Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu BİLGİ YARIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu BİLGİ YARIŞMASI."— Sunum transkripti:

1 0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu BİLGİ YARIŞMASI

2 1 Ana Sayfa 1. İbranice dilinde gönderilmiştir. 2. İslam’ın en temel kaynağıdır. 3. Sadece Arapça konuşanlara hitap eder. 4. 632’de indirilmeye başlanmıştır. Yukarıda Kur’an’ı Kerim’le ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

3 2 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan ana konulardan biri değildir? A) İnanç esasları B) Ahlak ilkeleri C) Efsaneler D) İbadetler

4 3 Ana Sayfa “Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl suresi, 89. ayet) Verilen bu ayette Kur’an’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? A)Açıklayıcı olmasına B) Müjdeleyici olmasına C) Korkutucu olmasına D) Rahmet olmasına

5 4 Ana Sayfa “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (Sâd suresi, 29. ayet) Yukarıdaki ayet Kur’an’ı Kerim’in hangi yönüne vurgu yapmaktadır? A)İç düzenine B) İndiriliş sürecine C) İndiriliş amacına D) Kime indirildiğine

6 5 Ana Sayfa Ali : Doğumumuzdan ölümümüze kadar her zaman bize rehberlik eder. Ahmet : Namaz kılarken Kur’an’dan bölümler okuruz. Mehmet : Yaşamımıza yön verecek bilgileri onda buluruz. Bu öğrenciler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiş olabilir? A) Kur’an’ın hayatımızdaki önemi nedir? B) Kur’an’ın temel konuları nelerdir? C) Kur’an okumanın ibadetlerimize etkisi nedir? D) Ölmüşlerimizin ardından Kur’an okuyabilir miyiz?

7 6 Ana Sayfa Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yanlıştır? A) Kur’an’ı anlayarak okumalıyız. B) Kur’an’ı yalnızca belirli günlerde okumalıyız. C) Kur’an’ı her türlü kitaptan üstün tutmalıyız. D) Kur’an’dan öğrendiğimiz bilgileri hayatımıza yansıtmalıyız.

8 7 Ana Sayfa “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme.Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet) Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A)Doğru bilgiye önem vermeliyiz. B)Gördüğümüz, duyduğumuz ve inandığımız şeylerden sorumluyuz. C)Emin olmadığımız şeylerin peşini bırakmamalıyız. D)Kesin bilgi sahibi olmadığımız hiçbir şeyi savunmamalıyız.

9 8 Ana Sayfa “Sizin en hayırlınız, - - - - öğrenen ve O’nu öğretendir.”(Hadis-i şerif) Bu hadisteki boşluğu en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisiyle doldurabiliriz? A) Kur’an’ı B) İslam’ı C) Namazı D) Ahlakı

10 9 Ana Sayfa “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” (İbrahim suresi, 52. ayet) Bu ayette altı çizili bölümle kast edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A)Tevekkül B) Hidayet C) İstişare D) Tevhit

11 10 10 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın gönderiliş amaçlarından biri değildir? A) İnsanlara rehberlik etmek B) İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermek C) Allah’ın varlığı ve birliği hakkında bilgi vermek D) Kıyametin ne zaman kopacağını haber vermek

12 11 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan temel konulardan biridir? A) Hz. Muhammed’in hayatı B) İbadetlerin detayları C) Peygamberlerin yaşadığı yerler D) İnanç esasları

13 12 Ana Sayfa Ali : Allah’ın varlığını ve birliğini nasıl kavrayacağımızı öğretir. Ahmet : Güzel ahlaklı olmamızı ister. Hasan : Namaz kılmamızı öğütler. Mehmet : Yoksul ve kimsesizlere yardımı teşvik eder. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi Kur’an’daki inanç esaslarıyla ilgili bir konudan söz etmektedir? A) Ali B) Ahmet C) Hasan D) Mehmet

14 13 Ana Sayfa Ayetler “Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.” ( A’râf suresi, 31. ayet) Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.” (Hümeze suresi, 1 ve 2. ayetler) Verilen bu ayetlerde aşağıdaki kötü davranışlardan hangisine değinilmemiştir? A) Dedikodu yapmak B) Başkalarıyla alay etmek C) Gereksiz harcama yapmak D) Yalan söylemek

15 3-40 140 Ana Sayfa “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet) “Onlar ki emanetlerini korur, verdikleri sözleri tutarlar.” (Mü’minûn suresi, 8. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde övülen kimselerden biri değildir? A)Zor durumdayken bile başkalarına yardımda bulunanlar B)İbadetlerini aksatmadan yerine getirenler C)Sabredip öfkelerine hâkim olanlar D)Verdiği sözü tutup güven verenler

16 15 Ana Sayfa Aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği mesaj diğerlerinden farklıdır? A) “Mü’min erkekler ve Mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar.” (Tevbe suresi, 71. ayet) B) “O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar.” (A’râf suresi, 157. ayet) C) “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.” (Ali imran suresi, 104. ayet) D) “Bu (Kur’an) insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve öğüttür.” (Âl-i İmrân suresi, 138. ayet)

17 16 Ana Sayfa “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” (Bakara suresi, 152. ayet) Bu ayet aşağıda verilen ilişkilerden hangisiyle ilgilidir? A)Allah-evren ilişkisi B)İnsan-Allah ilişkisi C)İnsan-insan ilişkisi D)İnsan-evren ilişkisi

18 17 Ana Sayfa “Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisâ suresi, 36. ayet) Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A)İnsanlar arası ilişkilerin nasıl olması gerektiğini bildirmektedir. B)Yoksullara yardım etmenin önemini açıklamaktadır. C)İnsanın yaratıcısıyla iletişiminin nasıl kurulacağı anlatılmaktadır. D)Komşunun komşu üzerindeki haklarını ifade etmektedir.

19 18 Ana Sayfa “O (Allah) gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Her şeyi O yarattı.” (En’âm suresi, 101. ayet) Bu ayetten Allah’ın yaratmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Allah yoktan var edendir. B) Allah’ın her şeye gücü yeter. C) Var olan her şeyi Allah yaratmıştır. D) Allah, örneği olan bir şeyi yaratmaz.

20 19 Ana Sayfa “O (Allah), öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.” (Furkân suresi, 62. ayet) Bu ayette Allah’ın evrende kurduğu düzen karşısında nasıl bir tutum sergilememiz istenmektedir? A)Doğayı korumamız B)İbret alıp şükretmemiz C)Geceyi dinlenerek geçirmemiz D)Çok çalışıp başarılı olmamız

21 2020 Ana Sayfa “Ey ateş! - - - - karşı serin ve selamet ol” (Enbiyâ suresi, 69. ayet) Ayette söz edilen, Allah’ın izniyle ateşin yakmadığı Peygamber aşağıdakilerden hangisidir? A)Hz. Muhammed B) Hz. İbrahim C) Hz. Yusuf D) Hz. İsa

22 21 Ana Sayfa Hz. İbrahim’in yaşadığı şehirde putların bulunduğu büyük bir tapınak vardı. İnsanlar buraya gelerek putlara hediyeler sunar ve dileklerini yerine getirmeleri için dua ederlerdi. Bir bayram günü bütün halk şehrin dışında düzenlenen eğlenceye gittiğinde Hz. İbrahim tapınağa girdi. Elindeki baltayla büyük put hariç, bütün putları kırdı. Sonunda baltayı büyük putun boynuna asarak tapınaktan ayrıldı. İnsanlar geri döndüğünde putların kırıldığını gördüler. Hz. İbrahim’in putlara inanmadığını bildikleri için ondan şüphelendiler ve onu tapınağa çağırıp putları kimin kırdığını sordular. Hz. İbrahim de cevaben “balta kimdeyse ona sorun” dedi. Hz. İbrahim, bu olayda verdiği cevapla neyi vurgulamak istemiştir? A)Suçlunun ortaya çıkarılmasına verdiği önemi B)İnsanların inancına saygı duymak gerektiğini C)Konuşamayan, hareketsiz varlıklara tapınmanın anlamsızlığını D)Putların da birbirlerine zarar verebilme ihtimalinin olduğunu

23 22 Ana Sayfa İlk olarak Hz. Âdem zamanında yapılan Kâbe aşağıdaki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir? A) Hz. Musa ve kardeşi Harun B) Hz. Yakup ve oğlu Yusuf C) Hz. İbrahim ve oğlu İsmail D) Hz. Zekeriya ve yeğeni İsa

24 23 Ana Sayfa “Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla.” Rabb’in fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. Kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Yukarıda verilen ayetlerin meali aşağıdaki surelerden hangisine aittir? A)Kureyş Suresi B)Fil Suresi C)Fatiha Suresi D)İhlas Suresi

25 24 Ana Sayfa “Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Yıldız batınca da ‘Ben öyle batanları sevmem.’ dedi. Ay’ı doğarken görünce de ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Ay da batınca ‘Ant olsun ki Rabb’im bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum.’ dedi. Güneş’i doğarken görünce de ‘İşte benim Rabb’im! Bu daha büyük.’ dedi. O da batınca (kavmine dönüp), ‘Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi. ‘Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm suresi, 76-79. ayetler) Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Hz. İbrahim için söylenemez? A)Yok olanların Allah olamayacağını anlamıştır. B)Ay ve güneşi izleyerek arayışını sürdürmüştür. C)İnsanın, Allah’ın varlığını bulamayacağını kabul etmiştir. D)İçinde yaşadığı toplumun taptıklarına tapmamıştır.

26 25 Ana Sayfa Allah tarihte her millete bir peygamber göndermiştir. İlk peygamber …..…………, son peygamber …………………. dır. Bu ikisi arasında pek çok peygamber gelip geçmiştir.Boşluğa sırasıyla hangi isimler gelmelidir? A) Hz.Adem……………….Hz. Musa B) Hz. Adem……………..Hz.Muhammed C) Hz. Nuh………………..Hz. İbrahim D) Hz.Muhammed……. Hz.İsa

27 26 Ana Sayfa I- Son peygamberdir II- Kur’an ona indirilmiştir III- Kırk yıl peygamberlik yapmıştır. IV- Altmış üç yıl yaşamıştır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hz. Muhammed(SAV) ile ilgili olarak yanlıştır? A) I, II,IV B) Sadece IV C) III ve IV D) Sadece III

28 27 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da kıssaların anlatılmasının amaçları arasında değildir? A)İnsanların ders alması için B)Kuran’ın daha iyi anlaşılması C)İnsanların öğüt alması D)Kuran’da yer kaplasın diye anlatılmıştır

29 28 Ana Sayfa Kuran’da kaç tane peygamberin ismi geçmektedir A)22 B)25 C)29 D)42

30 29 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim kıssasından almamız gereken öğütlerden değildir? A)Putların insanlara hiç bir faydası olmadığı B)Allah istedikten sonra ateş bile insanı yakamaz C)Allah bizi bazen çok zor şeylerle imtihan edebilir bu imtihana sabretmeliyiz D)İbrahim bazen yanlış yapmıştır

31 30 Ana Sayfa Allâhümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil …………… haseneten. Ve kınâ azâben nâr.” Verilen duada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) husr B) insâne C) âhireti D) illellezine

32


"0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu BİLGİ YARIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları