Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU"— Sunum transkripti:

1 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ

2 STAJ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Stajlar, Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen öğrenim süreleri içinde yapılır. Bütün derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, 6 aylık süre içinde stajlarını tamamlamadıkları taktirde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Staj içerikleri, aynı programı yürüten diğer Meslek Yüksekokulları ile uyumlu olacak şekilde Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Staj amirlerinin kendi meslek alanlarında en az lisans diplomasına veya yeterli meslek deneyimine sahip olmaları şartı aranır.

3 STAJ SÜRESİ ve DÖNEMLERİ
Meslek Yüksekokulumuzda staj süresi, 40 tam iş günüdür. 1. Sınıf Öğrencileri Temmuz ve Ağustos Dönemlerinin (Öğrenim Görenler) Sadece Birinde 20 İş Günü Staj Yapabilirler. 2. Sınıf Öğrencileri 1. Sınıfta 20 İş Günü Staj Yapmış İse Diğer 20 İş Gününü de Bu Dönemde Yapar. 1. Sınıfta Hiç Staj Yapmayan Öğrenci 2. Sınıf Sonunda Tek Seferde 40 İş Günü Staj Yapar. Toplam 40 İş Günü Staj Yapmayan, Süresi İçerisinde Staj Defterini Teslim Etmeyen veya Stajında Başarısız Olan Öğrenci Mezun Olamaz. Meslek Yüksekokulumuzda Staj Takvimi 3 Dönemdir. Yaz Dönemi (Temmuz-Ağustos) : Bu dönemde staj yapan öğrencilerimiz İlgili ayın (Temmuz/Ağustos) 1’inde başlamak üzere stajlarını yapabilirler. Ayın 1’inin hafta sonuna denk gelmesi durumunda İlk Pazartesi staj başlangıcı yapılır. (20 İş Günü) Güz Dönemi (Ekim) : Bu dönemde derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayan öğrencilerimiz Ekim ayı 1’inde başlamak şartı ile stajlarını yapabilirler. (40 İş Günü Tek Seferde) Bahar Dönemi (Mart) : Bu dönemde derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayan öğrencilerimiz Mart ayının 1’inde başlamak şartı ile stajlarını yapabilirler. (40 İş Günü Tek Seferde)

4 STAJ BAŞLAMA TARİHLERİ STAJ DOSYASI ve EK-5 BELGESİ
STAJ TAKVİMİ STAJ DÖNEMİ EN SON BAŞVURU TARİHİ STAJ BAŞLAMA TARİHLERİ STAJ BİTİŞ TARİHİ EK-4 BELGESİ SON TESLİM TARİHİ STAJ DOSYASI ve EK-5 BELGESİ SONUÇ İLAN TARİHLERİ Mart-20 İş günü 20 Şubat 2015 02 Mart 2015 27 Mart 2015 09 Mart 2015 10 Nisan 2015 27 Mayıs 2015 Mart-40 İş günü 27 Nisan 2015 11 Mayıs 2015 29 Haziran 2015 Temmuz-20 İş günü 12 Haziran 2015 01 Temmuz 2015 29 Temmuz 2015 08 Temmuz 2015 12 Ağustos 2015 29 Eylül 2015 Temmuz-40 İş günü 26 Ağustos 2015 09 Eylül 2015 26 Ekim 2015 Ağustos-20 İş günü 16 Temmuz 2015 03 Ağustos 2015 28 Ağustos 2015 10 Ağustos 2015 11 Eylül 2015 28 Ekim 2015 Ağustos-40 İş günü 13 Ekim 2015 30 Kasım 2015 Ekim-20 İş günü 18 Eylül 2015 01 Ekim 2015 08 Ekim 2015 11 Kasım 2015 28 Aralık 2015 Ekim-40 İş günü 26 Kasım 2015 10 Aralık 2015 26 Ocak 2016

5 STAJ KOORDİNATÖRLERİ PROGRAM STAJ KOORDİNATÖRÜ
Bankacılık ve Sigortacılık – IA–IB Öğr. Gör . Hatime KAMİLÇELEBİ Bankacılık ve Sigortacılık- IIA-IIB Öğr. Gör. Beste Burcu KASAP Bankacılık ve Sigortacılık – IA/IB (İ.Ö) Öğr. Gör. Işıl TÜZÜN ARPACIOĞLU Bankacılık ve Sigortacılık – IIA-IIB (İÖ) Öğr. Gör. Yeşim CAN Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -I Öğr. Gör. Harun BAYER Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -I (İÖ) Öğr. Gör. Tahsin IŞIK Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı-II Öğr. Gör. Nedim YAKUT Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı-II (İÖ) Öğr. Gör. Enes ÇELİK Dış Ticaret –I/I(İÖ) Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZÇELİK Dış Ticaret –II/II (İÖ) Öğr. Gör. Emre CEYLAN GÜNEL İşletme Yönetimi –I Öğr. Gör. Veysel MANKAN İşletme Yönetimi – II/II (İ.Ö) Öğr. Gör. Aslı KESKİN Yerel Yönetimler –I/I (İÖ) Öğr. Gör. Emel ÇINAR

6 STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu 1 Adet EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra 1 Adeti İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders Zorunluluk Belgesi Güz ve Bahar Dönemlerinde Staj Yapanlar Dolduracaklardır. EK-4 Staj Başlangıç Belgesi Öğrenci Staja Başladıktan Sonra 1 Hafta İçerisinde Belge Aslı Müdürlüğümüze Posta Kargo Fax Yoluyla Ulaştırılacaktır. (Fax Ya da E-posta Olarak Gönderilen Ek-4 Belgesinin Aslı Gereklidir.) EK-5 Staj Değerlendirme ve Sonuç Belgesi Staj Tamamlandıktan Sonra Defterle Birlikte Müdürlüğe Teslim Edilmelidir. EK-6 Sağlık Güvencesi Beyannamesi EK-7 Stajyer Öğrenci Sözleşmesi STAJ DOSYASI ÖĞRENCİ BELGESİ TRANSKRİPT BELGESİ NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ SAĞLIK RAPORU ADLİ SİCİL KAYDI İKAMETGAH BELGESİ

7 STAJ BAŞVURU İŞLEMİ STAJ BAŞVURUSU :
Öğrenci staj yerini kendisi bulmak zorundadır. Meslek Yüksekokulu Yönetimi staj yeri bulmakla yükümlü değildir. (Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca kabul edilebilecek bir mazereti olmadan ve Kurula bilgi vermeden staj yerini değiştiremez.) Staj yapacak öğrencilerin staja başlamadan 1 ay önce yukarıda belirtilen belgeleri öğrenci işleri bürosuna teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen dönemler dışında staja başlamak mümkün değildir.

8 STAJIN UYGULANMASI Staj Süreleri; hafta sonu, resmi tatil ve bayram tatilleri düşülerek hesaplanır. Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından düzenlenen staj çalışma programlarının birer örneği, Meslek Yüksekokul Müdürlüğü tarafından öğrencinin staj dosyasına konulur. Öğrenci, staj boyunca kendisine verilen programa göre yürüttüğü çalışmaları, günü gününe not eder ve staj dosyasına geçirir. Günlük formlar staj amirince imzalanır. Staj bitiminde staj amiri, tüm çalışmaları kontrol eder ve onaylar. Onaylanmamış staj dosyası kabul edilmez. Öğrenciler staj yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadır. Staj çalışma programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj yapılan kurum amiri tarafından Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilir. Staja gönderilen öğrencilerin çalışma durumları ile tutum ve davranışları, gerektiğinde Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir öğretim elemanına veya öğretim elemanlarından oluşan bir komisyona veya öğrencinin staj yaptığı yerde bulunan bir Yükseköğretim Kurumuna denetlettirilerek hazırlanan rapor Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirilir.

9 DEVAM ZORUNLULUĞU ve MAZERETLER
Staj süresi 40 tam iş günüdür. (Birim Yönetim Kurulu Kararı ile 20’şer günlük olarak 2 dönemde de staj yapılabilir.). Ancak ; Öğrencinin staja devam edemeyeceğine dair Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ya da Sağlık Ocaklarından alınmış rapor ile belgelendirilmiş hastalık halleri (her staj dönemi için ayrı hesaplanır.); doğal afetler, ailevi ve diğer nedenler ile staj amirinin yazılı izin verdiği 3 iş gününü aşmayan devamsızlıklarda (her staj dönemi için ayrı hesaplanır) öğrenciler mazeretli sayılırlar ve Yüksekokul Staj, Eğitim ve Uygulama Kurulu’na bilgi vermeleri gerekir. Söz konusu mazeretler dışındaki nedenlerle devamsızlıkları, staj dönemindeki staj süresinin %10`undan az olan öğrencilerin stajlarını eksik kabul edip etmemeye ilgili Meslek Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu karar verir ve bu sınırı aşan mazeretsiz devamsızlıklarda staj reddedilir.

10 STAJ DOSYASININ TESLİMİ
Staj dosyasının, en geç staj bitiminden itibaren 2 hafta içinde Meslek Yüksekokul Müdürlüğü`ne elden veya posta / kargo ile teslim edilmesi / gönderilmesi gerekir. (Posta ve kargodaki gecikmelerden ve kaybolmalardan Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.) Bu süre içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. (Staj dosyasını elden teslim edecek öğrencilerimizin, staj defterleri için Meslek Yüksekokulumuzdan evrak kayıt sayısı aldıktan sonra staj danışmanına teslim etmeleri gerekmektedir.) Staja başlarken öğrencinin staj yapacağı kuruluş veya iş yerine vermiş olduğu GİZLİ damgalı staj başarı formunun, staj bitiminde yetkili amir veya amirler tarafından onaylandıktan sonra gizlilik kuralları içerisinde Meslek Yüksekokul Müdürlüğü`ne en geç staj bitimini takiben 2 hafta içinde Staj Dosyası ve EK-5 Formuyla Birlikte gönderilir.

11 STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Staj dosyası, ‘’Gizli Staj Başarı Formu’’ ve Ek-5 Formu , Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğü tarafından ilgili Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na sevk edilir. Öğrencinin staj dosyası, içerdiği bilgiler, yazılışı ve iş yerinden gelen staj başarı formu da göz önüne alınarak söz konusu kurulca incelenir. Stajın değerlendirilmesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından staj değerlendirme formunun doldurulup onaylanması ile sonuçlanır. Başarılı bulunan stajın değerlendirme formu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu üyeleri tarafından doldurulup imzalanarak onaylanır. Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından uygun görülmeyen stajlar gün sayısı ve staj konusu belirtilerek kısmen veya tamamen reddedilebilir. Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne “Gizli Staj Başarı Formu” gelmeyen öğrencilerin stajı kabul edilmez. Staj başarı formunun postadaki kaybolmalarından ve gecikmeden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.

12 STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Staj dosyalarında eksiklik tespit edilen öğrencilere düzeltme için 2 hafta ek süre verilir. Staj sonuçları, staj bitimini takiben en geç 2 ay içinde resmi internet sayfasında ve Öğrenci Bilgi Sistemi’nde yer alan Staj Bilgileri alanında ilan edilir.


"KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları