Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 1 Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ

2  Halk elinde yetiştirilmekte olan küçükbaş hayvanların çeşitli verim özellikleri bakımından ıslah edilmesi,  Küçükbaş hayvanları geliştirerek korumak,  Projenin uygulandığı bölgelerin coğrafik koşulları yetiştirme modelleri ve yetiştirici tercihi doğrultusunda gelişen genotiplerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması,  Proje hayvanlarının, morfolojik ve fizyolojik karakterlerinin belirlenmesi.

3 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ  Yetiştiricilik modellerinin belirlenmesi  Kuzu ve oğlakların verim özelliklerini artırmak,  Üstün verimli koçlar elde etmek,  Halk elinde kayıtlı saf küçükbaş sürüleri oluşturmak,  Yetiştiricilerin küçükbaş hayvancılıktan elde ettikleri kazancın artırılmasını sağlamak,  Irka özgü yetiştirici birliklerinin kurulmasını teşvik etmek,

4 4 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ

5 2013

6 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ 2013 Genel Toplam 39 Milyon TL Elit Yavru 42.001 Taban Yavru 550.522 Taban Anaç 694.298 Elit Anaç 44.744 Proje Materyali 870.571

7 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ PROJE PAYDAŞLARI TOPLAM Üniversiteler24 Öğretim Üyeleri (Proje Lideri)42 Enstitü/İstasyon Proje Lideri43 Proje Teknik Eleman Sayısı (Küçükbaş)148 Proje Uygulanan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Sayısı 61 Personel Sayıları

8

9 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ

10 10 Bazı yetiştiricilerin üretimden vazgeçmesi engellenmiş, kırsal alanda istihdam yaratılmıştır. Projeli yetiştiriciler damızlıkçı işletme özelliklerine kavuşmuş ve damızlık erkek Toklularına kasaplık değerinin iki katını aşan fiyatlarda alıcı bulmuşlardır. Doğan her bir yavru için damızlık değer tahminleri yapılarak damızlığa ayrılmıştır. Birim hayvandan üzerinde durulan verim artışı sağlanmış, yetiştiricilerin geliri artırılmıştır. 2013

11 Islah Bilgi Sistemi 11 TAGEM Islah Bilgi Sistemi kurulmuş olup her alt projeye ait dönemsel veriler bu sisteme yüklenmektedir. Sisteme yüklenen verilerden önemli raporlamalar yapılabilmekte ve projenin gidişi ile ilgili somut bilgiler elde edilebilmektedir.

12 Mevzuat 12  Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararname kapsamında Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği

13 Darboğazlar 13  Projede yer alan Anaç Koyun/Keçi ve Kuzu/Oğlakların küpelerinin düşmesi bir kimliklendirme sorununu da beraberinde getirmektedir.  Damızlık Seçimi Öncesi Kasaplık kuzuların ulusal küpelendirilmesi yapılmadan elden çıkarılması sonucu projeye kayıtlı yetiştiriciler, daha az destekleme ödemesi almaktadır.  Elit sürülerin, koç depolarının tüzel kişiliğe ait olmamasından yetiştirici şartlarında, verilerin takibi ve sürdürülebilirliği konusunda problemler oluşmaktadır.  Türk-Vet ve KKKS sistemleri sağlıklı çalışmamakta ve verilerin (ölüm, doğum, satış, satın alma vb. ) güncellenmesi, zamanında yapılamamaktadır.  Damızlık seçilen hayvanların küpelerinin düşmesi büyük risk oluşturmaktadır.  Irkları iyi temsil eden kaliteli damızlık hayvan temininde zorluklar yaşanmaktadır.

14 Darboğazlar 14  Proje materyali sürüler uzun soluklu bir ıslah çalışmasının materyali olduklarından sağlıklarının takibinde bir öncelik hakkına sahip değildirler.  Yapağı verimlerinin incelenmesinde verilerin sağlanmasında laboratuvar desteği yetersiz kalmaktadır.  En kısa sürede Ulusal Küçükbaş Hayvan Islahı takip programının oluşturulması gerekmektedir.  Geçen yıllar içerisinde elde edilen verilerin etkin değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.  Yürütülen Projelerde görsel bilgiler elde etmeye yönelik çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.  Bazı Damızlık Yetiştirici Birliklerinin proje hakkında halen bilgi yetersizliği bulunmaktadır.  Taban sürülerden elit sürülere hayvan aktarımında özellikle yetiştiricilerin hayvanlarını erken dönemde pazara sevk edişlerinden dolayı sorunlar yaşanmaktadır.

15 Tanıtım Çalışmaları 15 Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Tanıtım Etkinliği

16 TEŞEKKÜRLER www.gsb.gov.tr


"1 Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları