Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu."— Sunum transkripti:

1 BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu

2 1 1. İbranice dilinde gönderilmiştir. 2. İslam’ın en temel kaynağıdır.
3. Sadece Arapça konuşanlara hitap eder. 4. 632’de indirilmeye başlanmıştır. Yukarıda Kur’an’ı Kerim’le ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. Ana Sayfa

3 2 Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan ana konulardan biri değildir? A) İnanç esasları B) Ahlak ilkeleri C) Efsaneler D) İbadetler Ana Sayfa

4 3 “Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl suresi, 89. ayet) Verilen bu ayette Kur’an’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? A)Açıklayıcı olmasına B) Müjdeleyici olmasına C) Korkutucu olmasına D) Rahmet olmasına Ana Sayfa

5 4 “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (Sâd suresi, 29. ayet) Yukarıdaki ayet Kur’an’ı Kerim’in hangi yönüne vurgu yapmaktadır? İç düzenine B) İndiriliş sürecine C) İndiriliş amacına D) Kime indirildiğine Ana Sayfa

6 5 Ali : Doğumumuzdan ölümümüze kadar her zaman bize rehberlik eder.
Ahmet : Namaz kılarken Kur’an’dan bölümler okuruz. Mehmet : Yaşamımıza yön verecek bilgileri onda buluruz. Bu öğrenciler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiş olabilir? A) Kur’an’ın hayatımızdaki önemi nedir? B) Kur’an’ın temel konuları nelerdir? C) Kur’an okumanın ibadetlerimize etkisi nedir? D) Ölmüşlerimizin ardından Kur’an okuyabilir miyiz? Ana Sayfa

7 6 Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yanlıştır? A) Kur’an’ı anlayarak okumalıyız. B) Kur’an’ı yalnızca belirli günlerde okumalıyız. C) Kur’an’ı her türlü kitaptan üstün tutmalıyız. D) Kur’an’dan öğrendiğimiz bilgileri hayatımıza yansıtmalıyız. Ana Sayfa

8 7 “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme.Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet) Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A)Doğru bilgiye önem vermeliyiz. B)Gördüğümüz, duyduğumuz ve inandığımız şeylerden sorumluyuz. C)Emin olmadığımız şeylerin peşini bırakmamalıyız. D)Kesin bilgi sahibi olmadığımız hiçbir şeyi savunmamalıyız. Ana Sayfa

9 8 “Sizin en hayırlınız, öğrenen ve O’nu öğretendir.”(Hadis-i şerif) Bu hadisteki boşluğu en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisiyle doldurabiliriz? A) Kur’an’ı B) İslam’ı C) Namazı D) Ahlakı Ana Sayfa

10 9 “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” (İbrahim suresi, 52. ayet) Bu ayette altı çizili bölümle kast edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tevekkül B) Hidayet C) İstişare D) Tevhit Ana Sayfa

11 10 Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın gönderiliş amaçlarından biri değildir? A) İnsanlara rehberlik etmek B) İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermek C) Allah’ın varlığı ve birliği hakkında bilgi vermek D) Kıyametin ne zaman kopacağını haber vermek Ana Sayfa

12 11 Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan temel konulardan biridir? A) Hz. Muhammed’in hayatı B) İbadetlerin detayları C) Peygamberlerin yaşadığı yerler D) İnanç esasları Ana Sayfa

13 12 Ali : Allah’ın varlığını ve birliğini nasıl kavrayacağımızı öğretir. Ahmet : Güzel ahlaklı olmamızı ister. Hasan : Namaz kılmamızı öğütler. Mehmet : Yoksul ve kimsesizlere yardımı teşvik eder. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi Kur’an’daki inanç esaslarıyla ilgili bir konudan söz etmektedir? A) Ali B) Ahmet C) Hasan D) Mehmet Ana Sayfa

14 13 Ayetler “Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.” ( A’râf suresi, 31. ayet) Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.” (Hümeze suresi, 1 ve 2. ayetler) Verilen bu ayetlerde aşağıdaki kötü davranışlardan hangisine değinilmemiştir? A) Dedikodu yapmak B) Başkalarıyla alay etmek C) Gereksiz harcama yapmak D) Yalan söylemek Ana Sayfa

15 • “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet) • “Onlar ki emanetlerini korur, verdikleri sözleri tutarlar.” (Mü’minûn suresi, 8. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde övülen kimselerden biri değildir? A)Zor durumdayken bile başkalarına yardımda bulunanlar B)İbadetlerini aksatmadan yerine getirenler C)Sabredip öfkelerine hâkim olanlar D)Verdiği sözü tutup güven verenler Ana Sayfa

16 15 Aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği mesaj diğerlerinden farklıdır? A) “Mü’min erkekler ve Mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar.” (Tevbe suresi, 71. ayet) B) “O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar.” (A’râf suresi, 157. ayet) C) “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.” (Ali imran suresi, 104. ayet) D) “Bu (Kur’an) insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve öğüttür.” (Âl-i İmrân suresi, 138. ayet) Ana Sayfa

17 16 “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” (Bakara suresi, 152. ayet) Bu ayet aşağıda verilen ilişkilerden hangisiyle ilgilidir? A)Allah-evren ilişkisi B)İnsan-Allah ilişkisi C)İnsan-insan ilişkisi D)İnsan-evren ilişkisi Ana Sayfa

18 17 “Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisâ suresi, 36. ayet) Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A)İnsanlar arası ilişkilerin nasıl olması gerektiğini bildirmektedir. B)Yoksullara yardım etmenin önemini açıklamaktadır. C)İnsanın yaratıcısıyla iletişiminin nasıl kurulacağı anlatılmaktadır. D)Komşunun komşu üzerindeki haklarını ifade etmektedir. Ana Sayfa

19 18 “O (Allah) gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Her şeyi O yarattı.” (En’âm suresi, 101. ayet) Bu ayetten Allah’ın yaratmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Allah yoktan var edendir. B) Allah’ın her şeye gücü yeter. C) Var olan her şeyi Allah yaratmıştır. D) Allah, örneği olan bir şeyi yaratmaz. Ana Sayfa

20 19 “O (Allah), öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.” (Furkân suresi, 62. ayet) Bu ayette Allah’ın evrende kurduğu düzen karşısında nasıl bir tutum sergilememiz istenmektedir? A)Doğayı korumamız B)İbret alıp şükretmemiz C)Geceyi dinlenerek geçirmemiz D)Çok çalışıp başarılı olmamız Ana Sayfa

21 20 “Ey ateş! karşı serin ve selamet ol” (Enbiyâ suresi, 69. ayet) Ayette söz edilen, Allah’ın izniyle ateşin yakmadığı Peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed B) Hz. İbrahim C) Hz. Yusuf D) Hz. İsa Ana Sayfa

22 21 Hz. İbrahim’in yaşadığı şehirde putların bulunduğu büyük bir tapınak vardı. İnsanlar buraya gelerek putlara hediyeler sunar ve dileklerini yerine getirmeleri için dua ederlerdi. Bir bayram günü bütün halk şehrin dışında düzenlenen eğlenceye gittiğinde Hz. İbrahim tapınağa girdi. Elindeki baltayla büyük put hariç, bütün putları kırdı. Sonunda baltayı büyük putun boynuna asarak tapınaktan ayrıldı. İnsanlar geri döndüğünde putların kırıldığını gördüler. Hz. İbrahim’in putlara inanmadığını bildikleri için ondan şüphelendiler ve onu tapınağa çağırıp putları kimin kırdığını sordular. Hz. İbrahim de cevaben “balta kimdeyse ona sorun” dedi. Hz. İbrahim, bu olayda verdiği cevapla neyi vurgulamak istemiştir? A)Suçlunun ortaya çıkarılmasına verdiği önemi B)İnsanların inancına saygı duymak gerektiğini C)Konuşamayan, hareketsiz varlıklara tapınmanın anlamsızlığını D)Putların da birbirlerine zarar verebilme ihtimalinin olduğunu Ana Sayfa

23 22 İlk olarak Hz. Âdem zamanında yapılan Kâbe aşağıdaki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir? A) Hz. Musa ve kardeşi Harun B) Hz. Yakup ve oğlu Yusuf C) Hz. İbrahim ve oğlu İsmail D) Hz. Zekeriya ve yeğeni İsa Ana Sayfa

24 23 “Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla.” Rabb’in fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. Kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Yukarıda verilen ayetlerin meali aşağıdaki surelerden hangisine aittir? A)Kureyş Suresi B)Fil Suresi C)Fatiha Suresi D)İhlas Suresi Ana Sayfa

25 24 “Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Yıldız batınca da ‘Ben öyle batanları sevmem.’ dedi. Ay’ı doğarken görünce de ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Ay da batınca ‘Ant olsun ki Rabb’im bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum.’ dedi. Güneş’i doğarken görünce de ‘İşte benim Rabb’im! Bu daha büyük.’ dedi. O da batınca (kavmine dönüp), ‘Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi. ‘Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm suresi, ayetler) Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Hz. İbrahim için söylenemez? A) Yok olanların Allah olamayacağını anlamıştır. B) Ay ve güneşi izleyerek arayışını sürdürmüştür. C) İnsanın, Allah’ın varlığını bulamayacağını kabul etmiştir. D) İçinde yaşadığı toplumun taptıklarına tapmamıştır. Ana Sayfa

26 25 Allah tarihte her millete bir peygamber göndermiştir. İlk peygamber …..…………, son peygamber …………………. dır. Bu ikisi arasında pek çok peygamber gelip geçmiştir.Boşluğa sırasıyla hangi isimler gelmelidir? A) Hz.Adem……………….Hz. Musa B) Hz. Adem……………..Hz.Muhammed C) Hz. Nuh………………..Hz. İbrahim D) Hz.Muhammed……. Hz.İsa Ana Sayfa

27 26 I- Son peygamberdir II- Kur’an ona indirilmiştir
III- Kırk yıl peygamberlik yapmıştır. IV- Altmış üç yıl yaşamıştır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hz. Muhammed(SAV) ile ilgili olarak yanlıştır? A) I, II,IV B) Sadece IV C) III ve IV D) Sadece III Ana Sayfa

28 27 Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da kıssaların
anlatılmasının amaçları arasında değildir? A)İnsanların ders alması için B)Kuran’ın daha iyi anlaşılması C)İnsanların öğüt alması D)Kuran’da yer kaplasın diye anlatılmıştır Ana Sayfa

29 28 Kuran’da kaç tane peygamberin ismi geçmektedir A)22 B)25 C)29 D)42
Ana Sayfa

30 29 Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim kıssasından
almamız gereken öğütlerden değildir? A)Putların insanlara hiç bir faydası olmadığı B)Allah istedikten sonra ateş bile insanı yakamaz C)Allah bizi bazen çok zor şeylerle imtihan edebilir bu imtihana sabretmeliyiz D)İbrahim bazen yanlış yapmıştır Ana Sayfa

31 30 Allâhümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ
haseneten ve fil …………… haseneten. Ve kınâ azâben nâr.” Verilen duada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) husr B) insâne C) âhireti D) illellezine Ana Sayfa

32 Hazırlayan Abdurrahman UÇAR
dinkulturuahlakbilgisi.com Hazırlayan Abdurrahman UÇAR İZMİR / Şubat 2016


"BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları