Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSMAN DERSİ YARD.DOÇ.DR.HAYRİ BARAÇLI YARD.DOÇ.DR.MUSTAFA İME PERŞEMBE AKŞAM SAAT- 19.00-21.50 CUMA SAAT -08.00-10.50 CUMA SAAT -16.00-18.50 Dersi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSMAN DERSİ YARD.DOÇ.DR.HAYRİ BARAÇLI YARD.DOÇ.DR.MUSTAFA İME PERŞEMBE AKŞAM SAAT- 19.00-21.50 CUMA SAAT -08.00-10.50 CUMA SAAT -16.00-18.50 Dersi."— Sunum transkripti:

1 FİNANSMAN DERSİ YARD.DOÇ.DR.HAYRİ BARAÇLI YARD.DOÇ.DR.MUSTAFA İME PERŞEMBE AKŞAM SAAT- 19.00-21.50 CUMA SAAT -08.00-10.50 CUMA SAAT -16.00-18.50 Dersi alanlar herhangi bir gurubu takip edebilirler. Kanuni devam zorunluluğu aranır.

2 Ders Değerlendirmesi Dönem İçi Sınavı (Vize 1)% 40 Dönem İçi Sınavı (Vize 2)%40 Diğer (Devam, Ödevler ve Uygulama) % 20 Dönem İçi Toplam% 60 Dönem Sonu Toplam% 40

3 Ders Kitabı :Kamusal İşletmelerde FİNANSAL YÖNETİM 2. baskı DR. HAYRİ BARAÇLI/DR.MUSTAFA İME Ders notları kitap olarak baskısı yapılmaktadır 2 hafta sonra gelecektir: İletişim hayri@yildiz.edu.tr ime@yildiz.edu.tr mustafaime@hotmail.com mustafaime@hotmail.commustafaime@hotmail.com Telefon : 0532 231 14 06

4 1.İŞLETME VE FİNANSMAN TEMEL KAVRAMLARI-12 1.1İŞLETME VE İŞLETMECİLİK BİLİMİ12 1.2FİNANSMAN VE YATıRıM KAVRAMLARı15 1.2.1Finansman (Para Bulma) Kavramı15 1.2.2Yatırım Kavramı15 1.2.3Para Bulma - Yatırım Kavramları İlişkisi16 1.2.4Derleme ve Sürüm Pazarları (Piyasaları)16 1.3MALİ SİSTEM18 1.3.1Para Piyasaları18 1.3.2Sermaye Piyasaları20 1.3.3Başlıca Sermaye Piyasası Araçları21 1.3.4Uluslararası Piyasalar22 1.4BORSALAR23 1.4.1İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)23 1.4.2İstanbul Altın Borsası24 1.4.3Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası24 1.4.4İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)25

5 2.İŞLETMELERDE SERMAYE BULMA VE KULLANMA-26 2.1GENEL AÇıKLAMALAR26 2.2İŞLETMELERDE GİDER AKıŞLARı-SERMAYE İHTİYACı33 2.2.1Finansman ve Üretim Alanı Çıkışları33 2.2.2Sermaye İhtiyacını Belirleyen Büyüklükler34 2.2.3Etkili Büyüklükler Sistemi:37 2.2.4Sermaye İhtiyacı Hesabının Finansman Açısından Önemi:38 2.3İŞLETMELERDE GİRİŞ AKıŞLARı VE SERMAYE BULMA41 2.3.1Genel Olarak Üretim Alanı Girişleri (İç Finansman)41 2.3.2Finansal Alanın Girişleri (Dış Finansman)44 2.4BORÇ VE ÖZ SERMAYEYİ AYıRıCı ÖZELLİKLER57 2.4.1Süre57 2.4.2Firmanın Geliri Üzerindeki Talep Hakkı58 2.4.3Firmanın Varlıkları Üzerinde Talep Hakkı58 2.4.4Yönetimde Söz Hakkı59 2.5ÇALıŞMA (İŞLETME) SERMAYESİ59 2.5.1Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Önemi60 2.5.2İşletmelerde Likidite kavramı64 2.5.3İşletmelerde Likidite Çalışma Sermayesi İlişkisi65 2.5.4Nakit Çevrim Süresi67 2.5.5Enflasyon ve Çalışma Sermayesi Yönetimi68

6 3.İŞLETMELERDE HAZIR DEĞERLERİN YÖNETİMİ-70 3.1HAZıR DEĞERLER KAVRAMı70 3.1.1Hazır Değerlerin Tasnifi ve Yönetimi70 3.2NAKİT YÖNETİMİ MODELLERİ85 3.2.1W. Baumol Modeli87 3.2.2Miller – Orr Modeli89 3.2.3Beranek Modeli91 3.3MENKUL KıYMETLERİN YÖNETİMİ92 3.3.1Taşınır Değerler92 3.3.2Pazarlanabilir Menkul Değerlerin Seçimindeki Kriterler97

7 4.İŞLETMELERDE TİCARİ ALACAKLARIN YÖNETİMİ-100 4.1TİCARİ ALACAKLARıN YÖNETİMİ100 4.1.1Alacakların Yönetimi Kavramı100 4.1.2Alacakları Belirleyen Unsurlar103 4.1.3Kredili Satışlar ve Tahsilat Politikaları107 4.2TİCARİ ALACAKLARıN FACTORİNG ILE YÖNETİMİ120 4.2.1Factoring İşleyişi123 4.2.2Factoring’te Risk Değerlendirmesi126 4.2.3Factoring’in Üstünlük ve Sakıncaları127 4.2.4Factoring’in Satıcı Firmaya Etkileri129 4.2.5Factoring Maliyeti130 4.2.6Factoring’in Alternatif Finansman Yöntemleriyle Karşılaştırılması132 4.3TİCARİ ALACAKLARıN FORFAİTİNG İLE YÖNETİMİ136 4.3.1Forfaiting Süreci137 4.3.2Forfaiting Finansmanın Üstünlük ve Sakıncaları138 4.3.3Forfaiting İşleminde İskonto Hesaplama Yöntemleri141 4.3.4Forfaiting Maliyeti143

8 5.İŞLETMELERDE STOKLARIN YÖNETİMİ-148 5.1STOKLARıN YÖNETİMİ148 5.1.1Stokların Fonksiyonları ve Stok Yönetim Kavramı148 5.1.2Stoklara Yapılan Yatırımları Etkileyen Faktörler150 5.1.3Stok Yatırımlarının Optimum Tutarının Saptanması151 5.1.4Enflasyonun Stok Maliyetlerine Etkisi162 5.1.5Stok Yönetiminde Etkinlik İlkeleri162 5.2STOKLARıN BARTER İLE YÖNETİMİ164 5.2.1Barter Tanımı164 5.2.2Barter İşlem Türleri165 5.2.3Barter Sisteminde Taraflar166 5.2.4Barter Sisteminde Kullanılan Belgeler167 5.2.5Barter Sisteminin Avantaj Ve Dezavantajları168

9 6.İŞLETMELERDE DURAN VARLIKLARIN YÖNETİMİ-173 6.1MADDİ DURAN VARLıKLARıN YÖNETİMİ173 6.1.1Maddi Duran Varlıkların Tasnifi173 6.1.2İşletmelerde Yatrımların Değerlendirilmesi177 6.1.3Duran Varlıkları Değerlendirme Yöntemleri178 6.2DURAN VARLıKLARIN FINANSAL KIRALAMA YOLUYLA YÖNETILMESI-213 6.2.1Finansal Kiralamanın Tanımı213 6.2.2Finansal Kiralamaya Konu Olan Mallar215 6.2.3Leasing’in Maliyeti216 6.2.4Leasing Sisteminin İşleyişi216 6.2.5Finansal Kiralama Yöntemleri217 6.2.6Finansal Kiralamanın Üstünlük Ve Sakıncaları221 6.3MADDİ OLMAYAN DURAN VARLıKLAR223 6.3.1Maddi Olmayan Duran Varlıkların Tasnifi223 6.4VARLıK YAPıSı KARARLARı VE YÖNETIMI224 6.4.1İşletmelerde Kullanılan Varlıklar224

10 7İŞLETMELERDE KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN YÖNETİMİ-229 7.1MALİ KıSA VADELİ BORÇLARıN YÖNETİMİ229 7.1.1Banka Kredileri ve Yönetimi229 7.1.2Banka Kredilerinin Türleri İtibarıyla İncelenmesi230 7.2KREDI MALIYETLERI254 7.2.1Kredi Maliyetini Belirleyen Unsurlar254 7.2.2Banka-Müşteri İlişkileri Açısından Kredi Fiyatlandırması255 7.2.3Kredi Süresinin Fiyatlandırmaya Etkisi256 7.2.4Geri Ödeme Koşullarının Fiyatlandırmaya Etkileri257 7.2.5Asgari Marjların Belirlenmesi258 7.2.6Özsermaye ve Likidite Maliyetleri258 7.2.7Diğer Maliyetler258 7.3KREDI RISKI259 7.3.1Kredi Riskinin Sınırlandırılması259 7.3.2İşletme Politikası ve Yönetim Yapısı260 7.3.3Organizasyon Yapısı261 7.3.4Krediler Örgütünde İş Akışından Kaynaklanan Riskler262 7.4RISKIN ÖLÇÜLMESI264 7.4.1Kredi Riski Ölçme Yöntemleri265 7.5KREDI TALEBI269 7.5.1.1İncelemede Göz önünde Tutulacak Faktörler:270 7.5.1.2Şahsi Faktörler270 7.5.1.3Ekonomik Faktör270 7.5.1.4Mali Faktör270 7.5.1.5Kredi Talebinin Red Nedenleri271

11 8.İŞLETMELERDE UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN YÖNETİMİ-272 8.1UZUN VADELİ MALİ BORÇLARıN YÖNETİMİ272 8.1.1Uzun Vadeli Banka Kredileri272 8.1.2Finansal Kiralama Borçları273 8.2TAHVİL VE TAHVİLLİ BORÇLARıN YÖNETİMİ274 8.2.1Özel Tahviller (Sanayi Tahvilleri)275 8.2.2Özel Tahvil Türleri277 8.3TAHVİLLERİN DEĞERLENDİRİLMELERİ281 8.4UZUN VADELİ BORÇLARıN İŞ SERMAYE ŞİRKETLERİYLE YÖNETİMİ-285 8.4.1Risk Sermayesinin Tanımı286 8.4.2Risk Sermayesinin Kurumsal Yapısı287 8.4.3Risk Sermayesi Şirketlerinin Çalışma Yöntemleri290 8.4.4Risk Sermayesi Arz Kaynakları291 8.4.5Özel Risk Sermayesi Şirketleri291 8.4.6Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Ve Risk Sermayesi293 8.4.7Risk Sermayesi İle Finanslama294

12 9İŞLETMELERDE ÖZ SERMAYENİN YÖNETİMİ300 9.1KAYITLI SERMAYENİN YÖNETİMİ300 9.1.1Öz Sermaye ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar300 9.1.2Pay Senedi Piyasalarının Özellikleri303 9.2SERMAYE YEDEKLERININ YÖNETİMİ306 9.2.1Karşılıklardan (Uzun Süreli Karşılıklardan) Otofinansman-306 9.2.2Sosyal Güvenlik Karşılıkları307 9.2.3Amortismanlardan Otofinansman308 9.2.4Otfinansman (Kar ve Sermaye Yedeklerinin) Yönetimi311 9.3DÖNEM NET KARININ YÖNETİMİ314 9.3.1Dönem Karının Dağıtımı ilkeleri ve Yönetimi314 9.3.2Kar Payı Dağıtım Politikası315 9.3.3Kar Payı Dağıtım Politikasını Etkileyen Faktörler316

13 10İŞLETMELERDE SERMAYE MALİYETLERİ320 10.1GENEL AÇıKLAMALAR320 10.1.1Kayıtlı Sermaye Maliyetleri320 10.1.2Borç Sermaye Maliyetleri322 10.1.3Otofinansman (Dağıtılmayan Karların) Maliyeti-322 10.2BORSAYA KAYITLI PAY SENEDİ MALİYETLERİ323 10.2.1İşletmelerin Özelliklerine Göre Maliyetler323 10.2.2Pay Senetleri Maliyetleri324 10.3ORTALAMA SERMAYE MALİYETLERİ332 10.3.1Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti332 10.4SERMAYE MALİYETİNİ ETKİLEYEN ETMENLER340

14 11İŞLETMELERDE SERMAYE YAPISI KARARLARI342 11.1GENEL AÇıKLAMALAR342 11.1.1Sermaye Yapısına İlişkin Temel Sorunlar343 11.1.2Finansman Riski344 11.1.3Finansman Kaldıracı:352 11.1.4Toplam Kaldıraç:353 11.2FİNANSAL YAPı İLE İLGİLİ KARARLAR356 11.2.1FVÖK - PBG Analizi:356 11.2.2Alternatiflerin Risk Açısından Karşılaştırılması359 11.2.3Alternatiflerin Esneklik Açısından Karşılaştırılması360 11.2.4Alternatiflerin Zamanlama Açısından Karşılaştırılması361 11.2.5Alternatiflerin Kontrol Açısından Karşılaştırılması:361 11.3SERMAYE YAPıSı KARARLARı İLE İLGİLİ YAKLAŞıMLAR361 11.3.1Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı363 11.3.2Net Gelir Yaklaşımı:366 11.3.3Geleneksel Yaklaşım368 11.3.4Modigliani - Miller Yaklaşımı :370 11.4OPTIMAL SERMAYE YAPıSı373 11.4.1Genel Açıklamalar373 11.4.2Firmaları Optimal Sermaye Yapısından Uzaklaştıran Nedenler 374

15 12FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL PLANLAMA375 12.1FINANSAL TABLOLAR375 12.1.1Temel Finansal Tablolar376 12.1.2Yardımcı Finansal Tablolar382 12.2FINANSAL PLANLAMA391 12.2.1Finansal Planlar Hakkında Genel Açıklamalar-391 12.2.2Proforma Bilanço Hazırlanması399 12.2.3Nakit Bütçesi401 12.2.4Günlük Likidite Planlamaları403


"FİNANSMAN DERSİ YARD.DOÇ.DR.HAYRİ BARAÇLI YARD.DOÇ.DR.MUSTAFA İME PERŞEMBE AKŞAM SAAT- 19.00-21.50 CUMA SAAT -08.00-10.50 CUMA SAAT -16.00-18.50 Dersi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları