Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

1 e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr1

2 e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr2

3  Mühendislik; genel anlamda maddeyi ekonomik olarak ele alıp, fiziksel olaylara dayalı biçimde, matematiksel modellerden yararlanarak insanlığa yararlı hizmet sunmaktır. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr3

4  Mühendislik; eğitim, deneyim ve uygulama ile edinilen matematik ve fen bilimleri bilgisinin, doğal güç ve kaynakların insanlık ve toplum yararına ve sürdürülebilirlik gözetilerek kullanılması için yöntemler ve çözümler geliştirme uğraşıdır. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr4

5 e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr5

6  Mühendis, pratik ve ekonomik değeri olan etkin aygıt, tesis, makineler ve yapıları tasarlamak ve işletmek üzere bilimsel, teknik ve diğer ilgili bilgi ve becerileri kazanıp kullanan ve geliştirmesi gereken bireydir. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr6

7  Mühendis, öncelikle iyi bir matematikçidir.  “Matematikten hakkıyla yararlanmayı iyi bilir” de diyebiliriz.  Matematik bilmeyen, bilmediğini ise nerede bulacağının bilincinde olmayan kişinin nitelikli bir mühendis olmasını bekleyemeyiz. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr7

8  Mühendis, fizik bilimleri alanlarında yetkinliklere sahiptir.  Fiziğin temel yaklaşımlarına hakimdir.  Benzeri alanlarda kendisi için yeni olan bir konuya nasıl yaklaşacağını bilir. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr8

9  Mühendis; matematiksel modeller kullanır.  Ama bunların (bu plan, proje ve hesaplamaların) sadece gerçeğin bir modelini olduğunu da iyi bilir.  Dikkate alınmamış (sistemi etkileyecek veya etkilemeyecek) unsurların farkındadır. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr9

10  Mühendis, kendi alanına giren sorunlar için çözümler üretir.  Bu çözümlerin her zaman hata payı veya başarı oranı gibi olasılıklar içerdiğini, “yüzde 100” gibi kavramın gerçek yaşam çözümlerinde olmadığını, bunun sadece modellere özgü olduğunu bilir. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr10

11  Mühendis; becerileri ve yetkinlikleri olan, akıllı, sorumlu ve ahlâklı olmayı hedefleyen, kendisini sürekli geliştiren bir insandır.  Ama ‘tek kişilik bando’ değildir.  Mühendis, takım çalışmasının değerini ve önemini bilir. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr11

12  Mühendis; yanlışların doğrular, başarısızlıkların başarılar kadar olağan olabileceğini bilir; bunların her birinden dersler çıkarır.  Mühendis, hataları kaynağında düzeltme ve önlemenin anlamını bildiği gibi problem çözme yaklaşımında ‘bilimsel yöntemi’ kullanır. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr12

13  Mühendis için problem çözme performansının yükseltilmesi önemlidir.  Bu amaçla kendini geliştirmeye özel önem verir.  Başkalarının deneyimlerini, çözüm öykülerini araştırır, inceler.  Mühendis, eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu iyi bilir. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr13

14 e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr + + = = 2 13 14

15 e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr15

16  Elektrik-Elektronik Mühendislerini en genel anlamda elektrikli ve/veya elektronik cihazların tasarımını ve geliştirmesini gerçekleştiren kişiler olarak tanımlayabiliriz.  19. yüzyılın sonlarında telgraf ve güç kaynaklarıyla başlayan elektrik elektronik yolculuğu neredeyse bir asır içerisinde telgrafın yok olup gidişine, buna karşın binlerce yeni cihazın ve teknolojinin ortaya çıkışına tanık olmuştur. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr16

17  Bugün tüm mühendislik disiplinleri içerisinde en geniş yelpazeye sahip olan bir dal haline gelmiştir. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr17

18 1. Güç Sistemleri 2. Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği 3. Kontrol Mühendisliği 4. Telekomünikasyon 5. Elektromanyetik Alanlar, Antenler ve Mikrodalga Tekniği 6. İşaret İşleme 7. Robotik 8. Bilgisayar Donanımı 9. Biyomedikal Mühendislik 10. Mikroelektronik e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr18

19  Söz edilen başlıklara ek olarak mühendislik ekonomisi, sayısal analiz, mekanik, termodinamik ve malzeme bilgisi gibi bir takım diğer temel bilgiler de öğretilmektedir. e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr19

20 e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr20

21 1. Sabırlı olmak, 2. Sorunlar karşısında paniğe kapılmamak, 3. İkna kabiliyetine sahip olmak, 4. Yeni fikirlere açık olmak, 5. Yenilikçi (inovatif) olmak, 6. Planlı ve bütçeli olmak e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr21

22 7. Kararlı olmak ve risk alabilmek, 8. İsteklerle olasılıklar arasındaki farkı iyi bilmek, 9. Elindeki kaynakları etkili ve verimli kullanabilmek, 10. Eğitimi sırasında edindiği bilgileri kullanmaya özen göstermek, 11. Disiplinli takım çalışmasına yatkın olmak e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr22

23 12. Deneysel çalışmaların önemini ve değerini bilmek, 13. Verileri analiz edebilmek, 14. Mesleki ve kişisel dürüstlüğe sahip olmak; meslek etiğine uygun davranmak, 15. Problem çözme performansına sahip olmak, e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr23

24 16. Başarısızlıklardan ve başarılardan ders almayı bilmek, 17. Sistemleri ve sorunları mümkün olduğunca yalına indirgeyip modelleyebilmek, 18. Bilimsel yönteme (yaklaşıma) sahip olmak… e-mail : eem@karatekin.edu.tr 2012eem@karatekin.edu.tr24


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları