Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARD.DOÇ.DR.HAYRİ BARAÇLI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARD.DOÇ.DR.HAYRİ BARAÇLI"— Sunum transkripti:

1 YARD.DOÇ.DR.HAYRİ BARAÇLI
FİNANSMAN DERSİ YARD.DOÇ.DR.HAYRİ BARAÇLI YARD.DOÇ.DR.MUSTAFA İME PERŞEMBE AKŞAM SAAT CUMA SAAT CUMA SAAT Dersi alanlar herhangi bir gurubu takip edebilirler. Kanuni devam zorunluluğu aranır.

2 Ders Değerlendirmesi Dönem İçi Sınavı (Vize 1) % 40
%40 Diğer (Devam, Ödevler ve Uygulama) % 20 Dönem İçi Toplam % 60 Dönem Sonu Toplam

3 Ders Kitabı :Kamusal İşletmelerde FİNANSAL YÖNETİM 2. baskı DR
Ders Kitabı :Kamusal İşletmelerde FİNANSAL YÖNETİM 2. baskı DR. HAYRİ BARAÇLI/DR.MUSTAFA İME İletişim Telefon : Ders notları kitap olarak baskısı yapılmaktadır 2 hafta sonra gelecektir:

4 1.İŞLETME VE FİNANSMAN TEMEL KAVRAMLARI-12
1.İŞLETME VE FİNANSMAN TEMEL KAVRAMLARI-12 1.1 İŞLETME VE İŞLETMECİLİK BİLİMİ 12 1.2 FİNANSMAN VE YATıRıM KAVRAMLARı 15 1.2.1 Finansman (Para Bulma) Kavramı 15 1.2.2 Yatırım Kavramı 15 1.2.3 Para Bulma - Yatırım Kavramları İlişkisi 16 1.2.4 Derleme ve Sürüm Pazarları (Piyasaları) 16 1.3 MALİ SİSTEM 18 1.3.1 Para Piyasaları 18 1.3.2 Sermaye Piyasaları 20 1.3.3 Başlıca Sermaye Piyasası Araçları 21 1.3.4 Uluslararası Piyasalar 22 1.4 BORSALAR 23 1.4.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 23 1.4.2 İstanbul Altın Borsası 24 1.4.3 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 24 1.4.4 İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) 25

5 2.İŞLETMELERDE SERMAYE BULMA VE KULLANMA-26
2.1 GENEL AÇıKLAMALAR 26 2.2 İŞLETMELERDE GİDER AKıŞLARı-SERMAYE İHTİYACı 33 2.2.1 Finansman ve Üretim Alanı Çıkışları 33 2.2.2 Sermaye İhtiyacını Belirleyen Büyüklükler 34 2.2.3 Etkili Büyüklükler Sistemi: 37 2.2.4 Sermaye İhtiyacı Hesabının Finansman Açısından Önemi: 38 2.3 İŞLETMELERDE GİRİŞ AKıŞLARı VE SERMAYE BULMA 41 2.3.1 Genel Olarak Üretim Alanı Girişleri (İç Finansman) 41 2.3.2 Finansal Alanın Girişleri (Dış Finansman) 44 2.4 BORÇ VE ÖZ SERMAYEYİ AYıRıCı ÖZELLİKLER 57 2.4.1 Süre 57 2.4.2 Firmanın Geliri Üzerindeki Talep Hakkı 58 2.4.3 Firmanın Varlıkları Üzerinde Talep Hakkı 58 2.4.4 Yönetimde Söz Hakkı 59 2.5 ÇALıŞMA (İŞLETME) SERMAYESİ 59 2.5.1 Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Önemi 60 2.5.2 İşletmelerde Likidite kavramı 64 2.5.3 İşletmelerde Likidite Çalışma Sermayesi İlişkisi 65 2.5.4 Nakit Çevrim Süresi 67 2.5.5 Enflasyon ve Çalışma Sermayesi Yönetimi 68

6 3.İŞLETMELERDE HAZIR DEĞERLERİN YÖNETİMİ-70
3.İŞLETMELERDE HAZIR DEĞERLERİN YÖNETİMİ-70 3.1 HAZıR DEĞERLER KAVRAMı 70 3.1.1 Hazır Değerlerin Tasnifi ve Yönetimi 70 3.2 NAKİT YÖNETİMİ MODELLERİ 85 3.2.1 W. Baumol Modeli 87 3.2.2 Miller – Orr Modeli 89 3.2.3 Beranek Modeli 91 3.3 MENKUL KıYMETLERİN YÖNETİMİ 92 3.3.1 Taşınır Değerler 92 3.3.2 Pazarlanabilir Menkul Değerlerin Seçimindeki Kriterler 97

7 4.İŞLETMELERDE TİCARİ ALACAKLARIN YÖNETİMİ-100
4.İŞLETMELERDE TİCARİ ALACAKLARIN YÖNETİMİ-100 4.1 TİCARİ ALACAKLARıN YÖNETİMİ 100 4.1.1 Alacakların Yönetimi Kavramı 100 4.1.2 Alacakları Belirleyen Unsurlar 103 4.1.3 Kredili Satışlar ve Tahsilat Politikaları 107 4.2 TİCARİ ALACAKLARıN FACTORİNG ILE YÖNETİMİ 120 4.2.1 Factoring İşleyişi 123 4.2.2 Factoring’te Risk Değerlendirmesi 126 4.2.3 Factoring’in Üstünlük ve Sakıncaları 127 4.2.4 Factoring’in Satıcı Firmaya Etkileri 129 4.2.5 Factoring Maliyeti 130 4.2.6 Factoring’in Alternatif Finansman Yöntemleriyle Karşılaştırılması 132 4.3 TİCARİ ALACAKLARıN FORFAİTİNG İLE YÖNETİMİ 136 4.3.1 Forfaiting Süreci 137 4.3.2 Forfaiting Finansmanın Üstünlük ve Sakıncaları 138 4.3.3 Forfaiting İşleminde İskonto Hesaplama Yöntemleri 141 4.3.4 Forfaiting Maliyeti 143

8 5.İŞLETMELERDE STOKLARIN YÖNETİMİ-148
5.1 STOKLARıN YÖNETİMİ 148 5.1.1 Stokların Fonksiyonları ve Stok Yönetim Kavramı 148 5.1.2 Stoklara Yapılan Yatırımları Etkileyen Faktörler 150 5.1.3 Stok Yatırımlarının Optimum Tutarının Saptanması 151 5.1.4 Enflasyonun Stok Maliyetlerine Etkisi 162 5.1.5 Stok Yönetiminde Etkinlik İlkeleri 162 5.2 STOKLARıN BARTER İLE YÖNETİMİ 164 5.2.1 Barter Tanımı 164 5.2.2 Barter İşlem Türleri 165 5.2.3 Barter Sisteminde Taraflar 166 5.2.4 Barter Sisteminde Kullanılan Belgeler 167 5.2.5 Barter Sisteminin Avantaj Ve Dezavantajları 168

9 6.İŞLETMELERDE DURAN VARLIKLARIN YÖNETİMİ-173
6.1 MADDİ DURAN VARLıKLARıN YÖNETİMİ 173 6.1.1 Maddi Duran Varlıkların Tasnifi 173 6.1.2 İşletmelerde Yatrımların Değerlendirilmesi 177 6.1.3 Duran Varlıkları Değerlendirme Yöntemleri 178 6.2 DURAN VARLıKLARIN FINANSAL KIRALAMA YOLUYLA YÖNETILMESI-213 6.2.1 Finansal Kiralamanın Tanımı 213 6.2.2 Finansal Kiralamaya Konu Olan Mallar 215 6.2.3 Leasing’in Maliyeti 216 6.2.4 Leasing Sisteminin İşleyişi 216 6.2.5 Finansal Kiralama Yöntemleri 217 6.2.6 Finansal Kiralamanın Üstünlük Ve Sakıncaları 221 6.3 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLıKLAR 223 6.3.1 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Tasnifi 223 6.4 VARLıK YAPıSı KARARLARı VE YÖNETIMI 224 6.4.1 İşletmelerde Kullanılan Varlıklar 224

10 7 İŞLETMELERDE KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN YÖNETİMİ-229
7.1 MALİ KıSA VADELİ BORÇLARıN YÖNETİMİ 229 7.1.1 Banka Kredileri ve Yönetimi 229 7.1.2 Banka Kredilerinin Türleri İtibarıyla İncelenmesi 230 7.2 KREDI MALIYETLERI 254 7.2.1 Kredi Maliyetini Belirleyen Unsurlar 254 7.2.2 Banka-Müşteri İlişkileri Açısından Kredi Fiyatlandırması 255 7.2.3 Kredi Süresinin Fiyatlandırmaya Etkisi 256 7.2.4 Geri Ödeme Koşullarının Fiyatlandırmaya Etkileri 257 7.2.5 Asgari Marjların Belirlenmesi 258 7.2.6 Özsermaye ve Likidite Maliyetleri 258 7.2.7 Diğer Maliyetler 258 7.3 KREDI RISKI 259 7.3.1 Kredi Riskinin Sınırlandırılması 259 7.3.2 İşletme Politikası ve Yönetim Yapısı 260 7.3.3 Organizasyon Yapısı 261 7.3.4 Krediler Örgütünde İş Akışından Kaynaklanan Riskler 262 7.4 RISKIN ÖLÇÜLMESI 264 7.4.1 Kredi Riski Ölçme Yöntemleri 265 7.5 KREDI TALEBI 269 İncelemede Göz önünde Tutulacak Faktörler: 270 Şahsi Faktörler 270 Ekonomik Faktör 270 Mali Faktör 270 Kredi Talebinin Red Nedenleri 271

11 8.İŞLETMELERDE UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN YÖNETİMİ-272
8.1 UZUN VADELİ MALİ BORÇLARıN YÖNETİMİ 272 8.1.1 Uzun Vadeli Banka Kredileri 272 8.1.2 Finansal Kiralama Borçları 273 8.2 TAHVİL VE TAHVİLLİ BORÇLARıN YÖNETİMİ 274 8.2.1 Özel Tahviller (Sanayi Tahvilleri) 275 8.2.2 Özel Tahvil Türleri 277 8.3 TAHVİLLERİN DEĞERLENDİRİLMELERİ 281 8.4 UZUN VADELİ BORÇLARıN İŞ SERMAYE ŞİRKETLERİYLE YÖNETİMİ-285 8.4.1 Risk Sermayesinin Tanımı 286 8.4.2 Risk Sermayesinin Kurumsal Yapısı 287 8.4.3 Risk Sermayesi Şirketlerinin Çalışma Yöntemleri 290 8.4.4 Risk Sermayesi Arz Kaynakları 291 8.4.5 Özel Risk Sermayesi Şirketleri 291 8.4.6 Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Ve Risk Sermayesi 293 8.4.7 Risk Sermayesi İle Finanslama 294

12 9 İŞLETMELERDE ÖZ SERMAYENİN YÖNETİMİ 300
9.1 KAYITLI SERMAYENİN YÖNETİMİ 300 9.1.1 Öz Sermaye ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar 300 9.1.2 Pay Senedi Piyasalarının Özellikleri 303 9.2 SERMAYE YEDEKLERININ YÖNETİMİ 306 9.2.1 Karşılıklardan (Uzun Süreli Karşılıklardan) Otofinansman-306 9.2.2 Sosyal Güvenlik Karşılıkları 307 9.2.3 Amortismanlardan Otofinansman 308 9.2.4 Otfinansman (Kar ve Sermaye Yedeklerinin) Yönetimi 311 9.3 DÖNEM NET KARININ YÖNETİMİ 314 9.3.1 Dönem Karının Dağıtımı ilkeleri ve Yönetimi 314 9.3.2 Kar Payı Dağıtım Politikası 315 9.3.3 Kar Payı Dağıtım Politikasını Etkileyen Faktörler 316

13 10 İŞLETMELERDE SERMAYE MALİYETLERİ 320
10.1 GENEL AÇıKLAMALAR 320 Kayıtlı Sermaye Maliyetleri 320 Borç Sermaye Maliyetleri 322 Otofinansman (Dağıtılmayan Karların) Maliyeti-322 10.2 BORSAYA KAYITLI PAY SENEDİ MALİYETLERİ 323 İşletmelerin Özelliklerine Göre Maliyetler 323 Pay Senetleri Maliyetleri 324 10.3 ORTALAMA SERMAYE MALİYETLERİ 332 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti 332 10.4 SERMAYE MALİYETİNİ ETKİLEYEN ETMENLER 340

14 11 İŞLETMELERDE SERMAYE YAPISI KARARLARI 342
11.1 GENEL AÇıKLAMALAR 342 Sermaye Yapısına İlişkin Temel Sorunlar 343 Finansman Riski 344 Finansman Kaldıracı: 352 Toplam Kaldıraç: 353 11.2 FİNANSAL YAPı İLE İLGİLİ KARARLAR 356 FVÖK - PBG Analizi: 356 Alternatiflerin Risk Açısından Karşılaştırılması 359 Alternatiflerin Esneklik Açısından Karşılaştırılması 360 Alternatiflerin Zamanlama Açısından Karşılaştırılması 361 Alternatiflerin Kontrol Açısından Karşılaştırılması: 361 11.3 SERMAYE YAPıSı KARARLARı İLE İLGİLİ YAKLAŞıMLAR 361 Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı 363 Net Gelir Yaklaşımı: 366 Geleneksel Yaklaşım 368 Modigliani - Miller Yaklaşımı : 370 11.4 OPTIMAL SERMAYE YAPıSı 373 Genel Açıklamalar 373 Firmaları Optimal Sermaye Yapısından Uzaklaştıran Nedenler 374

15 12 FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL PLANLAMA 375
Temel Finansal Tablolar 376 Yardımcı Finansal Tablolar 382 12.2 FINANSAL PLANLAMA 391 Finansal Planlar Hakkında Genel Açıklamalar-391 Proforma Bilanço Hazırlanması 399 Nakit Bütçesi 401 Günlük Likidite Planlamaları 403


"YARD.DOÇ.DR.HAYRİ BARAÇLI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları