Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN ÇALIŞMA VE DENETLENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 ÇALIŞMA İZNİ Çalışma izni için başvuran satıcıların iş ile bağlantılı kullandıkları işletmeleri, Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen teknik ve sağlık şartlarını taşımalıdır. Doğrudan ya da dolaylı olarak sığır cinsi hayvanlar, koyun ve keçi türü hayvanlar ile domuz türü hayvanların alım ve satımını yapan satıcılar, işletmelerinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğünden çalışma izni almak zorundadır.

3 EĞİTİM Hayvan satıcılarının il/ilçe müdürlükleri tarafından verilecek eğitimlere katılmış olması gerekmektedir. İşletmelerin Yönetmelik şartlarını taşımaması ve söz konusu eğitimlere katılım sağlanmaması halinde satıcılara çalışma izni verilmeyecek, hayvan alım satımı yapmalarına müsaade edilmeyecektir. Söz konusu eğitimler hayvan refahı ve bakımı, hayvan sağlığı, yurt içi hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkleri ve sevklerde sağlanması gereken sağlık koşulları, hayvanların tanımlanması hakkında eğitimler verilir.

4 SATICILARIN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Karantina bölgesinden hayvan alamaz. Tanımlanmamış (küpesiz) hayvan alım satımı yapamaz. Gezdiği her işletme için tek kullanımlık tulum ve galoş giyer. Hayvanlarıyla ilgili gerekli bildirimleri zamanında yapar. Farklı türdeki hayvanlar bir arada bulundurmaz. Hayvan refahı kurallarına uyar ve uyulmasını sağlar. Kurban Bayramında Bakanlıkça belirlenen kurallar doğrultusunda alım, satım ve nakil yapar. Satıcılar, çalışmaları esnasında aşağıdaki hususlara uyar. Hayvan sağlığı koşulları nedeniyle karantina altına alınan veya kısıtlama uygulanan yerlerden hayvan satın almaz, Tanımlanmamış hayvanların alım satımını yapmaz, Hayvanları doğrudan işletmelerden alırken, gezdiği tüm işletmelere giriş yaparken koruyucu tek kullanımlık tulum ve galoş giyer, işletmeden çıkarken çıkardığı tulum ve galoşları imha edilmek için işletmede bırakır. Bir işletmede giydiği tulumu ve galoşları kesinlikle başka bir işletmede giymez, Hayvanların nakli için Bakanlıkça belirlenen sağlık şartlarının yerine getirilmesini sağlar, Bakanlıkça belirlenen hayvan sevkleri ve hayvanlarıyla ilgili yapması gereken bildirimleri zamanında yetkili otoriteye bildirir, Farklı türlerdeki hayvanları bir arada bulundurmaz İşletmelerin kullanımından önce ve kullanım sırasında sorumlu veteriner hekimin talep ettiği şekilde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesini sağlar, Hayvanlardan sorumlu personele, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususunda, hayvanların bakımı ve refahı ile ilgili olarak özel eğitim verilmesini sağlar, Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması, rahat yaşamalarının sağlanması, insanlar ve hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri için 23/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara uyar, Hayvanların nakil araçlarından indirilmesi veya nakil araçlarına bindirilmesinde hayvan refahı kurallarına uyulmasını sağlar, Hayvanları doğrudan işletmelerden veya Bakanlıktan ruhsatlı hayvan pazarı, borsaları veya panayırlardan alır, satar, Gereken durumlarda hayvanlar üzerinde resmi veteriner hekim tarafından düzenli olarak kontrol ve testler yapılmasını temin eder ve hastalığın tespit edilmesi halinde yayılmaması için gerekli tüm önlemleri alır, Kurban bayramı için hayvan alım satımlarında Bakanlıkça belirlenen kurallara uyar.

5 YAPTIRIMLAR (1) Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen satıcılar süre verilerek uyarılır, bu sürede eksikliklerin giderilmemesi halinde çalışma izni iptal edilir. İşletmelerde 5996 sayılı Kanuna aykırı uygulamalar tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanır. Yanlış uygulamanın ikinci defa tespiti halinde satıcının çalışma izni iptal edilir. Yaptırımlar: Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen satıcılar il/ilçe müdürlüklerince süre verilerek uyarılır. Hastalık, ölüm gibi mücbir sebep dışında verilen süre içerisinde yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen satıcıların çalışma izni belgeleri il/ilçe müdürlüğü tarafından iptal edilir. İşletmelerde 5996 sayılı Kanun hükümlerine aykırı uygulamalar tespit edilirse Kanunun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır. Yanlış uygulama ikinci defa tespit edilirse satıcının çalışma izin belgesi iptal edilir. Satıcı çalışma izin belgesi olmayan hayvan sahipleri, satın aldıkları hayvanları satın almalarından itibaren koyun ve keçi türü hayvanlar için en fazla yirmi dokuz gün, sığır cinsi ve domuz türü hayvanlar için ise en fazla otuz gün içerisinde tekrar satamaz. Bu durumda, bu hayvanlar için il/ilçe müdürlüğü tarafından veteriner sağlık raporu düzenlenmez.

6 YAPTIRIMLAR (2) Satıcı çalışma izin belgesi olmayan hayvan sahipleri satın aldıkları hayvanları satın almalarından itibaren; Koyun ve keçi türü hayvanlar için en fazla yirmi dokuz gün, Sığır cinsi ve domuz türü hayvanlar için ise en fazla otuz gün içerisinde tekrar satamaz. Bu hayvanlar için il/ilçe müdürlüğü tarafından veteriner sağlık raporu düzenlenmez.

7 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları