Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HastalIktan Arİ İşletmeler ve OnaylI Çİftlİkler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HastalIktan Arİ İşletmeler ve OnaylI Çİftlİkler"— Sunum transkripti:

1 HastalIktan Arİ İşletmeler ve OnaylI Çİftlİkler
Konya İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Md. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

2 YASAL DAYANAK 7/4/2014 tarih ve 2014/6091 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 28/05/2014 tarih ve 2014/22 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 26/07/2012 tarih ve 2012/21 sayılı Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler Genelgesi 05/07/2012 tarih ve 2012/18 sayılı AB’ ye Süt Ürünleri İhracatı Genelgesi tarih ve sayılı Resmi Gazete: Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete: Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği

3 için önem arz etmektedir.
ÖNEMİ Ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu ve sığır, koyun, keçi brusellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının korunması Süt sığırcılığının desteklenmesi, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için önem arz etmektedir.

4 Çünkü; Ülkemizden AB'ye süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilmesi için süt işleme tesislerinin, süt sağladığı çiftliklerin öncelikle "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" na sahip olmaları, sonrasında ise 2012/18 sayılı "AB'ye Süt Ürünleri İhracatı" Genelgesi kapsamında "Onaylı Çiftlik Sertifikasına" sahip olmaları gerekmektedir

5 HANGİ İŞLETMELER ? Asgari teknik ve hijyenik şartlar ile karantina ve sağım ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış Süt Sığırı İşletmelerinde; Hayvan sayısına bakılmaksızın, 6 ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar destekleme ödemesinden faydalanır.

6 Ahır Bölümleri

7

8

9

10

11 Buzağılıklar

12 Şamandıralı suluklarla ineklere her zaman temiz ve taze su sağlanıyor.

13

14 Sağımhane

15 Teat Dip (meme daldırması) inek sağımının vazgeçilmez bir parçasıdır.

16 TESTLER Hastalıktan ari işletme sertifikası Tüberküloz ve bruselloz testleri tüm hayvanlarda menfi ise Tüberküloz; öncelikle hiçbir klinik belirti bulunmamalı 2 tüberkülin testi, 6 haftalıktan büyüklere, ilk test, sürüden tüberküloz enfeksiyonun eliminasyonundan altı ay sonra, ikinci test ise sonraki altı ayda Bruselloz; 6 aydır işletmede klinik belirti görülmemeli 12 aydan büyük sığırlar, 3 aydan fazla – 12 aydan kısa aralıkla yapılan 2 serolojik test ya da bir serolojik testi müteakip en erken altı hafta sonra süt örneklerinden üçer aylık aralıklarla yapılan üç testin menfi olması.

17

18

19

20

21

22

23 SERTİFİKA Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brucellosisi’ den ari işletme sertifikası düzenleme yetkisi İl Müdürlüğümüzde olup sertifikanın geçerlilik süresi 1 yıldır. YENİLEME 1 Yılın sonunda işletmede yapılacak tek testle sertifika yenilenir.

24 ARİ İŞLETMEYE BİLGİ DIŞINDA HAYVAN GİRİŞİ ve KAYIT TUTMA
Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi ve kayıtların düzenli tutulmaması halinde; İşletmenin, ari işletme sertifikası iptal edilir, İşletme desteklemeden yararlandırılmaz, Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir.

25 DESTEKLEME

26 200 başlık sürüde 82 baş sağmal, 20 baş gebe düve ve 30 baş erkek buzağınında tarihi itibariyle 6 aydan büyük olduğunu düşünürsek; Anaç Sığır desteği 102x225= 22.950 Anaç sığır soy kütüğü ilaveli (102x225)+(82x50)= 28.690 Hastalıktan Ari Desteği 170x375= 63.750 Onaylı Süt Çiftliği Desteği 170x425= 72.250

27

28

29

30

31

32

33

34

35 TEŞEKKÜRLER


"HastalIktan Arİ İşletmeler ve OnaylI Çİftlİkler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları