Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim."— Sunum transkripti:

1

2 Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim

3 Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim

4 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Düzenleme 1964 •Son şekli 1999 Sığır Eti AB Sığır ve Dana Eti Ortak Piyasa Düzeni

5 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 Karkas derecelendirme cetveli •Katogori  AGenç boğalar  BErişkin boğalar  CEnkaste boğalar  Dİnekler  EDüveler •Sınıflandırma •Yağ içeriğine göre 1-5 sınıf •Uygunluk S,E,U,R,O ve P Kalite ve Standartlar

6 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Topluluğun temsili pazarlarındaki erişkin büyükbaş hayvanlar için belirlenen haftalık ağırlıklı ortalama fiyat olup derecelendirme cetveli bazında tespit edilmektedir. Topluluk Pazar Fiyatı (Temsili Fiyat)

7 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •30Haziran 2002 tarihine kadar müdahale kuruluşlarınca satın alma şeklinde, bu tarihten sonra ise özel depolama ve emniyet alımları şeklinde Müdahale Sistemi

8 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Topluluk pazar fiyatının müdahale fiyatının %84’ü, üye ülke veya bölgede %80’i düzeyinin altına düşmesi halinde başlatılmaktadır. Müdahale Kriteri

9 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 Müdahale Miktarı •Sığır etinde 350.000 ton ile sınırlıdır. •Ancak genç ve enkaste boğaların ortalama pazar fiyatı müdahale fiyatının %78’inin, üye ülkede %60’ının altına düşmesi halinde başlatılabilmektedir. •Bu durumda komisyon ilgili bölgeden tüm sığır etlerini alabilir.

10 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Prim ödemeleri için başvuruda bulunulan hayvanların tanımlama ve kayıt şartı bulunmaktadır. •Tüketiciyi bilgilendirmeyi amaçlayan hayvanın menşeinden itibaren tanımlayan yayım önlemleri finanse edilmektedir. Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler

11 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Bölgesel azami hadler ile sınırlı •Takvim yılı ve işletme bazında 90 baş ve altı için ödenir, •9 aylıktan büyük ve asgari 185 kg karkas ağırlığına sahip hayvanlara hayatları boyunca bir kez, enkaste boğalara 9 aylık ve 21 aylık olduklarında olmak üzere 2 kez ödenir. •Başvuru miktarı bölgesel tavanı aştığı takdirde yetiştirici başına hayvan sayısı oransal olarak azaltılmaktadır. Sığır Eti Özel Primi Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler

12 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Başvuru tarihini takiben 6 ay boyunca sahip oldukları hayvan sayısının en az %80’i damızlık inek, en fazla % 20’si düve ( bir yaştan büyük ve doğum yapmamış) olması şartıyla yıllık olarak ödenir. •Prim, damızlık inek primi hakedişleri üzerinden belli bir bireysel azami kota veya seçmeli olarak süt kotasına (halihazırda 120 ton süt olmakla birlikte üye ülke farklı sınır belirleyebilir) bağlı bir azami çiftlik kotasına tabi olarak ödenir..../... Damızlık İnek Primi Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler

13 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Damızlık inek primi yetiştiriciler arasında geçici veya daimi olarak transfer edilebilmektedir, •Üye ülkeler ulusal inek prim hakları rezervi muhafaza edilmektedir. •Bu rezervler özellikle yeni başlayanlar olmak üzere öncelikli yetiştiricilere verilmektedir. Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler../..Damızlık İnek Primi

14 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •*Sığır eti primi ve damızlık inek primi ; hayvanların beslenmesi için yem bitkileri yetiştirilen alanın hektar başına 2 canlı hayvan birimini ifade eden stok yoğunluğu limiti içinde kalan hayvan sayısı için ödenir. •**Stok limitinde küçükbaşlar da dikkate alınır ancak 15 baş canlı hayvan biriminin altında hayvan bulunduran çiftlikler için bu kural aranmamaktadır. Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler

15 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Canlı hayvan stok yoğunluğu hektar başına 1.4 canlı hayvan ünitesine eşit ve daha düşük olan işletmeler alır, •Üye ülkeler ekstansivasyon primini 2001 yılında 1.4-2.0, 2002 yılından itibaren 1.4- 1.8 yoğunluk aralığına ödemeyi tercih edebilir. •Süt üretiminin yarıdan fazlasını dağlık bölgelerden sağlayan üye ülkelerde bu bölgelerdeki işletmeler için de prim ödenmektedir. Ekstansivasyon Primi Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler

16 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Üçüncü ülkelere ihracat veya kesim halinde ödenir •8 aylıktan büyük erkekler,süt inekleri, gebe inek ve düveler için uygulanır. •1-7 aylık buzağılar için daha düşük düzeyde sağlanır...../.. Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler Kesim Primi

17 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Uygun hayvanları asgari 2 ay elinde bulunduracak, •İhraç edildiği veya kesime gönderildiği ispat edilecek, •Ulusal kota tavanları çerçevesinde ödenir. • Kesim primi başvuruları belirli bir hayvan tipi için bölgesel kota sınırlarını aşarsa orantılı olarak düşürülür. Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler../.. Kesim Primi

18 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Kesimleri geleneksel kesim döneminin dışına da taşıma amacını güder Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler Sezon Dışına Özendirme Primi

19 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Temel prim ödemeleri veya ergin hayvanlar için kesim primine eklenmek suretiyle olabilmektedir. •Bu yardım için belirlenen toplam fon üye ülkelere topluluğun toplam sığır eti üretimine katkısı oranında dağıtılmaktadır. Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler İlave ödemeler

20 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Havan hastalıklarından korunmak için alınan önlemler nedeniyle serbest dolaşım açısından kısıtlamalara dayalı problemler yaşanması halinde uygulanır. •Bu destek belirli bir ülke için belli dönemde uygulanır. Pazar Destek Önlemleri

21 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Piyasa fiyatlarının ani yükselme ve düşme yaşanması halinde ve bu durumun devam edeceğinin tahmin edilmesi halinde gerekli önlemler alınmaktadır Ani fiyat değişikliği önlemleri

22 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Ortak gümrük tarifesinde yer alan ithalat vergilerine tabidir Sığır ve dana dana eti ithalatı

23 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 •Topluluk mevzuatındaki taşıma esnasındaki hayvan refahına ilişkin hükümleri yerine getirme şartına bağlıdır. •Subvansiyonlar iki haftada bir belirlenir, •İhraç edilecek ülkeye göre değişir, •GATT anlaşması ile sınırlıdır. İhracat Subvansiyonları

24 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003 • 1.-Sığır Eti Özel Primi • 2.-Damızlık İnek Primi • 3.-Ekstansivasyon Primi • 4.-Kesim Primi • 5.-Sezon Dışına Özendirme Primi • 6.-İlave ödemeler • 7.-İstisnai Pazar Destek Önlemleri • 8.-Ani fiyat değişikliği önlemleri • 9.-Sığır ve dana dana eti ithalatı •10.-İhracat Subvansiyonları Özet

25 Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim SON


"Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları