Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURANIN TEMEL KONULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURANIN TEMEL KONULARI"— Sunum transkripti:

1 KURANIN TEMEL KONULARI
9. SINIF KURANIN TEMEL KONULARI

2 KUR’AN-I KERİM’DE NELER BULABİLİRİZ?
“…Bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” Nahl - 89

3 Kuranıkerim’in temel amacı, insanları doğruya yönlendirmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Bu amaçla birtakım ilkeler belirlemiştir. İnançlar, ibadetler ve güzel ahlak şeklinde üç grupta inceleyeceğimiz bu ilkeler, İslam’ın da temellerini oluşturur.

4

5 İNANÇ Kur’an-ı Kerim’de en çok üzerinde durulan konulardan biri inançtır. Çünkü Kur’an’ın hemen hemen her sayfasında, her suresinde inançla ilgili bir vurgu, öğüt veya uyarı yer alır. İman, Peygamberimizin Allah tarafından getirdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir. İslam inancının temelini tevhit inancı oluşturur. Tevhit, Allah’ın tek olduğuna; eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.

6 “De ki: O, Allah birdir. Allah samettir O doğurmamıştır, doğmamıştır.
hiçbir dengi (benzeri) yoktur.” ( İhlas Suresi ) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabb’i olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.” Enbiyâ suresi, 22. ayet. “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler...” Bakara - 285

7 İBADET Kur’an-ı Kerim’de inanç esaslarından sonra yer alan ikinci önemli konu ibadettir. İbadet, insanın Allah’a sevgi, saygı ve itaatini göstermek, onun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu tutum ve davranışlardır. İnsanın yaratılış gayesinin de ibadet olduğu bir ayette şöyle ifade edilmiştir: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” ( Zariyat -56 )

8 “(O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabb’idir
“(O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabb’idir. Şu hâlde ona kulluk (ibadet) et; ona kulluk etmek için sabırlı ve metanetli ol...” ( Meryem – 65 ) “Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.” ( Bakara – 43 ) “Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” ( Bakara -183 )

9 AHLAK Kur’an-ı Kerim’de inanç ve ibadetin yanı sıra üzerinde önemle durulan konulardan biri de ahlaktır. Ahlak, inanç ve ibadetlerin gereği olarak ortaya çıkan, ihlas ve samimiyetle yerine getirilen davranışlardır. Kur’an, Allah’a karşı sorumluluğumuzu, ona inanmak ve ibadet etmek olarak belirlerken insanlara karşı sorumluluğumuzun da güzel ahlaklı davranmak olduğunu bildirir. Dinin temelini oluşturan iman bir bakıma dinin Allah’ı tanıma ve bilme boyutunu, ibadetler Allah’a itaat boyutunu, ahlak ise Allah’ı sevme boyutunu teşkil eder.

10 “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya , ellerinizin altında bulunanlara (... Hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” ( Nisa – 36 ) “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir.” ( İsra – 35 ) “Rahman’ın (has) kulları, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) ‘Selam!’ derler (geçerler).” ( Furkan – 63 )

11

12 LİSTELEYELİM_______________
“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlardır.” Bakara suresi, 177. ayet. Yukarıdaki ayette hangi ibadetlerden söz edilmektedir? Listeleyiniz. • Yardım etmek

13 “(Ey Müminler) Siz hayır işlerinde yarışın.” Bakara, 148
1.KUR’AN, İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR. 2.KUR’AN, İNSANIN İNSANLA İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR “(Resulüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren odur.  Ne az şükrediyorsunuz!”   Mülk, 23. “Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu  sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür.”   (İbrahim Suresi, 34) "Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah,  kendini beğenip, övünen hiç kimseyi sevmez.“        Lokman, 18 “(Ey Müminler) Siz hayır işlerinde yarışın.” Bakara, 148 "İnananlar, birbirleriyle kardeştir...“  Hucurat, 10

14 4. KUR’AN, ALLAH-EVREN İLİŞKİSİ  
KONUSUNDA YOL GÖSTERİR. 3.KUR’AN, İNSANIN EVRENLE İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR. "Allah, her şeyi yaratıp düzenlemiş, tabiatını belirleyip yol göstermiştir.“  A’la, 2-3 "...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır." Furkân, 2 Allah'ın göklerde olanları da yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini,  nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz?"  Lokman, 20. "...Sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik...“   A'raf, 10 .


"KURANIN TEMEL KONULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları