Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İstanbul BİLGİ Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2015

2 MÜHENDİS KİMDİR? Mühendis : hendese = geometri kelimesinden türemiştir. Engineer : ingeniuty = yenilikçi, akıllı olmak kelimesinden türemiştir.

3 MÜHENDİSLİK NEDİR? Mühendislik tanımı: (ABET: The Accreditation Board for Engineering and Technology = Mühendislik ve Teknoloji Onay Kurulu) Matematik ve fen bilimlerinden ders çalışma, tecrübe ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak, tabiatın madde ve kuvvetlerini insanlığın yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler geliştiren bir meslektir.

4 NEDEN MÜHENDİSLİK? Mühendis, endüstri ve teknoloji için yeni düşünceler bulabilir ve düşünceleri yönlendirebilir, verdiği kararlarla insanlığın hayat şartlarını değiştirebilir. Mühendislik, değişkenlerinin tümü bilinmeyen veya ölçülemeyen, çok seçenekli durumda optimal çözüme ulaşma, insanların yararına, insanları örgütleme, yönetme, tabiattaki malzeme ve gücü kontrol etme sanatıdır. Mühendislik, bilimi uygulama sanatıdır. Bu sanatın temel amacı; bilimsel gerçeklerin ortaya koyduğu ilkelerden yararlanarak, bu ilkeleri uygulayarak, insanların ihtiyaçlarına cevap vermek, farklı problemlere güvenli, ekonomik ve pratik çözümler getirmektir.

5 Mühendİslİk krİterlerİ (abet)
Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği Deney tasarımı, deney yapma, veri analizi ve veri yorumlama yeteneği İstenen özelliklere sahip bir sistemi, bileşenlerini veya çözüm yöntemlerini tasarlama yeteneği Disiplinler arası bir grup içinde çalışabilme yeteneği Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, çözme yeteneği Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olma yeteneği

6 Mühendİslİk krİterlerİ (abet)
Etkin biçimde iletişim kurabilme yeteneği Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilecek geniş bakış açısı oluşturabilme İhtiyaçları tanımlama, hayat boyu öğrenmeye çalışma yeteneği Yürürlükte olan yönetmelikler ile ilgili bilgi sahibi olma Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, becerilerini ve tekniğini kullanma yeteneği

7 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Mühendisler, mühendislik mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve değerini insanlığın refahının artması için kendi bilgi ve becerilerini kullanarak, dürüst ve tarafsız olarak halka, kendi işverenlerine ve müşterilerine sadakatle hizmet ederek mühendislik mesleğinin yeteneğini ve prestijini artırmaya çabalayarak, kendi disiplinlerinin mesleki ve teknik birliğini destekleyerek yüceltir ve geliştirirler. * Dünya Mühendisler Birliği, 5 Ekim 1977

8 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ

9 MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİ
EN ÇOK TERCİH EDİLEN MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİ Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Genetik ve Biyomühendislik İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği

10 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Çeşitli problemlere çözüm sağlamak amacı ile bilgisayar donanımı ve yazılımı içeren bilgi sistemlerinin analizi tasarımı gerçekleştirilmesi test edilmesi geliştirilmesi faaliyetlerini kapsayan mühendislik dalıdır.

11 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA KONULARI
Algoritmalar ve Veri Yapıları Veritabanı Sistemleri Programlama Dilleri Bilgisayar Mimarisi İşletim Sistemleri Grafik, Görüntüleme ve Çokluortam Akıllı Sistemler Bilişim Güvenliği Izgara ve Bulut Bilişim

12 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ çalişma alanlari
Üretim şirketleri / hizmet şirketleri / devlet kurumları - bilgi teknolojileri departmanı Yerel / çokuluslu yazılım geliştirme şirketleri Bankalar / finans kurumları – bilişim teknolojileri Özel ve kamuya ait araştırma geliştirme (AR-GE) kurumları Paket yazılım dağıtıcıları ve uygulamacıları Teknoloji danışmanlık ve uygulama şirketleri Bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalar

13 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Elektrik ve elektronik devre ve sistemlerin tasarım ve analizi Otomasyon sistemleri ve bunların endüstriyel iş problemlerinin çözümünde nasıl kullanıldıkları Elektrik üretme, iletme ve dağıtma ile ilgili sistemlerin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı ve işletilmesi ile ilgilenen mühendislik dalıdır.

14 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA KONULARI
Elektrik Enerjisi Elektronik Aygıtlar Kontrol Sistemleri Robotik Yapay Zeka İletişim Sistemleri Haberleşme Devreler ve Sistemler Elektromanyetik Alanlar Kontrol ve Kumanda Sistemleri

15 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ çalişma alanlari
Elektrik ve elektronik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği ve ticari anlamda kullanıldığı tüm ulusal ve uluslararası kurumlar Kablolu veya mobil haberleşme sistemleri sağlayan firmalar Kontrol ve kumanda sistemleri tasarlayan şirketler Elektromekanik sanayi Savunma sanayi Robotik, otomasyon firmaları Endüstriyel robot tasarımı ve üretimi yapılan şirketler

16 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Üretim ve hizmet sektörlerinde: İnsan, makine, hammadde, bilgi, enerji, zaman ve sermaye gibi kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılmasına Entegre sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi, kurulumu ve devamlılığının yönetimine Ürün ve hizmetlerin daha düşük maliyetli, daha az hatalı olmalarına, kalitesini arttırmaya odaklanan mühendislik disiplinidir.

17 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA KONULARI
İmalat Süreçleri Kontrolü ve Tasarımı Üretim Sistemleri Planlama ve Çizelgeleme Tedarik Zincir Yönetimi Yöneylem Araştırması Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon Rassal Süreçler Simülasyon Uygulamalı İstatistik Risk Analizi Kalite Yönetimi Proje Yönetimi İş güvenliği

18 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ çalişma alanlari
Otomotiv, tekstil, beyaz eşya, elektronik vb. üretim yapan fabrikalarda üretim planlama ve yönetimi, süreç / sistem analizi, ürün tasarımı (AR-GE), kalite kontrol, satın alma Banka, hastane, turizm gibi hizmet sektörlerinde sistem tasarımı ve yönetimi Telekomünikasyon, lojistik, bilişim, finans, enerji, danışmanlık gibi sektörlerde proje yönetimi, organizasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, süreç / sistem analizi, risk yönetimi

19 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Enerjinin üretiminden tüketimine kadar olan sürecin planlanması ve yönetimi Alternatif enerji kaynakları ve teknolojileri Sürdürülebilir enerji üretimi ve tüketimi Enerji verimliliği konularında uzmanlaşmış mühendislik disiplinidir.

20 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA KONULARI
Enerji Sistemleri Modellenmesi Enerji Tasarruflu  Bina Tasarımı Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Teknolojisi Güneş Enerjisi Dönüşüm Teknolojisi Biyo-Yakıt Teknolojisi Hidrokarbon Yanma Teknolojisi Turbin Tasarımı – Birleşik Enerji Üretim Sistemleri Yakıt Pili Tasarımı ve Uygulaması Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Bilgisayar Destekli Benzetim

21 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ çalişma alanlari
Enerjinin kullanıldığı tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlar Güç santralleri ve enerji üretim yerleri Enerji taşınım sistemleri, tesisat tasarım ve çizim işleri yapan firmalar Isıtma ve soğutma cihaz ve ekipmanlarının üretiminin yapıldığı fabrikalar Biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapan özel kuruluşlar ile bu kurumlara hizmet götüren proje sistem entegratörü kurumlar

22 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
Biyolojik sistem ve süreçlerle ilgili yeni teknolojilerin tasarlanması ve tıp, tarım, çevre, enerji ve gıda alanlarında kullanılabilir hale getirilmesi Biyoloji, biyoinformatik ve biyoteknoloji alanlarında bilginin yaratılması, uyarlanması, bütünleşmesi ve yayılması Bilişim teknolojilerinin biyolojide kullanılması, biyolojik veritabanları ile algoritmaların oluşturulması ve işletilmesi, bilgi ağları kurarak biyolojik enformasyon paylaşımının kolaylaştırılması alanlarında çalışmalar yürüten mühendislik dalıdır.

23 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA KONULARI
Biyoinformatik Biyomoleküler Dizileme Analizi Karşılaştırmalı Genomik Sistem Biyolojisi Mikrodizi Bilişimi Genetik Ağlar Evrim ve Filojeni Nutrigenomik Metagenomik Mikrobiyal Biyoteknoloji

24 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK çalişma alanlari
İlaç ve sağlık sektörleri Hastane ve klinikler Genetik tanı ve tedavi merkezleri Aşı üretim tesisleri AR-GE laboratuvarları Akademi Biyokimyasal madde üretimi yapan kuruluşlar Gıda üretimi yapan kuruluşlar Su arıtma ve çevre atıklarının değerlendirilmesini sağlayan fabrikalar

25 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, içme suyu ve kanalizasyon yapılarını tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan projelendiren yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen mühendislik dalıdır.

26 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA KONULARI Geoteknik Zemin Dinamiği
Yapı Dinamiği Yapı Mekaniği ve Tasarımı Deprem Mühendisliği Yapı Malzemeleri Beton Teknolojisi Kıyı Hidrodinamiği Ulaşım Planlama

27 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ çalişma alanlari
Yurt içinde ya da yurt dışında iş yapan inşaat firmaları Yapı inşaatı (şantiyeler), prefabrik sektörü, çelik yapı, imalat, çimento ve hazırbeton sektörleri Hizmet ve endüstri yapılarının yapımı ve denetimi Proje, planlama ve danışmanlık gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalarda fizibilite çalışmaları, projelendirme, teklif hazırlama

28 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan üretimini planlayan üretim teknolojilerini geliştiren sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kuran geçerli fiziksel kurallar içinde test eden mühendislik dalıdır.

29 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA KONULARI Mekanik Termodinamik
Isıtma-Soğutma-İklimlendirme İçten yanmalı motorlar Malzeme bilimi Konstrüksiyon İmalat Otomotiv Hidromekanik

30 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ çalişma alanlari
Her türlü mekanik sistemin ve enerji dönüşüm sistemlerinin analizi, tasarımı ve üretimi, işletilmesi ve bakım-onarım işlemleri Kamu sektöründe veya özel sektörde yurtiçinde ya da yurtdışında araştırma-geliştirme, tasarım, test ve değerlendirme, imalat ve üretim, bakım-onarım, pazarlama

31 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Mekatronik, endüstriyel ürün ve süreçlerin tasarım ve imalatında Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliklerinin entegrasyonu üzerine kurulmuş disiplinler arası bir yaklaşımdır. Düşük maliyetli, verimli ve daha iyi performansa sahip ürünler ortaya çıkarmayı amaçlayan bu yeni yaklaşımda iki ana disiplinin yanında Yazılım ve Kontrol Mühendisliği de yer alır. Bölümün yetiştirmeyi amaçladığı mühendis tipi: Mekatronik Mühendisliği alanlarının temel konularında sağlam bir bilgi düzeyi kazanmış, Takım çalışmasına yatkın, Araştırmacı, yaratıcı ve kendine güvenen, Toplum ve çevre bilinci olan, Yüksek meslek etiğine sahip

32 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA KONULARI
Mekanik Termodinamik Isıtma-Soğutma-İklimlendirme İçten yanmalı motorlar Malzeme bilimi Konstrüksiyon İmalat Otomotiv Hidromekanik

33 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ çalIşma alanlarI
Mekatronik Mühendisliği Programı yapısı gereği disiplinler arası ve proje tabanlı bir eğitim anlayışını gerektirmektedir. Bu durum da mezunların farklı teknolojik alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi olmalarını sağlayarak Otomotiv, Savunma sanayi, Havacılık, Otomasyon, İmalat, Tüketici elektroniği Tıbbi cihaz üretimi gibi pek çok sektörde kariyer olanaklarına sahip olmalarına imkan vermektedir. 

34 MATEMATİK BÖLÜMÜ NEDEN MATEMATİK?
Matematik yaklaşık 350 yıldan beridir Doğa Bilimleri'nin kullandığı temel dildir. Bundan dolayı Doğa Bilimleri'nin uygulama alanı olan mühendisliğin de en temel araçlarından biridir. Yirminci yüzyılla gelen bilimsel atılımların ardından ise matematik, bu geleneksel alanların dışına taşarak, İktisadi ve Sosyal Bilimler'in de hemel her dalında önemli bileşenlerden biri durumuna gelmiştir.

35 MATEMATİK BÖLÜMÜ MATEMATİK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İKİ TEMEL YAKLAŞIM
Matematik yükseköğretiminde “uygulamalı” ve “pür” matematik denilen iki kategori vardır. Bunlardan birincisi Doğa Bilimleri, mühendislik ve diğer alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik araçlar geliştirir. Pür matematik ise bu araçların var olabilmesini ve matematiğin kendi içinde gelişebilmesini sağlayan teorik altyapıyı oluşturur.

36 MATEMATİK BÖLÜMÜ BİLGİ'DE MATEMATİK
Üniversitemizdeki Matematik Programı, pür matematik öğretimini amaçlamaktadır. Özellikle ilk iki yıl derslerinde matematiğin soyut temellerinin oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınması, bölümümüzün programını diğerleri arasında öne çıkarmaktadır. Bu sağlam temel üzerine son iki yıl derslerinde, matematiğin iki ana dalını oluşturan Cebir ve Analiz'in ileri düzey dersleri verilmektedir.

37 MATEMATİK BÖLÜMÜ MEZUN OLUNCA...
Matematik Bölümü mezunlarımızın önemli bir kısmı akademik kariyerlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmektedirler. Buna ek olarak mezunlarımız bankacılık ve finans, ekonomi, bilgisayar bilimleri ve mühendisliğin teorik matematik bilgisi gerektiren dallarında iş olanağı bulmaktadırlar.

38 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER,
SORULARINIZ?


"Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları