS hakkında bilgi düzeyleri arasında fark vardır. 3.Ortam: Öğretim Yılı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4.Evren/Örneklem Sayısı:50 5.Örneklem Seçimi: Tıp Fakültesi dönem I ve dönem V öğrencileri arasında 6.Değişkenler:TUS bilgisi, Sınıf 7.Uygulama Şekli ve Seçenekler: Dönem I öğrencilerinden 24 ve dönem V öğrencilerinden 26 olmak üzere toplamda 50 kişiye 14’er soruluk anketler gözlem altında uygulandı.


"ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERZURUM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları