Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ."— Sunum transkripti:

1 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ

2 1.Stajlar, Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen öğrenim süreleri içinde yapılır. 2.Bütün derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, 6 aylık süre içinde stajlarını tamamlamadıkları taktirde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 3.Staj içerikleri, aynı programı yürüten diğer Meslek Yüksekokulları ile uyumlu olacak şekilde Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. 4.Staj amirlerinin kendi meslek alanlarında en az lisans diplomasına veya yeterli meslek deneyimine sahip olmaları şartı aranır. STAJ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

3 1.Meslek Yüksekokulumuzda staj süresi, 40 tam iş günüdür. 1. Sınıf Öğrencileri Temmuz ve Ağustos Dönemlerinin (Öğrenim Görenler) Sadece Birinde 20 İş Günü Staj Yapabilirler. 2. Sınıf Öğrencileri 1. Sınıfta 20 İş Günü Staj Yapmış İse Diğer 20 İş Gününü de Bu Dönemde Yapar. 1. Sınıfta Hiç Staj Yapmayan Öğrenci 2. Sınıf Sonunda Tek Seferde 40 İş Günü Staj Yapar. Toplam 40 İş Günü Staj Yapmayan, Süresi İçerisinde Staj Defterini Teslim Etmeyen veya Stajında Başarısız Olan Öğrenci Mezun Olamaz. 2.Meslek Yüksekokulumuzda Staj Takvimi 3 Dönemdir.  Yaz Dönemi (Temmuz-Ağustos) : Bu dönemde staj yapan öğrencilerimiz İlgili ayın (Temmuz/Ağustos) 1’inde başlamak üzere stajlarını yapabilirler. Ayın 1’inin hafta sonuna denk gelmesi durumunda İlk Pazartesi staj başlangıcı yapılır. (20 İş Günü) Yaz Dönemi (Temmuz-Ağustos) :  Güz Dönemi (Ekim) : Bu dönemde derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayan öğrencilerimiz Ekim ayı 1’inde başlamak şartı ile stajlarını yapabilirler. (40 İş Günü Tek Seferde) Güz Dönemi (Ekim) :  Bahar Dönemi (Mart) : Bu dönemde derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayan öğrencilerimiz Mart ayının 1’inde başlamak şartı ile stajlarını yapabilirler. (40 İş Günü Tek Seferde) Bahar Dönemi (Mart) : STAJ SÜRESİ ve DÖNEMLERİ

4 STAJ TAKVİMİ STAJ DÖNEMİ EN SON BAŞVURU TARİHİ STAJ BAŞLAMA TARİHLERİ STAJ BİTİŞ TARİHİ EK-3 BELGESİ SON TESLİM TARİHİ STAJ DOSYASI ve EK-4 BELGESİ SON TESLİM TARİHİ SONUÇ İLAN TARİHLERİ Mart-20 İş günü 19 Şubat 201601 Mart 2016 28 Mart 2016 08 Mart 2016 11 Nisan 201628 Mayıs 2016 Mart-40 İş günü25 Nisan 201609 Mayıs 201625 Haziran 2016 Temmuz-20 İş günü 17 Haziran 201601 Temmuz 2016 28 Temmuz 2016 08 Temmuz 2016 11 Ağustos 201628 Eylül 2016 Temmuz-40 İş günü25 Ağustos 201608 Eylül 201625 Ekim 2016 Ağustos-20 İş günü 18 Temmuz 201601 Ağustos 2016 26 Ağustos 2016 08 Ağustos 2016 09 Eylül 201626 Ekim 2016 Ağustos-40 İş günü23 Eylül 201607 Ekim 201623 Kasım 2016 Ekim-20 İş günü 23 Eylül 201603 Ekim 2016 28 Ekim 2016 10 Ekim 2016 11 Kasım 201628 Aralık 2016 Ekim-40 İş günü25 Kasım 201609 Aralık 201625 Ocak 2017

5 STAJ KOORDİNATÖRLERİ PROGRAMSTAJ KOORDİNATÖRÜ Bankacılık ve Sigortacılık – IA–IB Öğr. Gör. Dr. Hatime KAMİLÇELEBİ Bankacılık ve Sigortacılık- IIA-IIB Öğr. Gör. Işıl T. ARPACIOĞLU Bankacılık ve Sigortacılık – IA/IB (İÖ) Öğr. Gör. Önder GÜR Bankacılık ve Sigortacılık – II (İÖ) Öğr. Gör. Beste Burcu KASAP Yerel Yönetimler Programı-IÖğr. Gör. Veysel MANKAN Yerel Yönetimler Programı-II Öğr. Gör. Uğur EYİDİKER Yerel Yönetimler Programı I-II (İÖ) Öğr. Gör. Emel ÇINAR İşletme Yönetimi I-II (Örgün ve İÖ) Öğr. Gör. Gülsen D. GEROĞLU Dış Ticaret-I Öğr. Gör. Emre C. GÜNEL Dış Ticaret-II (Örgün ve İÖ) Öğr. Gör. Fatma Oya AKTAŞ Büro Yön. ve Yönetici Asist. Programı-I Öğr. Gör. Serap TEZSEZER Büro Yön. ve Yönetici Asist. Programı-II Öğr. Gör. Aslı KESKİN Büro Yön. ve Yönetici Asist. Programı I-II (İÖ) Öğr. Gör. Nedim YAKUT Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı-I Öğr. Gör. Harun BAYER Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı-I (İÖ)Öğr. Gör. Enes ÇELİK

6 STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER AdetAçıklama İlgili Makam Yazısı (Staj Zorunluluk Belgesi) 1 Adetİşyerine Verilecektir. EK-1Staj Başvuru Formu2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra 1 Adeti İşyerine Verilecektir. EK-2Ders Zorunluluk Belgesi1 Adet Güz ve Bahar Dönemlerinde Staj Yapanlar Dolduracaklardır. EK-3Staj Başlangıç Belgesi1 Adet Öğrenci Staja Başladıktan Sonra 1 Hafta İçerisinde Belge Aslı Müdürlüğümüze Posta Kargo Fax Yoluyla Ulaştırılacaktır. (Fax Ya da E-posta Olarak Gönderilen Ek-3 Belgesinin Aslı Gereklidir.) EK-4 Staj Değerlendirme ve Sonuç Belgesi 1 AdetStaj Tamamlandıktan Sonra Defterle Birlikte Müdürlüğe Teslim Edilmelidir. EK-5Sağlık Güvencesi Beyannamesi1 Adet EK-6Stajyer Öğrenci Sözleşmesi1 Adet STAJ DOSYASI1 Adet NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ 1 Adet

7 STAJ BAŞVURUSU : 1.Öğrenci staj yerini kendisi bulmak zorundadır. Meslek Yüksekokulu Yönetimi staj yeri bulmakla yükümlü değildir. (Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca kabul edilebilecek bir mazereti olmadan ve Kurula bilgi vermeden staj yerini değiştiremez.) 2.Staj yapacak öğrencilerin staja başlamadan 1 ay önce yukarıda belirtilen belgeleri öğrenci işleri bürosuna teslim etmesi gerekmektedir. 3.Belirtilen dönemler dışında staja başlamak mümkün değildir. STAJ BAŞVURU İŞLEMİ

8 1.Staj Süreleri; hafta sonu, resmi tatil ve bayram tatilleri düşülerek hesaplanır. 2.Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından düzenlenen staj çalışma programlarının birer örneği, Meslek Yüksekokul Müdürlüğü tarafından öğrencinin staj dosyasına konulur. 3.Öğrenci, staj boyunca kendisine verilen programa göre yürüttüğü çalışmaları, günü gününe not eder ve staj dosyasına geçirir. Günlük formlar staj amirince imzalanır. Staj bitiminde staj amiri, tüm çalışmaları kontrol eder ve onaylar. Onaylanmamış staj dosyası kabul edilmez. 4.Öğrenciler staj yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadır. Staj çalışma programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj yapılan kurum amiri tarafından Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilir. 5.Staja gönderilen öğrencilerin çalışma durumları ile tutum ve davranışları, gerektiğinde Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir öğretim elemanına veya öğretim elemanlarından oluşan bir komisyona veya öğrencinin staj yaptığı yerde bulunan bir Yükseköğretim Kurumuna denetlettirilerek hazırlanan rapor Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirilir. STAJIN UYGULANMASI

9 1.Staj süresi 40 tam iş günüdür. (Birim Yönetim Kurulu Kararı ile 20’şer günlük olarak 2 dönemde de staj yapılabilir.). Ancak ; Öğrencinin staja devam edemeyeceğine dair Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ya da Sağlık Ocaklarından alınmış rapor ile belgelendirilmiş hastalık halleri (her staj dönemi için ayrı hesaplanır.); doğal afetler, ailevi ve diğer nedenler ile staj amirinin yazılı izin verdiği 3 iş gününü aşmayan devamsızlıklarda (her staj dönemi için ayrı hesaplanır) öğrenciler mazeretli sayılırlar ve Yüksekokul Staj, Eğitim ve Uygulama Kurulu’na bilgi vermeleri gerekir. 2.Söz konusu mazeretler dışındaki nedenlerle devamsızlıkları, staj dönemindeki staj süresinin %10`undan az olan öğrencilerin stajlarını eksik kabul edip etmemeye ilgili Meslek Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu karar verir ve bu sınırı aşan mazeretsiz devamsızlıklarda staj reddedilir. DEVAM ZORUNLULUĞU ve MAZERETLER

10 1.Staj dosyasının, en geç staj bitiminden itibaren 2 hafta içinde Meslek Yüksekokul Müdürlüğü`ne elden veya posta / kargo ile teslim edilmesi / gönderilmesi gerekir. (Posta ve kargodaki gecikmelerden ve kaybolmalardan Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.) Bu süre içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. (Staj dosyasını elden teslim edecek öğrencilerimizin, staj defterleri için Meslek Yüksekokulumuzdan evrak kayıt sayısı aldıktan sonra staj danışmanına teslim etmeleri gerekmektedir.) 2.Staja başlarken öğrencinin staj yapacağı kuruluş veya iş yerine vermiş olduğu GİZLİ damgalı staj başarı formunun, staj bitiminde yetkili amir veya amirler tarafından onaylandıktan sonra gizlilik kuralları içerisinde Meslek Yüksekokul Müdürlüğü`ne en geç staj bitimini takiben 2 hafta içinde Staj Dosyası ve EK-4 Formuyla Birlikte gönderilir. STAJ DOSYASININ TESLİMİ

11 1.Staj dosyası, ‘’Gizli Staj Başarı Formu’’ ve Ek-4 Formu, Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğü tarafından ilgili Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na sevk edilir. Öğrencinin staj dosyası, içerdiği bilgiler, yazılışı ve iş yerinden gelen staj başarı formu da göz önüne alınarak söz konusu kurulca incelenir. Stajın değerlendirilmesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından staj değerlendirme formunun doldurulup onaylanması ile sonuçlanır. Başarılı bulunan stajın değerlendirme formu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu üyeleri tarafından doldurulup imzalanarak onaylanır. Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından uygun görülmeyen stajlar gün sayısı ve staj konusu belirtilerek kısmen veya tamamen reddedilebilir. 2.Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne “Gizli Staj Başarı Formu” gelmeyen öğrencilerin stajı kabul edilmez. Staj başarı formunun postadaki kaybolmalarından ve gecikmeden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir. STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

12 3.Staj dosyalarında eksiklik tespit edilen öğrencilere düzeltme için 2 hafta ek süre verilir. Staj sonuçları, staj bitimini takiben en geç 2 ay içinde resmi internet sayfasında ve Öğrenci Bilgi Sistemi’nde yer alan Staj Bilgileri alanında ilan edilir. STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ


"KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları