Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zorunlu Staj (İşyeri Uygulamalı Eğitim)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zorunlu Staj (İşyeri Uygulamalı Eğitim)"— Sunum transkripti:

1 Zorunlu Staj (İşyeri Uygulamalı Eğitim)
20 Kasım 2012 Özlem AKAR DEMİR Yüksekokul Sekreteri

2 Zorunlu Staj (İşyeri Uygulamalı Eğitim) nedir?
Zorunlu Staj Nedir? Staj Yönergesinden Önemli Başlıklar Kanunun Bize Yaptırımları Nelerdir? Zorunlu Staj Formu? Sizlerin Yapmak Zorunda Olduklarınız Nelerdir? Eğitim Öğretim Yılı Staj Tarihleri

3 Zorunlu Staj Nedir? Öğrencilerin kendi yetişme alanları ile ilgili endüstri kuruluşlarında ve gerçek iş ortamlarında üretime azami derecede katılarak; a) Kazandıkları teorik bilgi ve yeteneklerini pekiştirmelerini, b) Edindikleri beceri ve kabiliyetlerini geliştirmelerini, c) Teorik, teknik ve laboratuar derslerini daha bilinçli olarak takip etmelerini sağlayıcı bilgi ve görgülerini artırmalarını,

4 Zorunlu Staj Nedir? d) Görev alacakları işyerlerindeki sorumlulukları, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını, sağlamak amacıyla her ders yılı sonunda bir defa ve 30’ar iş günü olmak üzere toplam iki kere yapılması zorunlu bir eğitimdir.

5 Zorunlu Staj Yönergesinden Önemli Başlıklar
İşyeri Uygulamalı Eğitim çalışmaları 6’şar haftalık 2 ayrı aşamada yapılmak üzere toplam 12 haftadan oluşur. İşyerinin niteliğine uygun olarak hafta sonu da staja devam edilebilir. Bu durum ayrıca belgelendirilmelidir. Staj, Program Başkanlarının uygun gördüğü kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde yapılabilir.

6 Zorunlu Staj Yönergesinden Önemli Başlıklar
Öğrenciler tamamladıkları staj çalışmalarının 1. ve 2. aşamaları için birer rapor dosyası hazırlamak zorundadırlar. Raporların yazımında sene içerisinde yapılan “Staj Defteri Nasıl Hazırlanmalıdır?” konulu toplantıda anlatılan esaslar dikkate alınmalıdır. Öğrenciler eksiksiz hazırlayacakları rapor dosyalarını program başkanının belirlediği süre içerisinde (mezun durumda ise staj bitiminden sonraki ilk iş gününde, ara sınıf öğrencisi ise eğitim öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde) rapor kapağı işyeri yetkilisince imzalanmış ve mühürlenmiş olarak Program Başkanına onaylatır ve öğrenci işleri bürosuna teslim ederler.

7 Zorunlu Staj Yönergesinden Önemli Başlıklar
İş verenden olumlu rapor almayan ve raporlarını süresi içerisinde teslim etmeyen öğrenciler stajlarını başaramamış sayılırlar. İşveren raporu, kapalı zarf içerisinde ve ağzı mühürlü olarak öğrenci ile gönderir. Dosyada staj yapılan kuruluşu tanıtıcı genel bilgilerde yer almalıdır. Öğrenciler, Disiplin Yönetmeliği hükümleri yanında ZS'larını sürdürdükleri işyerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına da aynen uyarlar.

8 Zorunlu Staj Yönergesinden Önemli Başlıklar
Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için forma yazılacak ağırlıklı notların toplamının en az 65/100 (Altmış beş) olması gereklidir. 1. sınıf öğrencilerinin 1. aşama stajlarına başlayabilmeleri için meslek derslerinin yarıdan fazlasına devam etmiş olmaları gerekir. Gerekli ve yarar görülen durumlarda herhangi bir aşama staj iki ayrı işyerinde tamamlanabilir.

9 Zorunlu Staj Yönergesinden Önemli Başlıklar
Program Başkanları gerek duydukları takdirde stajda yapılan işlerin sözlü olarak anlatılması istenebilecektir. Aksine davrananların stajı geçersiz sayılacaktır. 5 (Beş) iş gününden fazla devamsızlığı olan öğrenciler o dönem stajından başarısız sayılırlar. Rapor dosyalarının içerisinde; -Öğrenci özgeçmişini gösterir form, -İşveren rapor formu, -Uygulamalar programı, -İşyeri devam çizelgesi, -Rapor dosya hazırlanırken izlenecek sıra bulunur.

10 Kanunun Bize Yaptırımları Nelerdir?
5510, 5754 sayılı Kanunlar ve bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikler neticesinde staj görevini yerine getirecek olan öğrencilerin sigorta işlemlerini yerine getirmek ile Yükseköğretim Kurumları yükümlü kılınmıştır. Bu itibarla mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumundan işyeri sicil numaraları temin edilmiştir ve bu sicil numaraları aracılığı ile stajyer öğrencilerimize ait sigorta işlemleri yürütülmektedir.

11 Kanunun Bize Yaptırımları Nelerdir?
Staja başlama tarihinden önce işe giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında idari sorunlarla karşılaşmamak için işe giriş bildirgelerinin zamanında (işe başlamadan en az bir gün önce SGK’na teslim edilmesi zorunluluğu) kuruma teslim edilmemesinden doğabilecek gecikmeler doğrultusunda ilgili kanunun 102 inci maddesi uyarınca her işe giriş bildirgesi için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacaktır. Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için öğrencilerin staja başlama tarihlerinin önceden belirlenmesi ve işe giriş işlemlerinin staja başlamadan (çalışmaya başlamadan) önce bitirilmesi ve işlemlerden sonra staja başlatılması zorunludur.

12 Zorunlu Staj Formu?

13 Zorunlu Staj Formu?

14 Zorunlu Staj Formu?

15 Sizlerin Yapmak Zorunda Olduklarınız Nelerdir?
Öğrenci İşleri Bürosundan temin edeceğiniz Zorunlu Staj Formunu ; Kendinize ait olan bilgilerin girişini yaparak imzalamak, Program Başkanlarınızın onayını aldığınız işyerine ait bilgilerin girişinin yapılmasını sağlayarak, işyeri yetkililerine onaylatmak,

16 Sizlerin Yapmak Zorunda Olduklarınız Nelerdir?
Sizden istenen; 1 adet onaylı zorunlu staj formunu staja başlama tarihinden en az 10 gün önce Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek. Ve en önemlisi bir sonraki sayfada belirtilen STAJA BAŞLAMA TARİHLERİ dışında staj başlangıcı yapılamamaktadır.

17 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Staj Tarihleri
•Cumartesi günleri çalışacaklar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri • Başlangıç : Bitiş : • 17 Haziran Temmuz 2013* • 15 Temmuz Ağustos 2013 • 15 Ağustos Eylül 2013 •Cumartesi günleri çalışmayacaklar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri • 17 Haziran Temmuz 2013* • 15 Temmuz Ağustos 2013 • 15 Ağustos Eylül 2013** *(Yalnızca bütünlemesi kalmayan öğrenciler için) **(Yalnızca devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler için)


"Zorunlu Staj (İşyeri Uygulamalı Eğitim)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları