Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRKLAREL İ ÜN İ VERS İ TES İ SOSYAL B İ L İ MLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 YILI STAJ TAKV İ M İ HAZIRLAYAN S.B.M.Y.O. ÖĞRENCİ İŞLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRKLAREL İ ÜN İ VERS İ TES İ SOSYAL B İ L İ MLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 YILI STAJ TAKV İ M İ HAZIRLAYAN S.B.M.Y.O. ÖĞRENCİ İŞLERİ."— Sunum transkripti:

1 KIRKLAREL İ ÜN İ VERS İ TES İ SOSYAL B İ L İ MLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 YILI STAJ TAKV İ M İ HAZIRLAYAN S.B.M.Y.O. ÖĞRENCİ İŞLERİ

2 1.Stajlar, Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen öğrenim süreleri içinde yapılır. 2.Bütün derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, 6 aylık süre içinde stajlarını tamamlamadıkları taktirde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 3.Staj içerikleri, aynı programı yürüten diğer Meslek Yüksekokulları ile uyumlu olacak şekilde Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. 4.Staj amirlerinin kendi meslek alanlarında en az lisans diplomasına veya yeterli meslek deneyimine sahip olmaları şartı aranır. STAJ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

3 1.Meslek Yüksekokulumuzda staj süresi, 40 tam iş günüdür. (Birim Yönetim Kurulu Kararı ile 20’şer günlük olarak 2 dönemde de staj yapılabilir.) 2.Meslek Yüksekokulumuzda Staj Takvimi 3 Dönemdir.  Yaz Dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos) : Bu dönemde staj yapan öğrencilerimiz İlgili ayın 15’inde başlamak üzere stajlarını yapabilirler. 15 Haziran Pazar gününe geldiği için Haziran ayı stajı 16 Haziranda başlayacaktır.15 Ağustos Cuma gününe geldiği için Ağustos stajı 18 Ağustosta başlayacaktır. Yaz Dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos) :  Güz Dönemi (Ekim) : Bu dönemde derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayan öğrencilerimiz Ekim ayı 21’inde başlamak şartı ile stajlarını yapabilirler. Güz Dönemi (Ekim) :  Bahar Dönemi (Mart) : Bu dönemde derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayan öğrencilerimiz Mart ayı 17’sinde başlamak şartı ile stajlarını yapabilirler. Bahar Dönemi (Mart) : STAJ SÜRESİ ve DÖNEMLERİ

4 GÜN STAJ DÖNEMLERİ HAZİRANTEMMUZAĞUSTOS Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Defter Teslim Tarihi Değerlendirme Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Defter Teslim Tarihi Değerlendirme Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Defter Teslim Tarihi Değerlendirme Tarihi 20 (Cumartesi Çalışanlar) 16.06.201408.07.2014 23.07.2014 04-08.08.201415.07.201409.08.201425.08.201401-05.09.201418.08.201410.09.201425.09.201408-15.10.2014 20 (Cumartesi Çalışmayanlar) 16.06.201411.07.2014 31.07.2014 11-15.08.201415.07.201414.08.201429.08.2014 08-12.09.201418.08.201412.09.201429.09.201413-17.10.2014 40 (Cumartesi Çalışanlar) 16.06.201404.08.2014 19.08.2014 25-29.08.201415.07.201403.09.2014 18.09.2014 29.09- 03.10.2014 18.08.201403.10.201418.10.201427-31.10.2014 40 ( Cumartesi Çalışmayanlar) 16.06.201413.08.201428.09.201413-17.10.201415.07.201411.09.201426.09.2014 08-15.10.201418.08.201414.10.201430.10.201410-14.11.2014 YAZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ

5 GÜN STAJ DÖNEMİ EKİM Başlama TarihiBitiş Tarihi Defter Teslim Tarihi Değerlendirme Tarihi 20 (Cumartesi çalışanlar) 21.10.201313.11.201328.11.201309-13.12.2013 20 (Cumartesi çalışmayanlar) 21.10.201318.11.201303.12.201309-13.12.2013 40 (Cumartesi çalışanlar) 21.10.201306.12.201323.12.2013 30.12.2013- 03.01.2014 40 ( Cumartesi çalışmayanlar) 21.10.201313.12.201330.12.201306-10.01.2014 GÜZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ

6 GÜN STAJ DÖNEMİ MART Başlama TarihiBitiş Tarihi Defter Teslim Tarihi Değerlendirme Tarihi 20 (Cumartesi çalışanlar) 17.03.201408.04.201423.04.201428.04-02.05.2014 20 (Cumartesi çalışmayanlar) 17.03.201411.04.201428.04.201405-09.05.2014 40 (Cumartesi çalışanlar) 17.03.201403.05.201420.05.201426-30.05.2014 40 ( Cumartesi çalışmayanlar) 17.03.201413.05.201428.05.201402-06.06.2014 BAHAR DÖNEMİ

7 STAJ BAŞVURUSU : 1.Öğrenci staj yerini kendisi bulmak zorundadır. Meslek Yüksekokulu Yönetimi staj yeri bulmakla yükümlü değildir. ( Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca kabul edilebilecek bir mazereti olmadan ve Kurula bilgi vermeden staj yerini değiştiremez.) 2.Staj yapacak öğrencilerin staja başlamadan en az 15 gün önce aşağıda belirtilen belgeleri öğrenci işleri bürosuna teslim etmesi gerekmektedir. GEREKLİ BELGELER: 1.Staj Bilgi ve Tercih Formu 2.Sağlık Yardımı Bildirim Formu 3.2 adet vesikalık fotoğraf ( Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ) 4.Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama kurulunu talep edeceği diğer belgeler 5.Staj Zorunluluk belgesi ( İşyeri talep ederse ) STAJ BAŞVURU İŞLEMİ

8 1.Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından düzenlenen staj çalışma programlarının birer örneği, Meslek Yüksekokul Müdürlüğü tarafından öğrencinin staj dosyasına konulur. 2.Öğrenci, staj boyunca kendisine verilen programa göre yürüttüğü çalışmaları, günü gününe not eder ve staj dosyasına geçirir. Günlük formlar staj amirince imzalanır. Staj bitiminde staj amiri, tüm çalışmaları kontrol eder ve onaylar. Onaylanmamış staj dosyası kabul edilmez. 3.Öğrenciler staj yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadır. Staj çalışma programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj yapılan kurum amiri tarafından Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilir. 4.Staja gönderilen öğrencilerin çalışma durumları ile tutum ve davranışları, gerektiğinde Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir öğretim elemanına veya öğretim elemanlarından oluşan bir komisyona veya öğrencinin staj yaptığı yerde bulunan bir Yükseköğretim Kurumuna denetlettirilerek hazırlanan rapor Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirilir. STAJIN UYGULANMASI

9 1.Staj süresi 40 tam iş günüdür. (Birim Yönetim Kurulu Kararı ile 20’şer günlük olarak 2 dönemde de staj yapılabilir.). Ancak ; Öğrencinin staja devam edemeyeceğine dair Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ya da Sağlık Ocaklarından alınmış rapor ile belgelendirilmiş hastalık halleri (her staj dönemi için ayrı hesaplanır.); doğal afetler, ailevi ve diğer nedenler ile staj amirinin yazılı izin verdiği 3 iş gününü aşmayan devamsızlıklarda (her staj dönemi için ayrı hesaplanır) öğrenciler mazeretli sayılırlar ve Yüksekokul Staj, Eğitim ve Uygulama Kurulu’na bilgi vermeleri gerekir. 2.Söz konusu mazeretler dışındaki nedenlerle devamsızlıkları, staj dönemindeki staj süresinin %10`undan az olan öğrencilerin stajlarını eksik kabul edip etmemeye ilgili Meslek Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu karar verir ve bu sınırı aşan mazeretsiz devamsızlıklarda staj reddedilir. DEVAM ZORUNLULUĞU ve MAZERETLER

10 1.Staj dosyasının, en geç staj bitiminden itibaren 2 hafta içinde Meslek Yüksekokul Müdürlüğü`ne elden veya posta / kargo ile teslim edilmesi / gönderilmesi gerekir. (Posta ve kargodaki gecikmelerden ve kaybolmalardan Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.) Bu süre içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. (Staj dosyasını elden teslim edecek öğrencilerimizin, staj defterleri için Meslek Yüksekokulumuzdan evrak kayıt sayısı aldıktan sonra staj danışmanına teslim etmeleri gerekmektedir.) 2.Staja başlarken öğrencinin staj yapacağı kuruluş veya iş yerine vermiş olduğu GİZLİ damgalı staj başarı formunun, staj bitiminde yetkili amir veya amirler tarafından onaylandıktan sonra gizlilik kuralları içerisinde GİZLİ kaydı ile iadeli taahhütlü olarak posta ile Meslek Yüksekokul Müdürlüğü`ne en geç staj bitimini takiben 1 hafta içinde gönderilir. STAJ DOSYASININ TESLİMİ

11 1.Staj dosyası, ‘’Gizli Staj Başarı Formu’’ ve varsa kontrol ve değerlendirme raporları, Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğü tarafından ilgili Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na sevk edilir. Öğrencinin staj dosyası, içerdiği bilgiler, yazılışı ve iş yerinden gelen staj başarı formu da göz önüne alınarak söz konusu kurulca incelenir. Stajın değerlendirilmesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından staj değerlendirme formunun doldurulup onaylanması ile sonuçlanır. Başarılı bulunan stajın değerlendirme formu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu üyeleri tarafından doldurulup imzalanarak onaylanır. Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından uygun görülmeyen stajlar gün sayısı ve staj konusu belirtilerek kısmen veya tamamen reddedilebilir. 2.Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne “Gizli Staj Başarı Formu” gelmeyen öğrencilerin stajı kabul edilmez. Staj başarı formunun postadaki kaybolmalarından ve gecikmeden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir. STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

12 3.Staj dosyalarında eksiklik tespit edilen öğrencilere düzeltme için 2 hafta ek süre verilir. Staj sonuçları, staj bitimini takiben en geç 2 ay içinde resmi internet sayfasında ve Öğrenci Bilgi Sistemi’nde yer alan Staj Bilgileri alanında ilan edilir. STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

13 STAJ KOORDİNATÖRLERİ PROGRAMDANIŞMAN İŞLETME YÖNETİMİ I (N.Ö. – İ.Ö.) Öğr.Gör. Burçin AYDOĞDU İŞLETME YÖNETİMİ II (N.Ö. – İ.Ö.) Öğr.Gör. Şükran MORGÜL MALİYE I (N.Ö. – İ.Ö.)Öğr.Gör. Kader AKDAĞ SARI MALİYE II (N.Ö. – İ.Ö.)Öğr.Gör. Arzu PEHLİVAN DIŞ TİCARET I (N.Ö - İ.Ö.) Öğr.Gör. Sinem KALENDER DIŞ TİCARET II (N.Ö. - İ.Ö.) Öğr.Gör. Mustafa KAVAS MUHASEBE VE VERGİ UYG. I (N.Ö.) Öğr.Gör. Yakup AKPINAR MUHASEBE VE VERGİ UYG. II (N.Ö. - İ.Ö.) Öğr.Gör. Yasemin BİLİR

14 STAJ KOORDİNATÖRLERİ PROGRAMDANIŞMAN SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZM. I (N.Ö. – İ.Ö.) Öğr.Gör. Hakan GÖKGÖZ SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZM. II (N.Ö. - İ.Ö) Öğr.Gör. FERİT DEMİRBAY OKUL SANAYİ KOORDİNATÖRÜÖğr.Gör. Selen ÇLİKKANAT FİLİZ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜRO PERSONELİ Bilgisayar İşletmeni Ahmet CAN


"KIRKLAREL İ ÜN İ VERS İ TES İ SOSYAL B İ L İ MLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 YILI STAJ TAKV İ M İ HAZIRLAYAN S.B.M.Y.O. ÖĞRENCİ İŞLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları