Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU"— Sunum transkripti:

1 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
YILI STAJ TAKVİMİ HAZIRLAYAN S.B.M.Y.O. ÖĞRENCİ İŞLERİ

2 STAJ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Stajlar, Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen öğrenim süreleri içinde yapılır. Staj içerikleri, aynı programı yürüten diğer Meslek Yüksekokulları ile uyumlu olacak şekilde Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Staj amirlerinin kendi meslek alanlarında en az lisans diplomasına veya yeterli meslek deneyimine sahip olmaları şartı aranır.

3 STAJ SÜRESİ ve DÖNEMLERİ
Meslek Yüksekokulumuzda staj süresi, 40 tam iş günüdür. (Birim Yönetim Kurulu Kararı ile 20’şer günlük olarak 2 dönemde de staj yapılabilir.) Meslek Yüksekokulumuzda Staj Takvimi 3 Dönemdir. Yaz Dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos) : Bu dönemde staj yapan öğrencilerimiz İlgili ayın 15’inde başlamak üzere stajlarını yapabilirler. 15 Ağustos Cumartesi gününe geldiği için Ağustos ayı stajı 17 Ağustosta başlayacaktır. Güz Dönemi (Ekim) : Bu dönemde derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayan öğrencilerimiz Ekim ayının 19’unda başlamak şartı ile stajlarını yapabilirler. Bahar Dönemi (Mart) : Bu dönemde derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayan öğrencilerimiz Mart ayı 16’sında başlamak şartı ile stajlarını yapabilirler. NOT: SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ BÖLÜMÜNÜN STAJ TAKVİMİ AYRI OLARAK BELİRLENMİŞTİR, BU TARİHLERİ KAPSAMAMAKTADIR.

4 YAZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ
GÜN STAJ DÖNEMLERİ HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS Başlama Tarihi Bitiş Defter Teslim Değerlendirme Tarihi Değerlendirme 20 (Cumartesi Çalışanlar) (Cumartesi Çalışmayanlar) 40 ( Cumartesi Çalışmayanlar)

5 GÜZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ
GÜN STAJ DÖNEMİ EKİM Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Defter Teslim Tarihi Değerlendirme Tarihi 20 (Cumartesi çalışanlar) (Cumartesi çalışmayanlar) 40 ( Cumartesi çalışmayanlar)

6 BAHAR DÖNEMİ GÜN STAJ DÖNEMİ MART Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 20
Defter Teslim Tarihi Değerlendirme Tarihi 20 (Cumartesi çalışanlar) (Cumartesi çalışmayanlar) 40 ( Cumartesi çalışmayanlar)

7 SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ BÖLÜMÜ STAJ TAKVİMİ
GÜN STAJ DÖNEMLERİ TEMMUZ (1. DÖNEM) TEMMUZ (II. DÖNEM) Başlama Tarihi Bitiş Defter Teslim Değerlendirme Tarihi Değerlendirme 20 (Cumartesi Çalışanlar) (Cumartesi Çalışmayanlar) 40 ( Cumartesi Çalışmayanlar)

8 STAJ BAŞVURU İŞLEMİ STAJ BAŞVURUSU :
Öğrenci staj yerini kendisi bulmak zorundadır. Meslek Yüksekokulu Yönetimi staj yeri bulmakla yükümlü değildir. (Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca kabul edilebilecek bir mazereti olmadan ve Kurula bilgi vermeden staj yerini değiştiremez.) Staj yapacak öğrencilerin staja başlamadan en az 15 gün önce aşağıda belirtilen belgeleri öğrenci işleri bürosuna teslim etmesi gerekmektedir. Teslim süreleri içerisinde staj başlama evraklarını teslim etmeyen öğrenciler, bir sonraki ilgili ayda staj yapacaktır. GEREKLİ BELGELER: Staj Bilgi ve Tercih Formu 2 adet vesikalık fotoğraf ( Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun )

9 STAJIN UYGULANMASI Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından düzenlenen staj çalışma programlarının birer örneği, Meslek Yüksekokul Müdürlüğü tarafından öğrencinin staj dosyasına konulur. Öğrenci, staj boyunca kendisine verilen programa göre yürüttüğü çalışmaları, günü gününe not eder ve staj dosyasına geçirir. Günlük formlar staj amirince imzalanır. Staj bitiminde staj amiri, tüm çalışmaları kontrol eder ve onaylar. Onaylanmamış staj dosyası kabul edilmez. Öğrenciler staj yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadır. Staj çalışma programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj yapılan kurum amiri tarafından Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilir. Staja gönderilen öğrencilerin çalışma durumları ile tutum ve davranışları, gerektiğinde Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir öğretim elemanına veya öğretim elemanlarından oluşan bir komisyona veya öğrencinin staj yaptığı yerde bulunan bir Yükseköğretim Kurumuna denetlettirilerek hazırlanan rapor Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirilir.

10 DEVAM ZORUNLULUĞU ve MAZERETLER
Staj süresi 40 tam iş günüdür. (Birim Yönetim Kurulu Kararı ile 20’şer günlük olarak 2 dönemde de staj yapılabilir.). Ancak ; Öğrencinin staja devam edemeyeceğine dair Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ya da Sağlık Ocaklarından alınmış rapor ile belgelendirilmiş hastalık halleri (her staj dönemi için ayrı hesaplanır.); doğal afetler, ailevi ve diğer nedenler ile staj amirinin yazılı izin verdiği 3 iş gününü aşmayan devamsızlıklarda (her staj dönemi için ayrı hesaplanır) öğrenciler mazeretli sayılırlar ve Yüksekokul Staj, Eğitim ve Uygulama Kurulu’na bilgi vermeleri gerekir. Söz konusu mazeretler dışındaki nedenlerle devamsızlıkları, staj dönemindeki staj süresinin %10`undan az olan öğrencilerin stajlarını eksik kabul edip etmemeye ilgili Meslek Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu karar verir ve bu sınırı aşan mazeretsiz devamsızlıklarda staj reddedilir.

11 STAJ DOSYASININ TESLİMİ
Staj dosyasının, en geç staj bitiminden itibaren 2 hafta içinde Meslek Yüksekokul Müdürlüğü`ne elden veya posta / kargo ile teslim edilmesi / gönderilmesi gerekir. (Posta ve kargodaki gecikmelerden ve kaybolmalardan Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.) Bu süre içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. (Staj dosyasını elden teslim edecek öğrencilerimizin, staj defterleri için Meslek Yüksekokulumuzdan evrak kayıt sayısı aldıktan sonra staj danışmanına teslim etmeleri gerekmektedir.) Staja başlarken öğrencinin staj yapacağı kuruluş veya iş yerine vermiş olduğu GİZLİ damgalı staj başarı formunun, staj bitiminde yetkili amir veya amirler tarafından onaylandıktan sonra gizlilik kuralları içerisinde GİZLİ kaydı ile iadeli taahhütlü olarak posta ile Meslek Yüksekokul Müdürlüğü`ne en geç staj bitimini takiben 1 hafta içinde gönderilir.

12 STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Staj dosyası, ‘’Gizli Staj Başarı Formu’’ ve varsa kontrol ve değerlendirme raporları, Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğü tarafından ilgili Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na sevk edilir. Öğrencinin staj dosyası, içerdiği bilgiler, yazılışı ve iş yerinden gelen staj başarı formu da göz önüne alınarak söz konusu kurulca incelenir. Stajın değerlendirilmesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından staj değerlendirme formunun doldurulup onaylanması ile sonuçlanır. Başarılı bulunan stajın değerlendirme formu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu üyeleri tarafından doldurulup imzalanarak onaylanır. Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından uygun görülmeyen stajlar gün sayısı ve staj konusu belirtilerek kısmen veya tamamen reddedilebilir. Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne “Gizli Staj Başarı Formu” gelmeyen öğrencilerin stajı kabul edilmez. Staj başarı formunun postadaki kaybolmalarından ve gecikmeden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.

13 STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Staj dosyalarında eksiklik tespit edilen öğrencilere düzeltme için 2 hafta ek süre verilir. Staj sonuçları, staj bitimini takiben en geç 2 ay içinde resmi internet sayfasında ve Öğrenci Bilgi Sistemi’nde yer alan Staj Bilgileri alanında ilan edilir.

14 STAJ DANIŞMANLARI PROGRAM DANIŞMAN İŞLETME YÖNETİMİ I-II (N.Ö.)
Öğr. Gör. Burçin AYDOĞDU İŞLETME YÖNETİMİ I-II ( İ.Ö.) Öğr. Gör. Şükran MORGÜL MALİYE I-II (N.Ö. ) Öğr. Gör. Arzu PEHLİVAN MALİYE I-II (İ.Ö.) Öğr. Gör. Kader AKDAĞ SARI DIŞ TİCARET I-II (N.Ö ) Öğr. Gör. Sinem KALENDER DIŞ TİCARET I-II ( İ.Ö.) Öğr. Gör. Yasemin BİLİR MUHASEBE VE VERGİ UYG. I (N.Ö.) Öğr. Gör. Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ MUHASEBE VE VERGİ UYG. II (N.Ö. ) Yrd. Doç. Dr. Berna DÖMBEKÇİ

15 STAJ DANIŞMANLARI PROGRAM DANIŞMAN
SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZM. I -II(N.Ö. ) Öğr. Gör. Hakan GÖKGÖZ SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZM. I-II ( İ.Ö) Öğr. Gör. FERİT DEMİRBAY RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI I(N.Ö.) Öğr. Gör. Yusuf ASLAN RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI I(İ.Ö.) Öğr. Gör. Fatih SÖĞÜT OKUL SANAYİ KOORDİNATÖRÜ Öğr. Gör. Yakup AKPINAR ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜRO PERSONELİ Memur Semra ÖNLÜ


"KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları