Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI MART - 2016 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI MART - 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI MART - 2016 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI MART - 2016."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI MART - 2016 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI MART - 2016

2 İçerik Sektör Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Şubeler Finansal Göstergeler Strateji ve Büyüme Kredi Derecelendirme Raporu Kurumsal Derecelendirme Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tahvil İhracı İlişkin Bilgiler

3 Sektör Türkiye faktoring sektöründe 2015 yıl sonu itibarıyla 66 faktoring şirketi bulunmaktadır. Sektördeki firmalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatına ve denetimine tabidir. Sektörün, alacakların garanti edilmesi, tahsilatı ve işletme finansmanı sağlanmasından oluşan üç ana fonksiyonunun, özellikle imalatçı, küçük ölçekli sanayi ve ihracatçı şirketler tarafından artan oranda tercih edilmesini sağlamaktadır. Sektörde hızlı bir büyüme görülmektedir. 2013 yılında 92 milyar TL olan faktoring hacmi 2014 yılında 116 milyar TL, 2015 yılında ise 119 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü 2013 yılında 22 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda 26 milyar TL’ye, 2015 yılında ise 27 milyar TL’ye yükselmiştir. Sektörün toplam öz sermayesi 4.6 milyar TL’dir. Sektörde çalışan toplam personel sayısı 4,804 adet, şube sayısı 379 adet ve müşteri sayısı ise 95.416 adettir.

4 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Çağdaş Faktoring AŞ. 1994 yılında faaliyete başlamış, ülkemizde kurulan ilk faktoring şirketlerinden birisidir. Şirket, yurt içi mal ve hizmet satışlarından doğmuş faturalı alacakların veya hizmet satışını tevsik eden belgelere dayalı alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunmaktadır. İlgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kuralları çerçevesinde, şirketlere finansman sağlamaktadır. Çağdaş Faktoring A.Ş.’ nin aktif büyüklüğü 2015 yıl sonu itibarıyla 584 milyon TL olup, sektörde 15. büyük, banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketleri arasında ise 6. büyük şirket olarak yer almaktadır. Şirketin sektör içerisindeki aktif büyüklüğü %2,1 dir. 2013 yılında 205 milyon TL olan aktif büyüklüğü %124 artarak 2014 sene sonunda 459 milyon TL seviyesine yükselmiş, 2015 yıl sonu itibarıyla 584 milyon TL ye çıkarak %27 oranında aktif büyüme oranına ulaşılmıştır. Şirketin 2013 yılında 35,5 milyon TL olan öz sermayesi 2014 yılında 47,5 milyon TL ’na, 2015 yıl sonu itibarıyla 54,3 milyon TL ’na yükselmiştir.

5 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Şirketin 2013 yılında 672 milyon TL olan satış hacmi, 2014 yılında %102 artışla 1.359 milyon TL’na ulaşmış, 2015 yıl sonunda ise satış hacmi 1.703 milyon TL’na ulaşarak %25’lik bir büyüme gerçekleşmiştir. Şirketin faktoring alacakları 2013 yılında 191 milyon TL seviyesindeyken 2014 yıl sonunda %130 artarak 441 milyon TL’na, 2015 yıl sonu itibarıyla ise 525 milyon TL’ye yükselerek, %19’luk bir büyüme kaydetmiştir. Şirketin NPL rasyosu 2015 yılında %5 olurken sektör ortalaması %6 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 4’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 13 şubesi bulunmaktadır. Şirketin 97’si merkezde, 58’i şubelerde olmak üzere toplamda 155 çalışanı bulunmaktadır.

6 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. (Bin TL) 31.12.201331.12.2014Artış Oranı31.12.2015Artış Oranı Satış Hacmi 672.2931.359.280%1021.703.817%25 Aktif Büyüklük 205.248458.903%124584.108%27 Toplam Plasman 191.277441.376%130525.695%19 Öz kaynak 35.48647.528%3454.229%14 Kar / Zarar 3.65514.407%29413.426-%7 Müşteri Sayısı 23733624%533716%3 Sorunlu Kredi Olanı (NPL) %7 %3-%5- Borçlanma Oranı 31.12.201331.12.201430.06.201530.09.201531.12.2015 8.469.5910.8310.619.75

7 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Ortaklık Yapısı Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin 2015 yılsonu itibarıyla öz sermayesi 54,5 milyon TL, ödenmiş sermayesi 30 milyon TL dır. 2016 Mart ayında ödenmiş sermaye 40 milyon TL’na çıkarılacaktır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Dikran GÜLMEZGİL Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.D.Ali ALPYönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız) Erdoğan ÖZENYönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Cevdet GİRİTLİYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Melisa GÜLMEZGİL BAĞYönetim Kurulu Üyesi ORTAK ADI SOYADIHİSSE ORANIHİSSE TUTARI DİKRAN GÜLMEZGİL58,80%17.640.000 METİN BAROKAS20,00%6.000.000 MELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ19,00%5.700.000 NADYA GÜLMEZGİL1,20%360.000 ALEN BAĞ1,00%300.000 TOPLAM100,00%30.000.000

8 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Üst Yönetim. Erdoğan Özen - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi - 1981 yılında, Ankara Üniversitesi Bankacılık Bölümünden mezun oldu. 1985- 1992 yıllarında, Garanti Bankası’nda müfettiş ve şube müdürü olarak görev aldı. 1992-1998 yılları arasında, Bank Ekspres A.Ş’de şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1999-2001’de ise Kent Bank’ta bölge müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı. 2001-2013 yılları arasında Optima Faktoring A.Ş’de, 2013 yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş’de genel müdür olarak görevini sürdürmektedir. Melissa Gülmezgil Bağ - Genel Müdür Yrd., Yönetim Kurulu Üyesi - 1999 yılında Işık Üniversitesi, İşletme Bölümünden, 2002 yılında da Northeastern Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Boston University’de Uluslararası Ticaret alanında Master yaptı. 2003- 2006 yılları arasında Aktiv Tekstil Ltd şirketinde mali işler sorumlusu olarak çalıştı. 2006 yılında Hazine Müdürü olarak Çağdaş Faktoring A.Ş.’ye katılan Melissa Gülmezgil Bağ, 2010 yılından beri de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Kemal Uludağ - Genel Müdür Yrd. - 2011 yılında, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1993 yıllarında T. İmar T.A.Ş Genel Müdürlük muhasebe uzman yardımcısı olarak çalıştı. 1993-2004 Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş’de mali kontrol grup müdürü, 2005- 2007’de Metal Yapı İnşaat Ltd. Şti’nde muhasebe koordinatorü olarak görev aldı. Çağdaş Faktoring A.Ş’de 2007-2011 yıllarında mali işler müdürü, 2011 yılından beri de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Ertan Şahin - Genel Müdür Yrd. - 2002 yılında İstanbul Üniversitesi’den Bankacılık Bölümünden, 2006 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1999- 2010 yılları arasında Garanti Bankası’nda, nakit yönetmen ve kobi müdür yardımcısı olarak görev almıştır. 2010 yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş’de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Tacettin Ayan - Genel Müdür Yrd. - 1992 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1993-2000 yılları arasında muhtelif bankalarda Kredi ve istihbarat yetkilisi, 2000-2004 yılları arasında Girişim Faktoring A.Ş’de, 2004-2010 yıllarında Tek Faktoring A.Ş.’de Krediler Müdürü, 2010- 2011 yılları arasında MNG Faktoring A.Ş’de Şube Müdürü, 2011-2013 yılları arasında Trend Faktoring A.Ş.’de, Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak çalıştı. 2013 yılında Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak Çağdaş Faktoring A.Ş.’de çalışmaya başlayan Tacettin Ayan halen Genel Müdür Yrd. Olarak görevini sürdürmektedir.

9 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Kredi Komitesi İç Denetim Genel Müdür Halkla İliskiler Reklam Gn. Md. Yrd. Hukuk Krediler Risk İzleme ve Mali Tahili Mali İşler Op. ve İK Bilgi İşlem Şubeler Kurumsal Pazarlama İç Kontrol Gn. Md. Yrd. Pazarlama Koördin. Fon Yönetimi Merkez KOBİ Pazarlama Risk Yönetimi

10 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Personel AÇIKLAMAKadın ErkekToplam Eğitim Durumu İlköğretim3 1013 Eğitim Durumu Lise32 4072 Eğitim Durumu Ön Lisans9 312 Eğitim Durumu Lisans28 2452 Eğitim Durumu Yüksek Lisans3 14 Eğitim Durumu Doktora - 22 Toplam 7580155

11 İkitelliPendikBeylikdüzüDudullu Gebze/KocaeliAnkaraBursaİzmir GaziantepSamsunAntalyaKonya Adana Çağdaş Faktoring A.Ş. Şubeler

12 Çağdaş Faktoring A.Ş. Bir Şubenin Ortalama Aylık Maliyeti Personel Giderleri (TL) 31,832 Kiralama Giderleri (TL) 3,468 Diğer Giderleri (TL) 5,740 Toplam (TL) 41,042

13 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Aktif Büyüklük Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin aktif büyüklüğü 2013 yılında 205 milyon TL seviyesinde iken 2013 yılında başlayan yeniden yapılanma süreci sonrasında, 2014 yılında iki kattan fazla büyüyerek 459 milyon TL, 2015 yılı itibarıyla %27 oranında daha artarak 584 milyon TL ye ulaşmıştır. Sektörde ise aktif büyümesi 2014 yılında %18, 2015 yılında %1 olarak gerçekleşmiş, şirket sektör ortalamasının oldukça üzerindedir.

14 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Satış Hacmi Şirketin satış hacmi 2013 yılında 672 milyon TL iken 2014 yıl sonunda 1,359 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2015 yıl sonu itibarıyla 1.703 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış hacmi 2013 yılından 2014’e %102, 2014 den 2015’e %25 oranında artış göstermiştir.

15 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin faktoring alacakları 2013 yılında 191 milyon TL iken, 2014 yılında 441 milyon TL’ye, 2015 yıl sonunda ise 525 milyon TL’ye yükselmiştir. 2013 yılında %0.95 olan sektör payı 2014 yılında %1.79’a yükselmiş, 2015 yıl sonunda ise %2.1 oranına ulaşmıştır. Sektörde 2013 yılında faktoring alacakları sıralamasında Çağdaş Faktoring A.Ş. faktoring şirketleri içerisinde 26. sırada iken, 2015 yıl sonu itibarıyla 15. sıraya yükselmiştir. DönemÇağdaş Faktoring (Milyon TL) Sektör Faktoring Alacakları(Milyon TL) Sektör İçindeki Payı 201319120.105%0,95 201444124.720%1,79 201552524.995%2,1

16 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları Sektörün 2015 yılı Ortalama Faktoring Alacaklarının Sektör Sıralaması Aşağıdadır. 34Para Finans Faktoring A.Ş.183.889 35Optima Faktoring A.Ş182.977 36Başer Faktoring A.Ş172.965 37Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.161.558 38Eren Faktoring A.Ş.157.269 39Strateji Faktoring A.Ş.149.983 40Sümer Faktoring A.Ş.147.898 41Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş.146.013 42Devir Faktoring A.Ş142.963 43Analiz Faktoring A.Ş135.561 44Kent Faktoring A.Ş127.237 45Huzur Faktoring A.Ş.127.219 46Bayramoğlu Faktoring A.Ş.111.062 47Sardes Faktoring A.Ş.96.614 48Pamuk Faktoring A.Ş94.733 49Tuna Faktoring A.Ş.92.834 50Abc Faktoring A.Ş.86.025 51Çözüm Faktoring A.Ş.81.727 52Berg Faktoring A.Ş.65.510 53C Faktoring A.Ş.61.626 54Erişim Faktoring A.Ş.57.241 55İstanbul Faktoring A.Ş.46.066 56ACL Faktoring A.Ş.45.278 57Acar Factoring A.Ş34.483 58Global Faktoring Hizm. A.Ş.31.821 59Arena Faktoring A.Ş.31.552 60Mert Finans Faktoring A.Ş.26.920 61Merkez Faktoring A.Ş26.308 62Doğa Faktoring A.Ş.25.537 63Değer Faktoring A.Ş.23.530 64De Lage Landen Faktoring A.Ş.22.881 65Atak Faktoring A.Ş.12.654 66Met-ay Faktoring A.Ş.624 GENEL TOPLAM24.934.828 Firma Bazlı BilgilerTutar (Bin TL) 1Garanti Faktoring A.Ş.2.869.246 2Yapı Kredi Faktoring A.Ş2.438.371 3Iş Faktoring A.Ş1.596.621 4TEB Faktoring A.Ş1.256.926 5Kapital Faktoring A.Ş1.157.464 6Deniz Faktoring A.Ş1.118.328 7Fiba Faktoring A.Ş903.087 8Destek Faktoring A.Ş856.115 9Ulusal Faktoring A.Ş.737.127 10Creditwest Faktoring A.Ş.707.943 11Lider Faktoring A.Ş.689.299 12Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş684.783 13ING Faktoring A.Ş.663.911 14Finans Faktoring A.Ş.521.493 15Çağdaş Faktoring A.Ş.519.320 16Halk Faktoring A.Ş.480.087 17MNG Faktoring A.Ş.457.095 18Ak Faktoring A.Ş.392.463 19Eko Faktoring A.Ş.358.037 20Şirinoğlu Faktoring A.Ş.330.500 21Akdeniz Faktoring A.Ş.321.947 22Zorlu Faktoring A.Ş.316.835 23Yaşar Faktoring A.Ş.299.740 24Şeker Faktoring A.Ş.291.883 25Akın Faktoring A.Ş287.719 26Ekspo Faktoring A.Ş.276.968 27Yeditepe Faktoring A.Ş.239.087 28GSD Faktoring A.Ş229.025 29Anadolu Faktoring A.Ş.227.801 30Tam Faktoring A.Ş.206.366 31Atılım Faktoring A.Ş.199.883 32Doğan Faktoring A.Ş.197.235 33VDF Faktoring A.Ş.191.571

17 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları Faktoring Alacakları Müşteri Dağılımı 2015 MüşteriFİRMA SAYISITUTARORAN 0-250.000 ARASI3.321172.71133% 250.000-500.000 ARASI19965.79512% 500.000-1.000.000 ARASI10067.20213% 1.000.000-3.000.000 ARASI6792.95318% 3.000.000-6.000.000 ARASI2263.93012% 6.000.000- ÜSTÜ763.10412% TOPLAM3.716525.695100% Faktoring Alacakları Çek/Temlik Dağılımı 2015 Çek/Temlik AdetTutarOran 0-250.000 Çek/Temlik24164454.87787% 250.000-500.000 Çek/Temlik14344.1028% 500.000-1.000.000 Çek/Temlik117.3131% 1.000.000- Çek/Temlik2319.4034% TOPLAM24.341525.695100% Müşteri Risk Ortalaması 141bin TL’dir. Çek/Temlik Ortalaması 21bin TL’dir. KULLANILAN KREDİ VADE ORTALAMASI 2015152 GÜN VERİLEN KREDİ VADE ORTALAMASI 2015119 GÜN Çağdaş Faktoring’in vade riski, kur riski ve faiz riski bulunmamaktadır.

18 Çağdaş Faktoring AŞ. Finansal Göstergeler Satış Hacmi 2015 Merkez ve ŞubelerSatış Hacmi Çalışan Sayısı Toplam Satış Hacmi İçerisindeki Payı MERKEZ1.061.74710362,31% ANTALYA77.68444,56% BEYLİKDÜZÜ79.64154,67% BURSA39.95642,35% İKİTELLİ60.57953,56% PENDİK51.43443,02% SAMSUN43.54042,56% İZMİR46.92642,75% DUDULLU51.53343,02% GEBZE42.91342,52% ANKARA40.94152,40% GAZİANTEP40.81822,40% KONYA36.98932,17% ADANA29.11641,71% ŞUBELER TOPLAM642.0755237,69% TOPLAM SATIŞ HACMİ1.703.817155100.00%

19 Çağdaş Faktoring AŞ. Finansal Göstergeler Satış Hacmi Sektörün 2015 yılı Satış Hacmi Sıralaması Aşağıdadır. SıraFirma Bazlı BilgilerTutar (Bin TL) 1Yapı Kredi Faktoring A.Ş 20.967.262 2Garanti Faktoring A.Ş. 17.325.750 3VDF Faktoring A.Ş. 9.410.481 4TEB Faktoring A.Ş 7.623.858 5İstanbul Faktoring A.Ş. 6.646.936 6Deniz Faktoring A.Ş 4.829.325 7ING Faktoring A.Ş. 3.444.541 8Fiba Faktoring A.Ş 2.978.226 9Creditwest Faktoring A.Ş. 2.752.287 10Kapital Faktoring A.Ş 2.740.910 11Vakıf Faktoring A.Ş 2.554.905 12Ulusal Faktoring A.Ş. 2.201.717 13Lider Faktoring A.Ş. 2.014.910 14Destek Faktoring A.Ş 1.978.193 15Halk Faktoring A.Ş. 1.907.807 16Finans Faktoring A.Ş. 1.862.048 17Çağdaş Faktoring A.Ş. 1.703.817 18Doğan Faktoring A.Ş. 1.641.790 19MNG Faktoring A.Ş. 1.467.498 20Şirinoğlu Faktoring A.Ş. 1.300.428 21Ekspo Faktoring A.Ş. 1.123.950 22Ak Faktoring A.Ş. 1.108.024 23Akdeniz Faktoring A.Ş. 1.075.790 24Yaşar Faktoring A.Ş. 1.047.080 25Yeditepe Faktoring A.Ş. 1.041.363 26Eko Faktoring A.Ş. 1.028.641 27Akın Faktoring A.Ş 827.983 28Strateji Faktoring A.Ş. 799.738 29Anadolu Faktoring A.Ş. 793.130 30Şeker Faktoring A.Ş. 733.858 31Zorlu Faktoring A.Ş. 730.077 32Atılım Faktoring A.Ş. 721.450 33Tam Faktoring A.Ş. 708.456 34GSD Faktoring A.Ş. 704.608 35Optima Faktoring A.Ş 666.470 36Pamuk Faktoring A.Ş 661.152 37Başer Faktoring A.Ş 612.307 38Para Finans Faktoring A.Ş. 602.074 39Sümer Faktoring A.Ş. 601.212 40Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. 574.993 41Devir Faktoring A.Ş 475.810 42Eren Faktoring A.Ş. 468.446 43Huzur Faktoring A.Ş. 465.980 44Kent Faktoring A.Ş 402.669 45Analiz Faktoring A.Ş 392.729 46Tuna Faktoring A.Ş. 347.534 47Abc Faktoring A.Ş. 301.272 48Bayramoğlu Faktoring A.Ş. 274.412 49Sardes Faktoring A.Ş. 258.709 50Çözüm Faktoring A.Ş. 255.108 51Berg Faktoring A.Ş. 232.417 52ACL Faktoring A.Ş. 225.857 53Erişim Faktoring A.Ş. 169.615 54C Faktoring A.Ş. 162.369 55Iş Faktoring A.Ş 157.163 56Acar Factoring A.Ş 128.321 57Doğa Faktoring A.Ş. 118.049 58Global Faktoring Hizm. A.Ş. 111.412 59Merkez Faktoring A.Ş 110.090 60Değer Faktoring A.Ş. 103.228 61Mert Finans Faktoring A.Ş. 99.351 62Arena Faktoring A.Ş. 75.220 63Atak Faktoring A.Ş. 34.005 64Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş. 6.963 65Met-ay Faktoring A.Ş. 1.922 66De Lage Landen Faktoring A.Ş. 129 TOPLAM118.893.825

20 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Sektörel Dağılım

21 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Karlılık Çağdaş Faktoring’in net dönem karı 2013 yılında 3,655 bin TL, 2014 yılında 14,407 bin TL, 2015 yıl sonunda ise 13.426bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında Öz kaynak Karlılık Oranı(ROE) sektör ortalaması olan %15’in altında %10 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında sektör ortalaması olan %19’un üzerinde %30 seviyesine ulaşmıştır. 2015 yıl sonu itibarıyla ise sektör ortalaması olan %9’un üzerinde %26 oranında gerçekleşmiştir. Çağdaş Faktoring Öz kaynak karlılık oranında(ROE) %26 oranı ile sektörde 5. sırada yer almaktadır.

22 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Karlılık Sektörün 2015 yılı Sektörün Net Dönem Kar-Zarar Sıralaması Aşağıdadır. SıraFirma Bazlı BilgilerTutar (Bin TL) 1Kapital Faktoring A.Ş77.018 2Şirinoğlu Faktoring A.Ş.48.886 3Destek Faktoring A.Ş48.360 4Creditwest Faktoring A.Ş.27.205 5Garanti Faktoring A.Ş.25.430 6Iş Faktoring A.Ş24.167 7Ak Faktoring A.Ş.19.040 8Ulusal Faktoring A.Ş.18.361 9Yapı Kredi Faktoring A.Ş16.643 10MNG Faktoring A.Ş.16.037 11Yeditepe Faktoring A.Ş.15.942 12Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş14.048 13Çağdaş Faktoring A.Ş.13.426 14Doğan Faktoring A.Ş.12.055 15VDF Faktoring A.Ş.11.726 16Bayramoğlu Faktoring A.Ş.10.479 17Ekspo Faktoring A.Ş.10.424 18Fiba Faktoring A.Ş10.382 19Halk Faktoring A.Ş.9.960 20Zorlu Faktoring A.Ş.9.129 21TEB Faktoring A.Ş8.301 22Anadolu Faktoring A.Ş.7.193 23Lider Faktoring A.Ş.6.373 24Acar Factoring A.Ş5.821 25ING Faktoring A.Ş.5.615 26Atılım Faktoring A.Ş.5.465 27Pamuk Faktoring A.Ş5.361 28Akın Faktoring A.Ş5.132 29Yaşar Faktoring A.Ş.4.549 30Çözüm Faktoring A.Ş.4.123 31Analiz Faktoring A.Ş4.108 32İstanbul Faktoring A.Ş.4.042 33Şeker Faktoring A.Ş.3.597 34GSD Faktoring A.Ş3.502 35Optima Faktoring A.Ş3.167 36Finans Faktoring A.Ş.3.090 37Tuna Faktoring A.Ş.3.034 38Abc Faktoring A.Ş.2.449 39Devir Faktoring A.Ş2.307 40Merkez Faktoring A.Ş2.097 41Sümer Faktoring A.Ş.1.634 42Akdeniz Faktoring A.Ş.1.526 43Huzur Faktoring A.Ş.1.220 44Mert Finans Faktoring A.Ş.1.060 45Eren Faktoring A.Ş.852 46Kent Faktoring A.Ş829 47Sardes Faktoring A.Ş.806 48Strateji Faktoring A.Ş.797 49ACL Faktoring A.Ş.748 50Doğa Faktoring A.Ş.626 51Berg Faktoring A.Ş.617 52Global Faktoring Hizm. A.Ş.214 53Atak Faktoring A.Ş.-597 54De Lage Landen Faktoring A.Ş.-1.005 55Met-ay Faktoring A.Ş.-1.203 56Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.-4.015 57Para Finans Faktoring A.Ş.-4.478 58Eko Faktoring A.Ş.-5.604 59Erişim Faktoring A.Ş.-5.661 60Arena Faktoring A.Ş.-5.677 61Başer Faktoring A.Ş-6.170 62Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş.-11.662 63Değer Faktoring A.Ş.-15.032 64Tam Faktoring A.Ş.-20.649 65C Faktoring A.Ş.-25.449 66Deniz Faktoring A.Ş-36.568 GENEL TOPLAM395.301

23 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Karlılık Sektörün 2015 yılı Sektörün Net Dönem Kar-Zarar Sıralaması Aşağıdadır. SıraFirma Bazlı BilgilerÖzkaynak Karlılığı % 1VDF Faktoring A.Ş. 41,96 2Ak Faktoring A.Ş. 41,69 3Doğan Faktoring A.Ş. 29,37 4Iş Faktoring A.Ş 26,55 5Çağdaş Faktoring A.Ş. 26,32 6Şirinoğlu Faktoring A.Ş. 24,03 7Acar Factoring A.Ş 23,20 8Yeditepe Faktoring A.Ş. 22,69 9Zorlu Faktoring A.Ş. 21,45 10MNG Faktoring A.Ş. 21,39 11Ulusal Faktoring A.Ş. 19,99 12Creditwest Faktoring A.Ş. 18,77 13Halk Faktoring A.Ş. 18,43 14Destek Faktoring A.Ş 18,43 15Merkez Faktoring A.Ş 16,72 16Analiz Faktoring A.Ş 16,70 17Atılım Faktoring A.Ş. 16,69 18Garanti Faktoring A.Ş. 16,32 19Kapital Faktoring A.Ş 15,62 20Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş 14,06 21İstanbul Faktoring A.Ş. 13,21 22Abc Faktoring A.Ş. 13,07 23GSD Faktoring A.Ş 13,07 24TEB Faktoring A.Ş 11,93 25Devir Faktoring A.Ş 11,48 26Optima Faktoring A.Ş 11,35 27Anadolu Faktoring A.Ş. 11,01 28Ekspo Faktoring A.Ş. 10,99 29Bayramoğlu Faktoring A.Ş. 10,51 30Tuna Faktoring A.Ş. 10,42 31Şeker Faktoring A.Ş. 10,06 32Sümer Faktoring A.Ş. 9,79 33ING Faktoring A.Ş. 9,14 34Finans Faktoring A.Ş. 8,96 35Akın Faktoring A.Ş 8,85 36Yapı Kredi Faktoring A.Ş 8,43 37Çözüm Faktoring A.Ş. 7,95 38Mert Finans Faktoring A.Ş. 7,14 39Lider Faktoring A.Ş. 6,48 40Strateji Faktoring A.Ş. 5,83 41Huzur Faktoring A.Ş. 5,56 42Pamuk Faktoring A.Ş 5,39 43Fiba Faktoring A.Ş 4,10 44Yaşar Faktoring A.Ş. 4,03 45ACL Faktoring A.Ş. 3,94 46Sardes Faktoring A.Ş. 3,66 47Eren Faktoring A.Ş. 3,58 48Doğa Faktoring A.Ş. 3,52 49Berg Faktoring A.Ş. 3,06 50Kent Faktoring A.Ş 2,80 51Akdeniz Faktoring A.Ş. 2,62 52Global Faktoring Hizm. A.Ş. 1,18 53Eko Faktoring A.Ş.- 5,82 54Atak Faktoring A.Ş.- 9,30 55De Lage Landen Faktoring A.Ş.- 10,01 56Met-ay Faktoring A.Ş.- 16,18 57Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.- 16,33 58Başer Faktoring A.Ş- 16,46 59Deniz Faktoring A.Ş- 17,05 60C Faktoring A.Ş.- 18,52 61Para Finans Faktoring A.Ş.- 20,11 62Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş.- 20,59 63Tam Faktoring A.Ş.- 34,03 64Arena Faktoring A.Ş.- 38,74 65Erişim Faktoring A.Ş.- 46,99 66Değer Faktoring A.Ş.- 508,31 GENEL TOPLAM8,77

24 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Rasyolar Şirket rasyoları olumlu yönden sektör ortalamasının önemli ölçüde üzerindedir.

25 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Banka Limit Risk Bilgileri 31/12/2015 TARİHİ İTİBARİYLE KISA VADELİ KREDİLER BANKALARLİMİTRİSK TURKİSHBANKKURUMSAL22.000.000TL750.000 TURK BANKASI LTD.KIBRIS"TL16.250.000 T.EKONOMİ BANKASIBOĞAZİÇİ KURUMSAL10.000.000TL9.985.000 FİNANSBANKMECİDİYEKÖY19.000.000TL17.850.000 ALTERNATİFMERKEZ4.000.000TL4.000.000 GARANTİ BANKASI GRUBUYEDİTEPE TİCARİ22.055.000TL21.119.288 İŞ BANKASI GRUBUBAYRAMPAŞA62.700.000TL 53.713.531 ICBC BANKLEVENT10.000.000TL10.000.000 GSD YATIRIM BANKMERKEZ25.000.000TL25.000.000 NUROL YATIRIM BANKMERKEZ20.000.000TL- ODEA BANKMASLAK KURUMSAL15.000.000TL13.000.000 ING BANKMECİDİYEKÖY9.000.000TL9.000.000 DENİZBANK GRUBUZİNCİRLİKUYU38.000.000TL14.800.787 ANADOLUBANKBAŞAKŞEHİR3.000.000TL3.000.000 BURGANBANKMECİDİYEKÖY9.500.000TL9.500.000 FİBABANKA GRUBUBAKIRKÖY79.500.000TL78.052.627 PASHA YATIRIMMERKEZ5.000.000TL5.000.000 T-BANK TURKLAND BANKMERKEZ4.000.000TL3.979.005 ŞEKER BANKGÜMÜŞSUYU 3.000.000TL2.683.040 BANKA DIŞI FAKTORİNG 218.000.000TL174.805.192 TAHVİLLER 50.000.000TL50.000.000 Toplam 628.755.000522.488.476 Riskin 18.188.643 TL si 7 yıllık kredidir.

26 KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş FORM ADI : BİLANÇOLARI PARA BİRİMİ : BİN TL SIRA SIRA ADI20132014 2015 AKTİF KALEMLER 1 NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI15 0 6 BANKALAR2.1274.780 4.051 9 FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)191.277441.372 525.695 10 A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)189.725437.564 519.665 11 a) Yurt İçi197.780458.328 547.267 12 b) Yurt Dışı00 0 13 c) Kazanılmamış Gelirler (-)8.05520.764 27.602 14 B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)1.5523.808 6.030 15 a) Yurt İçi1.5523.808 6.030 29 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)2.6262.715 14.983 30 A) Takipteki Faktoring Alacakları14.63515.092 29.622 33 D) Özel Karşılıklar (-)12.00912.377 14.639 42 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.5171.698 32.073 43 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)247417 136 45 B) Diğer247417 136 46 Peşin Ödenmiş Giderler --5.090 47 Cari Dönem Vergi Varlığı --0 50 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI2.5141.113 273 54 DİĞER AKTİFLER4.9396.803 706 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (52+53) --1.103 AKTİF TOPLAMI (50+51)205.248458.903 584.110

27 KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş FORM ADI : BİLANÇOLARI PARA BİRİMİ : BİN TL SIRA SIRA ADI201320142015 PASİF KALEMLER 56 ALINAN KREDİLER 154.719356.355 476.391 57 FAKTORİNG BORÇLARI04 0 63 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)11.88052.301 50.621 65 B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler11.88012.004 66 C) Tahviller 40.297 50.621 67 DİĞER BORÇLAR1.118454 647 73 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER5621.081 1.364 74 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77)225237 851 76 B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı225237 851 79 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU1.258943 5 82 ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)169.762411.375 529.879 86 ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)35.48647.528 54.231 87 A) Ödenmiş Sermaye20.00028.000 30.000 94 E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)4.5534.724 6.086 95 a) Yasal Yedekler4.5364.719 6.086 96 b) Statü Yedekleri-- - 98 d) Diğer Kâr Yedekleri175 - 99 F) Kâr veya Zarar (100+101)10.93314.804 18.395 100 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı7.278397 4.969 101 b) Dönem Net Kâr veya Zararı3.65514.407 13.426 102 PASİF TOPLAMI (82+83+86)205.248458.903 584.110 104 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ21.50866.474 109.866 105 ALINAN TEMİNATLAR3.6292.946 2.739.984 106 VERİLEN TEMİNATLAR49.02452.024 283.828 125 EMANET KIYMETLER215.388465.114 583.644

28 KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş FORM ADI : Gelir Tabloları PARA BİRİMİ: BİN TL SIRASIRA AÇIKLAMASI20132014 2015 1ESAS FAALİYET GELİRLERİ (2+9+12)40.03684.639 124.133 2FAKTORİNG GELİRLERİ (3+6)40.03684.639 124.133 3 A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler (4+5)37.06979.259 116.969 4 a) İskontolu36.91679.234 115.678 5 b) Diğer15325 1.291 6 B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar (7+8)2.9675.380 7.164 7 a) İskontolu2.6444.882 7.164 8 b) Diğer323498 - 16FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (17+…+22)16.31743.020 70.979 17 A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler14.58340.906 23.358 20 D) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler1.7342.114 9.444 23BRÜT K/Z (1-16)23.71941.619 53.154 24ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (25+…+29)12.94818.837 26.207 25 A) Personel Giderleri7.13110.899 15.594 26 B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri260 295 28 D) Genel İşletme Giderleri1.1641.125 10.318 29 E) Diğer4.6276.813 - 30BRÜT FAALİYET K/Z (23-24)10.77122.782 26.947 31DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (32+33+34+39+40+43+44)3.2483.163 7.168 32 A) Bankalardan Alınan Faizler56 150 43 F) Kambiyo İşlemleri Kârı907985 5.201 44 G) Diğer2.3362.172 1.817 45TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)6.5646.609 12.947 46DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (47+51+57+58+59)1.019882 3.831 58 D) Kambiyo İşlemleri Zararı864882 3.752 59 E) Diğer1550 79 60NET FAALİYET K/Z (30+31-45-46)6.43618.454 17.337 63SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (60+61+62)6.43618.454 17.337 64SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (65+66-67)2.7814.047 3.911 65 A) Cari Vergi Karşılığı1.2582.646 3.007 66 B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)1.5231.401 904 68SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (63±64)3.65514.407 13.426 83NET DÖNEM KARI/ZARARI (68+82)3.65514.407 13.426

29 Çağdaş Faktoring A.Ş. Strateji ve Büyüme Projeksiyonlar

30 Çağdaş Faktoring AŞ. Kredi Derecelendirme Raporu JCR Eurasia JCR Eurasia Rating, “Çağdaş Faktoring A.Ş.”yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ görünümünü ‘Stabil’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ ve görünümünü ‘Stabil’ olarak yukarı revize etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak değerlendirilmiştir.

31 Çağdaş Faktoring AŞ. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu -Firmamız 2015 yılı içinde Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ne Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi çalışması yaptırmıştır. İlgili rapor web sayfamızda yer almaktadır.

32 Çağdaş Faktoring AŞ. Kurumsal Yönetim Firmamız kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusuna büyük önem vermekte ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürülmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, -Yönetim Kurulu’nda 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.( Yönetim Kurulu üyelerimizin öz geçmişleri internet sayfamızda yer almaktadır.) Komiteler Firmamız bünyesinde kurulan ve tüm etkinliğiyle ile çalışan komiteler aşağıdadır. -Denetim Komitesi -Kurumsal Yönetim Komitesi -Aday Gösterme Komitesi -Ücret Komitesi -Riskin Erken Saptanması Komitesi -Kredi Komitesi -Aktif – Pasif Komitesi -Sorunlu Krediler Komitesi

33 Çağdaş Faktoring AŞ. Kurumsal Yönetim Politikalar -Bilgilendirme Politikası -Tazminat Politikası -Kar Dağıtım Politikası -Ücret Politikası -Bağış ve Yardım Politikası Politikaların detayları internet sayfamızda yayınlanmıştır. Etik İlkeler -Firmamızın uygulandığı Etik İlkeler internet sayfamızda yayınlanmıştır. Yatırımcı İlişkileri - İletişim bilgileri internet sayfamızda yayınlanmıştır.

34 Çağdaş Faktoring AŞ. Toplam Tahvil ve Bono İhraç Bilgileri İhraç Tarihiİtfa/Vade TarihiTUTARKupon TarihleriKupon VadeleriTürüISIN Kodu 30.05.201328.05.201511.880.000,00Üç ayda bir kupon ödemeli 29.08.2013 24 AY VADELİ VTMK TRPCGDF51517 28.11.2013 27.02.2014 29.05.2014 28.08.2014 27.11.2014 26.02.2015 28.05.2015 14.11.201412.05.201521.380.000Iskontolu İhraç-179 gün vadeli bonoTRFCGDF51518 14.11.2014 13.11.2015 18.620.000 Üç ayda bir kupon ödemeli 13.02.2015 364 gün vadeli bono TRFCGDFK1512 15.05.2015 14.08.2015 13.11.2015 02.02.201531.07.201520.000.000Iskontolu İhraç-179 gün vadeli bonoTRFCGDF71516 17.03.201515.03.201630.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 16.06.2015 364 gün vadeli bono TRFCGDF31619 15.09.2015 15.12.2015 15.03.2016 07.08.201505.08.201620.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 06.11.2015 364 gün vadeli bonoTRFCGDF81614 05.02.2016 06.05.2016 05.08.2016 TOPLAM121.880.000

35 Çağdaş Faktoring AŞ. Dolaşımdaki Bonolar İhraç Tarihiİtfa/Vade TarihiTUTARKupon TarihleriKupon VadeleriTürüISIN Kodu 17.03.201515.03.201630.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 16.06.2015 364 gün vadeli bono TRFCGDF31619 15.09.2015 15.12.2015 15.03.2016 07.08.201505.08.201620.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 06.11.2015 364 gün vadeli bonoTRFCGDF81614 05.02.2016 06.05.2016 05.08.2016 TOPLAM50.000.000


"ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI MART - 2016 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI MART - 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları