Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Sağlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Sağlığı."— Sunum transkripti:

1 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel İşyeri Temizliği ve Düzeni

2 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Hijyen Sağlıklı yaşama ve sağlığı korumada gerekli yol ve kurallardır.

3 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sağlık Ruhen, bedenen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halidir.

4 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation.  Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların %80’ninden sanitasyon ve hijyen konusundaki yetersizlik sorumludur.  Riskli davranışların önlenmesi, hijyen eğitimleri ve uygulamalarına ek olarak toplum temelli programların hazırlanması ve yürütülmesi de oldukça önemlidir.

5 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Kişisel Hijyen Bireyin sağlığını sürdürmek için yaptığı “ÖZBAKIM’’ uygulamalarını içerir.

6 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Kişisel Hijyeni Etkileyen Faktörler  Kültür  Sosyal Durum  Ekonomik Durum  Aile  Kişilik  Hastalık

7 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Hijyeni Nedir?  İş yerinde görülen ve endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa sebep olan çevresel faktörleri, stresleri tespit eden, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır.  Endüstri hijyeni, işyeri ve çevresi ile ilgili temizlik bilimidir. Çalışma ortamındaki temizlik daha çok işin niteliğine bağlı olarak işyeri ve çevresini sağlığa zararlı hale getiren etmenlerin temizliğidir.  Endüstriyel hijyen olarak da bilinir.  Bu bilimle uğraşanlara endüstriyel hijyenist denir.

8 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Hijyeninin Amaçları;  Tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek,  Çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak,  İşyerlerinde teknik korunma önlemlerinin alınması ve kişisel etkinliğin- konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik tedbirler dahil korunma tedbirlerinin alınmasıdır.

9 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş hijyeni uygulamaları üç temel adımı kapsar; 1. Mesleksel tehlikelerin belirlenmesi, 2. Değerlendirilmesi, 3. Kontrol altına alınmasıdır. Sezme TanımlamaDeğerlendirme Denetleme

10 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İG Uzmanı ve İşyeri Hekiminin Sorumlulukları;  İşyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konularını araştırmalı, çeşitli kimyasalların maruziyet ölçümlerini koordine etmeli, bunun için metot ve stratejiler geliştirmelidir.  İşyerlerinde risk teşkil eden tehlikeli maddelerin ve proseslerin tanımlanması, tehlike ve zararlarının belirlenmesi ve bu tehlikelerin önlenmesi için risk değerlendirmesi yapmalıdır.  Çalışma ortamında zararlı olabilecek koşulları saptayıp onları kontrol altına almak yada bunları bertaraf etmeğe yönelik girişimleri olmalıdır.

11 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İG Uzmanı ve İşyeri Hekiminin Sorumlulukları;  Hijyeni sağlamada yardımcı malzemeler örn. solunum maskeleri kullanımı ve bunlarda kullanılan absorban maddeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.  Zarar etkenlerden korunmak için güvenilir ve ekonomik yolların seçilmesinde karar verebilir.  Çalışma ortamı ısısı, ventilasyon, aydınlatma ve gürültü sorunları hakkında bilgili olmalıdır.  Ergonomi çalışmaları yapabilmelidir.

12 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş sağlığı ve iş güvenliği açısından İLK VE TEMEL ADIM Çalışma ortamındaki tehlikelerin, RİSKLERİN tanınmasıdır.

13 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Hijyeni Programı Adımları I.Sağlık tehlikelerinin belirlenmesi II.Sağlık tehlikelerinin değerlendirilmesi III.Sağlık tehlikelerinin kontrolü IV.Kayıt tutulması V.Çalışanların eğitimi VI.Periyodik gözden geçirme.

14 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Mevzuatta İş Hijyeni Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır" denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin ana başlığı "hijyen ve kişisel korunma" maddesinde kişisel hijyen önlemleri belirtilmiştir. Eğitim başlıklı 13. maddesinde de "hijyen kuralları" konusunda çalışanlara eğitim verilmesi istenmekte; Sağlık Gözetimi ile ilgili 16. maddesinde ise; İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır denilmektedir.

15 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Mevzuatta İş Hijyeni Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 7. Madde b bendi; 7) İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır. 8) İşçilerin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanacaktır. 9) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. denilmektedir.

16 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Mevzuatta İş Hijyeni Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İşçilerin veya Temsilcilerin Bilgilendirilmesi Madde 18 — Asbest veya asbestli malzemeyle yapılan çalışmalarda; a) İşçilere ve temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilecektir: 1) Asbest veya asbestli malzemeden yayılan tozdan doğacak sağlık riskleri, 2) Yönetmelikte belirtilen limit değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gerekli ölçümler, 3) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen şartları,

17 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Mutfak Hijyeni Mutfakta fiziki alanlar; Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi,

18 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Mutfak Hijyeni Mutfak personeli mutlaka forma kullanmalı. Bu formalar her gün ve kirlendiğinde yıkanmalı. Mutfak personeli günlük sakal traşı olmalı Yemek hazırlığına başlamadan önce eller yıkanmalı. Yemek hazırlığında ve servis sırasında maske kullanılmalı Mutfakta yemek ısısı en az 80 ºC’de, tüketilene ulaştığında en az 60 ºC’de olmalı, termometre ile ısı kontrolleri yapılmalı

19 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Besin Hijyeni Sağlam,zedelenmemiş ve bozuk olmayan besinler seçilmeli ve satın alınmalı Gıdaları satın alırken son kullanma tarihine ve içeriğine dikkat edilmeli Hazırlama, saklama ve servis sırasında kullanılan araç ve gereçler temiz olmalı Yiyeceklerin üzeri kapalı olmalı Besinler her türlü temizlik maddesi,sabun ve haşere öldürücü ilaçlardan uzak tutulmalı Bulaşıklar üzerindeki artıklar kurumadan yıkanmalı Çöp torbalarının ağızları kapatılmalı ve kapaklı çöp kovalarında muhafaza edilmeli

20 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Besin Hijyeni Mikroorganizmalar; Suda Havada Toprakta Hayvanlarda İyi yıkanmamış sebze ve meyvelerde İyi pişirilmemiş et ve balıklarda İyi yıkanmamış kaplarda İnsan ve hayvanların dışkılarında bulunur.

21 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Besin Hijyeni Tifo Salmonella türleri Basilli Dizanteri Amipli Dizanteri Ani başlayan sulu ve kanlı ishaller Kolera Sarılık (Hepatit A) vb...

22 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İşyerinde Tertip, Düzen, Temizlik Seiri (sınıfla: Tertip-yapılanma), Seiton (sistemleştir: Düzen), Seiso (süpür: Temizlik), Seiketsu (standardlaştır: Sebat-süreklilik), Shitsuke (sürdür: Disiplin-özen)

23 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İşyerinde Tertip, Düzen, Temizlik 5S, Organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir tekniktir. Çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından en iyileme amacı güder. Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlar.

24 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Hikaye... Bir grup TOYOTA mühendisi, kendilerine kablo donanımları yapmak için başvuran bir işletmeyi ziyarete giderler. Toplantı başlamadan önce Japon mühendislerden biri ellerini yıkamak için tuvalete gider ve döndüğünde toplantı yöneticisine sorar: - “ Tuvalette kırık bir cam vardı. O camın kırık olması mı gerekiyor?” Fabrika Yöneticisi; - “Tabii ki kırık olması gerekmiyor, ancak tamir fırsatı bulamadık. ” diye yanıtlar. Bunun üzerine Japon mühendisler bir taraftan toplantıyı terk etmek üzere çantalarını toplarken, biri şöyle der: - Siz kırık bir camı tamir etmek için gerekli basit kuralları bile takip edemiyorsunuz, bize kablo donanımları üretmek için gerekli bir çok zor kuralı nasıl takip edeceksiniz? Ve o işyerini terk ederler.

25 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Örnek... Bir iş yeri düşünün ki insanlar kir, pas ve yağ içinde çalışmaktan rahatsız olmasınlar. Bu iş yerindekaybolan takım ve malzemenin aranması, işin bir parçası gibi algılanır ve bu işte başarılı olanlar değerli görülür. Bu iş yerinde tertip düzen yoktur ve çok sayıda kusurlu üretim beklenir.

26 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Dağınıklık Verimlilik Kaybıdır Tertipli işyerinde Verimlilik artar Kusurlar azalır Termine uyulur İş güvenliği sağlanır.

27 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Temizlik Stresi ve Gerilimi Alır İş yerleri insanlar gibi temizliğe ihtiyaç duyarlar. Temizlik ruh sağlığı için gereklidir.

28 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Tertip Düzen ve Temizlikle Sizin Sağlayacağınız Yararlar İşinizi ve işyerinizi düzenleme fırsatı İşyerinizi daha keyifli hale getirme şansı İşinizi daha doyurucu kılma olanağı İşinizin önündeki engelleri kaldırabilme Sizden neyin beklendiğini anlayabilmeniz İş arkadaşlarınızla daha kolay iletişim

29 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Tertip (Sınıfla: Seiri) Herşey gerekli ve gerekli olmayan biçiminde gruplandırılarak o anda kullanılmayacak olanların çalışma mahallinden uzaklaştırılması demektir. İş yerinde, sadece o andaki iş için ne gerekiyorsa, ne kadar gerekiyorsa ve ne zaman gerekiyorsa bulunmalıdır. Gereği konusunda kuşku varsa uzaklaştırın. Böylece iş akışına ilişkin sorunlar azaltılırken iletişim ve verimlilik artırılmış olacaktır.

30 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Düzen (Sistemleştir: Seiton) Gerekli herşeyin gerektiğinde herkes tarafından bulunabilecek ve yerine kaldırılabilecek biçimde düzenlenmesi ve etiketlenmesi demektir. Düzen önemlidir çünkü üretim sırasında oluşan bir çok savurganlığın önüne geçer. Tertip olmadan düzen kurulamayacağı gibi düzen olmadan da tertip etkili olmaz

31 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Temizlik (Süpür: Seiso) Herşeyin ve heryerin temizlenmesi ve sürekli olarak temiz tutulması demektir. Kullanılan malzeme kirli ise, takım aparat sürekli sorun yaratıyorsa, tertip ve düzenin yararı kalmaz. Herşey en üst kondisyonda tutulmalı ve gerektiğinde kullanıma hazır olmalıdır.

32 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sebat (Standardlaştır: Seiketsu) Araç, gereç, donanım, alan ve koridorların sürekli ve güvenli biçimde tertipli, düzenli ve temiz tutulması demektir. Eğer koşullar tekrar geriye dönecek ise yapılan tertip düzen ve temizliğin ne yararı kalır? Sebat, tertip, düzen ve temizliği bir bütün haline getiren unsurdur.

33 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Disiplin (Sürdür: Shitsuke) Doğru prosedürleri uygun biçimde sürdürme alışkanlığı demektir. Tertip düzen ve temizlikle ilgili standardlar ve prosedürler disiplin olmadan hiç bir işe yaramaz Disiplin, günlük yaşantımızda da, dış şartlar bizi aksi yöne sevketse bile içimizden kaynaklanan bir güçle kararlaştırdığımız bir eylemi sürdürmemiz anlamına gelir

34 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation.

35 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Yönetimin Rolü Kendinizi ve iş arkadaşlarınızı 5 S kavram ve teknikleri hakkında eğitmek. 5 S uygulama ekipleri oluşturmak. 5 S için zaman ayırmak ve program yapmak. 5 S uygulaması için kaynak oluşturmak. 5 S çalışmalarını takdir edip desteklemek. Tüm çalışanları yaratıcı katkıda bulunmaları için özendirmek. 5 S çabaları için maddi ve maddi olmayan ödüller oluşturmak. 5 S çabalarını özendirmek.

36 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Çalışanların Rolü 5 S uygulamalarına ilişkin daha fazla şey öğrenmek. İş arkadaşlarınızın 5 S konusunda eğitimine yardımcı olmak. 5 S uygulamasını heyecanla gerçekleştirmek. 5 S çabalarını özendirmek. Günlük çalışmalarınıza 5 S’i uygulama gayreti içine girmek. Atelye amirinden destek ve kaynak istemek. Yaratıcı fikirler geliştirip amirlere sunmak.

37 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Son Olarak... Üçüncü sınıf bir iş yerinde; Çalışanlar yere çöp atar, kimse o çöpü yerden alıp çöp kutusuna koymaz. * İkinci sınıf bir iş yerinde; Çalışanlar yere çöp atarlar, ama o çöpü yerden alıp çöp kutusuna koyanlar da vardır. * Birinci sınıf iş yerinde; Kimse yere çöp atmaz, Ama yerde kim çöp görürse o çöpü yerden alır ve çöp kutusuna atar.

38 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Teşekkür Ederim.


"Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Sağlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları