Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temmuz, 2011.  Mühendislik Fakültesi, tam bir takım çalışması ruhu ve felsefesiyle, 1987 yılında Göztepe Kampüsü’nde kurulmuştur.  1990-1991 Eğitim-öğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temmuz, 2011.  Mühendislik Fakültesi, tam bir takım çalışması ruhu ve felsefesiyle, 1987 yılında Göztepe Kampüsü’nde kurulmuştur.  1990-1991 Eğitim-öğretim."— Sunum transkripti:

1 Temmuz, 2011

2  Mühendislik Fakültesi, tam bir takım çalışması ruhu ve felsefesiyle, 1987 yılında Göztepe Kampüsü’nde kurulmuştur.  1990-1991 Eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği,  1997 yılında Makine Mühendisliği,  2000 yılında Metalürji ve Malzeme Mühendisliği,  2002 yılında Kimya Mühendisliği,  2010 yılında da Biyomühendislik ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri ile lisans eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

3  Vizyonumuz ◦ Dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen mühendisler yetiştirmek. Bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek.  Misyonumuz ◦ Üstün nitelikli mühendis yetiştirmek, ülkemizde bilgi ve teknolojinin üretilmesine, yönetilmesine, kullanılmasına ve yayılmasına katkıda bulunmak.  Hedefimiz ◦ Dünyanın her yerinde Türkiye için çalışan öğrenmeyi öğrenmiş başarılı mühendisler yetiştirmek; bilgi ve tecrübe birikimimizi toplumsal refaha katkı sağlayacak biçimde kullanabilmektir.

4  Güçlü ve uluslararası deneyime sahip akademik kadro  İngilizce eğitim  İstanbul Anadolu yakasındaki tek devlet üniversitesi  Sosyal yaşam ve şehir yerleşkesi avantajları  Butik bir fakülte olması (birebir ilgi olanağı)  Öğrenci – öğretim elemanı arasında kuvvetli iletişim (Açık Kapı Politikası, Ofis Günleri)  Güncel ve dünya standartlarında müfredat (ABET kriterleri ile uyumlu)  Pratik – teori işbirliği  Erasmus'la yurtdışında eğitim imkanı (ECTS Diploma Eki)  Çift anadal ve yandal programları (Aynı anda iki mühendislik ünvanı)

5  Sosyal ve kültürel faaliyetler (Bahar Şenlikleri, Seminerler, Kariyer Günleri, ücretsiz kurslar)  Kulüp faaliyetleri çerçevesinde teknik geziler, sosyal programlar  SKS Daire Başkanlığı, tarafından verilen Spor ve Kültürel kurslar  Rektörlük Bursu  Kampüs içerisinde yer alan 2 kız yurdu, yakın çevrede yer alan kamu ve özel yurtlar, konukevi avantajları  Mezuniyet sonrası kolay iş bulma ve aranılır eleman olma  Merkez kütüphanede normal ve süreli yayın haricinde VCD ve DVD alabilme imkanı

6  Bilgisayar Mühendisliği  Çevre Mühendisliği  Endüstri Mühendisliği  Makine Mühendisliği  Metalürji ve Malzeme Mühendisliği  Kimya Mühendisliği  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği  Biyomühendislik

7  Bilgisayar ve ilgili cihazların tasarımı, üretimi, işletimi ve bakımı  Kendi alanında Ar-ge  Yazılım geliştirme  Yazılım mimarisi geliştirme  Mikroişlemci tabanlı donanım tasarımı  Bilgisayar ağları cihazları tasarımı  Bilgisayar ağları kurulum  Telekom cihazları kurulum ve çalıştırma  Yazılım satış ve pazarlama  Donanım satış ve pazarlama  Bankacılık

8  Yazılım Geliştirme Şirketleri  Telekom Operatörleri  Altyapı Şirketleri  Finans Kurumları  Araştırma, Geliştirme Kurumları  Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları  Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri  Üretim Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı  Hizmet Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı  Devlet Kurumları-Bilgi Teknolojileri Departmanı

9  İçme suyu temini ve arıtımı  Kentsel ve endüstriyel atık suların arıtımı  Evsel ve tehlikeli katı atıkların yönetimi ve bertaraf edilmesi  Hava kirliliği kontrolü  Toprak kirliliği kontrolü ve ıslahı  Çevresel etki değerlendirme  Temiz üretim teknolojileri geliştirme  Atık esaslı yenilenebilir enerji üretimi

10  Endüstriyel tesisler  Çevre Yönetim Sistemi  İş Sağlığı ve Güvenliği  Çevre Danışmanlık Firmaları  Geri Dönüşüm Firmaları  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Çevre İl Müdürlükleri  Orman ve Su İşleri Bakanlığı  Belediye Kuruluşları (İSKİ, ASKİ, İZSU, İSTAÇ vb.)  İnşaat Sektörü  Madencilik Sektörü  Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

11  İnsan, sermaye, makine, bilgi girdilerini kullanarak en yüksek faydayı sağlayacak üretim ve hizmet sektörlerini tasarlamak ve geliştirmek  Kalite, verimlilik, esneklik, maliyet faktörlerini dikkate almak  Mevcut sistemleri sürekli iyileştirmek  Yönetim kademeleri ile üretim birimleri arasında bir köprü  Bir problemin N tane çözümü varsa N+1. çözümü bulabilmek

12  Telekomünikasyon, Tarım, Taşımacılık, Üretim, Bilişim, Hastane, Finans, Danışmanlık gibi sektörlerde; – Üretim Kontrol – Kalite Güvence – Pazarlama/Satış/L ojistik – Satın Alma – Satış Sonrası Hizmet – Süreç / Sistem Analizi – Üretim – Proje Yönetimi – Servis İstasyonları – Ürün Tasarımı (AR-GE)

13  Makine ve elamanlarının tasarımı  Üretim teknolojilerinin gelişimi  Enerji dönüşüm sistemlerinin konstrüksiyonu  İmalat planı, bakım- onarımı, ve işletmesi  Gaz ve buhar türbinlerinin tasarımı  Pistonlu kompresörlerin geliştirilmesi  Havalandırma (soğutma-ısıtma) sistemlerinin üretimi  İçten yanmalı motorların verimliliği  Nükleer reaktörlerin fizibilitesi

14  Fabrikalarda (Tasarım mühendisi, imalat mühendisi, bakım mühendisi, ar-ge mühendisi, fabrika müdürü)  Enerji santrallerinde (İşletme müdürü, bakım müdürü)  İnşaatlarda ve şantiyelerde (Isıtma, asansör, güvenlik gibi mekanik sistemlerin sorumlusu)  Araştırma Merkezlerinde (İleri Teknoloji Ürünleri, Mekatronik)  Proje bürolarında (Projelendirme, parça, makine ve sistem tasarımı)  Şirket merkezlerinde (Satın alma, sistem geliştirme ve etüt, standartlar, AR-GE, yatırım ve işletme planlama)  Pazarlama (Teknolojik Mamullerin Pazarlanması)  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında (Sanayi Odaları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı)

15  Malzemeyi tasarım, geliştirme, üretim aşamalarından geçirerek toplumun ihtiyacı olan ürünlere dönüştürmek  Metal şekillendirilmesinde karşılaşılan problemlerin inceler ve çözer  Hasar Analizi yapar.  Bor esaslı malzemelerin üretimi, sentezi ve karakterizasyonu ile uğraşır  Malzemelerin sürünme, yorulma ve darbe direnci özelliklerinin inceler  Biyo-uyumlu seramik malzemeler geliştirir  Yakıt pilleri geliştirir  Metalik yüzeylerin kaplanması, ve korozyondan koruma işlemlerini gerçekleştirir  Metal ve seramik matrisli kompozit malzemeleri geliştirir

16  Üretim Metalürjisi  Demir Dışı Metal Üretim Sanayi (Alüminyum, Bakır, vs.)  Metal Şekillendirme Endüstrisi  Beyaz Eşya Sanayi  Cam, Seramik, Plastik Sanayi  Makine İmalat Sanayi  Otomotiv Sektörü  Havacılık ve Savunma Sanayi Sektörü  Gemi İnşaatı Sanayi (Tersaneler)  Kaynak Malzemeleri, Yüzey İşlemleri ve Kaplama Üretimi Sanayi  Elektrik-Elektronik, Manyetik Malzeme Üretimi  Sağlık Sektörü (Biyomedikal Malzeme Sektörü)  Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri

17  Belirli bir kimyasal maddeyi veya ürünü en ekonomik şekilde üretmek amacıyla kurulacak işletmenin projesini hazırlar  Kurulacak tesis için gerekli araç ve gereç tipini belirler ve tasarımını yapar  Tesisleri kurulma aşamasında denetler ve kontrolünü sağlar  Kimyasal ürünlerin satışı  Ürünün kalitesini artıracak veya ürün üretmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur  Verimli ve kaliteli bir ürün elde etmek için üretim aşamasında ürünün kalite kontrolünün yapılmasını sağlar bunun sıklığı hakkında karar verir  Üretim için reçeteler hazırlar, maddelerin karışım ve bileşim oranlarını tespit eder ve bunların kontrolünü ve dokümantasyonunu sağlar  Üretim sırasında kullanılan yöntemin verimliliğini sürekli takip eder, geliştirme faaliyetlerini yürütür

18  Endüstriyel tesisler  Laboratuarlar  Özel ve kamu proje büroları  İthalat-ihracat büroları  Petrokimya sektörü  Otomotiv sektörü  Gıda, İlaç, Gübre sektörü  Seramik sektörü  Tekstil, Boya sektörü  Metal ve kaplama sanayi  Cam Sektörü  Lastik ve kauçuk sektörü  Savunma sanayi  Çimento ve refrakter sektörü

19  Radyo, televizyon, bilgisayar ve radar gibi zayıf akımlarla çalışan alet ve cihazların tasarımı  Telefon haberleşmesinden uydu haberleşmesine, ev aletlerinden elektronik tıp cihazları üretimine kadar pek çok cihazın tasarımı, kurulması ve çalıştırılması  Mikro elektronik eleman, elektronik devre düzen ve sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi  Sanayinin her dalında kalitenin ve verimliliğin artırılmasını otomasyon sistemlerinin tasarlanması  Kuvvetli akımlarla çalışan alet ve sistemlerin geliştirilmesi  Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve bu amaçla tasarlanmış sistemlerin yapılması, geliştirilmesi ve kullanılması  Elektronik sistem ve cihazlarla ilgili araştırma - geliştirme faaliyetlerinin yapılması

20  Savunma sanayi  Kablolu veya mobil haberleşme  Robotik, otomasyon  Modelleme ve prototip geliştirme  Yüksek enerji sistemleri  Elektromekanik sanayi  Donanım tasarımları ve uygulaması  Uydu ve optik haberleşmesi  Bilgisayar ağları  Elektronik devre ve sistem tasarımı

21  Mühendislik ilke ve yöntemlerinin biyolojik sistemlere uygulanması sonucu, canlı sistemlerde karşılaşılan sorunlara çözüm bulan yeni bir bilim dalıdır.  Biyomedikal Mühendisliği  Biyomühendislik laboratuarları  Biyoistatistik  Biyomateryaller ve İlaç Salınımı  Biyoreaksiyon Mühendisliği  Hesaplamalı biyomühendislik  Biyoproses dinamiği ve kontrol  Saflaştırma sistemleri

22  Gıda/Tarım Endüstrisi  Maya, bira, gıda katkı, gıda saklama, organik tarım, vb.  Enerji Endüstrisi  Biyodizel, biyoetanol, biyogaz, biyohidrojen, biyokütle, vb.  İlaç/ Sağlık Endüstrisi  İlaç, aşı, tanı kitleri, vb.  Biyokimya Sektörü  Protein, enzim, deterjan, genetik ve biyokimyasal testler, vb.  Biyomedikal Sektörü  Protez, yapay organ, biyomateryaller, vb.  Çevre Sektörü  Su arıtma, endüstriyel ve kentsel atıkların dönüşümü, vb.

23 Daha fazla bilgi için http://eng.marmara.edu.tr


"Temmuz, 2011.  Mühendislik Fakültesi, tam bir takım çalışması ruhu ve felsefesiyle, 1987 yılında Göztepe Kampüsü’nde kurulmuştur.  1990-1991 Eğitim-öğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları